De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam1 ALGEMENE VOORWAARDEN. Ngss.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam1 ALGEMENE VOORWAARDEN. Ngss."— Transcript van de presentatie:

1 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam1 ALGEMENE VOORWAARDEN. http://www.youtube.com/watch?v=Gxzk5v7 Ngss

2 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam2 VEELAL WORDEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKT EN HIER WORDT STANDAARD NAAR VERWEZEN. “BATTLE OF FORMS”. DE PRAKTIJK VAN VERWIJZING NAAR “DE KLEINE LETTERTJES EN DE EENZIJDIG OPGESTELDE INHOUD HEBBEN TOT VELE GESCHILLEN GELEID.

3 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam3 DIT HEEFT GELEID TOT DE OPSTELLING VAN EEN SPECIALE WETTELIJKE REGELING. DE GEKOZEN AANPAK HOUDT IN DAT MEN SNEL AAN DE VOORWAARDEN GEBONDEN IS, MAAR DAT DE INHOUD VAN DE VOORWAARDEN AAN BEPAALDE REDELIJKHEIDSVEREISTEN MOET VOLDOEN.

4 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam4 DE WET IS VAN TOEPASSING OP EEN OF MEER SCHRIFTELIJKE BEDINGEN DIE ZIJN OPGESTELD TENEINDE IN EEN AANTAL OVEREENKOMSTEN TE WORDEN OPGENOMEN, MET UITZONDERING VAN BEDINGEN DIE DE KERN VAN DE PRESTATIE AANGEVEN. KERN VAN DE PRESTATIE: KWALITEIT KWANTITEIT LEVERINGSTIJDSTIP PLAATS VAN AFLEVERING PRIJS

5 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam5 SNELLE GEBONDENHEID: DE WEDERPARTIJ IS OOK AAN DE VOORWAARDEN GEBONDEN, ALS HIJ DE INHOUD NIET KENDE. DEZE GEBONDENHEID WORDT ALS EEN ONMISBAAR ELEMENT VAN HET COMPROMIS, DE PRAGMATISCHE AANPAK BESCHOUWD. DEZE INBREUK OP DE CONTRACTSVRIJHEID WORDT OP TWEE MANIEREN VERZACHT:

6 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam6 1.INHOUD MOET AAN REDELIJKHEIDSEISEN VOLDOEN; 2.DE WAARSCHIJNLIJKHEID DAT DE WEDERPARTIJ VAN HET BESTAAN VAN DE VOORWAARDEN OP DE HOOGTE IS, ZODAT HIJ VAN DE INHOUD KENNIS KAN NEMEN. INFORMATIEPLICHT VAN DE “GEBRUIKER”. HIERAAN MOET ZIJN VOLDAAN VÒÒR HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST.

7 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam7 INHOUDSVEREISTE: OPEN NORM EN TWEE LIJSTEN OPEN NORM: EEN BEDING IN ALGEMENE VOORWAARDEN IS VERNIETIGBAAR ALS HET ONREDELIJK BEZWAREND VOOR DE TEGENPARTIJ IS (MOET BEROEP OP GEDAAN WORDEN). BELANGRIJK JURIDISCH VERSCHIL TUSSEN BUSINESS-TO- BUSINESS EN BUSINESS-TO-CONSUMERTRANSACTIES. BTB GESCHIEDT OP ALTIJD OP INCIDENTELE BASIS.

8 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam8 BIJ BTC MOETEN DE VOORWAARDEN AAN VEEL STRENGERE EISEN VOLDOEN. DE CONSUMENTENBESCHERMING KOMT TOT UITING IN TWEE LIJSTEN: ZWARTE LIJST: ONREDELIJK BEZWAREND VERNIETIGBAAR. GRIJZE LIJST: VERMOEDELIJK ONREDELIJK BEZWAREND.

9 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam9 OMKERING VAN DE BEWIJSLAST: EEN ONDERNEMING DIE TEN OPZICHTE VAN EEN CONSUMENT EEN BEROEP OP ZO’N GRIJS BEDING WIL DOEN, MOET AANTONEN DAT DIT BEDING IN DIT GEVAL NIET ONREDELIJK BEZWAREND IS. VOORBEELDEN: ZWARTE LIJST: ONBEPERKT PRIJSSTIJGINGEN DOORBEREKENEN; GRIJZE LIJST: ONGEBRUIKELIJKE LANGE LEVERTIJDEN.

10 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam10 SPREUK DE WEG NAAR HET SUCCES IS VOL VROUWEN DIE HUN MAN VOORTDUWEN. LORD THOMAS DEWAR

11 17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam11


Download ppt "17 August 201417 August 201417 August 2014Hogeschool Rotterdam1 ALGEMENE VOORWAARDEN. Ngss."

Verwante presentaties


Ads door Google