De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Centraal Meldpunt. Algemeen onderwijsbeleid cluster risicojongeren Doel Specifieke preventieve en curatieve instrumenten ontwikkelen en ondersteunen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Centraal Meldpunt. Algemeen onderwijsbeleid cluster risicojongeren Doel Specifieke preventieve en curatieve instrumenten ontwikkelen en ondersteunen."— Transcript van de presentatie:

1 Het Centraal Meldpunt

2 Algemeen onderwijsbeleid cluster risicojongeren Doel Specifieke preventieve en curatieve instrumenten ontwikkelen en ondersteunen Aanpak -netoverschrijdend -geïntegreerd -projectmatig -doelgroepgericht

3 Centraal meldpunt Doel Schoolse uitval voorkomen dmv aansturen, ondersteunen en bewaken van begeleidingsprocessen Aanpak -netoverschrijdende werking (5 CLB) -‘ideaal hulpverleningsaanbod’ -gebruik van externe deskundigen -onderzoek

4 De partners Projecten binnen forum uitvalpreventie -Doelgroepregie -Preventie Bijzondere Jeugdbijstand -Ondersteuningsteam -Pina –18 -Time out. -Elegast (Prisma, Episode) -Jongerencoaching -Swat -Traject 2. -JOS en Gota

5 S.W.A.T Jeugdbrigade / cel jongerencriminaliteit Schoolinterne begeleiding Medelln Leerkracht Directie Klassenraad CLB Leerlingen- begeleiding Schoolinterne Jojo banen Centraal meldpunt Jongerencoaches Traject 2 Time-Out project Aanmelding bij de niet rechtstreeks toegankelijke hulp- verlening Aanspreekpunt Jeugdparket P.E.C Bureau CBJ A.D.A.M / Elegast Bemiddelings- commissie Vordering JOS-project EPISODE Schoolexterne begeleiding Ondersteuningsteam Bijzondere Jeugd-bijstand PINA -18 GOTA-project Tewerkstelling en/ of tewerkstellings- begeleidingsprojecten “Empowerment” ( enkel voor het Stedelijk Onderwijs) Signaal Korte Time-Out Prisma

6 Centraal Meldpunt. Samenwerkingsverbanden - Alle antwerpse coachings en begeleidingsprojecten. -Gemeenschapsinstellingen. -Arresthuis. -Alle Antwerpse partners uitvalpreventie. -Bijzondere jeugdzorg, welzijnswerk. -Lokaal Overleg Platform (LOP) -Jeugdbrigade, jeugdparket

7 Centraal Meldpunt Peilers Procesbegeleiding Onderzoek -Dataverzameling CMP -Spijbelcijfers -Bijkomende steekproeven ism hoge scholen, universiteiten Netwerk stroomlijnen = cruciaal

8 Centraal Meldpunt Dataverzameling 1050 aanmeldingen over drie schooljaren Opdeling opdeling aantal Registraties Consulten Dossiers

9 Centraal Meldpunt

10 Centraal Meldpunt Dataverzameling Aantal dossiers Aantal Aantal Aantal schooljaar aantal Aangemeld Aangemeld Aangemeld

11 Centraal Meldpunt Dataverzameling Woonplaats 5% 6% 9% 0% 9% 12% 2% 43% 6% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% Onbekend Distr. Wilrijk Distr. Merksem Distr. Hoboken Distr. Ekeren Distr. Deurne Distr. Borgerhout Distr. Bezali Distr. Berchem Distr. Antwerpen Buiten Antwerpen percentage district

12 Centraal Meldpunt Onderwijsvorm 2% 16% 19% 24% 0% 9% 0% 2% 28% 21% 4% 29% 3% 2% 1% 17% 18% 0%10%20%30%40% algemeen onderwijs (ASO) buitengewoon onderwijs (BUSO) deeltijds beroepsonderwijs (DBSO) 1ste graad kunstonderwijs (KSO) nvt onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN) technisch onderwijs (TSO) voltijds beroepsonderwijs (BSO) onderwijsvorm percentage Antwerpen CMP

13 Centraal Meldpunt Dataverzameling Is de leerling ingeschreven in juni 2006? 82,3% 14,2% 3,5% ja nee onbekend

14 Centraal Meldpunt Dataverzameling Evaluatie doelstellingen 81% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Doelstelling bereiktDoelstelling niet bereikt evaluatie percentage

15 Centraal Meldpunt Dataverzameling Besluit 1050 aanmeldingen over 3 schooljaren 81% van alle doelstellingen bereikt. 82 % van alle jongeren is ingeschreven. Aanbod van registratie, dossiers naar consultatieve werking.

