De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Centraal Meldpunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Centraal Meldpunt."— Transcript van de presentatie:

1 Het Centraal Meldpunt

2 Algemeen onderwijsbeleid cluster risicojongeren
Doel Specifieke preventieve en curatieve instrumenten ontwikkelen en ondersteunen Aanpak netoverschrijdend geïntegreerd projectmatig doelgroepgericht

3 Centraal meldpunt Doel Aanpak
Schoolse uitval voorkomen dmv aansturen, ondersteunen en bewaken van begeleidingsprocessen Aanpak netoverschrijdende werking (5 CLB) ‘ideaal hulpverleningsaanbod’ gebruik van externe deskundigen onderzoek

4 De partners uitvalpreventie Time-out Korte module
Projecten binnen forum uitvalpreventie Doelgroepregie Preventie Bijzondere Jeugdbijstand Ondersteuningsteam Pina –18 Time out. Elegast (Prisma, Episode) Jongerencoaching Swat Traject 2. JOS en Gota De partners uitvalpreventie Time-out Korte module 170 begeleidingen per jaar Prisma (Elegast vzw) ( 60) Korte time-out (Arktos vzw) ( 110) - jongeren van 12 tot 18 jaar oud - secundair onderwijs - aanmelding via CLB / cel leerlingenbegeleiding - als aanvulling op schoolinterne hulpverlening - individugericht - maximum 10 dagen Time-out (Arktos vzw) (47 per jaar / max 8 per groep) - schoolexterne opvang en begeleiding (di - vrij) - secundair onderwijs / geen BuSO - leerlingen moeten ingeschreven blijven Contextuele benadering Vormingen ateliers, groeps- en individuele begeleiding Aanmelding via het CMP

5 Schoolinterne begeleiding
S.W.A.T Jeugdbrigade / cel jongerencriminaliteit Schoolinterne begeleiding Medelln Leerkracht Directie Klassenraad CLB Leerlingen- begeleiding Schoolinterne Jojo banen Centraal meldpunt Jongerencoaches Traject 2 Time-Out project Aanmelding bij de niet rechtstreeks toegankelijke hulp- verlening Aanspreekpunt Jeugdparket P.E.C Bureau CBJ A.D.A.M / Elegast Bemiddelings- commissie Vordering JOS-project EPISODE Schoolexterne begeleiding Ondersteuningsteam Bijzondere Jeugd-bijstand PINA -18 GOTA-project Tewerkstelling en/ of tewerkstellings-begeleidingsprojecten “Empowerment” ( enkel voor het Stedelijk Onderwijs) Signaal Korte Time-Out Prisma

6 Centraal Meldpunt. Samenwerkingsverbanden
- Alle antwerpse coachings en begeleidingsprojecten. Gemeenschapsinstellingen. Arresthuis. Alle Antwerpse partners uitvalpreventie. Bijzondere jeugdzorg, welzijnswerk. Lokaal Overleg Platform (LOP) Jeugdbrigade, jeugdparket

7 Centraal Meldpunt Peilers Procesbegeleiding Onderzoek
Dataverzameling CMP Spijbelcijfers Bijkomende steekproeven ism hoge scholen, universiteiten Netwerk stroomlijnen = cruciaal

8 Centraal Meldpunt Dataverzameling 1050 aanmeldingen over drie schooljaren
Opdeling 250 223 200 136 150 Registraties 118 123 aantal 116 103 Consulten 93 100 77 Dossiers 61 50 opdeling

9 Centraal Meldpunt

10 Centraal Meldpunt Dataverzameling
Aantal dossiers 250 200 93 123 Aangemeld 150 aantal Aangemeld 100 89 Aangemeld 136 50 103 50 Aantal Aantal Aantal schooljaar

11 Centraal Meldpunt Dataverzameling
Woonplaats 5% 6% 9% 0% 12% 2% 43% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Onbekend Distr. Wilrijk Distr. Merksem Distr. Hoboken Distr. Ekeren Distr. Deurne Distr. Borgerhout Distr. Bezali Distr. Berchem Distr. Antwerpen Buiten Antwerpen percentage district

12 Centraal Meldpunt Onderwijsvorm onderwijsvorm Antwerpen 2005-2006 0%
18% voltijds beroepsonderwijs (BSO) 28% 17% technisch onderwijs (TSO) 2% onthaalklas anderstalige nieuwkomers 1% (OKAN) 0% 2% nvt 9% onderwijsvorm 3% kunstonderwijs (KSO) 0% 29% 1ste graad 24% 4% deeltijds beroepsonderwijs (DBSO) 19% 4% buitengewoon onderwijs (BUSO) 16% 21% algemeen onderwijs (ASO) 2% Antwerpen 0% 10% 20% 30% 40% CMP percentage

13 Centraal Meldpunt Dataverzameling
Is de leerling ingeschreven in juni 2006? 3,5% 14,2% ja nee onbekend 82,3%

14 Centraal Meldpunt Dataverzameling
Evaluatie doelstellingen 90% 81% 80% 70% 60% percentage 50% 40% 30% 19% 20% 10% 0% Doelstelling bereikt Doelstelling niet bereikt evaluatie

15 Centraal Meldpunt Dataverzameling
Besluit 1050 aanmeldingen over 3 schooljaren 81% van alle doelstellingen bereikt. 82 % van alle jongeren is ingeschreven. Aanbod van registratie, dossiers naar consultatieve werking.

