De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de docent en de vrijwilliger in online leren

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de docent en de vrijwilliger in online leren"— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de docent en de vrijwilliger in online leren
Bijeenkomst 6 juni 2014 Ina den Hollander

2 Een paar begrippen vooraf
Online leren Blended learning Docent Vrijwilliger NLvaardig Hier het verschil uitleggen tussen online leren als volledig individueel en zelfsturend, zonder begeleiding een leerprogramma online volgen en blended learning, waarbij je uitgaat van het feit dat er ook altijd een contactmoment of een groepsmoment is. Daarnaast de aantekening maken dat we het hier wel hebben over leerprogramma’s waarvan de basis ligt in het online gedeelte en niet online leren als aanvulling op een groepsaanpak. Bij Blended learning even ingaan op het begrip, vervolgens dat mn taal leren ook altijd een communicatief element heeft en dat kan het beste in een groep of in een 1 op 1 onderwijssituatie worden vormgegeven. Bovendien is contact met een vrijwilliger / andere leerders ook belangrijk in het leren als een sociaal gebeuren. Met name de doelgroep van de inburgerings- en Nt2-cursussen ziet een groepsles ook als een mogelijkheid tot contact, zeker als ze nieuw zijn in ons land en weinig familie of andere vorm van netwerk hebben. Bij docent en vrijwilliger ga ik erop in dat het hier kan gaan om verschillende definities, De definitie betaald of onbetaald is niet altijd zo handig. Een Nt2 docent die na zijn pensioen als vrijwilliger in taaltrajecten actief is kun je moeilijk een vrijwilliger noemen in de zin van niet-professional. Overigens is bij het laatste wel van belang dat iemand dan zijn deskundigheid bijhoudt etc. Hier gaat het om de definitie van een vrijwilliger als een niet-professional. Binnen taal voor het leven wordt nog onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers die wel een onderwijsachtergrond hebben maar geen specifieke ervaring als taaldocent. Onder docent verstaan we dus iemand die door opleiding en/of ervaring de kennis, vaardigheden en competenties beschikt die voor een docent zijn geformuleerd. Klein probleempje, er is geen wettelijk competentieprofiel, alleen bekwaamheids- en bevoegdheidseisen en er is zeker geen competentieprofiel en regulier opleidingsprogramma voor een docent die werkt in de volwasseneneducatie. Nlvaardig is een nieuw concept voor begeleid online leren dat is ontwikkeld door CINOP en Stichting Expertisecentrum ETV.nl. In dat concept hebben online leren, regie op het onderwijsproces door een professional en begeleiding door een vrijwilliger een plek gekregen. Ik wil daarom ook aan de hand van het concept dat we voor NL vaardig hebben uitgewerkt jullie meenemen in onze opvattingen hierover. Graag willen we jullie daarover met jullie van gedachten wisselen.

3 Waarom een nieuw concept voor begeleid online leren
Beheersing Nederlandse taal voorwaarde voor deelname aan de samenleving: opleiding, werk, dagelijks leven. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor sociale cohesie, integratie, arbeidsmarkttoeleiding. Maar: Terugtredende overheid. Nieuwe wet inburgering minder middelen VE Nog even kort aanstippen, dit is grofweg een samenvatting van de tendensen in het overheidsbeleid, zoals ook in de inleiding besproken. Het komt er op neer, dat hoe de wetgeving er ook uitziet, ook gemeenten iets moeten met taalachterstanden en gebrek aan basisvaardigheden.

4 Waarom een nieuw concept voor begeleid online leren
Dus: met minder geld meer doen CINOP, ETV.nl: Zoeken naar een innovatief concept, waarbij kwaliteit en professionaliteit geborgd zijn tegen acceptabele kosten

5 Het concept van begeleid online leren (NLVaardig)
online leren met professionele begeleiding regie bij een professionele docent ondersteuning door een vrijwilliger tijd- en plaatsonafhankelijk leren leerroutes op maat borging kwaliteit door training en monitoring kwaliteit concept voor meerdere doelgroepen Dit is waar wij, CINOP en ETV.nl, op uit kwamen als basisprincipes voor een concept van begeleid online leren voor lager opgeleiden. Het is onze opvatting dat juist ook laagopgeleiden goed onderwijs verdienen en dat inzet van vrijwilligers heel zinvol kan zijn (vrijwilligers in de zin van non-professional) maar dat kennis van onderwijs, pedagogiek, methodiek, de doelgroep, succesfactoren van leren bij de doelgroep etc. nodig is om een leertraject voor een deelnemer op maat in te richten en te zorgen voor goed en effectief onderwijs.

6 Online en toch begeleid, hoe doe je dat?
Leercontent (online materiaal) geschikt voor afstandsleren. Online leren, zelfstandig en individueel Online leren met de docent Te combineren met groepslessen door docent en/of vrijwilliger Begeleiding en coaching door vrijwilliger Docent is veraf en toch dichtbij (kennismaking live, Skype-sessies, chat en mail)

7 Hoe waarborg je dan de kwaliteit?
Wat hebben we onderzocht en meegenomen bij de ontwikkeling? succesfactoren inburgering succesfactoren afstandsleren succes en ervaringsdeskundigheid ETV.nl succes en ervaringsdeskundigheid Alfabeter training docenten, intervisie en monitoring vrijwilligers gescreend op competenties en getraind

8 Succesfactoren NT2 Maatwerk Kwaliteit van de intake Taalcontact
Gestructureerde aanpak Leerroutevolgsysteem Aandacht voor zelfsturing Aandacht voor vorm Motivatie en empowerment Docentcompetenties Kennis van de doelgroep

9 Succesfactoren NT1 Maatwerk Kwaliteit van de intake
Gestructureerde aanpak Leerroutevolgsysteem Aandacht voor zelfsturing Aandacht voor vorm Motivatie en empowerment Docentcompetenties Kennis van de doelgroep EN:

10

11 Succesfactoren afstandsleren
Structuur en discipline Digitale ervaring De rol van de docent Community-feeling

12 De actoren: de docent De leerroute Vakinhoud Pedagogiek en didactiek Skypelessen Huiswerk, feedback Registratie voortgang + evaluatiemomenten Cursistenforum Eigen deskundigheid Ondersteuning vrijwilliger in zijn coachende rol

13 De vrijwilliger heeft een tweeledige rol.
De actoren: de vrijwilliger De vrijwilliger heeft een tweeledige rol. Taken als ondersteuner voor de docent: Geeft alle nodige informatie tijdens de intake. Overlegt met de docent over zijn assisterende en begeleidende rol. Neemt kennis van de leerroute en bekijkt regelmatig de vorderingen van de cursist.

14 De actoren: de vrijwilliger
Taken als coach/stimulator voor de cursist: Ondersteunt de cursist bij het doorwerken van de lessen uit het pakket NLvaardig volgens de beschreven leerroute. Bewaakt mede de motivatie van de cursist en draagt bij aan de studiediscipline. Draagt in het bijzonder zorg voor de maximale inzet van mogelijkheden voor taalcontact. (NT2) Hier ervaringen Amsterdamse pilot vertellen

15 Voor wie meer wil weten over het programma Nlvaardig
Bekijk de volgende dia’s of neem contact op met: CINOP: Matthieu Mes: Ina den Hollander: Hier ervaringen Amsterdamse pilot vertellen


Download ppt "De rol van de docent en de vrijwilliger in online leren"

Verwante presentaties


Ads door Google