De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IMPLEMENTATIE VAN « TOTAL RISK MANAGEMENT » IN EEN HAVEN OMGEVING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IMPLEMENTATIE VAN « TOTAL RISK MANAGEMENT » IN EEN HAVEN OMGEVING."— Transcript van de presentatie:

1 IMPLEMENTATIE VAN « TOTAL RISK MANAGEMENT » IN EEN HAVEN OMGEVING

2 Anvers - 5h - Bruxelles Anvers - 5h - Bruxelles 24-24h 4500 T Bruxelles - 1350T- Charleroi Bruxelles - 1350T- Charleroi Bruxelles - 1350T- Dunquerke Bruxelles - 1350T- Dunquerke Haven: een strategische positie

3 De haven: een gewichtige logistieke speler Belangrijk laadvermogen fluvio- maritiem Logistiek centrum Nabijheid opslag Alternatief voor het wegvervoer  Blokkage = chaos en belangrijk economisch verlies

4 De haven: een belangrijke speler in mobiliteit

5 De Haven : een uitgebreid industrieel gebied in de stad

6 Etathome, Station d’épuration Nord Sita, Marly Fina Solvay Chantier de Créosotage Ceres Wauters Ex-Shell Lukoil-Jet Reibel Nordic Terminal container Stevens Pont De Trooz Divers entrepôts Centre T.I.R. Cotanco Univar Laine D’Aoust Distrigaz Texaco CFF-Recycling Incinérateur Poste De haven: een uitgestrekt geografisch gebied

7 De haven: een openbaar bedrijf Statuten IDPB Taken van openbare dienst  Sterke verwachtingen inzake veiligheid onder al zijn vormen

8 De haven: een specifieke omgeving Gevarieerde consessiehouders Multimodaliteit van het transport Verschillende terminals Permanent aanpassingsvermogen van de logistieke sector Geopolitieke context  Een risico in voortdurende evolutie

9 De haven: een specifieke omgeving

10

11

12

13 Het belang van een geïntegreerd risicobeheer Kennis van zijn gebied in “real time" Een proactieve preventie met feedback Een betrokkenheid van alle actoren: overheid, consessiehouders, bewoners, IDPB Het specifiek karakter van de havens impliceert, in geval van een incident, gevarieerde en complexe noodprocedures: INP, IFIPIDI Harmonisatie met de plannen van de overheid: NIP De aspecten van de veiligheid: ISPS Een grote hoeveelheid informatie te beheren  Een geïntegreerde tool = volledig, geharmoniseerd, gebruiksvriendelijk, up-to-date, raadpleegbaar door alle actoren?  globaal beleid

14 Een belangrijk hoofdstuk..... Intern Nood Plan

15 De havenincidenten: het belang van INP Preventie kan niet alles vermijden De chaos mijden wanneer een incident gebeurt Het wettelijke aspect : KB van 16 februari 2006 Behoud van mensenlevens en verderzetting van de activiteiten Coördinatie van de hulpdiensten Zo snel mogelijk tot de normale toestand terugkeren: ter plaatse beheersen Goed communiceren in coördinatie met de overheid  Minder slachtoffers, beperkte schade, behouden imago, vertrouwen van de werknemers, consessiehouders, bewoners en gebruikers van de installaties

16 Zonder plan.....

17 Zonder plan …..

18 INP: Keyword = doeltreffendheid! Volledig  alles het hoofd bieden Geïntegreerd  INP consessiehouders en bewoners Benadering van civiele veiligheid  harmonisatie INP, NIP Te raadplegen door talrijke actoren/hulpverleners Snel te gebruiken  gestructureerd (  SEPP) Up-to-date  eenvoudig, gemakkelijk en het meest geautomatiseerd mogelijk Over de menselijke en materiële middelen beschikken: dispatching, intern crisiscentrum, ASTRID, logistiek...  Gebruik IT-tool en WEB... Maar ook papier!

