De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

« TOTAL RISK MANAGEMENT »

Verwante presentaties


Presentatie over: "« TOTAL RISK MANAGEMENT »"— Transcript van de presentatie:

1 « TOTAL RISK MANAGEMENT »
    IMPLEMENTATIE VAN « TOTAL RISK MANAGEMENT » IN EEN HAVEN OMGEVING 

2 Haven: een strategische positie
Anvers - 5h - Bruxelles 24-24h 4500 T Bruxelles - 1350T- Dunquerke Bruxelles - 1350T- Charleroi

3 Belangrijk laadvermogen fluvio-maritiem Logistiek centrum
De haven: een gewichtige logistieke speler Belangrijk laadvermogen fluvio-maritiem Logistiek centrum Nabijheid opslag Alternatief voor het wegvervoer  Blokkage = chaos en belangrijk economisch verlies

4 De haven: een belangrijke speler in mobiliteit

5 De Haven : een uitgebreid industrieel gebied in de stad

6 De haven: een uitgestrekt geografisch gebied Lukoil-Jet Sita, Marly
Etathome, Station d’épuration Nord Fina Texaco Solvay Chantier de Créosotage Ex-Shell Lukoil-Jet Ceres Nordic Wauters Pont De Trooz Reibel CFF-Recycling Divers entrepôts Terminal container Centre T.I.R. Incinérateur Stevens Poste De haven: een uitgestrekt geografisch gebied Cotanco Univar Distrigaz Laine D’Aoust

7 Taken van openbare dienst
De haven: een openbaar bedrijf Statuten IDPB Taken van openbare dienst  Sterke verwachtingen inzake veiligheid onder al zijn vormen

8  Een risico in voortdurende evolutie
De haven: een specifieke omgeving Gevarieerde consessiehouders Multimodaliteit van het transport Verschillende terminals Permanent aanpassingsvermogen van de logistieke sector Geopolitieke context  Een risico in voortdurende evolutie

9 De haven: een specifieke omgeving

10 De haven: een specifieke omgeving

11 De haven: een specifieke omgeving

12 De haven: een specifieke omgeving

13 Kennis van zijn gebied in “real time"
Het belang van een geïntegreerd risicobeheer Kennis van zijn gebied in “real time" Een proactieve preventie met feedback Een betrokkenheid van alle actoren: overheid, consessiehouders, bewoners, IDPB Het specifiek karakter van de havens impliceert, in geval van een incident, gevarieerde en complexe noodprocedures: INP, IFIPIDI Harmonisatie met de plannen van de overheid: NIP De aspecten van de veiligheid: ISPS Een grote hoeveelheid informatie te beheren  Een geïntegreerde tool = volledig, geharmoniseerd, gebruiksvriendelijk, up-to-date, raadpleegbaar door alle actoren?  globaal beleid

14 Een belangrijk hoofdstuk.....
Intern Nood Plan

15 De havenincidenten: het belang van INP
Preventie kan niet alles vermijden De chaos mijden wanneer een incident gebeurt Het wettelijke aspect : KB van 16 februari 2006 Behoud van mensenlevens en verderzetting van de activiteiten Coördinatie van de hulpdiensten Zo snel mogelijk tot de normale toestand terugkeren: ter plaatse beheersen Goed communiceren in coördinatie met de overheid  Minder slachtoffers, beperkte schade, behouden imago, vertrouwen van de werknemers, consessiehouders, bewoners en gebruikers van de installaties

16 Zonder plan .....

17 Zonder plan…..

18 Volledig alles het hoofd bieden
INP: Keyword = doeltreffendheid! Volledig alles het hoofd bieden Geïntegreerd  INP consessiehouders en bewoners Benadering van civiele veiligheid harmonisatie INP, NIP Te raadplegen door talrijke actoren/hulpverleners Snel te gebruiken gestructureerd ( SEPP) Up-to-date eenvoudig, gemakkelijk en het meest geautomatiseerd mogelijk Over de menselijke en materiële middelen beschikken: dispatching, intern crisiscentrum, ASTRID, logistiek...  Gebruik IT-tool en WEB ... Maar ook papier!

19 Voorbeeld INP Haven van Brussel SEPP methodologie

20 Interventieplanning informatie
Naleving van de wetgeving KB 16/02/06 : Structuur noodplanning Exploitant Risico-object Overheid Informatiebron Interventieplanning informatie IP InterventiePlan Hulpverleningsoperaties = BW De exploitant van de bedoelde inrichting of site bezorgt alle noodzakelijke informatiegegevens voor het opstellen van het BNIP Medische hulpverlening = MED Is opgesteld door de onderneming of de instelling Verzamelt de multidisciplinaire technische informaties Sites, gebouwen, verdiepingen, lokalen Installaties en preventiemiddelen Is opgesteld door elke discipline BW, MED, POL, LOG, INFO Regelt de mono disciplinaire interventieprocedures Plaatselijke politie = POL Logistieke steun = LOG Informatie bevolking & media = INFO Missing link Organisatie integratie van acties INP Intern NoodPlan NIP Nood- en InterventiePlan GEM PROV Is opgesteld door de onderneming of de instelling Regelt de multidisciplinaire interventieprocedures De exploitant van de bedoelde inrichting of site bezorgt alle noodzakelijke informatiegegevens voor het opstellen van het BNIP Is opgesteld door gemeente, provincie, federaal Regelt de multidisciplinaire interventieprocedures ANIP: Algemene beheersrichtlijn BNIP: Bijzonder risico beheersrichtlijn Nucleair, Seveso, ziekenhuizen, stadia, stations Noodplanningszones FED © Copyright IOS International Overeenstemming Aanvulling

