De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Inleiding. 2 Weer en klimaat fig.2.1 Temperatuurcurve vanaf het Precambrium tot en met het Quartair (t.o.v. de huidige gemiddelde temperatuur over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Inleiding. 2 Weer en klimaat fig.2.1 Temperatuurcurve vanaf het Precambrium tot en met het Quartair (t.o.v. de huidige gemiddelde temperatuur over."— Transcript van de presentatie:

1 1 Inleiding

2 2 Weer en klimaat

3 fig.2.1 Temperatuurcurve vanaf het Precambrium tot en met het Quartair (t.o.v. de huidige gemiddelde temperatuur over de wereld)

4 2 Weer en klimaat fig.2.2 De ontwikkeling van de gemiddelde wereldtemperatuur van 1880 tot en met het jaar 2005.

5 3 De warmtebalans op aarde in evenwicht? fig.3.1 Het verloop van de zonnestraling in de atmosfeer

6 3 De warmtebalans op aarde in evenwicht? fig. 3.2: Energiestromen van en naar de aarde (alle stromen zijn uitgedrukt in percentages van de zonnestraling, die op de aarde invalt = 1,73. 1017 W

7 4 Natuurlijk broeikaseffect

8

9

10 5 Broeikasgassen

11 5.1 Global Warming Potential (GWP) 5 Broeikasgassen

12 5.2 Waterdamp

13 5 Broeikasgassen 5.3 Koostofdioxide

14 5 Broeikasgassen 5.4 Methaan

15 5 Broeikasgassen 5.5 Distikstofoxide (lachgas)

16 5 Broeikasgassen 5.6 Ozon

17 5 Broeikasgassen 5.7 F-gassen: CFK’s en vervangproducten:HFK’s - PFK’s - SF6

18 6 Versterkt broeikaseffect 6.1 Verandering van het wereldklimaat: een uitzondering?

19 6 Versterkt broeikaseffect 6.2 Versterkt broeikaseffect

20 7 Oorzaken

21 7.1 Vulkaanuitbarstingen

22 7 Oorzaken 7.2 El Niño

23 7 Oorzaken 7.3 Variaties in de activiteit van de zon

24 7 Oorzaken fig.7.2 Verband tussen de temperatuursstijging en de invloed van mens en zon 7.3 Variaties in de activiteit van de zon

25 7 Oorzaken Verband tussen de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen en de evolutie van het energieverbruik 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen

26 7 Oorzaken Verband tussen de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen en de evolutie van het energieverbruik 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen

27 Verband tussen de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen en de evolutie van de gemiddelde wereldtemperatuur 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen

28 Verband tussen de evolutie van de welvaart, het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in de Westerse wereld. 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen

29 7 Oorzaken En wat met onze bossen? 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen

30 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen

31 7 Oorzaken 7.4 Variaties in concentratie van broeikasgassen

32 8 Gevolgen Gevolgen van meer waterdamp in de atmosfeer Gevolgen van de stijging van de zeespiegel Smelten van ijs, sneeuw, gletsjers, permafrost Bossen stoppen met koolstofdioxide-opname Verhoogde kans op extreem weer Gevolgen voor de landbouw Gevolgen voor de natuur De impact op de drinkwatervoorraad De impact op het toerisme De impact op de gezondheid Sociale impact

33 8 Gevolgen 8.1 Gevolgen van meer waterdamp in de atmosfeer

34 8 Gevolgen 8.2 Gevolgen van de stijging van de zeespiegel

35 8 Gevolgen 8.3 Smelten van ijs, sneeuw, gletsjers, permafrost

36 8 Gevolgen 8.4 Bossen stoppen met koolstofdioxideopname

37 8 Gevolgen 8.5 Verhoogde kans op extreem weer

38 8 Gevolgen 8.6 Gevolgen voor de landbouw

39 8 Gevolgen 8.7 Gevolgen voor de natuur

40 8 Gevolgen 8.7 Gevolgen voor de natuur

41 8 Gevolgen 8.7 Gevolgen voor de natuur

42 8 Gevolgen 8.7 Gevolgen voor de natuur

43 8 Gevolgen 8.8 De impact op de drinkwatervoorraad

44 8 Gevolgen fig. 8.2: Mondiaal watertekort van 2025 vergeleken met 1995 8.8 De impact op de drinkwatervoorraad

45 8 Gevolgen 8.9 De impact op het toerisme

46 8 Gevolgen 8.10 De impact op de gezondheid

47 8 Gevolgen fig.8.4 De impact van de opwarming van aarde op verschillende niveaus

48 8 Gevolgen 8.11 Economische, politieke en sociale impact economische gevolgen

49 8 Gevolgen 8.11 Economische, politieke en sociale impact Sociaal

50 8 Gevolgen Sociaal 8.11 Economische, politieke en sociale impact

51 8 Gevolgen 8.11 Economische, politieke en sociale impact politiek

52 8 Gevolgen Slotbeschouwing

53 9 Oplossingen

54 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap? De grote milieutop van de Verenigde Naties te Rio de Janeiro

55 9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap? Het Kyotoprotocol

56 9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap?

57 9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap? fig.9.1 Huidige Kyoto stand van zaken

58 9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap? Internationale klimaattop in Nairobi

59 9 Oplossingen 9.1 Wat doet de internationale gemeenschap? Het VN-klimaatrapport van 2 februari veegt alle vraagtekens weg

60 9 Oplossingen 9.3 Wat doet de Eurpese Unie?

61 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België?

62 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België?

63 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België?

64 9 Oplossingen Specifiek voor onze ecowijk

65 9 Oplossingen Specifiek voor onze ecowijk

66 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België?

67 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België? Vlaanderen koopt emissierechten in Chili

68 9 Oplossingen 9.4 Wat doet België? België koopt schone lucht in El Salvador

69 9 Oplossingen Emissiehandel tussen landen 9.5 Emissiehandel

70 9 Oplossingen 9.5 Emissiehandel Emissiehandel tussen bedrijven

71 9 Oplossingen 9.6 De complexiteit van het vraagstuk geo-engineering: een grootschalige beïnvloeding van ons klimaat het bemesten van de oceanen

72 9 Oplossingen 9.6 De complexiteit van het vraagstuk de atmosfeer met zwaveldeeltjes te vervuilen

73 9.6 De complexiteit van het vraagstuk 9 Oplossingen

74 WILLEN WIJ ER NU EEN SOEP VAN MAKEN?

75 9 Oplossingen OF DENKEN WE AAN DE VOORDELEN?

76 9 Oplossingen Het IPCC besluit in zijn VN-klimaatrapport van 2 februari 2007: “De door de mens veroorzaakte opwarming en stijging van het zeeniveau zal nog decennia lang doorgaan vanwege het tijdsbestek en feedbacksystemen die met klimaatprocessen gepaard gaan, zelfs indien de broeikasgassen op het huidige niveau gestabiliseerd worden.”

77 9 Oplossingen OF MET RESPECT VOOR DE NATUUR?

78 9 Oplossingen Als je dit weet, is het dan niet de hoogste tijd om onze planeet en de natuur te respecteren en zoveel mogelijk tips van onze website in je dagelijks leven op te nemen.


Download ppt "1 Inleiding. 2 Weer en klimaat fig.2.1 Temperatuurcurve vanaf het Precambrium tot en met het Quartair (t.o.v. de huidige gemiddelde temperatuur over."

Verwante presentaties


Ads door Google