De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Félix Hapstraat, 11 – 1040 Brussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Félix Hapstraat, 11 – 1040 Brussel"— Transcript van de presentatie:

1 Félix Hapstraat, 11 – 1040 Brussel
Peer Coaching Reminders Concepts Félix Hapstraat, 11 – Brussel Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 1

2 Kader Competentie, Creativiteit Openheid Autonomie, Auteur, Acteur
Congruentie Humor, Humanisme (bescheidenheid, vertrouwen, eerlijkheid) Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 1 2

3 Coach Attitude Willingness How can we explore the Realities ?
What’s the frame ? What’s the Goal ? How can we explore the Realities ? What are the Options to reframe realities ? Resources Willingness Who ? When ? What ? Why ? Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 2 3

4 De definities van Coaching
Iemand coachen is de persoon begeleiden in de ontdekking van zijn potentieel om autonoom te worden. Het is een veld van mogelijkheden openen door zijn persoonlijke en professionele doelstellingen te verduidelijken. Zichzelf coachen is groeien om bewuster te handelen en meer keuzes te hebben. Professionele coaching = een begeleide relatie tussen coach en coachee gedurende een afgelijnde periode die de client in staat stelt om concrete en meetbare resultaten te halen zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Door middel van het proces van coaching verdiept de client zijn kennis en optimaliseert hij zijn prestaties. Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 3 4

5 Hoe het aanwezig potentieel optimaliseren
Individuele Coaching Hoe het aanwezig potentieel optimaliseren De kernkwaliteiten en de valkuilen De eigen stijl van leidinggeven duiden Emotiemanagement Omgaan en helpen omgaan met veranderingen Durven berekende risico’s nemen om vooruit te gaan Creatieve probleemoplossingen en conflicthantering Hoe de medewerkers prikkelen en zelf een coachende attitude aannemen Persoonlijk meesterschap en persoonlijk ontwikkelingsplan Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 4

6 De competenties v/d Coach
0% oordelend Communicatievaardig Luistervaardig Precies Ondersteunend Rolmodel Responsabiliserend Mild (maar niet laks) Empathisch en emotioneel intelligent Actie en operationeel gericht Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 5 6

7 Coach Attitude = De volwassene bij de gesprekspartner uitnodigen bij agressie en manipulatie Meer zelfbeheersing Meer bereidheid tot aanpassing Meer zin voor verantwoordelijkheid Meer solidariteit Meer realisme Meer authenticiteit Meer zelfvertrouwen Meer “Win-Win” relaties opbouwen Mijn standpunt handhaven Meer creativiteit en durf Het standpunt van de andere eerbiedigen NOTITIES Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 6

8 Een geheel van skills die ons toestaan om :
Emotionele Intelligentie Een geheel van skills die ons toestaan om : Onze eigen emoties en die van anderen te identificeren Op een correcte manier onze eigen emoties uit te drukken en de anderen helpen ook hun emoties uit te drukken Eigen emoties en die van anderen te begrijpen Eigen emoties te beheren en zich aan te passen aan die van anderen Eigen emoties te gebruiken om goed te communiceren, de goede beslissingen te nemen, de anderen en zichzelf te motiveren, creatief te zijn, keuzes plannen en richting geven en goede intra- en interpersoonlijke relaties te onderhouden Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 7

9 Emotionele Intelligentie
Bewust van zelf Bewust van ander Emotioneel zelfbewustzijn Goede zelfkennis Zelfvertrouwen Empathie Bewustzijn van organisaties Service Self management Relatie management Beheren van emoties Transparantie Aanpassingsvermogen Zelfverwezenlijking Zin voor initiatief Optimisme Inspiratie Beïnvloeding Ontwikkeling van anderen Change agent, catalysator Conflictmanagement Banden smeden Teamwork en samenwerken Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 8 9

10 Coaching in support of maximising potential
G R O W Coaching in support of maximising potential Goals Reality Raise Awareness & Take Responsibility Will Options Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 9 10