19 Voorbeeld INP Haven van Brussel SEPP methodologie

20 De exploitant van de bedoelde inrichting of site bezorgt alle noodzakelijke informatiegegevens voor het opstellen van het BNIP Missing link Interventieplanning informatie Is opgesteld door de onderneming of de instelling Verzamelt de multidisciplinaire technische informaties Sites, gebouwen, verdiepingen, lokalen Installaties en preventiemiddelen Informatie bevolking & media = INFO Logistieke steun = LOG Plaatselijke politie = POL Medische hulpverlening = MED INP Intern NoodPlan Exploitant Risico-object Overheid FED PROV NIP Nood- en InterventiePlan GEM Is opgesteld door gemeente, provincie, federaal Regelt de multidisciplinaire interventieprocedures ANIP: Algemene beheersrichtlijn BNIP: Bijzonder risico beheersrichtlijn Nucleair, Seveso, ziekenhuizen, stadia, stations Noodplanningszones Is opgesteld door de onderneming of de instelling Regelt de multidisciplinaire interventieprocedures De exploitant van de bedoelde inrichting of site bezorgt alle noodzakelijke informatiegegevens voor het opstellen van het BNIP IP InterventiePlan Hulpverleningsoperaties = BW Is opgesteld door elke discipline BW, MED, POL, LOG, INFO Regelt de mono disciplinaire interventieprocedures Organisatie integratie van acties Overeenstemming Aanvulling Informatiebron © Copyright 2006 IOS International Naleving van de wetgeving KB 16/02/06 : Structuur noodplanning

21 21/ Harmonisatie NIP/INP via SEPP: sequenties NIP/INP bevatten chronologische hoofdstukken: 7 basishoofdstukken Per basishoofdstuk verschillende subhoofdstukken Administratie deel Corpus Annexe Methodologie CEMAC 1. Initiatie 2. Notificatie en alarmering 3. Initiële Acties 4. Operationele ontplooiingsacties 5. Perifere acties 6. Acties in de post-acute fase 7. Nazorg t

22 Standardised Emergency Preparedness & Planning STANDARD OPERATING GUIDELINE (SOG) STANDARD OPERATING GUIDELINE (SOG) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) FORM (FRM) FORM (FRM) CHECKLIST (CKL) CHECKLIST (CKL) CONTACT FILE (CFC) CONTACT FILE (CFC)... (...)... (...) TASK DESCRIPTION (TAD) TASK DESCRIPTION (TAD) LOGISTICS SUPPORT SHEET (LSS) LOGISTICS SUPPORT SHEET (LSS) Administratief deel Corpus Annexes 22/ Methodologie CEMAC

23 ABNORMALE TEMPERATUUR VAN SILO "XYZ": EXPLOSIERISICO I II III IV V VI VII Initiatie Notificatie en Alarmering Initiële operaitonele actie Operationele ontplooiing Perifere acties Acties in de post-acute fase Nazorg XYZ

24 Notificatie en Alarmering Initiatie Notificatie en Alarmering I II III IV V VI VII Deel II « In geval van brand in zone B6: Alarmeer volgens schema 2 Gebruik document ‘alarmbericht’ » « In geval van brand in zone B6: Alarmeer volgens schema 2 Gebruik document ‘alarmbericht’ » XYZ

25 Notificatie en Alarmering Initiatie Notificatie en Alarmering I II III IV V VI VII Deel II « In geval van brand in zone B6: Alarmeer volgens schema 2 Gebruik document ‘alarmbericht’ » « In geval van brand in zone B6: Alarmeer volgens schema 2 Gebruik document ‘alarmbericht’ » Deel III III.B.4. Alarmbericht Van: ____________ Aan: ________________ Aard bericht: __________________________ Slachtoffer: J/N Gevaarlijke Stoffen: J/N III.B.4. Alarmbericht Van: ____________ Aan: ________________ Aard bericht: __________________________ Slachtoffer: J/N Gevaarlijke Stoffen: J/N III.B.2. Alarmeringsschema 2 Brandweer Provincie Gouverneur... III.B.2. Alarmeringsschema 2 Brandweer Provincie Gouverneur... XYZ

26 Initiële operationele acties XYZ I II III IV V VI VII Deel II « In geval van brand in zone B6: 1.Bepaal Veiligheidsperimeters 2. Baken perimeters af 3. Evacueer / bescherm » « In geval van brand in zone B6: 1.Bepaal Veiligheidsperimeters 2. Baken perimeters af 3. Evacueer / bescherm »

