De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Datum: 2011 Ontwikkeling op basis van Persoonlijke Kracht! VO Voor resultaatgerichtheid en rendement! Bijlage Henk Stikker welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Datum: 2011 Ontwikkeling op basis van Persoonlijke Kracht! VO Voor resultaatgerichtheid en rendement! Bijlage Henk Stikker welkom."— Transcript van de presentatie:

1 1 Datum: 2011 Ontwikkeling op basis van Persoonlijke Kracht! VO Voor resultaatgerichtheid en rendement! Bijlage Henk Stikker welkom

2 2 Datum: 2011 Wij staan voor ontwikkeling op basis van persoonlijke kracht! “Wij voorzien organisaties en personen, van hoogwaardige competentie- assessments waarmee op inzichtelijke wijze richting wordt gegeven aan persoonlijke ontwikkeling” Wat doen wij?

3 3 Datum: 2010 Wetenschap Onze basisweergave van uitslagen bestaat uit twee delen: 1- een uitvoerige beschrijving, met 2- een grafische weergave daarvan. Dat laatste wordt in principe weergegeven d.m.v. ‘spinnetjes’, diagrammen, die voortkomen uit ons model. Hieronder een verkorte weergave daarvan. Om er uitgebreid mee aan de slag te kunnen is een korte opleiding vereist. Figuur rechts: Het Rol Diagrammatische Aanpak model (RDA). Ontwikkeld aan de Universiteiten van Utrecht en Twente.

4 4 Datum: 2011 Sasha Als voorbeeld nemen we de 14-jarige Sasha. Ze staat voor de eerste keus om haar pakket aan te scherpen. Sasha heeft momenteel nog wat moeite met exacte vakken. Haar ouders vragen zich af of ze deze vakken niet moet laten vallen. Sasha maakt twee online testen. Dan zou dat er zo uit kunnen zien (rood voor wie zij is, haar eigenschappen en blauw voor wat ze wil, haar waarden): RelationeelInhoudelijk Dynamisch Stabiliserend Loyaal / Toegewijd Zelfbewust/Diplomatiek Standvastig / Organiserend Belangstellend/Innemend Creatief / Stimulerend Coöperatief/ Saamhorig Pragmatisch/ Realistisch Zelfstandig / Onafhankelijk

5 5 Datum: 2011 Sasha Sasha wil zich duidelijk ontwikkelen. De volledige uitslag beslaat tenminste twee A4-tjes, compleet met ‘valkuilen’ = zaken waarvoor men moet oppassen. Sasha is heel relationeel georiënteerd en zit vol ideeen. Maar heeft momenteel weinig oog voor nauwkeurig werken. Sasha is wel uitvoerend. Sasha wil zich meer inhoudelijk ontwikkelen. Vooral door meer nauwkeurig, analytisch en oplossingsgericht te kunnen werken. Beide eigenschappen die exacte vakken goed zouden ondersteunen. RelationeelInhoudelijk Dynamisch Stabiliserend Loyaal / Toegewijd Zelfbewust/Diplomatiek Standvastig / Organiserend Belangstellend/Innemend Creatief / Stimulerend Coöperatief/ Saamhorig Pragmatisch/ Realistisch Zelfstandig / Onafhankelijk

6 6 Datum: 2011 Oplossing Door de uitslag van de testen is duidelijk dat: 1- Sasha makkelijk gemotiveerd is om exacte vakken op te pakken. 2- Sasha van nature haar onnauwkeurig werken ombuigt naar nauwkeurig werken. 3- Het laten vallen van haar exacte vakken niet bevorderlijk hoeft te zijn voor Sasha.

7 77 Datum: 2011 Hoe nu verder? 1- Ga met Sasha en haar ouders opnieuw het gesprek aan. Er zijn mogelijkheden voldoende voor Sasha om exacte georiënteerde vakken aan te houden. 2- Stippel met de ouders en Sahsa mogelijke routes uit en weeg deze objectief met elkaar af. 3- Welke route Sasha en haar ouders ook kiezen: Motiveer Sasha door haar geconcentreerd te laten werken. Stap tijdig op Sasha af om te vragen of alles voor haar duidelijk is.