11 G R O W GOAL (OBJECTIEF) REALITY (REALITEIT) = DE ACTUELE SITUATIE
1. Samen beslissen over het te verdiepen thema 2. Het kader van de sessie bepalen 3. Het te bereiken doel op lang termijn bepalen (indien nodig) REALITY (REALITEIT) = DE ACTUELE SITUATIE 1. Zelf-evaluatie aanmoedigen 2. Feedback geven op specifiek gedrag 3. Vooroordelen vermijden of er mee rekening houden 4. Het behoedt voor het aankaarten van gebeurtenissen uit het verleden die niet relevant zijn (Oude koeien uit de gracht halen) OPTIONS (OPTIES) 1. Alle mogelijke opties bespreken 2. De andere stimuleren om zelf suggesties te genereren 3. Raad geven op een discrete, subtiele manier 4. Keuzes genereren Who, What, (WILLINGNESS /BEREIDHEID) = CONCLUSIE 1. Tot actie overgaan 2. De mogelijke obstakels determineren 3. De precies te nemen stappen bepalen en de planning opstellen 4. De te volgen procedure bepalen indien deze hulp nodig is Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 10 11

12  De Coach Attitude Praat in de ik-vorm. Zeg wat je wil zeggen.
Wees duidelijk en concreet. Luister naar wat iemand echt zegt (en niet wat je wil horen). Stel vragen als het niet duidelijk is. Gebruik de DESC. Bekijk de situatie concreet : - Wat gebeurt er ? - Wie is erbij betrokken ? - Al eerder meegemaakt ? Wees bewust van je houding : - Wat doe je ? - Wat zeg je ? - Wat denk je ? - Wat voel je ? Wat verwacht je van de andere ? Wat zijn de gevolgen : voor jezelf & voor de anderen ? NOTITIES Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 11

13  Anti-Coach Attitude Je moet de anderen wantrouwen …
In het leven heb je de dominante en de gedomineerden … Als je te vriendelijk bent dan wordt er over jou gelopen … Men is beter voorzichtig en onthult zich niet bij de eerste de beste … Als je je niet laat respecteren dan word je door de groep uitgesloten ! Waarom is hij zo vriendelijk ? Wees op je hoede … Bij de minste misstap zullen ze mij nekken ! Ik kan het beter zelf doen, de anderen zijn niet te vertrouwen ! Homo homini lupus ! Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 12

14 Stop Strategy Step back Think Options Proceed CREATION Choice REACTION
IMPULSIVITY or RIGIDITY Choice STIMULUS RESPONS REACTION CREATION POSSIBILITIES Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 13

15 De betekenis die ik geef aan mijn perceptie
STOP !!!! Bij reactieve mensen is het de omgeving die bepalend is voor hun humeur, emoties en reactie. RESPONS De realiteit STIMULUS Proactieve mensen gebruiken de vrije ruimte tussen de stimulus en de geconditioneerde reactie om keuzes te maken die kaderen in de zin van hun waarden. De realiteit STIMULUS De betekenis die ik geef aan mijn perceptie RESPONS Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 14

16 De Subjectieve Kaart Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 15 16

17 Fundamentele Behoeften
Physical Survival Needs Need for Safety & Security Social Needs - Belonging Need for Self Need for Self- Actualisation Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 16 17

18 Capaciteiten - Strategieën
Logische Niveaus Omgeving Gedrag Capaciteiten - Strategieën Waarden Overtuigingen Identiteit Missie - Systeem Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 17 18

19 Logische Niveaus Omgeving Gedrag Capaciteiten -Strategieën
Waar en wanneer doe je wat je doet ? Gedrag Wat doe je ? Capaciteiten -Strategieën Hoe leg je het aan boord om te doen wat je doet ? Metaprogramma’s Welke attitudes wil je manifesteren door te doen wat je doet ? Overtuigingen - Waarden Waarom wil je doen wat je doet ? Emoties Wat voel je als je doet wat je doet ? Identiteit Wie ben je als je doet wat je doet ? Missie - Systeem Voor wie, voor wat ? Wie participeert nog en is geraakt door wat je doet ? Geïnspireerd door G. Bateson, R. Dilts Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 18

