De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118

Verwante presentaties


Presentatie over: "SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118"— Transcript van de presentatie:

1 SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118
Vandaag zorgen voor morgen !

2 Waarom aanvullend pensioen?
Behoud levensstandaard bij pensionering Daling inkomen bij pensionering Reële bezorgdheid Gunstig (para-)fiscaal regime werkgever werknemer Goede loonsomstandigheden Uitbouw Veralgemening aanvullend voordeel Arbeiders Kleine ondernemingen

3 Principe ? Alle arbeiders en arbeidsters Van de voedingsnijverheid
Recht op een aanvullend pensioen Bovenop het wettelijk pensioen Vanaf 2004 Enveloppe 2004 : 0,50 % van loonkost Vanaf 1/4/2006 : 0,79 % van loonkost

4 Wie ? Elke arbeider van de voedingsnijverheid
Niet voor uitzendkrachten in de sector Sommige werkgevers: eigen pensioenplan Buiten toepassingsgebied Opting out

5 Buiten toepassing Eigen pensioenplan op 1.1.2003 of vroeger
Timing: 1 december 2003 39 ondernemingen = arbeiders Geen bijdrage aan sectoraal plan Volledige bijdrage en administratie via ondernemingsplan Verzekeringstaks 4,4% Enveloppe 0,50 % van loonkost ? Ofwel besteden via lokaal paritair overleg Ofwel verplichte volledige aanwending voor pensioenplan

6 Opting-out (1) Collectieve arbeidsovereenkomst Actuarieel attest
Jaarlijks attest ter controle Voorstellen van minstens 2 verzekeringsinstellingen Voorafgaand advies O.R., of C.P.B.W. of S.D. of personeel 2 ondernemingen = 696 arbeiders

7 Opting-out (2) Vrijgesteld van bijdrage luik pensioen
Voor alle arbeiders Minstens gelijk aan sectoraal plan Vrijgesteld van bijdrage luik pensioen Niet vrijgesteld van bijdrage luik solidariteit

8 Inrichter? Pensioeninstelling?
Fonds 2de Pijler PC118 Inrichter Organisatie Beheerd door vakbonden en werkgeversorganisaties Help-desk Fortis AG Pensioeninstelling Beleggingen Jaarlijkse informatie

9 Wie betaalt ? Werkgever betaalt Via Rijksdienst Sociale Zekerheid
Sinds 2004 : 0,75 % op lonen x 108 % 0,69 % via RSZ  F2P  Fortis AG 0,66 %  luik pensioen 0,03 %  luik solidariteit 0,06 % via RSZ  RIZIV (8,86% bijdrage op werkgeverspensioenpremies)

10 Wie betaalt ? (2) Vanaf 1/4/2006 : 1,18 % op lonen x 108 %
1,09 % via RSZ  F2P  Fortis AG 1,04 %  luik pensioen 0,05 %  luik solidariteit 0,09 % via RSZ  RIZIV (8,86% bijdrage op werkgeverspensioenpremies)

11 Wie betaalt ? (3) Lonen = Bijdrage : 0,69 % (vanaf 1/4/2006 : 1,09%)
alle voordelen waarop bijdragen sociale zekerheid Uurlonen, premies nachtwerk of ploegenarbeid Eindejaarspremie, … Bijdrage : 0,69 % (vanaf 1/4/2006 : 1,09%) 95 % persoonlijk aanvullend pensioen 5 % solidariteitsdoeleinden

12 Aanvullend pensioen ? Som van alle stortingen (vaste bijdragen)
- kosten (ca. 1,3%) + gewaarborgd rendement (nu 3,75%) Op huidige stortingen Op huidig bijdrageniveau + Eventuele winstdeling Verdeling van alle extra opbrengsten Onder alle aangeslotenen Na afhouding van kosten Op individuele rekening Overdracht reserves bij verandering pensioeninstelling Paritair toezicht  Toezichtsraad

13 Wanneer recht ? Tewerkstelling : Leeftijd :
132 dagen tewerkstelling als arbeider in de voedingsindustrie tussen 1 april 2004 en dag van opruststelling Leeftijd : wettelijk of vervroegd pensioen (tussen 60 en 65 jaar) vanaf 58 jaar ingeval van brugpensioen (tot eind 2009)

14 Hoe opvragen ? (1) Wettelijk Pensioen Vervroegd Pensioen
Fonds 2e Pijler PC118  brief  aangeslotene Kopie van aanvraag voor wettelijk pensioen Wettiging door gemeentebestuur Vervroegd Pensioen Formulier « aanvraag tot betaling van het aanvullend pensioen » Kopie van aanvraag pensioen / C4-brugpensioen

15 Hoe opvragen ? (2) Overlijden Begunstigde(n)
Formulier « aangifte van overlijden » Uittreksel uit overlijdensakte Wettiging door gemeentebestuur

16 Hoe uitbetaald ? Ofwel uitkering in kapitaal :
in één keer na afhoudingen Ofwel uitkering in levenslange lijfrente bepaald bedrag = rente tot het overlijden jaarlijks bedrag lijfrente < 300 EUR  kapitaal

