De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007
bij het aanvragen van voorzieningen voor gehandicapten, zieken en ouderen Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007 Carien van Hooff, projectleider

2 Doelen van Regelhulp Overzicht: informatie over regelingen in zorg en sociale zekerheid op één plek Toegankelijk: toegesneden op de eigen situatie van de burger, voorzieningen gebundeld per ‘life event’ Gemak: één dynamisch ‘aanvraagformulier’ voor aanvraag van verschillende voorzieningen Inzicht: betrokken partijen krijgen inzicht in parallelle indicatietrajecten

3 Doelgroepen van Regelhulp
Ouder van IK Partner van Chronisch zieken Gehandicapten en Ouderen zijn op zoek naar ondersteuning op: Kind van Leefgebieden Bijvoorbeeld wonen, vervoer, zorg, huishouden, ondersteuning op het werk… Werkgever van Verzorger van ‘Case-manager’ van

4

5 START life event leef gebied Aanvraag starten selecteren aanvragen:
Overzicht alle voorzieningen (+/- directe aanvraag) Aanvraag starten NAW oriënterende vraagverheldering machtiging Beperkingen en medische gegevens overzicht mogelijke voorzieningen info over voorziening uitkering en inkomen selecteren Vraagblokken per voorziening (overlap = vooringevuld) toetsende vraagverheldering verstuur aanvragen: - welke voorzieningen precies aanvragen? - wat moet je bij de hand hebben? - welke bijlagen zijn nodig of mogelijk? Verzendbevestiging: - wat is aangevraagd - welke organisatie - contactgegevens antwoordtermijn PDF’s opslaan op eigen PC?

6 Een groeiproces in vier fasen
Fase I - VERZAMELEN – 1 juli 2007 concept neerzetten, beheer inrichten Fase II – AANSLUITEN - dec 2007 DigiD en XML berichten, aantal gemeenten uitbreiden Fase III – SAMENWERKEN - mei 2008 verbinden PIP, DKD-portaal, indicatiedossier, inhoudelijke uitbouw Fase IV – LANDELIJKE UITROL - vanaf medio 2008 meer dan 50% gemeenten aangesloten afronden fase I met de in-gebruik-name van Regelhulp in de praktijk door professionals in de regio Eindhoven

7 Fase 1 in getallen 8 live events 10 leefgebieden
130 voorzieningen, waarvan 26 aanvraagbaar via Regelhulp 3 gemeenten (Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard) 3 ZBO’s (CIZ, CWI en UWV)

8 Uitrol in kleine stapjes
Stap 1 - vanaf 19 juni Professionals in de pionierregio, met name loketmedewerkers gemeenten MEE-organisaties transferpunten van ziekenhuizen welzijnsorganisaties Arbeidsconsulenten / adviseurs Stap 2 - vanaf september/oktober Cliënten en mantelzorgers in de pilotregio Professionals landelijk

9 Projectteam Regelhulp
projectleider Carien van Hooff (min VWS) Astrid Tates (min SZW) Paula Zwijgers (CIZ) Jeanette Krol (UWV) Peter Koster (CWI) Ed Visch (ICTU) Ilse Kleeser (MEE nederland) Lisette Hofman (Eindhoven)

10 Hierbij een aantal screenshots, die je kunt gebruiken om de twee belangrijkste USP’s van Regelhulp te laten zien: Ontsluiting via Life Events Dynamische aanvraagfaciliteit

11 Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid
Pilots In vijf gemeenten is samen met de partnerorganisaties gekeken naar afstemming en synergie van werkprocessen rondom indicaties voor dezelfde cliënt Indicatiedossier Ontwerp van een gezamenlijk virtueel indicatie dossier, dat toegankelijk is voor professionals uit de verschillende organisaties. Met name voor hergebruik van medische gegevens t.b.v. verschillende indicaties Regelhulp Gebundelde informatiebron, wegwijzer en aanvraag instrument voor voorzieningen op het gebied van zorg en sociale zekerheid

12

13

14


Download ppt "Uitrol van Regelhulp start op 19 juni 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google