De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

380 Kv Inf1ormatieavond voor inwoners Nieuwe-Wetering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "380 Kv Inf1ormatieavond voor inwoners Nieuwe-Wetering."— Transcript van de presentatie:

1 380 Kv Inf1ormatieavond voor inwoners Nieuwe-Wetering

2 Informatieavond 14 september 2011 Voor inwoners van Nieuwe-Wetering Organisatie: Dorpsraad Nieuwe Wetering

3 Situatie 380 kV 380 kV hoogspanningsverbinding komt: besluit staat vast. Capaciteitsuitbreiding van de hoogspanningsverbindingen is (op “korte” termijn) noodzakelijk om de elektriciteitsvoorziening te kunnen blijven garanderen.

4 380 kV Noordring Nieuwe Wetering valt onder de Noordring Tracé loopt van Beverwijk tot Zoetermeer Lengte 60 km Wordt in principe overal bovengronds aangelegd Maximaal 10 km ondergronds

5 PKB = Planologische Kernbeslissing Hierin worden afspraken gemaakt t.a.v.:  Zoekgebied waarbinnen het tracé komt te liggen  Knelpunten en kwetsbare gebieden binnen het zoekgebied worden benoemd  Afspraken voor criteria voor ondergrondse aanleg  Pkb Randstad 380 kV deel 4 op 7 jan. 2008 definitief en goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal  Procedure heeft bijna drie jaar geduurd

6 Startnotitie M.E.R. = Milieu Effect Rapportage Is een 1 e formele stap voor de procedure van de “echte” M.E.R. => deze wordt begin 2012 verwacht, samen met het rijksinpassingsbesluit Startnotitie beschrijft welke en hoe de milieueffecten van de verschillende tracé’s worden onderzocht

7 M.E.R. = Milieu Effect Rapportage Rapportage wordt opgesteld om (mogelijke) effecten op zaken als:  leefomgevingkwaliteit (mens)  Landschap  Natuur  bodem en water zo goed mogelijk in beeld te brengen. Alle effecten samen worden ‘milieueffecten’ genoemd. De m.e.r.-procedure draagt eraan bij dat uiteindelijk dat tracé gekozen kan worden dat, alle belangen afwegende, het meest gunstig is

8 Acties Dorpsraad vanaf 2006 Samen met inwoners NW naar 1 e informatieavond in Hoofddorp => officieel ingesproken Op alle volgende officiële momenten ingesproken/ zienswijzen ingediend Petitie aangeboden in de Tweede Kamer Gesprekken gevoerd met :  B&W Kaag en Braassem  Leden Vaste Kamercommissie : Jos Hessels en Liesbeth Spies CDA Diederik Samsom PvdA  Leden van de Provinciale Staten Bijwonen debatten Vaste Kamercommissie in Den Haag

9 Lobby Dorpsraad voor ondergrondse aanleg vanwege: gezondheidsrisico’s Verstoring basale levensprocessen door langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden Mogelijke versterking elektromagnetische velden door aanwezigheid elektriciteitskabels HSL Waarschijnlijke toename luchtwegproblematiek door elektrisch geladen fijn stof Fijn stof blijft waarschijnlijk boven Nieuwe Wetering hangen door corridorwerking hoogspanningskabels en elektriciteitskabels HSL

10 Corridorwerking

11 Veiligheidsnorm BIO-Initative Group:  Uitgaan van VOORZICHTIGHEIDSPRINCIPE  Gevaren elektromagnetische velden scharen onder categorie ONOMKEERBARE GEVAREN: - Asbest- Rontgenstraling - Roken- PCB’s

12 Groene Hart Natura 2000 gebied = beschermd Laatste restje natuur en open landschap Broedgebied voor vogels Hoogspanning gezichtsvervuilend => geen verrommeling van open landschap

13 Conclusie Nu geldende veiligheidsnorm NIET VEILIG Veel extra, nog nader te onderzoeken, GEZONDHEIDSRISICO’s bij Nieuwe Wetering zoals: - Geladen fijn stof deeltjes en luchtwegproblemen - Versterking elektromagnetische veld door elektriciteitskabels HSL en corridorwerking Verstoring landschap het GROENE HART

14 Haarlemmermeer Zoekgebied voor tracé in PKB ten Westen van Hoofddorp Haarlemmermeer sterke voorkeur voor Oosttracé langs Schiphol Voor Oosttracé is nieuwe aanvullende PKB procedure doorlopen

15 Voorgenomen besluit In 2008 komt minister met voorgenomen besluit:  Definitieve keuze voor Oosttracé bij Schiphol  5,6 km ondergrondse aanleg langs Nieuwe- Wetering en Rijpwetering op basis van de criteria die afgesproken zijn in de PKB

16 2009 en 2010 ‘Radiostilte’ i.v.m. kabinetswisseling

17 Nieuw kabinet (1) Schiphol begint april 2010 te protesteren tegen het Oosttracé  NB: heeft hierover geen zienswijzen ingediend Kabinet geeft opdracht tot luchtvaartonderzoek Haarlemmermeer start lobby in Den Haag Meerderheid Tweede Kamer neigt naar ondergrondse aanleg bij Hoofddorp i.p.v. bij Nieuwe-Wetering (NB kamerleden worden bestookt met mails en Twitter berichten vanuit Haarlemmermeer ) Tweede Kamer wil opnieuw met minister in debat over de ondergrondse tracé’s