8 Naast de directe pakketkeuze ondersteuning verkrijgt Sasha ook inzicht in haar persoonlijke ontwikkelingsbehoefte. 88 Datum: 2011 Toepassingsgebieden Haar persoonlijke ontwikkelingspunten zijn: 1- Realistisch / Pragmatisch 2- Organiseren / Standvastig

9 99 Datum: 2011 Leerindicaties Leren objectief en nuchter tegenover de zaken te staan en zich niet snel uit zijn evenwicht te laten brengen. Leren omgaan met en het toepassen van de volgende vaardigheden: - opmerkingsgave; - scherp beoordelingsvermogen; - zich zonder veel omhaal op de kern van de zaak kunnen richten. Oefensituaties Situaties, waarbij sprake is van een bepaalde onzekerheid in de activiteiten en er tot op zekere hoogte geïmproviseerd moet worden. Opleidingsbehoefte: Realistisch / Pragmatisch Het grootste verschil tussen Gedrag en Motivatie geldt voor Sasha op de competentie Realistisch / pragmatisc. Vanuit het assessment worden voor Sasha persoonlijke leerindicaties gegeven. Voor de gevonden competentie luiden deze:

10 10 Datum: 2011 Begeleidingsindicaties Coachen op onderkennen en benutten van de mogelijkheden die zich voordoen, vanuit een te ontwikkelen vermogen tot relativering. Coachen op omgaan met en het toepassen van de volgende vaardigheden: - de omstandigheden accepteren zoals ze zijn; - oog hebben voor de betrekkelijkheid van het een en ander; - zich richten op haalbaarheid en werkbaarheid; - persoonlijke beperkingen onderkennen en het maken van fouten incalculeren. Oefensituaties Situaties, waarbij sprake is van een bepaalde onzekerheid in de activiteiten en er tot op zekere hoogte geïmproviseerd moet worden. Opleidingsbehoefte: Realistisch / Pragmatisch De school kan Sasha het beste helpen door haar te ondersteunen middels ontwikkelingsindicaties. Deze indicaties stellen een begeleider in staat om de gewenste ontwikkeling sneller te bewerkstelligen. De school krijgt deze doelen uitgeprint of digitaal aangeleverd. Informatie die makkelijk gebruikt kan worden bij leerlingvolgsystemen etc.

11 11 Datum: 2011 Begeleidingsindicaties 1- Algemeen 2- In teamverband 3- Besluitvorming 4- Oordeelsvorming 5- Confronterende situaties 6- Oefensituaties De uitgebreide leer- en ontwikkelindicaties worden weergegeven onder de onderstaande kopjes.

12 12 Datum: 2011 Het jaar erop In het volgend jaar kan Sasha de testen opnieuw maken. Haar uitslagen kunnen dan bijvoorbeeld gematched worden met de profielen van de verschillende beroepenvelden. Dit soort matching ondersteunt ook in de toekomst Sasha cruciale keuzemomenten en voorziet in keuzes gebaseerd op haar persoonlijke sterkten. Alle gegevens worden eenvoudig opgenomen in leerlingvolgsystemen en zijn makkelijk uitwisselbaar met verschillende systemen. Dynamisch Stabiliserend Taal, Cultuur en Hobby Horeca en Toerisme Grafische media Mode en Interieur Onderwijs & Wetenschap Groen Vervoer Administratie en Economie Samenleving GezondheidTechniek Bouw Industrie

13 13 Afhankelijk van de schoolsituatie kan/moet dit met Sasha worden geregeld. Graag overleggen wij die mogelijkheden met jullie. Logisch is dat Sasha b.v. om het half jaar dit proces herhaalt, al was het alleen al om te kijken of hij op koers ligt. Met vriendelijke groet, Namens Con7Study, HENK STIKKER 13 Datum: 2011 Tot ziens, Tot gauw!


Download ppt "1 Datum: 2011 Ontwikkeling op basis van Persoonlijke Kracht! VO Voor resultaatgerichtheid en rendement! Bijlage Henk Stikker welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google