De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Open Leerruimte Campus Tant ASO afdelingen van Middenschool en Koninklijk Atheneum Roeselare Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Open Leerruimte Campus Tant ASO afdelingen van Middenschool en Koninklijk Atheneum Roeselare Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare."— Transcript van de presentatie:

1 Project Open Leerruimte Campus Tant ASO afdelingen van Middenschool en Koninklijk Atheneum Roeselare Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare

2 Project Open Leerruimte Het vak Project Open Leerruimte omvat 2 uren voor 5 en 6 ASO (seminarie- lessen in de vrije ruimte, d.w.z. uren die de school zelf mag invullen). Het is een volwaardig vak, opgevat als leerruimte: - de rapportcijfers worden voor een deel bepaald door zelfevaluatie en groepsevaluatie. - doel is niet het geven van leerstof, maar het aanleren van vaardigheden, zoals leren leren, communiceren, organiseren, werken met ICT, informatie opzoeken en verwerken, een goede paper schrijven

3 Project Open Leerruimte Het leren gebeurt door middel van projecten: -de leerlingen maken niet allen dezelfde opdracht die dan enkel door de leerkracht wordt bekeken; het gaat originele onderzoeksopdrachten die ook voor anderen interessant kunnen zijn -elk schooljaar wordt, naast een aantal kleinere projecten, één hoofdthema gekozen voor een groot project, dat eventueel de volgende schooljaren kan doorlopen. -concrete opdrachten i.v.m. sociale, culturele, historische, weten- schappelijke thema’s

4 Project Open Leerruimte De nadruk ligt op openheid: -er wordt dan ook gestreefd naar een samenwerking (zowel financieel als inhoudelijk) met personen en organisaties buiten de school: ouders, verenigingen uit het middenveld, instellingen uit de stad en de onderwijswereld. -het werk van de leerlingen is meer dan school- of thuiswerk: zij krijgen opdrachten buiten de school (soms buiten de gewone schooluren), vaak in samenwerking met onze partners. -er wordt gestreefd naar betrokkenheid met de leefwereld van de leerlingen, de omgeving van de school, de samenleving, de wereld

5 Enkele organisaties die reeds projecten steunden: Project Open Leerruimte

6 De openheid is niet neutraal: de leerlingen worden bij elk thema aangespoord na te denken over en blijk te geven van wereldburgerschap aanvaarding van diversiteit streven naar vrede burgerzin en solidariteit zorg voor andere levensvormen, natuur, milieu. Immers: Onze school, onze stad, ons land... ligt in onze wereld.

7 Project Open Leerruimte Schooljaar 2005-2006

8 Project Open Leerruimte Schooljaar 2005-2006 De leerlingen bestudeerden de vervolging door de nazi’s van diverse bevolkingsgroepen (die elk een eigen gekleurde driehoek kregen in de kampen) de situatie van overeenkomstige bevolkingsgroepen vandaag: nog steeds discriminatie, maar ook aanvaarding van diversiteit. Het resultaat werd gepresenteerd in een tentoonstelling met bijhorend projectboek.

9 Schooljaar 2005-2006 Twee panelen van de tentoon- stelling Project Open Leerruimte

10 Schooljaar 2005-2006 Onze tentoonstelling werd opgesteld op de “Dag van de democratie” te Willebroek op 8 mei.

11 Met dit project werd de school laureaat bij de wedstrijd van Kleur Bekennen Schooljaar 2005-2006 Project Open Leerruimte laureaat van de wedstrijd georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs en het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding Scholen voor democratie waarbij de leerlingen van 6 ASO een inleefreis wonnen naar Auschwitz.

12 Schooljaar 2005-2006 Project Open Leerruimte Bezoek aan Auschwitz

13 Project Open Leerruimte Schooljaar 2006-2007

14 Project Open Leerruimte Schooljaar 2006-2007 De leerlingen bestudeerden vrijwilligerswerk in het algemeen (juridisch, sociologisch, historisch, wereldwijd,...) elk een vereniging uit de eigen regio. Het resultaat werd gepresenteerd in een tentoonstelling met bijhorend projectboek. De leerlingen deden zelf ook vrijwilligerswerk bij de bestudeerde verenigingen en tijdens de verkoopsactie van Vredeseilanden.

15 Project Open Leerruimte Schooljaar 2006-2007 Zicht op de tentoonstelling

16 Project Open Leerruimte Schooljaar 2006-2007 De klas P.O.L. is verkocht.

17 Project Open Leerruimte Schooljaar 2006-2007 Lynn deed vrijwillgers- werk in de tweedehands- winkel van het C.A.W.

18 Project Open Leerruimte Schooljaar 2006-2007 De deelname aan de actie Vredeseilanden werd door de leerlingen op eigen initiatief herhaald in het volgende schooljaar.

