De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEMO-EX BELGIE HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in BELGIE v031208.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEMO-EX BELGIE HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in BELGIE v031208."— Transcript van de presentatie:

1 DEMO-EX BELGIE HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in BELGIE v031208

2 PARTIJ PROGRAMMA  De partij heeft geen programma, en slechts één belofte : DIRECTE DEMOCRATIE

3 WERKWIJZE  De partij DEMO-EX BELGIE verbindt er zich toe om enkel het standpunt te volgen dat de meerderheid van de kiesgerechtigde burgers beslist op een daarvoor speciaal ingericht internetforum.  De kiezer kan mandaat geven D2.1 (delegative democracy)‏

4 WERKWIJZE  In de praktijk bestaat het DEMOEX model uit drie stappen: - SELEKTIE - DEBAT - STEMMING

5 SELEKTIE  Alle onderwerpen waar de verkozenen mee te maken krijgen worden op de website ter kwotering aangeboden. Op een schaal van 1 tot 5 wordt aangegeven aan welke onderwerpen men verkiest om een debat te voeren en te stemmen. Indien het onderwerp gemiddeld 3 haalt wordt het onderwerp aan debat en stemming onderworpen.

6 DEBAT  Het debat is de basis voor een democratische stemming. Iedereen kan aan het debat deelnemen en voor of tegen argumenteren aanbrengen. Er is maar één beperking voor deelname aan het debat bij DEMOEX-BELGIE, het moet in de Nederlandse taal gevoerd worden.

7 STEMMING  De stemming op de website loopt tot één dag voor de stemming in de raad waar de DEMOEX verkozene zetelt.  Als er minder dan 2% van de kiesgerechtigde burgers hun stem uitbrengen zullen de verkozene van DEMOEX-BELGIE zich onthouden. Deze drempel vervangt de handtekeningdrempel die bij directe democratie zou ingesteld zijn.

8 DEMO-EX BELGIE  Mogelijk onverenigbaar met de grondwet (art 33)‏  Advies 33.789/AV en 33.791/AV van de Raad van State ….. Het door de Grondwet aldus ingesteld representatieve stelsel impliceert dat het de volksvertegenwoordigende vergaderingen zijn die de beslissingen nemen in de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren en dat ze in de uitoefening van hun mandaat, noch in rechte, noch in feite, mogen worden gebonden. …..

9 DEMO-EX BELGIE  Mogelijke oplossing:  De partij verbindt zich om haar standpunt enkel door de kiesgerechtigden te laten bepalen bij bindend referendum.  De verkozenen van de partij worden geacht de partijdiscipline in acht te nemen waarbij hun stemgedrag constant openbaar opgevolgd wordt en vergeleken met de referenda. Zij stemmen vrij volgens hun eer en geweten.


Download ppt "DEMO-EX BELGIE HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in BELGIE v031208."

Verwante presentaties


Ads door Google