De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Chris Evelo INLEIDING BIOINFORMATICA. BLOKCOORDINATOR Dr. Ir. Chris ORGANISATION Dr. Drs. Lars

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Chris Evelo INLEIDING BIOINFORMATICA. BLOKCOORDINATOR Dr. Ir. Chris ORGANISATION Dr. Drs. Lars"— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Chris Evelo INLEIDING BIOINFORMATICA

2 BLOKCOORDINATOR Dr. Ir. Chris Evelo(chris.evelo@bigcat.unimaas.nl) ORGANISATION Dr. Drs. Lars Eijssen(l.eijssen@bigcat.unimaas.nl) OTHER INSTRUCTORS (pictures left to right) Ir. Michiel Adriaens(michiel.adriaens@bigcat.unimaas.nl) Dr. Susan Coort(susan.coort@bigcat.unimaas.nl) Drs. Stan Gaj(stan.gaj@bigcat.unimaas.nl) Dr. Ir. Martijn van Iersel(martijn.vaniersel@bigcat.unimaas.nl) Ir. Thomas Kelder(thomas.kelder@bigcat.unimaas.nl) Drs. Martina Kutmon(martina.kutmon@bigcat.unimaas.nl) Drs. Jahn-Takeshi Saito(jahn.saito@bigcat.unimaas.nl) Student assistant: Sarah Baetke

3 ENKELE PRAKTISCHE PUNTEN De lezingen en practica worden in het Nederlands gegeven  De slides zijn wel grotendeels in het Engels De middagpractica en de Perl practica (2e helft blok, ochtenden) zullen worden afgetekend nadat de opdrachten af zijn De groepsopdracht (meer informatie volgt zo meteen) zal op grond van een voldoende beoordeling van de bevindingen en de presentatie worden afgetekend In juni hebben de middagpractica afwijkende tijden (korter) en ruimtes. Dit komt door beperkingen rond de beschikbaarheid van pc zalen in die maand De stroomtoets wordt afgenomen op 6 juli, van 13.45-17.45 in pc ruimtes 1 en 2 – het is een open boek tentamen in de pc ruimte

4 CURSUSMATERIAAL ELEUM Een blokboek, dat per onderwerp de leerdoelen, een samenvatting, en literatuurreferenties bevat Na elk college: de slides van het betreffende college Voor aanvang van elk practicum: de practicumopdrachten Enkele weken na elk practicum: de uitwerkingen van de opdrachten Zo nodig nog wat ondersteunend materiaal LITERATUUR (beschikbaar op het studielandschap) Bioinformatics and Functional Genomics Jonathan Pevsner Understanding bioinformatics M Zvelebil and J.O. Baum Learning Perl Randal L. Schwartz and Tom Phoenix

5 1.Introduction and Genome Sequences 2.Biological Databases 3.Genetic Variation 4.Sequence Alignment 5.Blast 6.CpG islands, SNP and miRNAs 7.Protein Structures 8.Gene Expression Data 9.Clustering and Pathway analysis 10.Introduction Systems Biology Onderwerpen 2e helft stroomblok: Perl: bioPerl (8.30-10.30)

6 De groepsopdracht

7 DE GROEPSOPDRACHT (I) Om alles wat jullie in dit blok leren te integreren, gaan jullie werken aan een groepsopdracht Het is de bedoeling dat elke groep zelf tijd en afspraken maakt om aan de opdracht te werken (zo nodig buiten lestijd); elke groep mag zelf weten hoe dat wordt ingevuld – taken verdelen, bij elkaar komen etc. In het algemeen zal er bij de middagpractica wat tijd over zijn om aan de opdracht te werken, maak hier zelf afspraken over met je groep Let op dat in juni de practica korter zijn, dan zal er weinig of geen tijd over zijn tijdens de practicumuren

8 DE GROEPSOPDRACHT (II) Op 28 juni om half 9 houden we gezamenlijke presentatiesessies waar elke groep in 10-15 minuten de bevindingen zal presenteren Locatie: Deb1 D003 en D005 (4 groepen per ruimte) Er zullen door ons en/of medestudenten vragen gesteld worden Je mag zelf bepalen wie uit de groep de presentatie houdt/houden Maar de vragen moeten door andere groepsleden beantwoord worden