19 Project Open Leerruimte Met dit project werd de school laureaat bij de Prijzen Burgerzin van Jeugd en civisme. Schooljaar 2006-2007

20 Project Open Leerruimte Schooljaar 2007-2008

21 Project Open Leerruimte Schooljaar 2007-2008 De leerlingen bestudeerden het begrip erfgoed en gingen op zoek naar het verband met de toekomst: Wordt gewenst! Erfgoed door leerlingenogen bestudeerden culinair erfgoed: Van Rodenbach tot beryani organiseerden mee een tentoonstelling met persoonlijk en familiaal erfgoed van de leerlingen en het personeel van de Campus: Het blijft in de familie werkten mee aan een tentoonstelling rond het erfgoed van de school: Wordt verwacht in de klas! Erfgoed van de Campus Tant stelden een wandelzoektocht – wedstrijd samen rond erfgoed in de omgeving van de school: Blauwvoet en andere blijvers! Erfgoed van de Sint-Amandswijk te Roeselare.

22 Project Open Leerruimte Schooljaar 2007-2008 Het resultaat was naast 5 brochures de deelname aan de Erfgoeddag 2008, met twee tentoonstellingen waarbij leerlingen een rondleiding verzorgden.

23 Schooljaar 2007-2008 Uit de tento familiaal erfgoed Project Open Leerruimte

24 Schooljaar 2007-2008 Uit de tento erfgoed van de school: panelen over onroerend erfgoed (de gebouwen)

25 Project Open Leerruimte Schooljaar 2007-2008 Uit de tento erfgoed van de school: panelen over roerend erfgoed

26 Schooljaar 2007-2008 Twee brochures Project Open Leerruimte

27 Met dit project werd de school laureaat van de wedstrijd 2008 georganiseerd door Kleur Bekennen 'Wedstrijd voor wereldburgers' waarbij scholen worden beloond die een leuk, interessant en origineel mondiaal project organiseren. Project Open Leerruimte Schooljaar 2007-2008

28 Project Open Leerruimte Schooljaar 2008-2009 Het thema erfgoed werd verder uitgewerkt: deelname aan Open Monumentendag 14 september 2008 met voorstelling basreliëf van André Taeckens.

29 tentoonstelling in stadhuis “Patriottisme en pacifisme van Instituut Tant” Project Open Leerruimte Schooljaar 2008-2009

30 Project Open Leerruimte Schooljaar 2008-2009 Het resultaat werd gepresenteerd in projectboek tentoonstelling Erfgoeddag 2009. leerlingen bestudeerden relatie erfgoed / oorlog en vrede en filosofeerden erover

31 Project Open Leerruimte Schooljaar 2008-2009 Het resultaat werd gepresenteerd in brochure tentoonstelling Erfgoeddag 2009. leerlingen bestudeerden “jeugdvriendschappen van vroeger en nu” en filosofeerden erover.

32 Project Open Leerruimte Schooljaar 2008-2009 Het nieuwe project Een filosofische tuin werd opgestart:

33 Project Open Leerruimte Schooljaar 2008-2009 De schooltuin wordt omgevormd tot een filosofische tuin: er worden beelden en teksten aangebracht die verwijzen naar filosofische vragen en mogelijke antwoorden. De reële tuin wordt weerspiegeld in een virtuele tuin, de website www.filosofischetuin.be. www.filosofischetuin.be De site biedt beelden en teksten aan de leerlingen, die op hun beurt eigen teksten bijdragen en discussiëren op het forum.

34 Project Open Leerruimte Schooljaar 2008-2009 In onze filosofische tuin organiseren we i.s.m. diverse socio-culturele verenigingen filosofische lezingen niet alleen voor de leerlingen, maar voor alle geïnteresseerden.

35 Project Open Leerruimte Schooljaar 2008-2009 Inhuldiging van de reële filosofische tuin, met toespraken van Enisa en Julie (5 ASO) en van prof. dr. Etienne Vermeersch

36 Project Open Leerruimte Schooljaar 2008-2009 Andere realisaties: Brochure GWPProgrammaboek toneelActie Vredeseilanden

37 Project Open Leerruimte Schooljaar 2008-2009 Met deze projecten werd de school voor de 2 e keer laureaat bij de Prijzen Burgerzin van Jeugd en civisme.

38 Project Open Leerruimte Schooljaar 2009-2010 Wordt vervolgd…

39 Project Open Leerruimte Schooljaar 2009-2010


Download ppt "Project Open Leerruimte Campus Tant ASO afdelingen van Middenschool en Koninklijk Atheneum Roeselare Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare."

Verwante presentaties


Ads door Google