16 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers
Spijbelcijfers CMP door de jaren heen. Vanuit het CMP geïnvesteerd in een dataverwerkingssysteem waardoor scholen nauwkeurig registreren. Samenwerking departement Actieplan: “sluitende aanpak voor spijbelen en schoolverzuim”. Taak CMP sensibilisering, ondersteuning van en naar netwerken risicojongeren.

17 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers 4774 spijbelaars (12,5%)
Aantal spijbelaars per leeftijd 1200 1083 1100 1000 871 900 815 800 745 706 700 580 aantal 568 600 476 500 443 400 361 276 270 301 300 240 195 198 200 81 91 100 61 64 1 26 32 20 26 48 % van alle spijbelaars situeert zich in de groep jarigen. 29% van alle spijbelaars situeert zich in de groep van jarigen. De totaalgroep van jarigen bedraagt 52% 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23+ leeftijd

18 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers
Hoeveel spijbelen de spijbelaars 450 400 350 300 250 aantal spijbelaars 200 150 100 50 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 aantal 1/2 spijbeldagen

19 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers
De meeste spijbelaars, 2888, spijbelen van 8 tot en met 20 halve dagen per schooljaar; b. 871 jongeren spijbelen van 21 tot en met 30 halve dagen (= het moment van melding aan het departement); 921 jongeren spijbelen van 31 tot en met 100 halve dagen; Voor 103 jongeren werden meer dan 100 halve dagen opgetekend.

20 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers
Percentage spijbelaars per onderwijsvorm 60% 48% 50% 47% 40% 40% percentage 30% 26% 28% 23% 22% 22% 22% 21% 18% 19% 20% 9% 9% 10% 10% 7% 6% 4% 4% 2% 2% 6% 4% 1% 0% Eerste OKAN ASO BSO TSO KSO DBSO BUSO graad onderwijsvorm

21 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers
Gemiddeld aantal 1/2 dagen per onderwijsvorm 40 36 34 34 34 35 33 31 30 28 28 26 26 26 25 24 25 24 24 25 25 23 23 22 23 21 gemiddeld aantal 1/2 dagen 20 20 20 20 15 15 10 5 Eerste OKAN ASO KSO TSO BSO DBSO Leertijd BUSO graad onderwijsvorm

22 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers
4774 jongeren uit het secundair onderwijs spijbelt. 12, 5 % van alle schoolgaande jongeren spijbelt minstens 8 of 10 halve dagen. Meer jongeren spijbelen maar het gemiddeld aantal spijbeldagen per leerling daalt. Meeste spijbelaars zijn te situeren in de leeftijdscategorie van 16-19jaar 48% van alle spijbelaars is + 18j, waardoor ongekwalificeerde uitstroom groot is. Er wordt het meest gespijbeld in DBSO, Buso, Okan, eerste graad, BSO.

23 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers
Algemene conclusies Dataregistratiesysteem is verbeterd daardoor betere detectie. Scholen gaan bewuster registreren, spijbelbeleid wordt geënt op problematieken. Specifieke aanpak naar verschillende doelgroepen dringt zich op.

24 Centraal Meldpunt Naar de toekomst
Vroegdetectie. Preventie (spijbelbeleid, integrale aanpak). Onderzoek noden basisonderwijs. Ondersteuning van netwerken. Pilootprojecten (spijbelproject Borgerhout) Samenwerkingsovereenkomsten. Onderzoek Schoollozen. Basisonderwijs. Steekproeven.

25 Centraal Meldpunt Doelgroepspecifieke aanpak
Deeltijds onderwijs: voltijds engagement. Okan: CLB- Pina –18j/ Vervolgcoaches. Eerste graad/basisonderwijs: Vroegdetectie waardoor gerichte aanpak. Buso: beklijvende ondersteunende aanpak. Werkplekleren: samenwerking onderwijs arbeidsmarkt.

26 Centraal Meldpunt Filosofie
Inspelen op noden van onderwijspartners in het werken met risicojongeren. Signaleren, ondersteunen, informeren, aansturen netwerken door oa. organisatie van netwerkverbindende initiatieven.


Download ppt "Het Centraal Meldpunt."

Verwante presentaties


Ads door Google