De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RECHTSBIJSTAND Beknopt overzicht Bijstand verlenen NSPV - G.C.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RECHTSBIJSTAND Beknopt overzicht Bijstand verlenen NSPV - G.C."— Transcript van de presentatie:

1 RECHTSBIJSTAND Beknopt overzicht Bijstand verlenen NSPV - G.C.

2 Waarom rechtsbijstand ?
Wat zijn mijn rechten? Wat moet ik doen? Welke dienst kan mij helpen? Moet ik een gerechtelijke procedure instellen? Moet ik een beroep doen op een advocaat om mij te verdedigen? NSPV - G.C.

3 Mogelijk aanbod Adviesverstrekking: niemand ontkomt aan onaangename situaties –ongeacht de aard van het probleem waarmee u te maken krijgt – zodat u nood zou kunnen hebben aan juridisch advies om een betere kijk te krijgen op de zaak. Bijstand- vertegenwoordiging al dan niet in eigen beheer NSPV - G.C.

4 In welke materies ? Arbeidsongeval-beroepsziekte
Tuchtprocedure – ordemaatregel Evaluatie Statutaire rechten Betrokken in rechtsgeding Bekomen van schadevergoeding Andere…… NSPV - G.C.

5 Eerstelijnsbijstand : lokaal
Via uw lokale afgevaardigde, afdelingsvoorzitter of provinciaal voorzitter Advies Tucht – evaluatie - ordemaatregel Statutaire rechten Bemiddelend optreden Onderhandelen: BOC, CPBW NSPV - G.C.

6 Tweedelijnsbijstand : nationaal
Voor de voorgaande aspecten die niet op het lokaal niveau op afdoende wijze opgelost raken Betrokken in rechtsgeding Opsporingsonderzoek, gerechtelijk onderzoek, Als mogelijke dader of slachtoffer Bekomen van schadevergoeding (burgerlijke partijstelling) Externe bijstand: advocaat, geneesheer NSPV - G.C.

7 Bijstand geneesheer Medische expertise GGD in beroep
Gerechtelijke medische expertise Geen automatisme Medische redenen vermelden (behandelende arts) NSPV - G.C.

8 Bijstand advocaat Evaluatie door NSPV Netwerk van advocaten
Advocaat NSPV: onpartijdig-deskundig Nota burgerlijke partijstelling Doorrekenen van de kosten indien WPA van toepassing is NSPV - G.C.

9 WPA en uw advocaat Recht op kosteloze rechtsbijstand
In rechte gedagvaard of de strafvordering ingesteld voor daden gesteld in functie Indien slachtoffer van een daad die minstens 1 dag werkonbekwaamheid veroorzaakte (medisch attest) Slachtoffer wraakactie Weigering mogelijk Kennelijk opzettelijke of zware fout (risico op terugvordering) Afwijzen strafbemiddeling Louter morele schade NSPV - G.C.

10 Advocaat via NSPV of overheid?
Keuzemogelijkheid in de gevallen voorzien door WPA Ook vrije keuze welke advocaat Niet gelijktijdig aan NSPV en overheid Opletten met advocaten die werken voor de overheid: wiens brood men eet, diens taal men spreekt…. NSPV - G.C.

11 Advocaat gewenst via NSPV?
Aanvraag aan NSPV Indien toepassing WPA zal het NSPV u vragen een aanvraag in te dienen bij de overheid met VERMELDING VAN DE AL AANGEWEZEN ADVOCAAT Automatische opvolging van uw dossier door NSPV Bijkomende vorderingen mogelijk NSPV - G.C.


Download ppt "RECHTSBIJSTAND Beknopt overzicht Bijstand verlenen NSPV - G.C."

Verwante presentaties


Ads door Google