De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 1 Inleiding

2 2 Weer en klimaat

3 2 Weer en klimaat fig.2.1 Temperatuurcurve vanaf het Precambrium tot en met het Quartair (t.o.v. de huidige gemiddelde temperatuur over de wereld)

4 2 Weer en klimaat fig.2.2 De ontwikkeling van de gemiddelde wereldtemperatuur van 1880 tot en met het jaar 2005.

5 3 De warmtebalans op aarde in evenwicht?
fig.3.1 Het verloop van de zonnestraling in de atmosfeer

6 3 De warmtebalans op aarde in evenwicht?
fig. 3.2: Energiestromen van en naar de aarde (alle stromen zijn uitgedrukt in percentages van de zonnestraling, die op de aarde invalt = 1, W

7 4 Natuurlijk broeikaseffect

8 4 Natuurlijk broeikaseffect

9 4 Natuurlijk broeikaseffect

10 5 Broeikasgassen

11 5.1 Global Warming Potential (GWP)
5 Broeikasgassen 5.1 Global Warming Potential (GWP)

12 5 Broeikasgassen 5.2 Waterdamp

13 5 Broeikasgassen 5.3 Koostofdioxide

14 5 Broeikasgassen 5.4 Methaan

15 5 Broeikasgassen 5.5 Distikstofoxide (lachgas)

16 5 Broeikasgassen 5.6 Ozon

17 5 Broeikasgassen 5.7 F-gassen: CFK’s en vervangproducten:HFK’s - PFK’s - SF6

18 6 Versterkt broeikaseffect
6.1 Verandering van het wereldklimaat: een uitzondering?

19 6 Versterkt broeikaseffect

20 7 Oorzaken

21 7 Oorzaken 7.1 Vulkaanuitbarstingen

22 7 Oorzaken 7.2 El Niño

23 7 Oorzaken 7.3 Variaties in de activiteit van de zon

24 7 Oorzaken 7.3 Variaties in de activiteit van de zon
fig.7.2 Verband tussen de temperatuursstijging en de invloed van mens en zon

25 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen
Verband tussen de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen en de evolutie van het energieverbruik

26 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen
Verband tussen de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen en de evolutie van het energieverbruik

27 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen
Verband tussen de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen en de evolutie van de gemiddelde wereldtemperatuur

28 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen
Verband tussen de evolutie van de welvaart, het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in de Westerse wereld.

29 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen
En wat met onze bossen?

30 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen

31 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen

32 8 Gevolgen Gevolgen van meer waterdamp in de atmosfeer
Gevolgen van de stijging van de zeespiegel Smelten van ijs, sneeuw, gletsjers, permafrost Bossen stoppen met koolstofdioxide-opname Verhoogde kans op extreem weer Gevolgen voor de landbouw Gevolgen voor de natuur De impact op de drinkwatervoorraad De impact op het toerisme De impact op de gezondheid Sociale impact

33 8 Gevolgen 8.1 Gevolgen van meer waterdamp in de atmosfeer

34 8 Gevolgen 8.2 Gevolgen van de stijging van de zeespiegel

35 8 Gevolgen 8.3 Smelten van ijs, sneeuw, gletsjers, permafrost

36 8 Gevolgen 8.4 Bossen stoppen met koolstofdioxideopname

37 8 Gevolgen 8.5 Verhoogde kans op extreem weer

38 8 Gevolgen 8.6 Gevolgen voor de landbouw

39 8 Gevolgen 8.7 Gevolgen voor de natuur

40 8 Gevolgen 8.7 Gevolgen voor de natuur

41 8 Gevolgen 8.7 Gevolgen voor de natuur

42 8 Gevolgen 8.7 Gevolgen voor de natuur

43 8 Gevolgen 8.8 De impact op de drinkwatervoorraad

44 8 Gevolgen 8.8 De impact op de drinkwatervoorraad
fig. 8.2: Mondiaal watertekort van 2025 vergeleken met 1995

45 8 Gevolgen 8.9 De impact op het toerisme

46 8 Gevolgen 8.10 De impact op de gezondheid

47 8 Gevolgen fig.8.4 De impact van de opwarming van aarde op verschillende niveaus

48 8 Gevolgen 8.11 Economische, politieke en sociale impact
economische gevolgen

49 8 Gevolgen 8.11 Economische, politieke en sociale impact Sociaal

50 8 Gevolgen 8.11 Economische, politieke en sociale impact Sociaal

51 8 Gevolgen 8.11 Economische, politieke en sociale impact politiek

52 8 Gevolgen Slotbeschouwing

53 9 Oplossingen

54 9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap?
De grote milieutop van de Verenigde Naties te Rio de Janeiro

55 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap?
9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap? Het Kyotoprotocol

56 9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap?

57 9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap?
fig.9.1 Huidige Kyoto stand van zaken

58 9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap?
Internationale klimaattop in Nairobi

59 9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap?
Het VN-klimaatrapport van 2 februari veegt alle vraagtekens weg

60 9 Oplossingen 9.3 Wat doet de Eurpese Unie?

61 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België?

62 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België?

63 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België?

64 9 Oplossingen Specifiek voor onze ecowijk

65 9 Oplossingen Specifiek voor onze ecowijk

66 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België?

67 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België?
Vlaanderen koopt emissierechten in Chili

68 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België?
België koopt schone lucht in El Salvador

69 9 Oplossingen 9.5 Emissiehandel Emissiehandel tussen landen

70 9 Oplossingen 9.5 Emissiehandel Emissiehandel tussen bedrijven

71 9 Oplossingen 9.6 De complexiteit van het vraagstuk
geo-engineering: een grootschalige beïnvloeding van ons klimaat het bemesten van de oceanen

72 9 Oplossingen 9.6 De complexiteit van het vraagstuk
de atmosfeer met zwaveldeeltjes te vervuilen

73 9 Oplossingen 9.6 De complexiteit van het vraagstuk

74 WILLEN WIJ ER NU EEN SOEP VAN MAKEN?
9 Oplossingen WILLEN WIJ ER NU EEN SOEP VAN MAKEN?

75 OF DENKEN WE AAN DE VOORDELEN?
9 Oplossingen OF DENKEN WE AAN DE VOORDELEN?

76 Het IPCC besluit in zijn VN-klimaatrapport van
9 Oplossingen Het IPCC besluit in zijn VN-klimaatrapport van 2 februari 2007: “De door de mens veroorzaakte opwarming en stijging van het zeeniveau zal nog decennia lang doorgaan vanwege het tijdsbestek en feedbacksystemen die met klimaatprocessen gepaard gaan, zelfs indien de broeikasgassen op het huidige niveau gestabiliseerd worden.”

77 OF MET RESPECT VOOR DE NATUUR?
9 Oplossingen OF MET RESPECT VOOR DE NATUUR?

78 9 Oplossingen Als je dit weet, is het dan niet de hoogste tijd om
onze planeet en de natuur te respecteren en zoveel mogelijk tips van onze website in je dagelijks leven op te nemen.


Download ppt "1 Inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google