De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten Regionale Pilots

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten Regionale Pilots"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten Regionale Pilots
NHI Gebruikersdag Resultaten Regionale Pilots

2 Regionale Droogtestudie Noord-Nederland
Validatie NHI Regionale Droogtestudie Noord-Nederland Susanne Groot Rudolf Versteeg Durk Klopstra 12 november 2009 2

3 Aanleiding droogtestudie Noord-Nederland Ervaring met NHI
Inhoud Aanleiding droogtestudie Noord-Nederland Ervaring met NHI Validatie NHI en conclusies Vervolg 12 november 2009 3

4 Bepalen watervraag Noord-Nederland
Aanleiding Landelijke studie ‘Klimaatbestendige zoetwatervoorziening’ (start op 1 april 2010, 2012/2013 kabinetsbesluit) Waterverdelingsvraagstuk IJsselmeer Pro-actieve voorbereidende studie door provincies en waterschappen in Noord-Nederland Toetsen NHI: validatie overleg met Deltares gevoeligheidsanalyse in maximaal 5 runs aanpassen NHI Bepalen watervraag Noord-Nederland 4

5 Ervaring Algemene ervaring NHI
Eenvoudig toegankelijk via server Deltares Rekenen met scripts Resultaten NHI case worden door Deltares gebruikt voor verbetering NHI Marktpartijen leren van Deltares en andersom 12 november 2009 5

6 Validatie NHI NHI voor 2003 (droge zomer) gevalideerd op:
tijdreeksen grondwaterstanden tijdreeksen aan- en afvoeren verdamping chlorideconcetraties en GxG’s vergeleken met MIPWA 12 november 2009 6

7 Validatie NHI grondwaterstanden
voorbeeld Groningen klei ontgonnen hoogveen 12 november 2009 7

8 Validatie NHI aan- en afvoeren
doorvoer Groningen afvoer Waddenzee 12 november 2009 8

9 Validatie NHI aan- en afvoeren
totaal Friese boezem 12 november 2009 9

10 Validatie NHI -verdamping
Verdamping NHI en Remote sening beelden mei 2003: akkerbouw en grasland 12 november 2009 10

11 Validatie NHI Verdamping NHI en Remote sening beelden
augustus 2003: graanoogst 12 november 2009 11

12 Validatie NHI - conclusies
Grondwaterstanden dynamiek afwezig op zandgronden lijkt reactie iets beter op hoge gronden te hoog, in beekdalen te nat? 12 november 2009 12

13 Validatie NHI - conclusies
Aan- en afvoeren dynamiek afwezig (vooral peilgestuurde gebieden) verdeling in Friese boezem niet goed doorspoeldebieten niet goed afvoer Drentsche kanalen te hoog 12 november 2009 13

14 Hoe verder? validatierapport besproken met NHI team
oorzaak zoeken hoge afvoer Drenthe gevoeligheidsanalyse: bergingscoëfficiënt/drainageweerstanden bovenste watervoerend pakket (meer dynamiek) verdeling van water in de aanvoerperiode gewasfactoren aanpassen aan de situatie van 2003 verbetering NHI? 12 november 2009 14

15 Beschouwingen van een NHI-gelovige
Harry Boukes Brabant Water N.V. 12 november 2009

16 Aanleiding om NHI te omarmen
Behoefte aan een raammodel Vragen over koppeling met België 12 november 2009 16

17 Werkwijze België-studie
Inventarisatie geo(hydro)logie Vlaanderen (Hasko) Aansluiting op Nederlandse geologie (Hasko/Deltares) Data-genereren conform NHI (Deltares) Kalibratie (Hasko) Berekeningen (Hasko) Terugkoppeling (Brabant Water/…..)

18

19 Hoe gaat het verder? Verfijning West-Brabant (2010):
Samenwerking met Brabantse Delta Wij diep, zij oppervlakkig Samen bouwen en kalibreren Afzonderlijk beoogde berekeningen met één model

20 Eerste ideeën: Op basis van REGIS, niet van NHI-schematisatie
Kalibratie-filosofie ontwikkelen en toepassen Kalibratie van REGIS-data en niet van NHI-schematisatie NHI-filosofie: open en transparant, geven en nemen Eind 2010 klaar

21 Dus Brabant Water ontwikkelt zich van gelovige naar profeet
Het heeft geen zin om op elkaar te gaan zitten wachten Baart het NHI een (zelfstandig?) kind: het BHI? Brabant (Water) dreigt voor de muziek uit te gaan lopen

22 Discussie: Door volgens de NHI-filosofie te werken hopen we dat iedereen achter ons aan komt (ook het NHI zelf) Het tempo van Deltares / de NHI-stuurgroep moet omhoog De waterleidingsector gaat komende tijd aansluiting zoeken bij de NHI-structuur In de kalibratie moeten we ons richten op van de basis (REGIS)-data en minder op de NHI-schematisatie De regio is veel beter in staat om de REGIS-gegevens te kalibreren dan TNO.

