De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor resultaatgerichtheid en rendement!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor resultaatgerichtheid en rendement!"— Transcript van de presentatie:

1 Voor resultaatgerichtheid en rendement!
Bijlage Henk Stikker Ontwikkeling op basis van Persoonlijke Kracht! MBO Voor resultaatgerichtheid en rendement! Datum: 2011 welkom

2 Wij staan voor ontwikkeling op basis van persoonlijke kracht!
“Wij voorzien organisaties en personen, van hoogwaardige competentie-assessments waarmee op inzichtelijke wijze richting wordt gegeven aan persoonlijke ontwikkeling” Datum: 2011 Wat doen wij?

3 Het Rol Diagrammatische Aanpak model (RDA).
Onze basisweergave van uitslagen bestaat uit twee delen: 1- een uitvoerige beschrijving, met 2- een grafische weergave daarvan. Dat laatste wordt in principe weergegeven d.m.v. ‘spinnetjes’, diagrammen, die voortkomen uit ons model. Hieronder een verkorte weergave daarvan. Om er uitgebreid mee aan de slag te kunnen is een korte opleiding vereist. Figuur rechts: Het Rol Diagrammatische Aanpak model (RDA). Ontwikkeld aan de Universiteiten van Utrecht en Twente. Wetenschap Datum: 2010

4 Als voorbeeld nemen we de 16-jarige Koos, die begint aan een MBO-4-opleiding. Na een intake gesprek heeft hij twee online testen gemaakt. Dan zou dat er zo uit kunnen zien (rood voor wie hij is, zijn eigenschappen en blauw voor wat hij wil, zijn intrinsieke motivatie): Relationeel Inhoudelijk Dynamisch Belangstellend/Innemend Zelfbewust/Diplomatiek Creatief / Stimulerend Zelfstandig / Onafhankelijk Stabiliserend Coöperatief/ Saamhorig Pragmatisch/ Realistisch Loyaal / Toegewijd Standvastig / Organiserend Datum: 2011 Koos

5 Koos wil zich duidelijk ontwikkelen.
De volledige uitslag beslaat tenminste twee A4-tjes, compleet met ‘valkuilen’ = zaken waarvoor men moet oppassen. Zéér globaal geeft het aan: Relationeel Inhoudelijk Dynamisch Belangstellend/Innemend Zelfbewust/Diplomatiek Koos is relationeel en werkt graag samen met klasgenoten aan een werkstuk. Koos is dan niet de leider, maar ondersteund waar hij kan. Creatief / Stimulerend Zelfstandig / Onafhankelijk Koos wil zich meer dynamisch ontwikkelen. Vooral door meer zelfstandig en oplossingsgericht te kunnen werken. Een eigen mening kunnen hebben vindt hij belangrijk. Stabiliserend Coöperatief/ Saamhorig Pragmatisch/ Realistisch Loyaal / Toegewijd Standvastig / Organiserend Datum: 2011 Koos

6 De opleiding verwacht (groen) van studenten dat deze:
Relationeel Inhoudelijk De opleiding verwacht (groen) van studenten dat deze: 1- Overtuigen en beïnvloeden 2- Plannen en organiseren 3- Instructies en procedures opvolgen 4- Samenwerken en overleggen Dynamisch Belangstellend/Innemend Zelfbewust/Diplomatiek Creatief / Stimulerend Zelfstandig / Onafhankelijk Stabiliserend Coöperatief/ Saamhorig Pragmatisch/ Realistisch Loyaal / Toegewijd Standvastig / Organiserend Datum: 2011 Opleidingsprofiel

7 Conclusie: (Gelet op de veronderstelde groene spin:)
Momenteel is Koos niet zelfstandig genoeg (rode spin -). Koos wil wel meer zelfstandig gaan werken (blauwe spin +). Plannen en organiseren blijft een belangrijk aandachtspunt! Koos wil meer afwisselende taken uitvoeren, waarbij hij zelf een stuk eigen invulling mag geven. Belangstellend/Innemend Zelfbewust/Diplomatiek Creatief / Stimulerend Zelfstandig / Onafhankelijk Coöperatief/ Saamhorig Pragmatisch/ Realistisch Loyaal / Toegewijd Standvastig / Organiserend Datum: 2011 Conclusie 7

