De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom 16-11-13. SBLP * ‘Betrokken klein is het nieuwe Groot’ * Hulpkring Naam komt met voorstel voor definitieve naam 16-11-13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom 16-11-13. SBLP * ‘Betrokken klein is het nieuwe Groot’ * Hulpkring Naam komt met voorstel voor definitieve naam 16-11-13."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom 16-11-13

2 SBLP * ‘Betrokken klein is het nieuwe Groot’ * Hulpkring Naam komt met voorstel voor definitieve naam 16-11-13

3 Inspiratie uit een andere wereld 16-11-13

4 Waar we voor staan Van, voor en door therapeuten In Sector Kringen worden essentiële taken gedaan Minimale kosten, optimale dienstverlening Directe sturing is altijd geborgd Samen bouwen en kracht benutten Spelregels 16-11-13

5 Het draait om de therapeuten! We hebben samen te zorgen dat iedereen zich binnen SBLP thuis weet Niet groot en grijs, maar betrokken en warm Geen eenheidsworst, maar juist kleurrijk Betrokken klein is het nieuw groot 16-11-13

6 Sector Kring Therapeuten Bij de start heeft elke ‘werkwijze’ zijn eigen Kring: – Bioenergetische Analyse – Postural Integration e.a. – Biodynamische Therapie Nieuwe kringen kunnen zich vormen (SE, ??,...) Elke kring kan eigen kringreglement maken Binnen kringen verbind je en verdiep je, tussen kringen verrijk je WW BA WW BA WW PIT WW PIT WW BT WW BT 16-11-13 ??

7 Waar we voor staan Van, voor en door therapeuten In Sector Kringen worden essentiële taken gedaan Minimale kosten, optimale dienstverlening Directe sturing is altijd geborgd Samen bouwen en kracht benutten Spelregels 16-11-13

8 Samen essentiële taken organiseren Uitgangspunten: – Zo laag mogelijke kosten – Zo veel mogelijk zelf – Wel goed en betrouwbaar Dat betekent: – Alleen waar nodig vergoeding (sleutelposities) – Beperkte inhuur (LARS, secretariaat) – Werken aan alternatief waarderingssysteem Samen taken oppakken: – Grotere taken – En veel kleine taken De Sector Kringen vormen het kloppende hart, waar we samenkomen, leren en doen Sector Kring Therapeuten Sector Kring Ondersteuning Sector Kring Professionalisering Sector Kring Buitenwereld 16-11-13

9 Waar we voor staan Van en voor en door therapeuten In Sector Kringen worden essentiële taken gedaan Minimale kosten, optimale dienstverlening Directe sturing is altijd geborgd Samen bouwen en kracht benutten Spelregels 16-11-13

10 Contributie 2014 Wat betekent dit voor 2014? SBLP contributie: – Basis contributie – Extra werkwijze bijdrage – Individuele ontzorg pakketten Basiscontributie 2014 bedraagt € 185,00 We zijn BTW-plichtig. Voor de meesten is dat geen probleem Wat krijg je daarvoor? Sterke / krachtige organisatie die zich goed profileert Warm en kleinschalig thuis Vindbaarheid en positionering in de markt Breed (bij- en na-) scholings- platform Krachtig marketing platform Geen garanties voor vergoedingen 16-11-13

11 Waar we voor staan Van en voor en door therapeuten In Sector Kringen worden essentiële taken gedaan Minimale kosten, optimale dienstverlening Directe sturing is altijd geborgd Samen bouwen en kracht benutten Spelregels 16-11-13

12 Direct sturing geborgd Elke stem kan zich laten gelden Werk vindt plaats in sector kringen We werken o.b.v. Sociocratie (SKM) Management Kring coördineert, borgt voortgang doet sector kring overstijgende taken In de Top Kring spiegelen we ons aan de buitenwereld Sector Kring Therapeuten Sector Kring Ondersteuning Sector Kring Professionalisering Sector Kring Buitenwereld 16-11-13 MK TK

13 Sociocratische Kring Methode (SKM) Drie basisregels: Consentprincipe Dubbele koppeling Verkiezen o.b.v. consent na open discussie SKM is antiautoritair Consent: Geen overwegend bezwaar Bezwaren zijn beargumenteerd Meev inden van alternatief SKM spreekt volwassen deel aan Hoger Gelegen Kring Onder Gelegen Kring Onder Gelegen Kring Functioneel leidinggevende Afgevaardigde 16-11-13 Dubbele koppeling Dubbele koppeling

