De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenjuristen Lunchbijeenkomst 27 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenjuristen Lunchbijeenkomst 27 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenjuristen Lunchbijeenkomst 27 november 2013
Simone Schraders (Hogan Lovells International LLP) Edwin Schop (Flexis Groep) Vereniging van Pensioenjuristen

2 Pensioenjuristen Onderwerpen
1. Verplichtstelling/vrijstelling (Simone) - Kaders - CBB 2 april 2013: geen vrijstelling ex art. 6 Vrijstellingsbesluit - Rb R’dam 31 januari 2013: verplicht verlenen ex art Vrijstellingsbesluit 2. Wijziging (Simone) - HR 8 november 2013 Delta Lloyd-arrest - Wijziging a.g.v. fiscaal 2014 en 2015 Vereniging van Pensioenjuristen

3 Pensioenjuristen Onderwerpen (2)
3. EHvJ 26 september 2013 HK Danmark/Experian (Edwin) - Leeftijdsafhankelijke werkgeverspremie - Leeftijdsafhankelijke werknemerspremie Diverse (Edwin) - De API is dood, lang leven het multi-pensioenfonds - Stand van zaken instemingsrecht OR - Eindloon vanaf 2014 (en uitgangspunten premiestaffels) Vereniging van Pensioenjuristen

4 Pensioenjuristen 1. Verplichtstelling/vrijstelling
Kader: Wet Bpf 2000 en Vrijstellingsbesluit Vrijstellingsgronden: -vrijstelling in verband met bestaande pensioenvoorziening -vrijstelling in verband met groepsvorming -vrijstelling in verband met eigen cao -vrijstelling in verband met onvoldoende beleggingsrendement -vrijstelling om andere redenen Vereniging van Pensioenjuristen

5 Pensioenjuristen Verplichtstelling/vrijstelling
CBB 2 april 2013, PJ 2013/104: Art. 6 Vrijstellingsbesluit, vrijstelling om andere redenen Solidariteit weegt zwaarder Geen willekeur of strijd met non-discriminatiebeginsel en overige wettigheidsvoorwaarden Marginale toetsing Zie ook CBB 25 november 2008, PJ 2009/5, Rb. Rotterdam 8 maart 2005, PJ 2007/88 en HR 30 maart 2001, PJ 2001/44 Vereniging van Pensioenjuristen

6 1. Verplichtstelling/vrijstelling Rechtbank Rotterdam 31 januari 2013, PJ 2013/ april 2003: verplichtstelling PreTex per 1 januari oktober 2006: Bpf TEX en introductie verplicht OP tegen 0,75% per 1 januari juni 2007: afwijzing vrijstellingsverzoek Forest c.s. (Aegon regeling) door Bpf TEX (onherroepelijk) 1 januari 2010: reglementswijziging Bpf TEX en OP naar 1,75% Fiscaal bovenmatige pensioentoezegging door samenloop BPF Tex en Aegon regeling Opnieuw vrijstellingsverzoek Forest c.s. ex art. 2 Vrijstellingsbesluit 8 september 2011: bezwaren Forest c.s. tegen afwijzing ongegrond verklaard Beroep van Forest c.s. Vereniging van Pensioenjuristen

7 Pensioenjuristen Verplichtstelling/vrijstelling
Beroep tegen herhaald besluit en nieuw gebleken feiten en omstandigheden Tekst art. 2 Vrijstellingsbesluit is dwingend Wel vrijstelling indien verzocht per 1 januari 2006? Verzoek onverplichte vrijstelling ex art. 6 Vrijstellingsbesluit ligt besloten in de rechtsstrijd Vereniging van Pensioenjuristen

8 Pensioenjuristen Wijziging
HR 6 september 2013, PJ 2013/161, m.nt. E. Lutjens en H.P. Breuker HR 8 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1134 Schrappen art. 20 PW? Vereniging van Pensioenjuristen

9 Pensioenjuristen Wijziging
AOW-leeftijd verschuift vanaf 1 januari 2013 Fiscale pensioenrichtleeftijd 67 jaar per 1 januari 2014 Maximale opbouwpercentages dalen (Witteveenkader) Aangepast wetsvoorstel 2015 Vereniging van Pensioenjuristen

10 Pensioenjuristen Wijziging
Zwaarwichtig belang: omstandigheden van het geval financiële gevolgen werkgever alternatieven overgangsregeling individuele voorlichting ingrijpendheid En hoe zit het met compensatie? (zie bijv. Hof 's-Hertogenbosch d.d. 28 april 2009, LJN BM3571 en Hof Den Haag d.d. 29 juni 2010, LJN BM9719) Vereniging van Pensioenjuristen