8 1- Ga met Koos praten over zijn keuze voor de opleiding
1- Ga met Koos praten over zijn keuze voor de opleiding. Probeer tijdig te spreken over mogelijk beter passende opleidingen. 2- Stippel met Koos een traject uit voor begeleiding en controle op zijn persoonlijke ontwikkeling in lijn met het mogelijke beroep. 3- Stel Koos voor de noodzaak om zijn nauwkeurig werken en afspraken na te komen te ontwikkelen ten behoeve van het (toekomstig) beroep. Fysiek STOFFELIJK vs PSYCHOSOMATISCH Emotioneel EMOTIES, BELEVING Cognitie Aanwezige KENNIS Wat weet je? Capaciteiten Voorwaarden voor het AANLEREN van kennis of vaardigheden Wat kun je leren? Vaardigheden Wat kun je? Eigenschappen VOORKEURSGEDRAG in het hier en nu Waarden ZINGEVING / STREEFGEDRAG Datum: 2011 Hoe nu verder? 8

9 Ten aanzien van zijn persoonlijke ontwikkelingspunten:
Koos zal zich in twee richtingen verder moeten ontwikkelen: één ten aanzien van zijn persoonlijke ontwikkeling en één ten aanzien van de opleiding. Ten aanzien van zijn persoonlijke ontwikkelingspunten: 1- Diplomatiek / Zelfbewust 2- Zelfstandig / Onafhankelijk 3- Realistisch / Pragmatisch Ten aanzien van zijn opleidingsbehoefte: 1- Organiseren / Standvastig Datum: 2011 Toepassingsgebieden 9

10 de competentie ORGANISEREN / STANDVASTIG.
Ten aanzien van de opleiding geldt dat Koos een deficiëntie laat zien op de competentie ORGANISEREN / STANDVASTIG. Vanuit het assessment worden voor Koos leerindicaties gegeven. Nog steeds zéér in het kort luiden deze voor de gevonden competentie: Opleidingsbehoefte: Organiseren / Standvastig Leren doelgericht en planmatig te werk te gaan en inzicht te krijgen in waar het om gaat en door te dringen tot de kern van zaak. Leren omgaan met en het toepassen van de volgende vaardigheden: - zaken goed structureren; - doelgerichte acties inzetten. Oefensituaties Situaties, waarin activiteiten systematisch en efficiënt georganiseerd en gepland kunnen worden. Datum: 2011 Leerindicaties 10

11 Begeleidingsindicaties
De school kan Koos het beste helpen door hem te ondersteunen middels ontwikkelingsindicaties. Deze indicaties stellen een begeleider in staat om de gewenste ontwikkeling sneller te bewerkstelligen. De school krijgt deze doelen uitgeprint of digitaal aangeleverd. Informatie die makkelijk gebruikt kan worden bij leerlingvolgsystemen etc. Het betreft: Opleidingsbehoefte: Organiseren / Standvastig Coachen op zich te richten op datgene wat hem houvast geeft vanuit een zorgvuldige, ijverige houding gebaseerd op doorzettingsvermogen. Coachen op omgaan met en het toepassen van de volgende vaardigheden: alles zo goed mogelijk doen en taken en opdrachten afronden; - persoonlijke vermogens gericht inzetten; - werken vanuit overwogen intenties. Oefensituaties Situaties, waar het accent ligt op het efficiënt uitvoeren van de geplande activiteiten. Datum: 2011 Begeleidingsindicaties 11

12 Afhankelijk van de schoolsituatie kan/moet dit met Koos worden geregeld. Graag overleggen wij die mogelijkheden met jullie. Logisch is dat Koos b.v. om het half jaar dit proces herhaalt, al was het alleen al om te kijken of hij op koers ligt. Met vriendelijke groet, Namens Con7Study, HENK STIKKER Datum: 2011 Tot ziens, Tot gauw! 12


Download ppt "Voor resultaatgerichtheid en rendement!"

Verwante presentaties


Ads door Google