14 Via de Kringen kan iedereen invloed uitoefenen / meedoen / vorm geven Je oefent invloed uit door bij te dragen in een Kring Er wordt alleen met consent besluit genomen Bij blokkade wordt in naast hogere Kring o.b.v. consent besloten WW BA WW BA WW PIT WW PIT WW BT WW BT Sector Kring Therapeuten MK ??? 16-11-13

15 Waar we voor staan Van en voor en door therapeuten In Sector Kringen worden essentiële taken gedaan Minimale kosten, optimale dienstverlening Directe sturing is altijd geborgd Samen bouwen en kracht benutten Spelregels 16-11-13

16 Elke Sector Kring heeft eigen taak Het werk gebeurt in de Sector Kringen Elke Sector Kring kan (hulp-) Kringen formeren MK formuleert visie, doelstellingen en prioriteiten Sector Kring vult zelf in Dubbele koppeling borgt voortgang / afstemming Sector Kring Therapeuten Sector Kring Ondersteuning Sector Kring Buitenwereld 16-11-13 Sector Kring Professionalisering MK

17 Sector Kring Therapeuten Kern Taak Vormt het hart Elke werkwijze / stroming organiseert zichzelf in werkwijze kring Borgt en stimuleert veelkleurigheid en verbinding Verbinden van werkwijzen Mobiliseert Prioriteiten & Leidinggevende Instellen: – Kring werkwijze BA – Kring,werkwijze BT – Kring werkwijze PI Functioneel Leidinggevende = Wietzke van Oene 16-11-13

18 Sector Kring Professionalisering Kern Taak Borgen van kwaliteit Zoeken naar eenvoud Tot de taken behoort: – Scherp houden beroepsprofiel – Registratie / herregistratie – Visitatie – Klacht en tuchtrecht – Na- en bijscholing Werkt nauw samen met alle Sector Kringen Prioriteit & Leidinggevende Zo spoedig mogelijk vormen van hulpkringen Harmoniseren regels basisregistratie Functioneel leidinggevende = vacature / Tanja Mars 16-11-13

19 Sector Kring Buitenwereld Kern Taak Vergroten bekendheid en acceptatie bij cliënten, verwijzers en maatschappij Kernopgaven: – PR / Communicatie – Onderzoek – Overleg met koepels / organisaties / verzekeringen Sterke koppeling met professionalsering Prioriteit en leidinggevende Helder communicatieplan met concrete acties Profileren bij verzekeringen Bundelen krachten met NVLP en anderen Functioneel leidinggevende = Dhyan de Bruijn 16-11-13

20 Sector Kring Ondersteuning Kern Taak Zorgt dat basisprocessen goed lopen, o.a..: – Lars – Financiën – Ontwikkelt betaalde hulppakketten voor deelnemers Zorgt voor goede interne communicatie en afstemming met Kring Buiten Wereld Ondersteunt sector kringen, MK en TK. Neemt niet over Combinatie deelnemers en kleine professionale organisatie Prioriteit en leidinggevende Nieuwe deelnemers registreren Nieuwe website opzetten Overgang mogelijk maken Functioneel leidinggevende = Pim Bok 16-11-13

21 Waar we voor staan Van en voor en door therapeuten In Sector Kringen worden essentiële taken gedaan Minimale kosten, optimale dienstverlening Directe sturing is altijd geborgd Samen bouwen en kracht benutten Spelregels 16-11-13

22 Spelregels Sociocratische Kring Methode (SKM) vormt de basis Statuut van de stichting borgt basis spelregels Kringstatuut omschrijft de spelregels voor alle Kringen Kringreglement vormen specifieke spelregels van een Kring. Deze zijn niet strijdig bovenstaande, maar brengen wel kleur 16-11-13

23 Tot Slot 16-11-13

24 We gaan de stap zetten 16-11-13


Download ppt "Welkom 16-11-13. SBLP * ‘Betrokken klein is het nieuwe Groot’ * Hulpkring Naam komt met voorstel voor definitieve naam 16-11-13."

Verwante presentaties


Ads door Google