De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OTTO - Project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OTTO - Project."— Transcript van de presentatie:

1 OTTO - Project

2 kleuteronderwijs en lager onderwijs
OTTO - Project Ouders informeren rond de brug tussen kleuteronderwijs en  lager onderwijs

3 OTTO - Project is een initiatief van ODiCe vzw
Regiohuis Vlaamse Ardennen A.L Vanhovestraat 43a 9600 Ronse Wouter DeVriendt – coördinatie

4 OTTO - Project In samenwerking met : LOP Bao Ronse CLB’s
Welzijnsorganisaties SOW Ronse Stad Ronse Partnerscholen :

5 OTTO - Project Partnerscholen :
Alle Vrije basisscholen van Ronse met als zorg+coördinator Katrien Van Houtte 1.Vrije Basisschool Glorieux - Directeur: Henk Dhondt 2.Vrije Basisschool Sint- Antonius – Directie: Fabian Deruyck – Johan Desloover – Michou Vuylsteke – 3.Vrije Kleuterschool Sancta Maria – Directeur: Maria Declercq Gemeenschapsonderwijs: 4. Dr. O.Decrolykleuterscholen - directeur : Katty Vanhoecke            

6 OTTO - Project Hoe wordt mijn kleuter voorbereid op het 1ste leerjaar?
Wat is voorbereidend lezen, voorbereidend schrijven, voorbereidend rekenen?

7 OTTO - Project Wat is de toetertest? En waarom wordt deze afgenomen?
We kijken wat de kleuters doen op school: Hoe wordt gewerkt rond drama, muziek, beeldende vorming en grove motoriek?

8 OTTO - Project Ten slotte staan we ook stil bij het thema schoolrijpheid. Is mijn kleuter klaar om de stap naar het eerste leerjaar te zetten?

9 OTTO - Project Getuigenis door:
Katrien Van Houtte: zorg + coördinator van de Vrije Basisscholen van Ronse Hilde D’Hoop: zorgcoördinator St.-Antoniuscollege Katrijn Verhellen: zorgcoördinator Basisschool Glorieux Bea Vandenhoucke: leerkracht Rand- en Taal Basisschool Glorieux Trees De Jaegher : Gok-leerkracht St.-Antoniuscollege

10 “voorbereidend rekenen”
OTTO - Project Sessie 1: “voorbereidend rekenen”

11 “voorbereidend rekenen”
-De bedoeling van voorbereidend rekenen is de kleuters zo goed mogelijk voorbereiden op het rekenen van het eerste leerjaar. -De kleuters moeten nog niet kunnen rekenen aan het einde van de 3de kleuterklas, maar ze moeten wel een aantal basisvaardigheden beheersen. -Zo leren de kinderen tellen en hoeveelheden vergelijken. De kleuters leren ook werken met begrippen zoals veel/weinig, meer/minder, dik/dun, lang/kort…

12 Oefeningen rond tellen
Tellen is een vaardigheid waar op vele manieren aan gewerkt kan worden. Op 3 manieren brengen we het tellen aan: -geïntegreerd in andere activiteiten -via gezelschapspelen -via werkblaadjes

13 Je kan altijd en overal tellen met je kinderen
Voorbeeld 1: In de supermarkt bij het winkelen kan je aan je kleuter vragen om 4 appels te nemen. Laat dit je kind zelf doen. Tel samen met je kind Voorbeeld 2: Bij het dekken van de tafel evenveel lepels als glazen leggen.

14 Foto’s waarop te zien is dat de kleuter actief bezig zijn rond tellen doorheen het ganse klasgebeuren

15

16

17

18

19 BEGRIPPEN De kleuters maken kennis met verschillende
begrippen die belangrijk zijn bij het rekenen. 1)Vergelijken van hoeveelheden: Begrippen: veel, weinig, evenveel, te veel, te weinig, over, meer, minder, minst, meest, is gelijk aan,… Één-één relatie Voorbeeld: potjes met grote parels (passief dan actief) (meer, minder en evenveel) CONCREET Voorbeeld : Werkblad: veel/weinig SCHEMATISCH

20 2)Omgaan met ruimte: ruimtelijke oriëntatie - Rangorde
Begrippen: naast, voor, na, tussen, eerste, middelste, laatste, vorige Voorbeeld: Concreet: ouders staan in een lange rij achter elkaar Wie is de eerste? Wie is de laatste, voorlaatste, middelste, 2de en 3de Hen laten ervaren hoe wij deze begrippen aanbrengen. Werkblad: trein