9 DE GROEPSOPDRACHT (III) Elke groep krijgt de naam van een transcriptiefactor (TF) Het is de bedoeling dat jullie over deze TF allerlei informatie gaan verzamelen Dit kunnen jullie doen aan de hand van wat jullie in de colleges en practica leren Jullie mogen het werk zelf onderling verdelen We hebben een aantal vragen gesteld die je als richtlijn kan gebruiken om te bedenken wat je allemaal gaat opzoeken en hoe (volgende slide) Let op: je kan dus niet meteen alle vragen beantwoorden, ze sluiten aan bij diverse onderwerpen die gedurende het stroomblok aan bod komen

10 DE GROEPSOPDRACHT (IV) Vraag 1 Veroorzaken mutaties in dit eiwit een genetische aandoening? Zo ja, is dit een zeldzame aandoening? Komt hij overal over de wereld even veel voor? Vraag 2 Is dit gen genoeg geconserveerd dat je het ook met behulp van muizen kunt bestuderen? Beantwoord dezelfde vraag voor zebravis, C.elegans, en S.cerevisiae. Welke eiwit domeinen zijn het meest geconserveerd? Hoe verhouden de eiwitten zich tot elkaar in een phylogenetische boom? Vraag 3 Speelt alternative splicing een rol in dit eiwit? Hoeveel alternative splicing varianten kun je vinden? Welk splicing variant komt het meeste voor? Hoe is de verdeling over verschillende weefsels? Vraag 4 Kun je een genetische mutatie in dit eiwit relateren aan de 3D eiwitstructuur? Kun je dat ook relateren aan een functie of een eiwit domein? Vraag 5 In welk cellulair proces speelt dit gen een rol? In welke biologische pathway speelt dit gen een rol? Waardoor wordt dit eiwit gereguleerd en wat reguleert het?

11 DE GROEPSOPDRACHT (V) Dit zijn de transcriptiefactoren waarmee jullie aan de slag gaan:  groep1 en groep5Estrogen receptor (ESR1)  groep2 en groep6Pparα (PPARA)  groep3 en groep7BRCA1  groep4 en groep8GATA1  reservep53 (TP53)

12 Introduction and Genome Sequences

13 What is Bioinformatics? Bioinformatics uses “informatics” techniques (from applied math, computer science, statistics, etc.) to understand and organize biological information, like genes, proteins and molecules on a large-scale.

14 DATA KNOWLEDGE CONVERT DATA TO KNOWLEDGE GENERATE NEW HYPOTHESES DESIGN NEW EXPERIMENTS Experimental Public Databases Why Bioinformatics?

15 Cells express different subset of the genes in different tissues and under different conditions Gene (DNA)mRNAProtein Central dogma of Molecular Biology TranscriptionTranslation

16 Gateways to the genome sequences Presentation on the Human Genome Project (lecture 1b)

17 Genome browsers Over the last few decades a gigantic amount of information on DNA sequences, gene locations, gene transcripts, protein functions and so on has been gathered Now we will discuss several websites that provide all this information collection, and that you will use in the afternoon session

18 Genome Browsers UCSC* NCBI Ensembl http://www.ensembl.org/ http://genome.ucsc.edu/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genomes * We will use the UCSC browser later during the course

19 Comparison Similarities –All browsers display the same sequence information (based on the same database build) –All browsers support ‘annotation tracks’ to show genes, SNPs etc. Differences –Different ‘annotation tracks’ available –Look and feel, user interface

20 NCBI Genome mapviewer

21

22

23 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/

24 NCBI offers a human map viewer

25 Filter on Gene

26 Filtered on genes

27 Map viewer: RBP4 on chromosome 10 Click to customize the tracks on this map

28 Options in the MAP viewer

29 proteinOMIMHomoloGene Genomic location

30 Filter on Transcript RefSeq

31 Evidence viewer

32 NCBI’s evidence viewer provides data on gene models (e.g. mapping ESTs to genomic DNA)

33 NCBI evidence viewer: gene structures

34 Evidence for a discrepancy (e.g. sequencing error or polymorphism)

35 Ensembl Genome viewer

36 HOMEPAGE: WWW.ENSEMBL.ORG

37 HUMAN GENOME

38 KARYOTYPE

39 SUMMARY CHROMOSOME 16

40

41

42

43

44 Markers are visible!

45 Synteny


Download ppt "Dr. Chris Evelo INLEIDING BIOINFORMATICA. BLOKCOORDINATOR Dr. Ir. Chris ORGANISATION Dr. Drs. Lars"

Verwante presentaties


Ads door Google