De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Page 1 Uitdagend ontwerpen Freddy Veltman – van Vugt Hanneke Koopmans 26 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Page 1 Uitdagend ontwerpen Freddy Veltman – van Vugt Hanneke Koopmans 26 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Page 1 Uitdagend ontwerpen Freddy Veltman – van Vugt Hanneke Koopmans 26 maart 2013

2 Page 2 Programma Introductie Hoe gaan we werken Programma, eindtoets en belangrijke data Toelichting scenario’s Leren voor de toekomst Kleine pauze Afspraken voor de rest van het programma Start thema 1 Werken in de leerteams Grote pauze Opbouwen van een blog

3 Page 3 Afspraken voor het programma

4 Page 4 Onderwijskundig ontwerpen Is het complete proces van: a)analyseren wat men wil bereiken met de instructie b)hoe men dit wil aanpakken c)hoe men de aanpak uittest en reviseert en d)hoe men lerenden evalueert (Gustafson, 1996)

5 Page 5 Onderliggende kennis Visies op leren Kennis over leren Kennis over instructie Kennis over ontwerpen Vakinhoudelijke kennis

6 Page 6 Visie op leren Behaviouristische visie op leren Cognitivistische visie op leren Constructivistische visie op leren Sociaal-constructivistische visie op leren

7 Page 7 Kennis over leren Wat betekent jouw/jullie visie op leren voor de uitgangspunten van jouw leren? Bijv. op basis van Hattie (2009 & 2012): Heldere leerdoelen Uitdaging Feedback en feedforward Studievaardigheden en metacognitieve strategieën Aan elkaar lesgeven Samenwerking Op gezette tijden ‘kijken waar we staan’

8 Page 8 Kennis over instructie Wat betekent jouw/jullie visie op instructie voor de uitgangspunten van jouw leren? Samenwerkend leren Samen lerend produceren Onderscheid in leerpaden Betekenisvolle dialoog Feedback en reflectie

9 Page 9 Kennis over ontwerpen Het zijn situationele modellen toepassing in een concrete praktijk. De modellen hebben een methodisch karakter en stellen daarmee een systematiek van werken voor. De toepassing van onderwijsmodellen zijn geen garantie op succes maar een heuristiek (methode om ontwerpprobleem op te lossen).

10 Page 10 Hiërarchie van modellen mediamodellen productiemodellen kookboekmodellen standaardmodellen ADDIE systeemmodellen

11 Page 11 Ambitie in dit kerngebied Verantwoorden/ ontwerpen op het niveau van standaardmodellen behoefte -analyse algemene doelstelling en taak- analys e specifieke doelstellingen bepaal beoordelings -instrument kies onderwijs- media ontwikkel leer- materiaal eventuele revisie summatiev e evaluatie formatieve evaluatie

12 Page 12 Dick, Carey en Carey

13 Page 13 Voordelen systematisch ontwerpen het geeft expliciet aandacht voor de kenmerken van de lerende het ondersteunt effectief, efficiënt en aansprekend onderwijs het ondersteunt coördinatie tussen ontwikkelaars en uitvoerders het bevordert overdraagbaarheid van materialen bevordert de congruentie tussen doelen, activiteiten en toetsing

14 Page 14 Nadelen systematisch ontwerpen de modellen lijken te lineair er is te weinig aandacht voor het supersysteem er is in veel modellen te weinig betrokkenheid van stakeholders bij ontwikkelproces georganiseerd het vertrekpunt is meestal de instructieverantwoordelijke, dit is niet altijd de behoefte.

15 Page 15 Nadelen systematisch ontwerpen Geschiktheid van model varieert wat betreft: niveau doel soort opleiding

16 Page 16 Oefening Welke uitgangspunten tav visie op leren en kennis van leren, kennis van instructie en kennis van ontwerpen hanteren jullie of hanteer jij? In groepen van 3 20 minuten

17 Page 17 Voorkeuren sturing?

18 Page 18 Vervolg programma Pauze van 17.30 – 18.30 Straks verder in MP.H07.037 Blog opbouwen met Sia Of: zelf blog opbouwen Alvast zelf aan de slag

19 Page 19 Volgende keer op 2 april van 18.00 – 22.00 speed solving voorstellen voor de volgende keer Iedere keer een week van tevoren workshops/begeleiding of anderzijds aangeven.

20 Page 20 Bronnen A green pen on a plan Free Powerpoint Template van http://www.powerpointstyles.com/template-80625-a-green- pen-on-a-plan.html. http://www.powerpointstyles.com/template-80625-a-green- pen-on-a-plan.html Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge. Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. London: Routledge.

21 Page 21 Visie op instructie Formuleren van leerdoelen in termen van observeerbaar gedrag. Geprogrammeerde instructie Het belang van feedback Verschillende soorten kennis Opeenvolgende stappen Informatieverwerking interactief Lerende brengt eigen kennis in Persoonlijke interpretatie van kennis Kennis ontwikkelt en verandert


Download ppt "Page 1 Uitdagend ontwerpen Freddy Veltman – van Vugt Hanneke Koopmans 26 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google