De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steekproefonderzoek -- methodologie Voorbeeld: Onderzoek bij jeugddelinquenten naar hun houding tegenover gezag WAT ISPOPULATIEanalyse eenheden CONSTRUCTENschalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steekproefonderzoek -- methodologie Voorbeeld: Onderzoek bij jeugddelinquenten naar hun houding tegenover gezag WAT ISPOPULATIEanalyse eenheden CONSTRUCTENschalen."— Transcript van de presentatie:

1 Steekproefonderzoek -- methodologie Voorbeeld: Onderzoek bij jeugddelinquenten naar hun houding tegenover gezag WAT ISPOPULATIEanalyse eenheden CONSTRUCTENschalen POPULATIE Definiëring  alle jeugddelinquenten 16-18 j. in Vlaanderen Operationele definitie  die alsdusdanig gekend zijn bij de politie Steekproefkader  administratieve lijst (computerbestand) Steekproef  echte deelverzameling uit kader (inclusie / exclusie)

2 Populatie en Steekproef PopulatieOperationele Populatie Steekproefkader Steekproef a b c ajeugddelinquent onbekend bij politie, niet in steekproefkader bten onrechte bekend bij politie, maar zit niet in steekproefkader cten onrechte in steekproefkader

3 Representatieve steekproef Populatie met strata A B C D E F G A B C D E F G Representatieve steekproef A B C D E F G Niet-representatieve steekproef Een steekproef is representatief t.o.v. van een variabele als de frequentieverdeling van de variabele in de steekproef overeenkomt met de frequentieverdeling van de variabele in populatie

4 Hoe representatieve steekproef bekomen? BASISPRINCIPE Elk element uit de populatie heeft evenveel kans om in de steekproef opgenomen te worden  geen garantie van representativiteit voor alle variabelen (toevallige steekproeffouten) Steekproeftrekking ontwerpen (sampling plans) Enkelvoudig aselect Gestratificeerd aselect Systematisch met aselect begin Cluster Getrapt aselect

5 Aselecte steekproeven - een voorbeeld Populatie :Leerlingen Type 1 Secundair Onderwijs 1 ste graad in Vlaanderen Steekproefkader van scholen en leerlingen is beschikbaar (1984-1985) aantal leerlingen89535 aantal scholen526 Random getallen (toevalsgetallen) - voorbeeld 22192547932042008701386299214212 39796145923026324359351511412401 05076358153145563801729969791175 82694415462275138128650545848470 08192745664255779002811020639352

6 Steekproeftrekking ontwerpen Enkelvoudig aselect basisprincipe wordt strikt gevolgd: n = 100 (loterij) Systematisch met aselect begin begin bij random getal vb. 22, dan 22 + 900i (i= 1…99) Gestratificeerd aselect strata  onderwijsnetten (65%, 22%, 13%) binnen strata aselect (n = 65+22+13) Cluster / Getrapt aselect steekproefkader scholen  aselect 50 scholen (eventueel gestratificeerd) binnen elke school een aselecte steekproef van aantal leerlingen evenredig met n

7 Niet-aselecte steekproeven Gemakshalve n wordt vastgelegd, observator stelt zelf steekproef samen (straatenquête) Quota steekproefgemakshalve, maar volgens stratificatie Sneeuwbalelke deelnemer duidt meerdere andere deelnemers aan Focus groepkleine groep betrokkenen die als “deskundige” fungeren om bvb een vragenlijst op punt te stellen

8 Steekproeffouten en Niet-steekproeffouten Steekproeffouten toevalligeVb. Populatie bevat 60% vrouwen, aselecte steekproef bevat 65% vrouwen  toevallige steekproeffout = 5%, steekproef is niet representatief voor geslacht. Inductieve statistische technieken houden hiermee rekening systematische : niet-aselecte steekproeven, geen inductieve statistiek mogelijk Niet-steekproeffouten (ook bij populatieonderzoek) (gedeeltelijke) non-response toevallig/systematisch onvolledig steekproefkader toevallig/systematisch codeerfouten toevallig/systematisch Inductieve statistiek is slechts toepasbaar bij aselecte steekproeven


Download ppt "Steekproefonderzoek -- methodologie Voorbeeld: Onderzoek bij jeugddelinquenten naar hun houding tegenover gezag WAT ISPOPULATIEanalyse eenheden CONSTRUCTENschalen."

Verwante presentaties


Ads door Google