20 Op eenzelfde level communiceren voor goed begrip!
ABSTRACT CONCREET ABSTRACT CONCREET 25 25 Heb je daar een concreet voorbeeld van? DONNE-MOI UN EXEMPLE CONCRET Wart is daar voor jou belangrijk aan?? Op eenzelfde level communiceren voor goed begrip! Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 19 20

21 POSITIEVE INTENTIE WAARDE GEDRAG (ABSTRACT) (CONCREET)
Ieder gedrag wordt gedreven door het willen bevredigien van een waarde (positieve abstractie waaronder een behoefte zit) Achter ieder gedrag van een individu zit altijd een voordeel, een positieve intentie (bewust of niet), voor de persoon zelf Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 20 21

22 Een waarde kan een andere verbergen
WAARDEN HIERARCHIE Een waarde kan een andere verbergen TRANSFORMATIE WAARDE 2 WAARDE 1 GEDRAG 2 GEDRAG 1 Een nieuw gedrag kan plaats grijpen op lang termijn op voorwaarde dat er bevrediging is van : Dezelfde Waarde (1) Of een hoger gelegen Waarde (2) Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 21 22

23 Systemisch Wiel Values Action Energy Beliefs Emotion Reflexion 22 23
Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 22 23

24 Systemisch Wiel Emotion Values Energy Beliefs Action Reflexion 23 24
Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 23 24

25 De Cirkels van Invloed 3 2 A E R 1 Buiten controle Zone van invloed
Verantwoordelijkheid R 1 Geïnspireerd door S. Covey Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 24 25

26 Leadership Style & Coaching
Ondersteunen Delegeren Leiden - Instrueren Begeleiden COACHING Ik kan Ik wil Ik durf Ik kan niet Ik wil niet Ik durf niet 2 3 4 1 1 Lage competentie en laag engagement voor een taak 2 Lage competentie en hoog engagement voor een taak 3 Middelmatige competentie en variabel engagement 4 Hoge competentie en hoog engagement Geïnspireerd door Blanchard & Hersey Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 25 26

27 9 Voorwaarden om een Objectief Goed te Formuleren
Specifiek en uitgedrukt in positieve termen : wat ik wil bereiken? Onder eigen controle Meetbaar en testbaar Binnen een bepaalde context Respectvol naar jezelf en de omgeving, = ecologisch Wat is het objectief v/h objectief ? De kostprijs Zal het objectief het probleem oplossen ? Is er coherentie ten opzichte van de missie (van het bedrijf) ? Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 26 27

28 Vragen Stellen OPEN VRAGEN GESLOTEN VRAGEN NEUTRALE VRAGEN
Geven een maximum aan info Stimuleren om na te denken Ze beginnen met : W W W W W Wie ? Wat ? Waar ? Wanneer ? (Waarom ?) Resulteren in een JA of NEE Dienen om bijvoorbeeld een herformulering te beklemtonen, een preciese, doelgerichte informatie te vinden Beginnen meestal met een werkwoord of een veronderstelling GERICHTE VRAGEN Oriënteren de reflectie van de andere Deze vragen dienen om de strategie van het onderhoud op een verfijnde manier te sturen Dienen om fundamentele punten van de communicatie te vergrendelen Dienen met voorzichtigheid aangewend te worden Door gesloten vragen te stellen bent u veel meer aan het woord. Wilt u de ander laten praten stel dan zoveel mogelijk open vragen en zeg zelf zo min mogelijk. Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 27 28

