De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grote Prisma Medezeggenschapsquiz

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grote Prisma Medezeggenschapsquiz"— Transcript van de presentatie:

1 Grote Prisma Medezeggenschapsquiz

2 THEMA:

3 1. Wie mogen zitting hebben in de Medezeggenschapsraad?
Leerlingen & Leerkrachten B Ouders & Directeuren C Leerkrachten & Ouders

4 2. Waarover mag de Medezeggenschapsraad advies uitbrengen?
Alles wat over de school gaat B Alleen over leerprogramma’s C Keuze koffieautomaat

5 3. Hoe heet het medezeggenschapsorgaan op schoolniveau?
Cliëntenraad B Medewerkersraad C Medezeggenschapsraad

6 THEMA:

7 4. Wat houdt de functiemix daadwerkelijk in?
Invoering van LB functies in de reguliere basisschool B Invoering van nieuwe mix Cup a Soup C De functiemix is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte’s) over de salarisschalen

8 5. Wat wordt verwacht van leerkracht in de LB functie?
Minstens 25% van de werktijd lesgeven voor een groep leerlingen B Minstens 50% van de werktijd lesgeven voor een groep leerlingen C Minstens 75% van de werktijd lesgeven in een groep leerlingen

9 THEMA:

10 6. Wat moet een leerkracht laten zien als hij voor mobiliteit in aanmerking wil komen?
Strikdiploma B Digitaal portfolio C Bekwaamheidsdossier

11 7. Wat moet je invullen indien je in aanmerking wilt komen voor mobiliteit?
Bijlage D van het persoonlijk wensenformulier B Bijlage A van het persoonlijk wensenformulier C Bijlage C van het persoonlijk wensenformulier

12 THEMA:

13 8. Wat betekent BIO in de wet BIO?
Wet op Basis In Ontwikkeling B Wet op Beroepen In het Onderwijs C Wet Broodjes In het Onderwijs

14 9. Wat betekent de afkorting BRIN?
Buitengewone Richtlijn In Nederland B Binnendienst Regionale Internet Nominatie C Basis Registratie INstelling

15 THEMA:

16 10. Wat is Passend Onderwijs?
Niet meer dan 25 kinderen in een lokaal B Leerkrachten dienen gepaste kleding te dragen voor de klas C De ontwikkeling die het voor elke leerling mogelijk gaat maken optimaal gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden

17 11. Wat had u vanmorgen liever gedaan?
Voor de klas gestaan B Niets liever dan dit C Met collega’s in de sauna gezeten

18 12. Wat vindt u een belangrijk onderwerp waar de GMR zich eens over moet buigen?
Mobiliteit B Huisvesting C Iets anders…

19


Download ppt "Grote Prisma Medezeggenschapsquiz"

Verwante presentaties


Ads door Google