De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEMO-EX HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in ZWEDEN v301108.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEMO-EX HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in ZWEDEN v301108."— Transcript van de presentatie:

1 DEMO-EX HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in ZWEDEN v301108

2 DEMO-EX Historiek: - Opgestart in januari 2002 in de stad Vallentuna door Per Norback. - Op 4 november 2002 deed de eerste verkozene, Parisa Molagholi (19 jaar) ‏ haar intrede in de gemeenteraad.

3 PARTIJ PROGRAMMA  De partij heeft geen programma, en slechts één belofte : DIRECTE DEMOCRATIE

4 WERKWIJZE  De verkozenen van DEMOEX verbinden er zich toe om te stemmen zoals de meerderheid van de kiesgerechtigde burgers stemt op een daarvoor speciaal ingericht internetforum.  In het geval van DEMOEX stemmen de verkozenen volgens het everedig stelsel.  De kiezer kan mandaat geven D2.1

5 WERKWIJZE  In de praktijk bestaat het DEMOEX model uit drie stappen: - SELEKTIE - DEBAT - STEMMING

6 SELEKTIE  Alle onderwerpen waar de verkozenen mee te maken krijgen worden op de website ter kwotering aangeboden. Op een schaal van 1 tot 5 wordt aangegeven aan welke onderwerpen men verkiest om een debat te voeren en te stemmen. Indien het onderwerp gemiddeld 3 haalt wordt het onderwerp aan debat en stemming onderworpen.

7 DEBAT  Het debat is de basis voor een democratische stemming. Iedereen kan aan het debat deelnemen en voor of tegen argumenteren aanbrengen. Er is maar één beperking voor deelname aan het debat bij DEMOEX, het moet in de Zweedse taal gevoerd worden.

8 STEMMING  De stemming op de website loopt tot één dag voor de stemming in de raad waar de DEMOEX verkozene zetelt. De verkozene is bij contract verplicht om te stemmen zoals blijkt uit de statistische evenredigheid van de stemming op het forum.

9 TAALGEBRUIK  De mensen bij DEMOEX werden al snel geconfronteerd met het bijzonder taalgebruik in politieke aangelegenheden. Het bleek in eerste instatie al noodzakelijk om de teksten die voorlagen te “vertalen” in een voor de doorsnee burger verstaanbare taal. Ook de debatten moesten zich daar aan aanpassen. Voor deze laatste werd dan ook een “advieslijst” ter beschikking gesteld. Ook werden er enkele spelregels voor de debatten opgesteld.

10 EERSTE SUCCES  Bij de eerste stemming op 4 nov 2002 in de gemeenteraad waarbij de politici zichzelf een loonsverhoging wensten toe te kennen verdedigde Parisa Molagholi de uitslag van het referendum op enthousiaste wijze zodat de loonsverhoging afgewezen werd.

11 TOEKOMST  De toekomst van DEMOEX is nog niet geschreven. Met hun motto : think global, act local en hun eerste verkiezingssucces hebben zij in elk geval al een stukje geschiedenis gemaakt. Tot op heden (19 nov 2008) zijn zij nog steeds actief in Vallentuna.

12 DEMOEX MANIFEST  Auteur: Akiva Orr http://www.abolish-power.org/pwp_english.html#intro Politics Without Politicians http://www.kulanu-nahlit.org/English.htm#mozTocId192120 Politics for the 21st Century Books by Akiva Orr: http://www.akiorrbooks.org/http://www.akiorrbooks.org/

13 GELIJKAARDIGE INITIATIEVEN  Australie  Frankrijk  Italie  Spanje  UK - Deze initiatieven hebben gemeen dat zij een Direct Democratisch initiatief opstarten in een door particratie gedomineerde politieke omgeving.

14 AUSTRALIE  Senator On-Line De partij heeft kandidaten in alle staten. Bijzondere kenmerken: -Als er minder dan100.000 kiesgerechtigde burgers hun stem uitbrengen zal de verkozene van Senator on-line zich onthouden. -Enkel kiesgerechtigden kunnen aan de debatten deelnemen.

