De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Praktijkmiddag ADN Tankvaart 5/9/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Praktijkmiddag ADN Tankvaart 5/9/2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Praktijkmiddag ADN Tankvaart 5/9/2013

2 2 Enkele cijfers: –Meer of minder dan 2000 km vaarweg in Nederland geschikt voor goederenvervoer? –Ga staan: meer dan 2000 km –Blijf zitten: minder dan 2000 km Lectoraat transportveiligheid

3 3 4.400km: dus staan Lectoraat transportveiligheid 6.000 km vaarweg, waarvan 4.400 km geschikt voor goederenvervoer marktaandeel van 30% vervoerd gewicht, 6700 schepen 67 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen

4 4 Enkele cijfers –Een significant scheepsongeval betreft een ongeval waarbij schade aan vaartuig(en), lading, vaarweg of milieu is ontstaan en/of waarbij slachtoffers zijn gevallen. Meer of minder dan 200 significante scheepsongevallen in 2011 op Nederlandse binnenwateren? –Ga staan: meer dan 200 –Blijf zitten: minder dan 200 Lectoraat transportveiligheid

5 5 159 sign. ongevallen: dus zitten Lectoraat transportveiligheid RWS,2012 Ongevallen Nederlandse binnenwateren 200420052006200720082009201020112012 Aantal significante scheepsongevallen 11796123150127121164159 20042005200620072008200920102011 Aantal doden47344448 Aantal gewonden2949543051564563

6 6 Enkele cijfers –Rampenbestrijding in Nederland wordt georganiseerd binnen Veiligheidsregio’s: organisatie van brandweer en medische hulpverlening. Meer of minder dan 20 Veiligheidsregio’s in Nederland? –Ga staan: meer dan 20 –Blijf zitten: minder dan 20 Lectoraat transportveiligheid

7 7 25 Veiligheidsregio’s: dus staan

8 8 Enkele cijfers –Ten behoeve van de bestrijding van vaarwegincidenten kunnen Veiligheidsregio’s blusboten worden ingezet. Meer of minder dan 2 blusboten in Nederland? –Ga staan: meer dan 2 –Blijf zitten: minder dan 2 Lectoraat transportveiligheid

9 9 4 blusboten: staan dus Gelderland-Zuid: 2 (Nijmegen en Tiel) Zuid-Holland Zuid: 1 (Dordrecht) Midden en West Brabant: 1 (Bergen op zoom) Lectoraat transportveiligheid

10 10 Rode draad –Aanleiding –Doel en onderzoeksvragen –Trends binnenvaart –Planvorming waterincidentbestrijding –Regionale risicoprofiel –Antwoorden op de onderzoeksvragen –Conclusies Lectoraat transportveiligheid

11 11 Aanleiding zorgen over de kwaliteit van de calamiteitenbestrijding op het water: –operationele slagkracht OHD geen gelijk tred binnenvaarttrends (CBRB, 2011; 2012) –Tekortschietende slagkracht op water (NVBR, 2011) Lectoraat transportveiligheid

12 12 Doel en onderzoeksvragen objectiveren of de geuite zorgen terecht zijn Lectoraat transportveiligheid 1. Welke (veiligheidsrelevante) trends binnenvaart? 2. Kennen de veiligheidsregio’s deze`, houden zij hier rekening mee, en op welke wijze? 3. Worden de geuite zorgen bevestigd? Aanpak: Documentenstudie (in 15 dagen onderzoekstijd)

13 13 Trends 1.Volumegroei goederenvervoer * 2.Toename afmetingen en laadvermogen 3.Achterblijvende (brand)veiligheidsregelgeving * 4.Snel beschikbare verkeers- en ladinginformatie 5.Nieuwe vervoersstromen 6.Toename beroepsmatig personenvervoer en recreatievaart 7.Internationalisering van de scheepsbemanning 8.Terugtredende overheid 9.Invoering Basisnet water 10.Specialisatie (varend) incidentbestrijdingsmaterieel en - personeel Lectoraat transportveiligheid

14 14 Trends Lectoraat transportveiligheid verviervoudiging van het containervolume door de binnenvaart van en naar Rotterdam (HbR, 2008) (BVB, 2009)

15 15 Trends brandveiligheidsvoorzieningen vervoer gevaarlijke stoffen (ADN 9.1.0.40), opgesteld toen schepen 60m lang en enkele containers hoog waren –Ten minste 2 waterstralen niet v dezelfde brandslangaansluitingen –2012: 130 m lang en tot 5 containers hoog Lectoraat transportveiligheid

16 16 Planvorming waterincidentbestrijding Lectoraat transportveiligheid Werkprocedures en - systemen Monodisciplinaire plannen (oa dekkingsplannen) Multidisciplinaire incidentbestrijdingsplannen Regionaal beleidsplan Regionaal risicoprofiel Regionaal crisisplan Beleids- domein Multidisciplinair operationeel domein Monodisciplinair operationeel domein

17 17 Planvorming waterincidentbestrijding Lectoraat transportveiligheid Landelijk referentiekader GRIP Landelijk referentiekader regionaal crisisplan Handreiking regionaal risicoprofiel Beleidsdomein Operationeel domein Handboek incidentbestrijding op het water (Waterrand) Regionaal crisisplan (generiek) Incidentbestrijdings plan waterongevallen (specifiek) Landelijke handreiking Beleidsmatig plan Operationeel multidisciplinair plan Regionaal beleidsplan Regionaal risicoprofiel Handreiking regionaal beleidsplan veiligheidsregio

18 18 Regionaal Risicoprofiel T.b.v. bestuur veiligheidsregio’s: –inventarisatie en analyse van risicovolle situaties –beleidskeuzes om beschikbare middelen zo gericht mogelijk in te zetten op de belangrijkste risico’s Lectoraat transportveiligheid

19 19 Regionaal Risicoprofiel 69 incidenttypen waarvan 4 binnevaart-gerelateerd: –Incident met brandbare/explosieve stof op het water –Incident met giftige stof op het water –Incident waterrecreatie en pleziervaart –Incident beroepsvaart anders dan met gevaarlijke stoffen Lectoraat transportveiligheid

20 20 Regionaal Risicoprofiel - Incident met giftige stof op het water Lectoraat transportveiligheid X X

21 21 Antwoorden op de onderzoeksvragen Vraag 1: 10 trends Vraag 2: geen aandacht in RRP Vraag 3: geuite zorgen bevestigd Lectoraat transportveiligheid

22 22 Conclusies Grote variatie VR’s in keuze en classificatie van waterincidenttypen (inter)Regionale afstemming komt nauwelijks tot uiting in de regionale risicoprofielen Beleidsplannen bevatten geen informatie over minimale regionale veiligheidsniveau op water Voorbereiding van de VR’s op waterongevallen is versnipperd over tal van planfiguren Binnenvaartsector heeft geen inzicht in slagkracht OHD’s, OHD’s niet in branchemaatregelen Binnenvaartbranche heeft eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid van de bemanning, passagiers en het schip Lectoraat transportveiligheid

23 23 Conclusies afstemming ontbreekt tussen de trends op binnenvaart enerzijds en de voorbereiding op de waterincidentbestrijding bij de veiligheidsregio’s anderzijds: Aanbeveling: Zet in op zelfredzaamheid Lectoraat transportveiligheid


Download ppt "1 Calamiteitenbestrijding en zelfredzaamheid binnenvaart Nils Rosmuller Lector transportveiligheid Praktijkmiddag ADN Tankvaart 5/9/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google