21 Harmonisatie NIP/INP via SEPP: sequenties
Methodologie CEMAC Administratie deel 1. Initiatie Corpus 2. Notificatie en alarmering 3. Initiële Acties 4. Operationele ontplooiingsacties Annexe 5. Perifere acties t 6. Acties in de post-acute fase 7. Nazorg NIP/INP bevatten chronologische hoofdstukken: 7 basishoofdstukken Per basishoofdstuk verschillende subhoofdstukken 21/

22 Standardised Emergency Preparedness & Planning
Methodologie CEMAC STANDARD OPERATING GUIDELINE (SOG) Administratief deel STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) FORM (FRM) CHECKLIST (CKL) Corpus Annexes LOGISTICS SUPPORT SHEET (LSS) CONTACT FILE (CFC) . . . (. . .) TASK DESCRIPTION (TAD) 22/

23 ABNORMALE TEMPERATUUR VAN SILO "XYZ": EXPLOSIERISICO
II III IV V VI VII Initiatie Notificatie en Alarmering Initiële operaitonele actie Operationele ontplooiing Perifere acties Acties in de post-acute fase Nazorg XYZ

24 Notificatie en Alarmering
Initiatie Notificatie en Alarmering I II III IV V VI VII Deel II « In geval van brand in zone B6: Alarmeer volgens schema 2 Gebruik document ‘alarmbericht’ » XYZ

25 Notificatie en Alarmering
Initiatie Notificatie en Alarmering I II III IV V VI VII Deel II « In geval van brand in zone B6: Alarmeer volgens schema 2 Gebruik document ‘alarmbericht’ » Deel III III.B.4. Alarmbericht Van: ____________ Aan: ________________ Aard bericht: __________________________ Slachtoffer: J/N Gevaarlijke Stoffen: J/N III.B.2. Alarmeringsschema 2 Gouverneur Provincie Brandweer ... XYZ

26 Initiële operationele acties
II III IV V VI VII Deel II « In geval van brand in zone B6: Bepaal Veiligheidsperimeters  Baken perimeters af Evacueer / bescherm » XYZ

27 Initiële operationele acties
II III IV V VI VII Deel II « In geval van brand in zone B6: Bepaal Veiligheidsperimeters  Baken perimeters af Evacueer / bescherm » Deel III III.B.4. Richtlijn « Reflexafstanden » Voor Gevaarlijke Stof is de initële isolatieafstand 270m, de beschermingsafstand is 800m. III.B.4. Fiche Réflexe « Evacuatie » Uit te voeren door: discipline De evacuatie wordt bevolen door de verantwoordelijke bestuurlijke overheid. Bepaal het aantal te evacueren personen via GIS, met onderverdeling van valide mobiele personen (code M1) en hulpbehoevende personen (code M2) ... XYZ

28 Voorbeelden van Annexen
IMG_OPERATOR A SOG_INCIDENT OPERATOR A CF_OPERATOR A LSS_ANTI POLLUTION 28/

29

30 PPI – CARTE 6B

31

32

33

34

35

36

37 Harmonisatie NIP/INP via SEPP
Méthodologie CEMAC Een gemeenschappelijke structuur voor alle plannen: ÏP disciplines, gemeentelijk, provinciaal, federaal NIP, ANIP, BNIP Hoewel structuur ALTIJD dezelfde is, moeten niet ALLE rubrieken gecodeerd worden. Een consequente codificatie maakt het mogelijk om de uitwisseling van gegevens te optimaliseren Deze structuur werd reeds als basis van nieuwe NIP/INP gebruikt door : FOD BiZa CGCCR Fluxys Elia Geïntegreerde plannen Gent-Terneuzen IMEC Dient eveneens als basis voor ISPS crisisbeheer 37/

38 IOS Publisher Emergency preparedness management, met functies voor :
Structurering, editering, publicatie van het noodplan Publicatie van documenten (zelfs ook voor documenten die niet via IOS Mapper zijn opgebouwd ) Implementatie van SEPP® (methodologie CEMAC) IOS Presentatie 38/

39 Raadpleging Noodplan op WEB
IOS Presentatie 39/

40 Navigatie in Noodplan Index Processen Functies IOS Presentatie 40/

41 Zoekfunctie IOS Presentatie 41/

42 Voordelen van netwerk / WEB
Beveiligde toegang (paswoord, badges...) met view- en editeerrechten Middel tot integratie en harmonisatie op niveau van civiele veiligheid Te raadplegen via het netwerk door alle hulpdiensten (eveneens CP-OPS) Middel tot publicatie van de updates door "versioning": elke ontvanger kan de laatste online wijzigingen zien en op papier afdrukken  Mogelijkheid tot samenwerking doordat de betrokken partijen zelf via een portaal hun eigen gegevens op punt stellen

43 De betrouwbaarheid: het netwerk kan verstoord zijn bij een zware ramp
De nadelen van de toepassingen op netwerk De betrouwbaarheid: het netwerk kan verstoord zijn bij een zware ramp Men moet over adequate informaticatools beschikken, ook ten velde (CP-OPS) Men heeft gekwalificeerd en opgeleid personeel nodig Deze nadelen zijn minder als alle bestemmelingen van het INP hun versie op papier up-to-date houden  De INPs op het netwerk plaatsen is een voordeel !

44 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "« TOTAL RISK MANAGEMENT »"

Verwante presentaties


Ads door Google