23 NHI moet je doen (en er niet te veel over praten)

24 HYDROMEDAH Vs. NHI Een analyse van patronen Joost Heijkers-HDSR
12 november 2009 24

25 Inhoud Wat is HYDROMEDAH; Vergelijking WVP1; Vergelijking GHG;
Vergelijking GLG; Deklaagweerstand; Analyse Fluxen (pm); 25

26 Wat is HYDROMEDAH HDSR Modelinstrumentarium, met als Rekenkernen
SIMGRO-MODFLOW-SOBEK CF, Primair voor de onderbouwing van planvorming & beleidsontwikkeling 26

27 Vergelijking Hydraulic head WVP1 (= in beide modellen modellaag 2 van MODFLOW)
27

28 Verschil WVP1 (=HDSR-NHI)
28

29 Verschil Metingen -HYDROMEDAH WVP1
29

30 Vergelijking GHG 30

31 Vergelijking GLG 31

32 GxG-Dynamiek (GHG-GLG) Voor niet-stationaire kalibratie
Na niet-stationaire kalibratie 32

33 Vergelijking Deklaagweerstanden
33

34 Vergelijking Deklaagweerstanden
34

35 Analyse Fluxen 4 locaties bekeken: Inlaat Kromme Rijn
Gemaal Keulevaart Sluis Doorslag ADM Amelisweerd 35

36 Analyse Fluxen NHI 1. Inlaat Kromme Rijn Meting 36

37 Analyse Fluxen NHI 2. Gemaal Keulevaart Meting 37

38 Analyse Fluxen NHI 3. Sluis Doorslag Meting 38

39 Analyse Fluxen NHI 4. ADM Amelisweerd Meting 39

40 Conclusies & Discussie
Grote verschillen qua deklaagweerstand die naar boven en naar beneden doorwerken; Echter: HYDROMEDAH is gekalibreerd; c-waarde en drainage- & subinfiltratie weerstanden blijven kalibratieknoppen, maar hoe deze te finetunen…?; Grote verschillen tussen GxG-waarden; De verschillen tussen de oppervlaktewaterfluxen zijn op zijn zachts gezegd significant…; (Grond) watermodellering is geen harde wetenschap, maar een vakmanschap; Ergo: het is gestoeld op overgeleverde ervaring; Ergo: NHI, ga leren van wat de regio’s goed en fout deden! 40

41 Pilot Waterschap Rivierenland Oppervlaktewater
Vergelijking van afvoer uit Alblasserwaard Metingen NHI Grondwatermodel MORIA Oppervlaktewatermodel (Sobek)

42 Pilot Waterschap Rivierenland Waterbalans Alblasserwaard 2004 (in mm)
Gemeten WSRL MORIA (250m) NHI Sobek Neerslag 837 873 781 Infiltratie waterlopen 27 50 81 121 Kwel 136 (uit MORIA) 175 85 66 Evapotranspiratie 512 550 598 Afvoer naar waterlopen 430 459 234 370 Wegzijging 3 21 133 NB Invoer neerslag verschillend! Moria: totale afvoer dichtst bij metingen Sobek: kwel/wegzijging niet correct in invoer opgegeven NHI: berekent netto wegzijging, hierdoor is ook de afvoer te laag

43 Pilot Waterschap Rivierenland Afvoeren bij Kinderdijk
Rechtsboven: Sobek: basisafvoer te laag (kwel is in invoer te laag opgedrukt), piekafvoeren redelijk Linksonder: MORIA: patroon goed, maar afvoerpieken te laag Rechtsonder: NHI: afvoeren op decadebasis i.p.v dagbasis dus vlakker (pieken niet zichtbaar); kwel te laag (kD, C, ..);

44 Pilot Waterschap Rivierenland Conclusies
NHI wijkt af van MORIA: Schematisatie rivieren (snijden niet in/door deklaag) Schematisatie en parametrisatie watergangen en drains Schematisatie en parametrisatie deklaag en 1e wvp Tijdstappen Resultaat Hoogte en dynamiek van grondwaterstanden/stijghoogten onjuist NHI berekent netto wegzijging; Moria netto kwel Afvoeren worden met NHI uitgemiddeld Verbeteracties Punt 1, 2 en 3 (en 4) verbeteren

45 Peel en Maasvallei Verschillen in ondergrondsparameters NHI
kD: 1200 m2/d c: d IBRAHYM Laagopbouw komt goed overeen, maar verschillen in parameters (valt op zich mee) Rechts is deklaagweerstand, daaar duidelijke verschillen (effecten calibratie) kD: 6000 m2/d c: d

46 Verschillen in uitkomsten
NHI IBRAHYM VERSCHIL Verschillen in GHG (boven), in orde decimeters. Dynamiek lijkt tussen NHI en Ibrahym vergelijkbaar (beperkte analyse) => volledige analyse in gang gezet, nog niet afgerond, ook vergelijking met peilbuizen.

47 Conclusies Enthousiast en open samengewerkt
Parameterwaarden verschillen tussen beide modellen (kD’s en c’s, drainagerelaties, peilen, onttrekkingsgegevens, grondwateraanvulling) Lijkt voornaamste oorzaak afwijkingen in modelresultaten => vaak wel dezelfde basisbestanden, toch andere modeldata... hoe kan dat?


Download ppt "Resultaten Regionale Pilots"

Verwante presentaties


Ads door Google