29 « Johari » - Venster Open Communicatie & Feedback
Onbekend gebied Verborgen gebied Bij anderen niet over mij bekend Blinde vlek Open ruimte Bij anderen over mij bekend Onbekend aan mezelf Bekend aan mezelf FEEDBACK EXPLICITEREN 1. Open ruimte : is aan beiden bekend, hier kan over gecommuniceerd worden. Coaching = Het Johari-venster geeft zicht op waarover je communiceert en hoe je je toont aan anderen. In een vertrouwensrelatie is het goed om de open ruimte zo groot mogelijk te maken: door je open te stellen en feedback te vragen van anderen. Zo wordt de open ruimte groter en verkleinen de drie andere gebieden. 2. Blinde vlek : bekend aan anderen, maar niet aan jezelf. Cfr stopwoord of slechte adem. Coaching = de dode hoek verminderen door actief feedback, reacties van de omgeving en de coach te vragen. 3. Verborgen ruimte : het verborgen gebied houden mensen bewust verborgen voor anderen=secret garden Coaching = een vertrouwensklimaat scheppen waarbij de persoon zich in alle veiligheid kan uiten. 4. Onbekende zelf : is zowel voor jezelf als anderen onbekend. Coaching = exploratie van dit gebied laat toe om verborgen competenties, talenten, nieuwe leer- en vormingskansen te ontdekken. Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 28 29

30 Tekens van Waardering en Erkenning :
De Strokes Strokes VOORWAARDELIJKE ONVOORWAARDELIJKE Positief “Onze klanten hebben ons gefeliciteerd voor de manier waarop u de zaak behandeld hebt” “Je bent vriendelijk en klantgericht. Het is een plezier om met jou te werken” Negatief “Twee klanten hebben geklaagd over de manier van aanpak van uw dienst. Dat verheugt me helemaal niet!” “Wat een slecht karakter! Een persoon die zo onbeleefd en respectloos is verdient het niet nog voor ons te werken” De onvoorwaardelijke tekens van waardering treffen de persoon op het ZIJN (zijn identiteit, zijn gevoelens) :  De positieve signalen : waarderend, stimuleren de ontwikkeling en autonomie  De negatieve signalen : destructief, hinderen de ontwikkeling De voorwaardelijke tekens van waardering treffen de persoon op zijn DOEN (zijn gedrag) : Deze signalen van voorwaardelijke erkenning, positief en negatief structureren onze gedragingen en zijn dus vitaal om te groeien, te ontwikkelen, een team te leiden, een discipline te onderwijzen, etc … Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 29 30

31 Tekens van Waardering en Erkenning :
De Strokes Zowel in leerprocessen als in management hebben de strokes een krachtige impact op : het gedrag de motivaties de performanties Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 30

32 Tekens van Waardering en Erkenning :
Feedback Geven + Feedback D DESCRIBE : concreet meegeven wat we positief, rijk en aangenaam vinden E EXPRESS : druk je gevoelens daarbij uit S SUGGEST : geef aan om verder te gaan in die richting, door wat begonnen is uit te breiden C CONSEQUENCES : preciseer de aangename gevolgen van deze manier van handelen - Feedback D DESCRIBE : de situatie, het probleem E EXPRESS : je emoties, gevoelens en impact S SUGGEST : de verwachtingen C CONSEQUENCES : win-win-win oplossing GEVEN AANVAARDEN VRAGEN WEIGEREN AAN ZICHZELF GEVEN Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 31 32

33 Herkaderen Objectief van herkadering :
De betekenis van een ervaring veranderen en jezelf meer keuzes geven Meer keuzes geven aan de anderen door een beperkende oorzaak-effect binding te vernietigen Een ander referentiekader aanbieden voor een situatie Een andere kijk op de zaken bieden en zo aan een rigide, rationele kijk van iemand meer flexibiliteit brengen Noodzakelijke tools : Begrip van de noties « behoefte / waarde » en concreet equivalent (specifiek gedrag) De vooronderstelling dat voor elk gedrag een positieve intentie bestaat Credibiliteit ! Evenwicht tussen taak en relatie Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 32 33