16 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers Spijbelcijfers CMP door de jaren heen. Vanuit het CMP geïnvesteerd in een dataverwerkingssysteem waardoor scholen nauwkeurig registreren. Samenwerking departement Actieplan: “sluitende aanpak voor spijbelen en schoolverzuim”. Taak CMP sensibilisering, ondersteuning van en naar netwerken risicojongeren.

17 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers 4774 spijbelaars (12,5%) Aantal spijbelaars per leeftijd leeftijd aantal

18 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers Hoeveel spijbelen de spijbelaars aantal 1/2 spijbeldagen aantal spijbelaars

19 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers a.De meeste spijbelaars, 2888, spijbelen van 8 tot en met 20 halve dagen per schooljaar; b.871 jongeren spijbelen van 21 tot en met 30 halve dagen (= het moment van melding aan het departement); c.921 jongeren spijbelen van 31 tot en met 100 halve dagen; d.Voor 103 jongeren werden meer dan 100 halve dagen opgetekend.

20 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers Percentage spijbelaars per onderwijsvorm 4% 18% 9% 40% 22% 4% 23% 2% 21% 7% 6% 26% 2% 28% 9% 10% 48% 6% 1% 22% 19% 4% 47% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Eerste graad OKANASOBSOTSOKSODBSOBUSO onderwijsvorm percentage

21 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers Gemiddeld aantal 1/2 dagen per onderwijsvorm Eerste graad OKANASOKSOTSOBSODBSOLeertijdBUSO onderwijsvorm gemiddeld aantal 1/2 dagen

22 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers jongeren uit het secundair onderwijs spijbelt. -12, 5 % van alle schoolgaande jongeren spijbelt minstens 8 of 10 halve dagen. -Meer jongeren spijbelen maar het gemiddeld aantal spijbeldagen per leerling daalt. -Meeste spijbelaars zijn te situeren in de leeftijdscategorie van 16-19jaar -48% van alle spijbelaars is + 18j, waardoor ongekwalificeerde uitstroom groot is. -Er wordt het meest gespijbeld in DBSO, Buso, Okan, eerste graad, BSO.

23 Centraal Meldpunt Spijbelcijfers Algemene conclusies -Dataregistratiesysteem is verbeterd daardoor betere detectie. -Scholen gaan bewuster registreren, spijbelbeleid wordt geënt op problematieken. -Specifieke aanpak naar verschillende doelgroepen dringt zich op.

24 Centraal Meldpunt Naar de toekomst Vroegdetectie. Preventie (spijbelbeleid, integrale aanpak). Onderzoek noden basisonderwijs. Ondersteuning van netwerken. Pilootprojecten (spijbelproject Borgerhout) Samenwerkingsovereenkomsten. Onderzoek Schoollozen. Basisonderwijs. Steekproeven.

25 Centraal Meldpunt Doelgroepspecifieke aanpak -Deeltijds onderwijs: voltijds engagement. -Okan: CLB- Pina –18j/ Vervolgcoaches. -Eerste graad/basisonderwijs: Vroegdetectie waardoor gerichte aanpak. -Buso: beklijvende ondersteunende aanpak. -Werkplekleren: samenwerking onderwijs arbeidsmarkt.

26 Centraal Meldpunt Filosofie Inspelen op noden van onderwijspartners in het werken met risicojongeren. Signaleren, ondersteunen, informeren, aansturen netwerken door oa. organisatie van netwerkverbindende initiatieven.


Download ppt "Het Centraal Meldpunt. Algemeen onderwijsbeleid cluster risicojongeren Doel Specifieke preventieve en curatieve instrumenten ontwikkelen en ondersteunen."

Verwante presentaties


Ads door Google