De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steekproefonderzoek -- methodologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steekproefonderzoek -- methodologie"— Transcript van de presentatie:

1 Steekproefonderzoek -- methodologie
Voorbeeld: Onderzoek bij jeugddelinquenten naar hun houding tegenover gezag WAT IS POPULATIE analyse eenheden CONSTRUCTEN schalen POPULATIE Definiëring  alle jeugddelinquenten j. in Vlaanderen Operationele definitie  die alsdusdanig gekend zijn bij de politie Steekproefkader  administratieve lijst (computerbestand) Steekproef  echte deelverzameling uit kader (inclusie / exclusie)

2 Populatie en Steekproef
Operationele Populatie b a Steekproef Steekproefkader c a jeugddelinquent onbekend bij politie, niet in steekproefkader b ten onrechte bekend bij politie, maar zit niet in steekproefkader c ten onrechte in steekproefkader

3 Representatieve steekproef
B C D E F G Populatiemet strata A B C D E F G Representatieve steekproef A B C D E F G Niet-representatieve steekproef Een steekproef is representatief t.o.v. van een variabele als de frequentieverdeling van de variabele in de steekproef overeenkomt met de frequentieverdeling van de variabele in populatie

4 Hoe representatieve steekproef bekomen?
BASISPRINCIPE Elk element uit de populatie heeft evenveel kans om in de steekproef opgenomen te worden  geen garantie van representativiteit voor alle variabelen (toevallige steekproeffouten) Steekproeftrekking ontwerpen (sampling plans) Enkelvoudig aselect Gestratificeerd aselect Systematisch met aselect begin Cluster Getrapt aselect

5 Aselecte steekproeven - een voorbeeld
Populatie : Leerlingen Type 1 Secundair Onderwijs 1ste graad in Vlaanderen Steekproefkader van scholen en leerlingen is beschikbaar ( ) aantal leerlingen aantal scholen 526 Random getallen (toevalsgetallen) - voorbeeld

6 Steekproeftrekking ontwerpen
Enkelvoudig aselect basisprincipe wordt strikt gevolgd: n = (loterij) Systematisch met aselect begin begin bij random getal vb. 22, dan i (i= 1…99) Gestratificeerd aselect strata  onderwijsnetten (65%, 22%, 13%) binnen strata aselect (n = ) Cluster / Getrapt aselect steekproefkader scholen  aselect 50 scholen (eventueel gestratificeerd) binnen elke school een aselecte steekproef van aantal leerlingen evenredig met n

7 Niet-aselecte steekproeven
Gemakshalve n wordt vastgelegd, observator stelt zelf steekproef samen (straatenquête) Quota steekproef gemakshalve, maar volgens stratificatie Sneeuwbal elke deelnemer duidt meerdere andere deelnemers aan Focus groep kleine groep betrokkenen die als “deskundige” fungeren om bvb een vragenlijst op punt te stellen

8 Steekproeffouten en Niet-steekproeffouten
toevallige Vb. Populatie bevat 60% vrouwen, aselecte steekproef bevat 65% vrouwen  toevallige steekproeffout = 5%, steekproef is niet representatief voor geslacht. Inductieve statistische technieken houden hiermee rekening systematische : niet-aselecte steekproeven, geen inductieve statistiek mogelijk Niet-steekproeffouten (ook bij populatieonderzoek) (gedeeltelijke) non-response toevallig/systematisch onvolledig steekproefkader toevallig/systematisch codeerfouten toevallig/systematisch Inductieve statistiek is slechts toepasbaar bij aselecte steekproeven


Download ppt "Steekproefonderzoek -- methodologie"

Verwante presentaties


Ads door Google