27 Initiële operationele acties XYZ I II III IV V VI VII Deel II « In geval van brand in zone B6: 1.Bepaal Veiligheidsperimeters 2. Baken perimeters af 3. Evacueer / bescherm » « In geval van brand in zone B6: 1.Bepaal Veiligheidsperimeters 2. Baken perimeters af 3. Evacueer / bescherm » Deel III III.B.4. Richtlijn « Reflexafstanden » Voor Gevaarlijke Stof 67.0594 is de initële isolatieafstand 270m, de beschermingsafstand is 800m. III.B.4. Richtlijn « Reflexafstanden » Voor Gevaarlijke Stof 67.0594 is de initële isolatieafstand 270m, de beschermingsafstand is 800m. III.B.4. Fiche Réflexe « Evacuatie » Uit te voeren door: discipline 1 - 2 - 3 - 4 De evacuatie wordt bevolen door de verantwoordelijke bestuurlijke overheid. Bepaal het aantal te evacueren personen via GIS, met onderverdeling van valide mobiele personen (code M1) en hulpbehoevende personen (code M2)... III.B.4. Fiche Réflexe « Evacuatie » Uit te voeren door: discipline 1 - 2 - 3 - 4 De evacuatie wordt bevolen door de verantwoordelijke bestuurlijke overheid. Bepaal het aantal te evacueren personen via GIS, met onderverdeling van valide mobiele personen (code M1) en hulpbehoevende personen (code M2)...

28 Voorbeelden van Annexen IMG_OPERATOR A_ IMG_OPERATOR A_ SOG_INCIDENT OPERATOR A_ SOG_INCIDENT OPERATOR A_ CF_OPERATOR A_ CF_OPERATOR A_ LSS_ANTI POLLUTION_ LSS_ANTI POLLUTION_ 28/

29

30 PPI – CARTE 6B

31

32

33

34

35

36

37 37/ Een gemeenschappelijke structuur voor alle plannen: ÏP disciplines, gemeentelijk, provinciaal, federaal NIP, ANIP, BNIP Hoewel structuur ALTIJD dezelfde is, moeten niet ALLE rubrieken gecodeerd worden. Een consequente codificatie maakt het mogelijk om de uitwisseling van gegevens te optimaliseren Deze structuur werd reeds als basis van nieuwe NIP/INP gebruikt door : –FOD BiZa CGCCR –Fluxys –Elia –Geïntegreerde plannen Gent-Terneuzen –IMEC Dient eveneens als basis voor ISPS crisisbeheer Harmonisatie NIP/INP via SEPP Méthodologie CEMAC

38 IOS Presentatie38/ IOS Publisher Emergency preparedness management, met functies voor : Structurering, editering, publicatie van het noodplan Publicatie van documenten (zelfs ook voor documenten die niet via IOS Mapper zijn opgebouwd ) Implementatie van SEPP® (methodologie CEMAC)

39 IOS Presentatie39/ Raadpleging Noodplan op WEB

40 IOS Presentatie40/ Navigatie in Noodplan Index Processen Functies

41 IOS Presentatie41/ Zoekfunctie

42 Voordelen van netwerk / WEB Beveiligde toegang (paswoord, badges...) met view- en editeerrechten Middel tot integratie en harmonisatie op niveau van civiele veiligheid Te raadplegen via het netwerk door alle hulpdiensten (eveneens CP-OPS) Middel tot publicatie van de updates door "versioning": elke ontvanger kan de laatste online wijzigingen zien en op papier afdrukken Mogelijkheid tot samenwerking doordat de betrokken partijen zelf via een portaal hun eigen gegevens op punt stellen

43 De nadelen van de toepassingen op netwerk De betrouwbaarheid: het netwerk kan verstoord zijn bij een zware ramp Men moet over adequate informaticatools beschikken, ook ten velde (CP-OPS) Men heeft gekwalificeerd en opgeleid personeel nodig Deze nadelen zijn minder als alle bestemmelingen van het INP hun versie op papier up-to-date houden  De INPs op het netwerk plaatsen is een voordeel !

44 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "IMPLEMENTATIE VAN « TOTAL RISK MANAGEMENT » IN EEN HAVEN OMGEVING."

Verwante presentaties


Ads door Google