34 Herkaderen A B D C Herkadering Niet bevredigde waarde Gedrag Emotie
Herkaderen is een nieuwe, andere betekenis geven aan een ervaring Het is een oorzaak-gevolg verbinding maken in het voordeel van de coachee (een andere waarde vinden, een andere betekenis, een andere context) De vragen die dienen gesteld te worden : Is er een breder of ander kader waarbinnen dit gedrag een positieve waarde heeft ? Welk ander aspect van deze situatie is onzichtbaar voor de persoon en die een kader aangeeft van andere betekenis ? Welke andere betekenis kan dit gedrag hebben ? Hoe zou ik deze situatie anders kunnen beschrijven ? « Geen enkele handeling bezit een betekenis buiten de context waarin die gecreëerd werd of buiten de reactie die eruit vloeit, iedere handeling kan dus als hulpbron of als beperking dienen » Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 33 34

35 Kernkwadrant van Ofman
Teveel van het Goede (+) (-) Mijn Kernkwaliteit Mijn Valkuil Positief Tegenovergestelde Positief Tegenovergestelde (-) (+) Mijn Allergie Mijn Uitdaging Teveel van het Goede Op zoek gaan naar de (her)ontdekking van onze kernkwaliteiten is nuttig want hoe duidelijker onze kernkwaliteiten, hoe meer we ze bewust kunnen toepassen in ons leven. Welke zijn onze kernkwaliteiten, hoe ze te herkennen bij ons en bij de anderen, hoe ze te gebruiken en te verbeteren ? Hoe vinden we onze inspiratie en hoe inspireren we anderen ? Naast het bewustzijn van deze kernkwaliteiten is het bewust worden van de vervormingen die een gevolg zijn van deze positieve kwaliteiten eveneens nuttig : Waarom doen we wat we doen en niet altijd wat we echt wensen te doen ? In welke mate zijn we bewust van onze schaduwzijden ? Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 34 35

36 De Levensposities  Vele relationele moeilijkheden komen doordat we spontaan een oordeel vellen over de andere. We verwarren een attitude met een persoon, en we onderscheiden een feit of gedrag niet van de persoon zelf. Om een persoon te doen groeien is het in coaching fundamenteel te vertrekken van de stelling dat de persoon OK is, dat het individu het potentieel in zich heeft om te worden wat die wil zijn. Het is ook belangrijk voor de stelling te kiezen dat we niet onze levensgeschiedenis ondergaan maar dat we er zelf over beslissen. Ieder gedrag, positief of negatief komt uit onze persoonlijke geschiedenis, onze opvoeding, onze familie, ons werk … De coach is een facilitator om verandering teweeg te brengen, een ‘change agent’. Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 35 36

37 Voorbeelden van posities :
De Levensposities  Voorbeelden van posities : Ik heb gelijk, ik weet wat ik wil, jij begrijpt mij niet. = Ik ben OK / Jij bent niet OK (arrogantie) Ik ben een nul, ik geraak er nooit, jij slaagt in alles wat je onderneemt. = Ik ben niet OK / Jij bent OK (droefheid) We kunnen het niet, we zullen fouten maken, wij zijn daarvoor niet opgeleid. = Ik ben niet OK / Jij bent niet OK (onbenulligheid) We werken in een winning team, we begrijpen elkaar onmiddellijk. = Ik ben OK / Jij bent OK (succes) Enkel de “Ik ben OK/Jij bent OK” positie kan problemen en conflicten oplossen. “Ik ben OK” zeggen is stellen dat we zelf een potentiële bron zijn voor goede dingen voor zichzelf en voor de anderen. Dit wil niet per se zeggen dat we goed gehandeld hebben of dat we gelijk hebben ! Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 36