21 Begrippen: lengte (kort en lang), dikte, omtrek,
3)Meten Begrippen: lengte (kort en lang), dikte, omtrek, hoogte, diepte, breedte, afstand, oppervlakte, inhoud, gewicht Heel belangrijk om de ouders mee te geven is dat wij dit eerst concreet aanbrengen. Pas als de begrippen concreet gekend zijn, schematisch Lengte: Eerst concreet: vb.vergelijken van het haar Werkblaadje: kort en lang

22 - Gewicht: Oefeningen met de weegschaal (twee knuffels, zwaarste knuffel gaat naar beneden) Kindjes zitten samen op de wip, het zwaarste kindje gaat naar beneden. - Dikte: stapel boeken rangschikken - Inhoud: potjes met zand (leeg, halfvol, vol)

23 Afsluiten van de sessie
We nodigen de ouders uit om een kijkje te gaan nemen in de derde kleuterklas

24 Reflectie

25 “voorbereidend lezen”
OTTO - Project Sessie 2: “voorbereidend lezen”

26 OTTO - Project “voorbereidend lezen”:
In de derde kleuterklas oefenen de kleuters vaardigheden die ze in het eerste leerjaar nodig hebben bij het leren lezen. Kleuters moeten nog niet kunnen lezen.

27 OTTO - Project Belangrijk is dat bij kleuters interesse
wordt opgewekt om te kunnen lezen en schrijven. Dit kan door ze in contact te brengen met geschreven taal, letters, verhalen… Ouders thuis: kunnen zorgen voor een goed leesklimaat Voorlezen en vertellen

28

29

30

31 Op deze manier komen de kinderen
In contact met de geschreven taal: Stappenplannen Picto’s Takenbord, keuzebord, weerkalenders,… Thuis: Boodschappenlijstje

32

33

34

35

36 OTTO - Project In de derde kleuterklas wordt echt specifiek gewerkt aan voorbereidend lezen Verhalen: logische volgorde Visueel Auditief

37 OTTO - Project Visueel (zien) Detailwaarneming
Gradatie in de werkbladen Het kind leert om letters te onderscheiden van elkaar.

38

39 OTTO - Project Auditief
Onze ervaring heeft ons geleerd dat kinderen het veel moeilijker hebben met het auditieve dan met het visuele. Daarom werken wij heel gericht aan het auditieve aspect. Auditieve training start reeds in de eerste kleuterklas! Dit noemen we fonemisch bewustzijn.

40 OTTO - Project 1ste en 2de kleuter: voorbereiding op fonemisch bewustzijn Luisteroefeningen Bewustzijn van zinnen en woorden Bewustzijn van lettergrepen Rijmen

41 OTTO - Project 3de kleuter: Analyse van woorden in klanken
Klanken synthetiseren tot woorden Spelen met letters (lettermuur) Uitspraak letters

42

43

44 OTTO - Project Sessie wordt afgesloten met activiteiten rond fonemisch bewustzijn

45 Reflectie

46 OTTO - Project Sessie 3 :Voorbereidend schrijven

47 OTTO - Project Tegenwoordig geeft deze computer- en Tv maatschappij een overaanbod aan visuele waarnemingen een groot tekort aan beweging bij kinderen en volwassenen.

48 OTTO - Project Door allerlei bewegingen bereiden wij de kleuters voor op het schrijven. De bedoeling van voorbereidend schrijven is de kleuters zo goed mogelijk voorbereiden op het echte schrijven van het eerste leerjaar. Bij de jongere kleuters is het hele schrijfproces veel belangrijker dan de kwaliteit.

49 OTTO - Project Bij oudere kleuters kijken we naar de
voorkeurhand, de schrijfhouding, de bladligging, maar vooral naar de pengreep.

50 OTTO - Project de fijne motoriek geoefend.
In de derde kleuterklas wordt vooral de fijne motoriek geoefend. De kleuters leren de juiste pengreep en basispatronen van letters.

51 OTTO - Project Grofmotorische oefeningen gaan vooraf
Verloop van het schrijfproces: Grofmotorische oefeningen gaan vooraf aan de fijnmotorische oefeningen. Pas dan gaan we op papier te werk

52 OTTO - Project Spierspanning Oog – handcoördinatie en fijne motoriek
VOORWAARDEN OM TOT VOORBEREIDEND SCHRIJVEN TE KOMEN Spierspanning Oog – handcoördinatie en fijne motoriek 3. Lateralisatie enRichting

53 OTTO - Project ONTWIKKELINGSLIJN op vlak van fijne motoriek Peuters:
Peuters tekenen vanuit de schouder, hun elleboog beweegt i.p.v. hun hand. In de peuterklas ligt de nadruk vooral nog op experimenteren, vormgeving komt hier nog niet aan te pas. Peuters gebruiken uitsluitend grove materialen als dikke potloden, dikke wasco’s, dikke penselen, verfrollen, sponsen, …. en vooral de eigen handjes.  dikke potloden worden getoond.

