De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007 Carien van Hooff, projectleider regelhulp bij het aanvragen van voorzieningen voor gehandicapten, zieken en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007 Carien van Hooff, projectleider regelhulp bij het aanvragen van voorzieningen voor gehandicapten, zieken en."— Transcript van de presentatie:

1 Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007 Carien van Hooff, projectleider regelhulp bij het aanvragen van voorzieningen voor gehandicapten, zieken en ouderen

2 Doelen van Regelhulp 1.Overzicht: informatie over regelingen in zorg en sociale zekerheid op één plek 2.Toegankelijk: toegesneden op de eigen situatie van de burger, voorzieningen gebundeld per ‘life event’ 3.Gemak: één dynamisch ‘aanvraagformulier’ voor aanvraag van verschillende voorzieningen 4.Inzicht: betrokken partijen krijgen inzicht in parallelle indicatietrajecten

3 Doelgroepen van Regelhulp Chronisch zieken Gehandicapten en Ouderen IKOuder van Partner van Kind van Werkgever van ‘Case-manager’ van Verzorger van Leefgebieden zijn op zoek naar ondersteuning op: Bijvoorbeeld wonen, vervoer, zorg, huishouden, ondersteuning op het werk…

4

5 life event leef gebied oriënterende vraagverheldering selecteren overzicht mogelijke voorzieningen toetsende vraagverheldering aanvragen: - welke voorzieningen precies aanvragen? - wat moet je bij de hand hebben? - welke bijlagen zijn nodig of mogelijk? Aanvraag starten NAW Beperkingen en medische gegevens uitkering en inkomen Vraagblokken per voorziening (overlap = vooringevuld) verstuur Verzendbevestiging: - wat is aangevraagd - welke organisatie - contactgegevens - antwoordtermijn PDF’s opslaan op eigen PC? info over voorziening Overzicht alle voorzieningen (+/- directe aanvraag) machtiging START

6 afronden fase I met de in-gebruik-name van Regelhulp in de praktijk door professionals in de regio Eindhoven Een groeiproces in vier fasen Fase I - VERZAMELEN – 1 juli 2007 concept neerzetten, beheer inrichten Fase II – AANSLUITEN - dec 2007 DigiD en XML berichten, aantal gemeenten uitbreiden Fase III – SAMENWERKEN - mei 2008 verbinden PIP, DKD-portaal, indicatiedossier, inhoudelijke uitbouw Fase IV – LANDELIJKE UITROL - vanaf medio 2008 meer dan 50% gemeenten aangesloten

7 Fase 1 in getallen 8 live events 10 leefgebieden 130 voorzieningen, waarvan 26 aanvraagbaar via Regelhulp 3 gemeenten (Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard) 3 ZBO’s (CIZ, CWI en UWV)

8 Uitrol in kleine stapjes Stap 1 - vanaf 19 juni Professionals in de pionierregio, met name –loketmedewerkers gemeenten –MEE-organisaties –transferpunten van ziekenhuizen –welzijnsorganisaties –Arbeidsconsulenten / adviseurs Stap 2 - vanaf september/oktober Cliënten en mantelzorgers in de pilotregio Professionals landelijk

9 Projectteam Regelhulp projectleider Carien van Hooff (min VWS) c.v.hooff@minvws.nl 06 2855 8874 Astrid Tates (min SZW) atates@minszw.nl 070 333 4824 Paula Zwijgers (CIZ) paula.zwijgers@ciz.nl 030 751 8076 Jeanette Krol (UWV) jeanette.j.krol@uwv.nl 06 5243 6184 Peter Koster (CWI) peter.koster@cwinet.nl 020 751 5374 Ed Visch (ICTU) ed.visch@ictu.nl 06 2269 6063 Ilse Kleeser (MEE nederland) i.kleeser@meemiddenholland.nl 018 2520 333 Lisette Hofman (Eindhoven) l.hofman@eindhoven.nl 040 238 5309

10 Hierbij een aantal screenshots, die je kunt gebruiken om de twee belangrijkste USP’s van Regelhulp te laten zien: –Ontsluiting via Life Events –Dynamische aanvraagfaciliteit

11 Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid Pilots In vijf gemeenten is samen met de partnerorganisaties gekeken naar afstemming en synergie van werkprocessen rondom indicaties voor dezelfde cliënt Indicatiedossier Ontwerp van een gezamenlijk virtueel indicatie dossier, dat toegankelijk is voor professionals uit de verschillende organisaties. Met name voor hergebruik van medische gegevens t.b.v. verschillende indicaties Regelhulp Gebundelde informatiebron, wegwijzer en aanvraag instrument voor voorzieningen op het gebied van zorg en sociale zekerheid

12

13

14


Download ppt "Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007 Carien van Hooff, projectleider regelhulp bij het aanvragen van voorzieningen voor gehandicapten, zieken en."

Verwante presentaties


Ads door Google