De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NB © 2007 Projectgroep rekenen-wiskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "NB © 2007 Projectgroep rekenen-wiskunde"— Transcript van de presentatie:

1 NB © 2007 Projectgroep rekenen-wiskunde
Overname van de ideeën t.b.v. de eigen onderwijspraktijk wordt van harte aanbevolen mits met bronvermelding

2 Panama Conferentie Noordwijkerhout Januari 2007 Els Westra, onderwijskundige & Joost Klep, SLO

3 Vernieuwd montessori reken-wiskundeonderwijs
Uitgangspunt: Kosmisch onderwijs Didactisch handelen: Lusmodel Registratie: Montessori KindVolgSysteem (MKVS) Leeromgeving: Voorbereide kosmische omgeving

4 Kosmisch onderwijs als uitgangspunt
Kennisverwerving door verbeeldingskracht, intellect en ratio (Reken-wiskundige) Essenties als uitgangspunt Ontdekken, verkennen, onderzoeken en integreren als (wiskundige) activiteit Gebruik van paradigma’s in een voorbereide kosmische omgeving

5 Kosmisch onderwijs wiskunde leren
Kinderen ontwikkelen hun mathematische geest (het kunnen begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten). Kinderen leren wiskundige essenties kennen door ontdekken, verkennen, onderzoeken Kinderen integreren het kosmische (geordende essenties) en de (stoffelijke) werkelijkheid Kinderen toetsen hun inzichten door: uitproberen (experimenteren) communiceren nadenken (reflecteren) redeneren

6 Lus-model de activiteiten van het kind
Verwervingsmoment: het ontdekken van de essentie Verwerkingmoment: veelzijdigheid, verwevenheid Betekenisverlening: essentie als begrip formeren Toepassingsmoment: het integratief moment

7 Lus-model de activiteiten van de leraar
Signaleren Observeren Evalueren Registreren Begeleiden

8 Lus-model beslissingsmoment
signaleren: een signaleringsmoment : een markant moment in de ontwikkeling (van gedrag en vaardigheden)

9 Lus-model beslissingsmoment
Observeren: 3 kolommenmodel Beschrijven van het (reken- ) gedrag interpreteren van het gedrag weergeven van eigen gevoelens tijdens het observeren

10 Lus-model beslissingsmoment:
Evalueren Evaluatie door de leraar Zelfevaluaties door het kind Evalueren door leraar en kind samen Ontwikkelingsgericht evalueren Productgericht evalueren Productgericht toetsen niet vaak nodig

11 Lus-model beslissingsmoment:
Registreren Gedrag en vaardigheden Diagnoses in het Montessori KindVolgSysteem (MKVS)

12 Lus-model beslissingsmoment:
Begeleiden Individueel en afgestemd op periode van groei en het ‘lusmoment’ tijdens het werk

13 Kosmische omgeving: de kinderen
Kinderen werken in een kosmische omgeving waarin paradigma’s staan zoals: montessorimaterialen, leertaken, verhalen en theoretische of alledaagse situaties de paradigma’s zijn in bakens gegroepeerd en een baken concretiseert een netwerk van essenties Kinderen maken lussen (trajecten) rond de bakens

14 Kosmische omgeving: de leraar
Wat moet voorbereid worden? Welke onderdelen? Hoe heet het voorbereidingsdocument? Voorbereide kosmische omgeving Bakens in landschap, paradigma’s, oefenmateriaal Scenario Begeleiding lussen Werkkaarten Trajectkaarten met didactische bijsluiter Individueel onderwijsaanbod Instructielesjes, evaluaties, interventies Werkkaart met didactische bijsluiter

15 Kosmische omgeving: werkkaarten
paradigmakaart didactische bijsluiter oefen / toepas-singskaart 1 Titel / code + 2 Onderwerp 3 Wiskundig onderwerp 4 Leertaak voor het kind 5 Benodigd materiaal 6 Feitelijke opdracht en aanwijzingen voor het kind 7 Wat het kind onthouden moet / moet vastleggen (+) 8 Wat het kind vooraf moet kunnen / niet moet kunnen 9 Verwachte leeropbrengst 10 Signaleringsmomenten en observatiepunten 11 Interventies 12 Evaluatie en registratie 13 Setting

16 Kosmische omgeving Baken vermenigvuldigen
Drie materialen als voorbeeld De kralendecanoom Pythagorasbord Kleine vermenigvuldigbord

17 Kosmische omgeving Baken vermenigvuldigen
Drie werkkaarten als voorbeeld De verdeeleigenschap als centrale essentie van vermenigvuldigen Buursommen staan centraal bij het leren van de tafels De verwisseleigenschap als onderzoeksthema

18 Invoering Scholing en begeleiding gericht op Inzicht in essenties
Inrichten van een (kosmische) voorbereide omgeving (scenario’s gebruiken) Gebruik van didactische bijsluiters en trajectkaarten Veranderde didactiek Observeren Interveniëren Gebruik MKVS Inzet van tijd en middelen, ondersteuning door directie

19 Uitdagingen Meer zicht op inhoud en essenties van het reken-wiskunde onderwijs ontwikkelen. Signaleren en observeren stevig positioneren. Creativiteit en inventiviteit stimuleren om een (kosmische) voorbereide omgeving in te richten. Leren omgaan met een veranderde didactiek. De relatie tussen het signaleren van gedrag en het nemen van beslissingen aanscherpen.


Download ppt "NB © 2007 Projectgroep rekenen-wiskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google