18 Nieuw kabinet (2) Gemeente K&B wordt informeel geïnformeerd m.b.t. Haarlemmermeer Op 19 en 29 april 2011 schrijft de minister in brief aan de Tweede Kamer: “ik zie geen andere mogelijkheid, dan ondergrondse aanleg bij Nieuwe- Wetering en Rijpwetering” Op 9 juni 2011 is het debat; op 8 juni schrijft de minister: 1. Oosttracé bij Schiphol van de baan 2. uitkomsten van het luchtvaartonderzoek worden niet afgewacht 3.ondergrondse km bij Nieuwe-Wetering worden gebruikt bij Hoofddorp West; bij Rijpwetering nog 1 km ondergronds Definitieve besluit wordt door meerderheid van de Tweede Kamer genomen, naar verwachting november 2011

19 Acties Dorpsraad na gewijzigd besluit (1) Juni 2011 Spoedoverleg Dorpsraad (intern) Overleg met B&W Kaag en Braassem in aanwezigheid van jurist en milieuambtenaar Overleg Dorpsraad (intern, opstellen actieplan) Extra Nieuwsbrief 380 kV ALARM Brief verstuurd aan Vaste Kamercommissie met cc aan de minister, fractievoorzitters, Statenleden Zuid-Holland en locale politieke partijen

20 Acties Dorpsraad na gewijzigd besluit (2) Augustus 2011 Bezoek NW/overleg Ton van der Stoep; Statenlid CDA Zuid Holland Overleg Dorpsraad (intern) Bezoek NW/overleg Paulus Jansen, Lies van Aelst, Ap de Wit (SP); Woordvoerder ruimtelijke ordening, milieu, wonen, energie/klimaat en water in de Tweede Kamer Dorpsraadvergadering (regulier) Ophangen banners en spandoeken. Tevens persmoment diverse media

21 Acties Dorpsraad na gewijzigd besluit (3) Augustus 2011 Actieposters + begeleidende nieuwsbrief verspreid Bijwonen informatiebijeenkomst Rijpwetering met min. EL&I, TenneT en bewoners Zuidweg Rijpwetering Overleg met wethouders K&B i.a.v. jurist en milieuambtenaar Overleg met min. EL&I en Tennet; presentatie alternatieve bovengrondse tracé’s => volgt bij laatste dia Bezoek NW/overleg Jhim van Bemmel en dhr. Scheffers (PVV); lid vaste kamercommissie belast met dit onderwerp Overleg Dorpsraad (intern)

22 Acties Dorpsraad na gewijzigd besluit (4) September 2011 Brief naar min. El&I m.b.t. de bovengrondse alternatieve tracé’s Organiseren informatiebijeenkomst inwoners (vandaag) Deelname aan werklunch met wethouder en Renee Leeghte(VVD); lid Vaste Kamercommissie Wekelijks ( bijna dagelijks) contact met wethouders K&B en contacten in politiek Den Haag

23 Media berichtgeving (1) Juli 2011  Leids Dagblad o Artikel met foto actiebord  Witte Weekblad o Voorpagina met afbeelding actieposter

24 Media berichtgeving (2) Augustus 2011  Leids Dagblad o Interview met voorzitter Dorpsraad o Artikel i.v.m. ophangen spandoek aan aquaduct met wethouder k&B  Witte Weekblad o artikel n.a.v. vragen van het CDA in de Provinciale Staten, persbericht van het CDA o Artikel ophangen spandoek aquaduct

25 Media berichtgeving (3) Augustus 2011  Omroep Radio West o 2 x 3 minuten radio-item o Item in lunchprogramma o ‘s avonds in TV nieuws  AD Groene Hart Interview met voorzitter Dorpsraad

26 Media berichtgeving (4) September 2011  Leids Dagblad Foto van actiebord langs de A4  Zaterdag 17 september 10.00 uur!!! Hijsen van de Actievlaggen in het land bij Jack Goedhart, Achterweg 3 U KOMT TOCH OOK?!

27 HSL Volgend “project”  Blijven klagen Via tel: 0900 – 7767245 Via WWW.prorail.nlWWW.prorail.nl

28 Stand van Zaken (1) september 2011 De ondergrondse km bij Hoofddorp voldoen niet aan de criteria voor ondergrondse aanleg, zoals benoemd in de PKB  Op basis hiervan zou een gerechtelijke procedure bij de Raad van State gestart kunnen worden na het definitieve besluit PVV wil schriftelijk kamervragen stellen  Waarom wordt luchtvaartonderzoek niet afgewacht => indien geen noemenswaardige uitkomst, dan alsnog pleiten voor Oosttracé bij Schiphol en ondergronds bij NW  Pleiten voor start onderzoek naar fijn stof  Pleiten voor geen onomkeerbare besluiten zolang niet alle uitkomsten van lopende onderzoeken bekend zijn  Kijken of alsnog een aantal ondergrondse km bij Hoofddorp bij NW gebruikt kan worden.

29 Stand van Zaken (2) september 2011 Brief Dorpsraad aan ministerie EL&I  AFSPRAAK=AFSPRAAK desnoods tot aan Raad van State  Onderzoeken afwachten  Geen onomkeerbare besluiten onder druk van de tijd te nemen  Hanteren van het voorzorgsprincipe  Meedenken over bovengrondse tracé’s is nu te prematuur Ministerie wil eind september bijeenkomst met inwoners Nieuwe Wetering en Rijpwetering  Presentatie Bovengrondse tracé’s

30 Nieuwe bovengrondse trac é alternatieven door min. Van Economische zaken, Landbouw en Innovatie ( EL&I)


Download ppt "380 Kv Inf1ormatieavond voor inwoners Nieuwe-Wetering."

Verwante presentaties


Ads door Google