15 FRANKRIJK Rassemblement pour l'Initiative Citoyenne RIC -de organisatie helpt verenigingen en partijen met de wettelijk voorziene mogelijkheden ( La loi sur la décentralisation du 13/08/2004, Titre VII )‏ -In sommige gemeenten wordt ook directe democratie georganiseerd met gebruik van internet.

16 ITALIE  Lista Partecipata Il controllo del governo nelle mani dei cittadini (e non solo al momento delle elezioni).

17 SPANJE Acabemos con la dictadura de los partidos Democracia Directa Digital D 3 es un anti-partido (bajo la forma legal de un partido político) que pretende introducir la Democracia Directa en el Sistema Representativo actual: es decir incorporar la decisión de todos los ciudadanos frente a la decisión de unos pocos (los partidos), haciendo para ello un uso intensivo y extensivo de las NTIC.forma legal de un partido políticoDemocracia Directa Demo wiki: http://www.d-3.info/wiki/index.php/Sistema_D3http://www.d-3.info/wiki/index.php/Sistema_D3

18 UNITED KINGDOM - Opgestart in 2004 naar DEMOEX model maar door toepassing van de wetgeving betreffende het stemgedrag van verkozenen is de aktiviteit opgeheven. - Your Party http://www.yourparty.org was a similar effort in the UK back in 2004 (although the law here means members cannot dictate how their councillor or MP, if elected, votes - and the site is now down).http://www.yourparty.org

19 DEMOEX in BELGIE  Mogelijk onverenigbaar met de grondwet (art 33)‏  Advies 33.789/AV en 33.791/AV van de Raad van State ….. Het door de Grondwet aldus ingesteld representatieve stelsel impliceert dat het de volksvertegenwoordigende vergaderingen zijn die de beslissingen nemen in de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren en dat ze in de uitoefening van hun mandaat, noch in rechte, noch in feite, mogen worden gebonden. …..

20 DEMOEX in BELGIE  Mogelijke oplossing:  De partij verbindt zich om haar standpunt enkel door de kiesgerechtigden te laten bepalen bij bindend referendum.  De verkozenen van de partij worden geacht de partijdiscipline in acht te nemen waarbij hun stemgedrag constant openbaar opgevolgd wordt en vergeleken met de referenda.

21 INTERNET LINKS -Zweden http://demoex.net/http://demoex.net/ Pers : http://www.hs.fi/english/article/Swedish+online+party+stirs+municipal+democr acy+in+Vallentuna/1076153931670 http://www.hs.fi/english/article/Swedish+online+party+stirs+municipal+democr acy+in+Vallentuna/1076153931670 Democratisch Manifest : Akiva Orr - http://www.akiorrbooks.org/http://www.akiorrbooks.org/ http://www.abolish-power.org/pwp_english.html#intro http://www.kulanu-nahlit.org/English.htm#mozTocId192120 Dr. Mikael Nordfors D2.1 http://open.coop/tiki-download_file.php?fileId=88http://open.coop/tiki-download_file.php?fileId=88 - Australie http://www.senatoronline.org.ahttp://www.senatoronline.org.a - Frankrijk http://www.ric-france.fr/http://www.ric-france.fr/ - Italie http://www.listapartecipata.it/http://www.listapartecipata.it/ - Spanje http://www.d-3.info/democracia-directa-digital/index.phphttp://www.d-3.info/democracia-directa-digital/index.php Demo wiki http://www.d-3.info/wiki/index.php/Sistema_D3http://www.d-3.info/wiki/index.php/Sistema_D3 -UK http://www.yourparty.orghttp://www.yourparty.org - Interessante website http://technologyandsocialaction.org/node/765http://technologyandsocialaction.org/node/765


Download ppt "DEMO-EX HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in ZWEDEN v301108."

Verwante presentaties


Ads door Google