De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAIS IQ, gemidd 100, sd 15 niets over speciale begaafdheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAIS IQ, gemidd 100, sd 15 niets over speciale begaafdheden"— Transcript van de presentatie:

1 WAIS IQ, gemidd 100, sd 15 niets over speciale begaafdheden
IQ als relatieve positie van persoon tov groep leeftijdsgenoten = intelligentieniveau

2 Samenstelling WAIS Woordenschat Onvolledige tekeningen Overeenkomsten
Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Figuur leggen

3 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Onvolledige tekeningen: Alledaagse in kleur afgebeelde voorwerpen en situaties waarvan een belangrik deel mist. Dit ontbrekende deel moet door de cliënt worden genoemd.

4 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Woordenschat Woorden die zowel mondeling als visueel worden aangeboden, en waarvan de betekenis door de cliënt moet worden omschreven

5 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Symbool substitutie Cijfers en hierogliefachtige tekens die steeds paren vormen, aan de hand van een sleutel moet de cliënt het symbool noteren dat hoort bij hetcijfer in kwestie

6 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Overeenkomsten Woordparen van alledaagse voorwerpen en concepten waarvan de overeenkomsten door de cliënt moeten worden uitgelegd

7 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Blokpatronen Tweedimensionele geometrische patronen die door de cliënt moeten worden uitgelegd

8 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Rekenen Rekenkundige opgaven die door de cliënt zonder pen en papier moeten worden opgelost

9 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Matrix redeneren Incomplete afbeeldingen gepresenteerd in een matrix die door de cliënt moeten worden aangevuld door de juiste oplossing te kiezen uit 5 alternatieven

10 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Cijferreeksen Getallenreeksen die door de cliënt moeten worden nagezegd bij “cijferreeksen vooruit” , bij “cijfereeksen achteruit” moet de reeks in omgekeerde volgorde genoemd worden

11 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Informatie Vragen waarmee de cliënt wordt getest op hetgebied van gangbare gebeurtenissen, voorwerpen, plaatsen en mensen

12 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Plaatjes ordenen Een reeks afbeeldingen in willekeurige volgorde waarbij de cliënt in een logische verhaalvolgorde wordt gebracht

13 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Begrijpen Alledaagse of maatschappelijke problemen waarbij van de cliënt wordt verlangd dat deze sociale regels en concepten begrijpt, ze onder woorden kan brengen en oplossingen kan aanbrengen voor problemen.

14 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Symbool zoeken Een reeks gepaarde groepen waarvan elk paar steeds bestaat uit een zoekgroep en een doelgroep Door ja of nee aan te kruisen moet de cliënt aangeven of één van de twee doelsymbolen zich in de zoekgroep bevindt

15 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Cijfers en letters nazeggen Een aantal mondeling gepresenteerde ongeordende cijfer- en letterreeksen die de cliënt volgens respectievlijk oplopende en alfabetische volgorde moet herhalen

16 Beschrijving van de subtests
Woordenschat Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen Cijfers en letters nazeggen Onvolledige tekeningen Symbool substitutie Blokpatronen Matrix redeneren Plaatjes ordenen Symbool zoeken Figuur leggen Legpuzzels van alledaagse voorwerpen waarvan de afzonderlijke stukjes in een gestandradiseerde opstelling gepresenteerd worden, die de cliënt moet ordenen tot een betekenisvol geheel

17 Schalen Verbale schaal Performale schaal Woordenschat
Overeenkomsten Rekenen Cijferreeksen Informatie Begrijpen (Cijfers en letters nazeggen) Performale schaal Onvolledige tekeningen Symbool substitutie-coderen Blokpatronen Matrix rekenen Plaatjes ordenen (Symbool zoeken) (Figuur leggen)

18 Verbale schaal accent op meer algemene en schoolse kennis
Omgaan met abstracte symbolen Verbale geheugen factor Verbale vlotheid

19 Performantiële schaal
vermogen te werken in concrete situaties visuospatieel vermogen visuo motorische snelheid probleemoplossend denken

20 Schalen Verbaal begrip Perceptuele organisatie Werk- geheugen
Verwerkings- snelheid Woordenschat Overeen- komsten Informatie Onvolledige tekeningen Blokpatronen Matrix rekenen Rekenen Cijferreeksen Cijfers en letters nazeggen Substitutie Symbool zoeken

21 Toepassingen Verstandelijke beperkingen Iq < 70
Communicatie, lichamelijke verzorging, woonsituatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, abstract denkvermogen, werk, vrije tijdsbesteding, gezondheid ... Rol van angst, culturele en linguïstische afwijkingen , gebrek aan concentratie, ernstige vormen van psychopathologie, doofheid, slechte motivatie, doorzettingsvermogen , slecht contact met proefleider

22 Toepassingen Neuropsychologische stoornissen Hoogbegaafdheid
Als onderdeel van bredere testbatterij Vnl analyse van gemaakte fouten Hoogbegaafdheid Ook naar andere vaardigheden kijken bv creatieve aanleg, ...

23 Gebruik Vooropleiding Openbaar maken van materiaal
Wel bespreken met cliënt maar niet copieren van materiaal

24 Berekenen van de scores
Beginpunten en afbreekregels Frustratie vermijden bij cliënt Items in stijgende moeilijkheidsgraad Toekennen van bonuspunten Snelheid wordt beloond Blokpatronen, rekenen en Figuur leggen

25 Berekenen van de scores
Geschaalde scores Afhankelijk leeftijd Geven nog geen IQ score wel vgl punt voor leeftijdsgenoten voor subtests Opbouw iq en index scores tabellen Som geschaalde scores omgezet iq scores op de 3 schalen (VIQ/PIQ/TIQ) Kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving IQ

26 Algemene overwegingen
doelgroep Volwassenen jaar Nederlandse versie 85 jaar Plafond IQ score 155 standaardprocedures Cfr normering Aangenaam blijven afnameduur 75-90 minuten Verkorte versie Korte rustpauze kn Kan in twee delen maar met max 1 week tussenbeter dan inkorten test

27 Algemene overwegingen
Testomstandigheden Afleiders vermijden Goed kunnen observeren Testmateriaal binnen bereik Gebruik stopwatch Contact met cliënt Ervaring Rustige en professionele afname Blijf allert voor veranderingen in houding van cliënt

28 Algemene overwegingen
Test-hertest interval Leereffecten Na 1 a 2 jaar geminimailseerd voor performale schaal, verbaal korter Gebruik verkorte testvormen Enkel bij screening aan te raden

29 Afname Volgorde van afname Begin- en afbreekregels Tijdslimieten
Ook onderdeel van standardisatie Afwisseling verbale/performale subtests Soms anderen volgorde afh behoefte cliënt Idee vervang subtests Begin- en afbreekregels Tijdslimieten Uitleg Herhalen van instructies

30 Scoren sommige tests oordeel proefleider  voorbeeldantwoorden
 doorvragen gebruik scoreformulier/ interpretatieformulier berekenen geschaalde scores, IQ scores en indexscores cfr scoreformulier

31 Scoren WAIS niet voor differentiële diagnostiek
subtests intercorreleren te hoog subtest hoge correlatie met IQ lage betrouwbaarheid afzonderlijke IQ tests voorzichtig bij differential analyse

32 Scoren scatter ananlyse : spreiding subtestscores
intertest analyse: verschillen tussen 2 subtests Verschil PIQ en VIQ kwalitatieve analyse


Download ppt "WAIS IQ, gemidd 100, sd 15 niets over speciale begaafdheden"

Verwante presentaties


Ads door Google