54 Jonge kleuters : (eerste en tweede kleuterklas)
OTTO - Project Jonge kleuters : (eerste en tweede kleuterklas) Bij de jonge kleuters maakt men stilletjes aan de overgang van werken met grove materialen naar werken met fijnere materialen zoals gewone potloden, stiften, fijnere penselen,…  driehoekige potloden worden getoond – foute pengreep

55 OTTO - Project Oudste kleuters :(derde kleuterklas)
De fijnmotorische bewegingen worden in de derde kleuterklas verder verfijnd. Ook wordt er aandacht besteed aan een juiste schrijfhouding  blaadjes met de clown. Ouders voeren dit ook stap voor stap uit.

56 Schrijfpatronen worden eerst concreet geoefend in de turnles en later schematisch in de klas

57 OTTO - Project

58

59

60 OTTO - Project Ouders worden uitgenodigd voor een schrijfdansdemonstratie samen met hun kind

61 Reflectie

62 OTTO - project Sessie 4 : TOETERS

63 OTTO - Project De toetertest is een genormeerde toets waarin taal – en rekenvoorwaarden getest worden maar ook de schrijfmotoriek. Ook wordt de werkhouding grondig geobserveerd. De toetertest is een bestaande test, hij werd dus niet door onze school ‘uitgevonden’. Deze test wordt zowat in alle scholen gebruikt. De test wordt steeds afgenomen in de derde kleuterklas tijdens de maand januari of februari.

64 OTTO - Project De toetertest wordt niet als enig criterium gebruikt om te beslissen of uw kind klaar is voor het eerste leerjaar. Observaties van de klasleerkracht doorheen het jaar zijn zeker even belangrijk.

65 OTTO - Project We overlopen even de algemene afname met de ouders
De ouders nemen plaats aan de tafels zoals we dat doen met de kinderen. We overlopen even de algemene afname met de ouders

66 OTTO - Project Vervolgens delen we de boekjes en het nodige
materiaal uit en laten we de ouders de test maken. We begeleiden de ouders bij het maken van de test zoals we dat zouden doen bij de kinderen. Na elk onderdeel geven we even uitleg over de geteste vaardigheden.

67 OTTO - Project De inhoud van de geteste vaardigheden wordt telkens uitgelegd. Dit gebeurde ook reeds aan de hand van voorbeelden in de sessies van voorbereidend rekenen, schrijven en lezen. Na de test wordt getoond (met een boekje van de ouders als voorbeeld) hoe de scoring gebeurt.

68 EVALUATIE

69 Reflectie

70 Sessie 5 : Muzische vorming
OTTO - project Sessie 5 : Muzische vorming

71 Muzische vorming Ouders bewust maken van het belang van beeldende, muziek en drama. Doelen per onderdeel.

72 Doelen beeldende vorming
Verbeelding en fantasie stimuleren. Gevoelens, angsten, wensen,… uiten en verwerken via tekenen, schilderen,… Een persoonlijke expressiestijl ontwikkelen. Fijne motoriek ontwikkelen. Taalontwikkeling: via creatieve activiteiten komen tot het verwoorden van gevoelens, kleuren…

73

74

75

76 Muziek Zingen Plezier beleven : ontspannend.
Aandacht trekken (opruimlied, goeiemorgenlied) Verbondenheid en groepsgevoel versterken. Succeservaringen opdoen. Muzikale vaardigheden ontwikkelen. Muzische activiteiten Muzikale spelletjes, ritme, klankrichting, klankkleur, fouten zingen.

77 Muziek Muzische activiteiten
Muzikale spelletjes, ritme, klankrichting, klankkleur, fouten zingen. Doel : ° Luisterontwikkeling bevorderen. ° Woordenschat uitbreiding. ° Geheugen ontwikkelen. ° Sociale ontwikkeling.

78 Drama Wat : mime en pantomime Versjes Toneel Poppenkast Verteltafel
Rollenspel Uitbeelden

79 Doelen : Uiten van gevoelens, ervaringen en gedachten.
Zich leren inleven in anderen. Spreekangst overwinnen en speeldurf ontwikkelen. Expressief omgaan met woord en lichaamstaal. Taalontwikkeling bevorderen.

80

81

82 Goeiemorgen Sam!!

83 Reflectie

84 OTTO - Project Deze sessies worden nadien geëvalueerd door de zorg + coördinator samen met de betrokken personen!


Download ppt "OTTO - Project."

Verwante presentaties


Ads door Google