17 Welke afhoudingen ? Diverse afhoudingen:
RIZIV-bijdrage Solidariteitsbijdrage Belastingen Globaal : 80% netto Aan echtgeno(o)t(e) of kinderen < 21 jaar : geen successierechten

18 Hoe evolutie opvolgen? Jaarlijks pensioenfiche
Bedrag van gestorte bijdragen Bedrag van opgebouwd aanvullend pensioen

19 Uittreding ? Uittreding = Keuzemogelijkheid :
Blijft bij werkgever, maar niet maar als arbeider Nieuwe werkgever : in voedingsindustrie met eigen pensioenplan Nieuwe werkgever : niet in voedingsindustrie Keuzemogelijkheid : (a) laten bij pensioeninstelling (b) overdragen naar pensioeninstelling van nieuwe werkgever (c) overdragen naar pensioeninstelling (die kosten beperkt en winst volledig onder aangeslotenen verdeelt)

20 Wat bij overlijden voor pensionering ?
Begunstigde(n) : opgebouwd aanvullend pensioen Rangorde  pensioenreglement Echtgeno(o)t(e), voor zover geen aanvraag tot echtscheiding / geregistreerde samenwonende partner Zoniet, kinderen Zoniet, feitelijk samenwonende partner Zoniet, ouders Zoniet, financieringsfonds Wijziging  aangetekend schrijven

21 Luik solidariteit Sociaal pensioenplan  solidariteit
Reeds extra voordelen : Overlijden arbeider  EUR  begunstigde(n) 200 of meer dagen arbeidsongeschiktheid  150 EUR  éénmalig op individuele rekening van aanvullend pensioen Garantie dat ingeval van faillissement (tot 3 maanden na faillissement) : aangegeven maar niet betaalde bijdragen

22 Voorbeelden Luc 30 jaar Huidig uurloon = 15 EUR Pensioen = 65 jaar
Scenario 1 : Patronale stortingen : 0,66 % (van loon aan 108%) Aanvullend pensioenkapitaal Bruto = EUR Netto = EUR

23 Voorbeelden (2) Luc 30 jaar Huidig uurloon = 15 EUR Pensioen = 65 jaar
Scenario 2 : Patronale stortingen (van loon aan 108%) : stijgen om de twee jaar van 0,66 % ( ) naar 3 % in 2015 en daarna Aanvullend pensioenkapitaal Bruto = EUR Netto = EUR

24 Voorbeelden (3) Jan 30 jaar Huidig uurloon = 14 EUR
Andere sector = 40 jaar Scenario 1 : Patronale stortingen : 0,66 % (van loon aan 108%) Aanvullend pensioenkapitaal Bruto = EUR Keuze : Laten staan bij Fortis AG Overbrengen naar andere pensioeninstelling

25 Voorbeelden (4) Jan 30 jaar Huidig uurloon = 14 EUR
Andere sector = 40 jaar Scenario 2 : Patronale stortingen (van loon aan 108%) : stijgen om de twee jaar van 0,66 % ( ) naar 3 % in 2015 en daarna Aanvullend pensioenkapitaal Bruto = EUR Keuze : Laten staan bij Fortis AG Overbrengen naar andere pensioeninstelling

26 Voorbeelden (5) Marc 25 jaar Huidig uurloon = 12 EUR
Brugpensioen = 60 jaar Scenario 1 : Patronale stortingen : 0,66 % (van loon aan 108%) Aanvullend pensioenkapitaal Bruto = EUR Netto = EUR

27 Voorbeelden (6) Marc 25 jaar Huidig uurloon = 12 EUR
Brugpensioen = 60 jaar Scenario 2 : Patronale stortingen (van loon aan 108%) : stijgen om de twee jaar van 0,66 % ( ) naar 3 % in 2015 en daarna Aanvullend pensioenkapitaal Bruto = EUR Netto = EUR

28 Voorbeelden (7) Linda 54 jaar Huidig uurloon = 13 EUR
Brugpensioen = 58 jaar Scenario 1 : Patronale stortingen : 0,66 % (van loon aan 108%) Aanvullend pensioenkapitaal Bruto = 832 EUR Netto = 648 EUR

29 Voorbeelden (8) Linda 54 jaar Huidig uurloon = 13 EUR
Brugpensioen = 58 jaar Scenario 2 : Patronale stortingen (van loon aan 108%) : stijgen om de twee jaar van 0,66 % ( ) naar 3 % in 2015 en daarna Aanvullend pensioenkapitaal Bruto = 966 EUR Netto = 753 EUR

30 Vragen ? Fonds 2e Pijler PC118 Grote markt 10 , 1000 Brussel
Lieven Lampo, Coördinator F2P Tel. : 02/

31 Vandaag zorgen voor morgen !
Dank voor uw aandacht en aan iedereen die aan deze realisatie heeft meegewerkt ! Vandaag zorgen voor morgen !


Download ppt "SECTORAAL SOCIAAL PENSIOENPLAN PC118"

Verwante presentaties


Ads door Google