38 Levensposities NORMATIEF 0 jaar OUDER 2-3 jaar KIND REBEL SPONTAAN
BESCHERMEND 2-3 jaar KIND ONDERWORPEN REBEL NOTITIES SPONTAAN CREATIEF 18 jaar VOLWASSENE _ Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 37

39 Assertiviteit Agressieve mensen staan op jou.
Assertieve mensen laten weten waar ze staan Agressieve mensen staan op jou. Assertief zijn, is staan achter je eigen gedachten, gevoelens en daden zonder verwijt of verontschuldiging, en het accepteren van andermans gedachten, gevoelens en daden zonder verwijt of oordeel. NOTITIES Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 38

40 Drama Driehoek van Karpman
BEUL Aspecten van de realiteit: Handelt in eigen voordeel. Karakteristieken : Zijn gedrag doet anderen lijden. Een deel van zijn bedoeling is te verdelen om te heersen. Miskenning : Het Slachtoffer is onbelangrijk. Straffend : «Ik kan niet OK zijn als jij niet gestraft bent.» REDDER Is begaan met het slachtoffer. Neemt oplossing en denken over het probleem op zich Doet meer dan zijn deel Doet dingen tegen zijn zin. onbekwaam om zijn probleem zelf op te lossen. B R S SLACHTOFFER Aspecten van de realiteit : Bewust van zijn lijden (effectief of potentieel). Karakteristieken : Handelt alsof hij niet de hulpbronnen heeft om het probleem op te lossen, Doet alsof zijn behoeftige staat zo groot is dat hij niet in staat is om het probleem op te lossen. Gebruikt de volwassen positie niet om na te denken en de problemen op te lossen. Miskenning : Ik kan dit probleem niet oplossen. Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 39 40

41 BEUL - SLACHTOFFER - REDDER
De Spelletjes = de psychologische spelletjes Repetitief en gespeeld buiten het bewustzijn van de volwassene positie Leiden altijd tot parasiterende emoties zoals irritatie, verwarring, … We kunnen het spel analyseren dmv het model van de dramatische driehoek (Karpman) BEUL - SLACHTOFFER - REDDER Beul Redder Slachtoffer Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 40 41

42 Dramatische Driehoek Relatie Redder/Slachtoffer :
De REDDER = moet altijd oplossingen vinden, raad geven, zelfs als men hem er niet om vraagt, hij denkt dat het zijn plicht is om zo te handelen. Het SLACHTOFFER kan twee attitudes aannemen : S voelt zich getroost S aanvaardt de oplossingen niet en wordt zenuwachtig Indien de situatie blijft duren wordt de REDDER de BEUL. Relatie Beul/Slachtoffer : Tegenover de BEUL heeft het SLACHTOFFER verschillende keuzes : De vlucht Kwelling als antwoord en de rollen keren zich om Stilzwijgen Indien het stilzwijgen blijft duren, wordt het ook kwelling. Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 41

43 De Levensposities Ouder
= De interne staat waarin we alles wat we geleerd hebben van ouderen en opvoeders gestockeerd hebben. Overdracht en uiting van waarden, onze oordelen en vooroordelen, onze opinies en noties van goed of kwaad, het is onze innerlijke gids. De normerende, kritische ouder is tweeledig 1. Diegene die een richting, een structuur geeft. 2. Diegene die kritiek uitoefent, die een oordelend gedrag vertoont, die vooroordelen heeft over de mensen en de dingen. Vb: «Dit werk is niets waard, … je bent een nul, … jongens huilen niet» Een teveel aan kritische ouder zal een BEUL worden als zijn oordeel niet gewaardeerd wordt. De voedende ouder 1. Permissief : geeft toelatingen om te groeien, en handelt als steun en mentor, hij wenst het beste voor de andere. 2. Overbeschermend : verhindert autonomie.  Positieve punten : legt uit zonder teveel blabla en is duidelijk.  Negatieve punten : doet de anderen lijden en stelt zichzelf niet in vraag (heeft vooroordelen). Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 42 43

