De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informele netwerken rondom kwetsbare groepen binnen jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informele netwerken rondom kwetsbare groepen binnen jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Informele netwerken rondom kwetsbare groepen binnen jeugdzorg
Ted Benschop en Klaske Gonlag (Jeugdzorg FoodValley) Gert-Jan van Ee en Marieke Habing (William Schrikker Groep)

2 Gedachtewisseling over een aanpak : Stelling
Door betere informele netwerken kunnen kwetsbare jongeren, die door een LVB of GGZ-beperking nu onder de zwaardere (duurdere) zorg vallen, in het lichte segment van de eerste lijnzorg worden geholpen.

3 Programma Wie zitten er in de zaal? Transformatie Jeugdzorg
Situatieschets Probleemdefinitie Uitdaging Illustratie uit de praktijk Gedachtewisseling aanpak Afsluiting

4 Gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden
Bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor jeugdzorg die nu valt onder Rijk, provincies, AWBZ en Zorgverzekeringswet. Met ingang van 1 januari 2015

5 Situatieschets (1): aantallen jongeren in FoodValley
jeugdigen tot 22 jaar (+ 30 % totale bevolking) 600 in provinciale zorg 5.800 jeugdigen met jeugd GGZ 500 met jeugd LVB 20 gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) 170 jeugdbescherming 120 jeugdreclassering

6 Situatieschets (2): de zorgpiramide

7 Situatieschets (3): inzet financiële middelen in de jeugdzorg
specialistische zorg eigen kracht + professionele ondersteuninng eigen kracht informeel netwerk 9

8 Probleemdefinitie (1) Kwetsbare groepen, om wie gaat het?
Kwetsbare groepen hebben beperkt informeel netwerk (van de kwetsbare groepen beschikt 19% over een beperkt netwerk). Risico eerder/langer in zware zorg. Eigen kracht en rol informeel netwerk belangrijk in Transitie Jeugdzorg Informeel netwerk kan belangrijke rol spelen bij preventie en (re-)integratie Beperkte mogelijkheden inzet eigen kracht + grote rol professional

9 Probleemdefinitie (2) 9

10 Uitdaging Hoe kan informeel netwerk rond kwetsbare groep versterkt, aangesproken en duurzaam ingezet worden?

11 Illustratie uit de praktijk
William Schrikker Groep

12 Gedachtewisseling over een aanpak : Stelling
Door betere informele netwerken kunnen kwetsbare jongeren, die door een LVB of GGZ-beperking nu onder de zwaardere (duurdere) zorg vallen, in het lichte segment van de eerste lijnzorg worden geholpen.

13 Gedachtewisseling over een aanpak
Een aanpak hoe het informeel netwerk rond kwetsbare groepen versterkt, aangesproken en ingezet kan worden? Gaat om jongeren met een bemoeienis vanuit BJZ / jeugdzorgaanbieders of die daarvan gebruik hebben gemaakt, maar ook om jeugd-GGZ en jeugd-LVG Focus op 12+ jongeren en hun gezinnen Preventie en Nazorg/re-integratie

14 Afsluiting Wat verder ter tafel komt… Meer informatie vind je op:


Download ppt "Informele netwerken rondom kwetsbare groepen binnen jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google