11 Pensioenjuristen EHvJ 26 september 2013 HK Danmark/Experian
Kader WGBL: * art. 3, onder e.: verbod onderscheid bij arbeidsvoorwaarden * art. 7: tenzij objectieve rechtvaardiging * art. 8, lid 3: actuariele grondslagen uitzondering * Kabinet en CvRM: ziet op werkgeverspremie (staffel) Discussie over leeftijdsafhankelijke werknemerspremiebijdrage: * ministers: ja * CvRM: nee, objectieve rechtvaardiging, maar niet noodzakelijk * Integratiewet AWGB: nee [?] Vereniging van Pensioenjuristen

12 Pensioenjuristen EHvJ 26 september 2013 HK Danmark/Experian
Kader RL 2000/78/ EG: * art. 6 lid 1 RL: ruime beoordelingsvrijheid lidstaten ikv sociaal beleid * art. 6 lid 2 RL: actuariele berekeningen als uitzondering Experian/Kristensen: * staffel (willekeurig, niet “actuarieel”) * uitzondering actuariele berekeningen op zich niet obv art. 6 lid 2 RL * dus art. 8 lid 3 WGBL niet juist * resteert ‘objectieve rechtvaardiging’ (legitiem, passend en noodzakelijk) * legitiem: ja, passen: ja, noodzakelijk: aan lidstaat/nationale rechter * richtsnoer: ‘niet onredelijk’, belangenafweging Vereniging van Pensioenjuristen

13 Pensioenjuristen EHvJ 26 september 2013 HK Danmark/Experian Nederland?
* art. 8 lid 3 moet worden aangepast/geschrapt * er moet objectieve rechtvaardiging zijn voor werkgeversbijdrage: - NL kent specifieke staffel (actuarieel) - jong wordt ooit oud: ‘vergelijking in de tijd’ zelfde uitkomst * er moet objectieve rechtvaardiging zijn voor werknemersbijdrage - noodzaak? minder voor de hand liggend > alternatieven - = standpunt CvRM: nee, tenzij objectieve rechtvaardiging (reeds 3x nee) Vereniging van Pensioenjuristen

14 Pensioenjuristen Diverse Instemmingsrecht: 3 vragen…
* UO: alleen PO, of toch…? * PPI: helder (23 lid 4 PW) * Opf: vaststellen en intrekken (niet wijzigen) (27 lid 7 WOR) * Brief Klijnsma 4-11-’13: - mogelijk nog niet helder - toezegging eind 2013 helderheid Vereniging van Pensioenjuristen

15 Pensioenjuristen Diverse
Geen Multi-OPF, geen API, wel PPI, wel Multi-PF * uitwerking IORP-richtlijn (2003/41/EG), 2007 API * PPI > multi-opf > API > Mulit-PF * PPI: evaluatie 2014 Q1 * Multi-PF: - internationale ambities getemperd (erg?) - voor Opf en niet-verplicht Bpf - onafhankelijk bestuur met belangenorganen ) Vereniging van Pensioenjuristen

16 Pensioenjuristen Diverse
Geen Multi-OPF, geen API, wel PPI, wel Multi-PF * voornemen ingang per 1 januari 2015 * ….en er komt weer een internetconsultatie (eind 2013) * volwaardig Nederlands IORP-artikel? Vereniging van Pensioenjuristen

17 Pensioenjuristen Diverse Eindloon versus Middelloon
* eindloon vanaf 2014: - minder opbouw door backservice tegen lagere opbouw - minder opbouw door backservice obv 67 jaar * probleem of non-discussie? - 100K werknemers? - alleen opportuun als ML onvoorwaardelijk loonindex Vereniging van Pensioenjuristen

18 Diverse Uitkeringsovereenkomst versus premieovereenkomst
* uitzending Tros Radar: - eerst output woekerpensioen - nu: input minder dan uitkeringsovereenkomst “Een op de tien Nederlanders heeft nu zo’n beschikbare premieregeling.” “Onder gelijke omstandigheden is het verschil in pensioen bijna 28%.” “Als je wilt voorkomen dat je pensioen lager uitvalt, dring dan bij de OR en je werkgever aan op het benutten van de maximale premieruimte werkgever”. Vereniging van Pensioenjuristen

19 Diverse Uitkeringsovereenkomst versus premieovereenkomst
* verschillen (in uitkomst door): - rekenrente (4%) - inflatie 0% - garantie 0% - werkelijk kosten * echter: mogelijkheid staffelbesluit : - bijlage IV: rekenrente 3% - bijlage V: werkelijke ML-kosten - garantiekosten aanspraak naast netto premie Vereniging van Pensioenjuristen


Download ppt "Pensioenjuristen Lunchbijeenkomst 27 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google