44 De Levensposities Volwassen
= IK-staat waar men het rationeel denken terugvindt, de objectiviteit, het analytisch en deductievermogen. Hier is de persoon in contact met de realiteit, die nadenkt en die eigen beslissingen neemt. Dit is de staat die we terugvinden in coaching. De mens leeft niet alleen op basis van affectieve reacties of van normen. De mens heeft ook de capaciteit om te observeren, na te denken, te deduceren. Het is ook voor de meest ontplooide personen de staat waarin de regulering gebeurt tussen de wensen van het kind en de normen van de ouder.  Positieve punten: adequaat om info uit te wisselen in alle objectiviteit.  Negatieve punten: soms te rationeel in zekere situaties waar men best alert is voor emotionele realiteiten. Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 43 44

45 De Levensposities Kind
= Levenspositie waarin we onze emoties doorvoelen, is het domein van het GEVOEL : onze zintuigen zijn actief, we beleven spontaan onze emoties, we luisteren naar onze intuïtie, we uiten ons gevoel. = Het is de staat waarin we voelen zoals we als kind voelden. = Aldus gericht naar de onmiddellijke bevrediging van onze affectieve en psychologische noden en de exteriorisatie van onze energie. Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 44 45

46 De Levensposities Het aangepast Kind
= Het deel van het IK dat in de vroege kindertijd gevormd wordt wanneer het kind zich aanpast aan de wensen en behoeften van de andere. In de positie van het aangepaste kind zal de volwassene de regels van de maatschappij aanvaarden. Het brave kind is het extreem geval van aanpassing, wanneer de volwassene wordt geleid door gehoorzaamheid, door het zoeken naar goedkeuring of door angst voor straf = Het is de houding van het SLACHTOFFER - Vb: “Het moest weer met mij gebeuren! … het is zoals jij het wil …” Het rebelse kind is een staat geleid door de omgekeerde reactie dan die verwacht door anderen. Vb: “loop naar de maan …”  Positieve punten : nodig om te overleven in de maatschappij.  Negatieve punten : ongevraagde overdreven aanpassing, verlies van initiatief, aangeleerde hulpeloosheid.  Positieve punten : grote revolutionairen, kunstenaars, …  Negatieve punten : storende attitude voor de anderen. Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 45

47 De Levensposities Het vrije Kind = Het deel van het IK die onze eigen wensen, behoeften, impulsen bevat, het is de psychologische kern van onze persoonlijkheid. Het is de zetel van onze emotionele intelligentie, daar hebben we lief. Het is de zetel van onze creativiteit en van ons creatief genie.  Positieve punten: we weten wat we hebben aan een persoon die zich zo spontaan uitdrukt. Het is trouwens essentieel voor ons fysiologisch evenwicht om ons vrije kind tot expressie te laten komen. (cfr emotionele intelligentie)  Negatieve punten : de spontane expressie is dikwijls afgewezen in onze maatschappij want het vrije kind heeft lak aan wetten en conventies. Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 46

48 Bibliografie van Robert Hargrove 1 « De Tao van het coachen »
van Max Landberg 2 « Succesvol coachen » van John Whitmore     3 « Co-actief coachen » van L. Whitworth, H. Kimsey & P. Sandahl 4 « Coachen met NLP » van P. Kerr 5 « Meesterlijk coachen » van Robert Hargrove 6 « Praktijkboek Meesterlijk coachen » 7 « Handboek ontwikkelingsgericht coachen » van Rudy Vandamme 8 « Effective coaching » van Marshall Cook  Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 47

49 Meer Info Internet Sites: www.baogroup.be www.bao.be 48
Corporate Coaching & Learning - Team Coaching - Executive Coaching - Training Institute - Aligned Leadership - Workshops - Wellness 48


Download ppt "Félix Hapstraat, 11 – 1040 Brussel"

Verwante presentaties


Ads door Google