De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijkomende Variabelen (Extraneous Variables). Controle Over Bijkomende Variabelen (Extraneous Variables) INTERNE VALIDITEIT komt in het gedrang door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijkomende Variabelen (Extraneous Variables). Controle Over Bijkomende Variabelen (Extraneous Variables) INTERNE VALIDITEIT komt in het gedrang door."— Transcript van de presentatie:

1 Bijkomende Variabelen (Extraneous Variables)

2

3 Controle Over Bijkomende Variabelen (Extraneous Variables) INTERNE VALIDITEIT komt in het gedrang door Bijkomende variabelen (extraneous) zijn andere dan de onafhankelijke variabele die effekt hebben op afhankelijke variabele Verwarrende variabele (confounding) is een bijkomende variabele die systematisch varieert samen met de onafhankelijke variabele Controle Elimineren (bvb afleiders, geluid, …) indien onmogelijk dan differentiële invloed ervan op verschillende onderzoekscondities (=waarden van onafh. Var.) Uitschakelen door –Constant houden Eenvoudig: geslacht, woordvolgorde, … Moeilijk: interesse, leervermogen, … (moeilijk meetbaar, variabel tijdens experiment) –Randomisatie –(Meten)

4 Gevaren Voor Interne Validiteit Geschiedenis (gebeurtenis tussen pre- en post-test) Maturatie (biologische of psychologische wijzigingen in het individu door normale ontwikkeling) Instrumentatie (wijziging in meting van de afhankelijke variabele, bvb door observatoren) Statistische regressie (naar het midden van de schaal van extreme scores (= selectie criterium voor groepen) door onbetrouwbaarheid van de test Selectiefout (vergeleken groepen voldoen aan verschillende criteria) Mortaliteit en non-participatie Een experiment is intern valide indien het bekomen effect op de afhankelijke variabele ontegensprekelijk toegeschreven kan worden aan de manipulatie van de onafhankelijke variabele

5 Mortaliteit literatuur: vrouwen > mannen Behandeling Placebo = > Besluit? -5 mannen -5 vrouwen 10 vrouwen +10 mannen

6 Selektiefout Diagnose A Diagnose B = > Besluit?

7 Statistische Regressie Komt voor als de groepen deelnemers die worden vergeleken worden samengesteld op basis van hun score op de pre-test DeelnemerPre-testSelectiePre-testPost-test D1110D3123116 D246D1110103 D3123D810598 D492D79990 D559 D673 D799 D8105 D967D96770 D1084D116165 D1161D55963 D1296D24657

8 Deelnemerseffekten Veronderstelde vereisten (wat deelnemer DENKT dat van hem/haar wordt verwacht) Positieve zelfpresentatie (vooral als indruk leeft dat onderzoeker in echt gedrag van deelnemer geïnteresseerd is, niet enkel in gedrag dat volledig door het experiment wordt bepaald) –INTERtreatment interaction Reactie waarbij feedback uit voorgaande condities gedrag bepaalt in latere condities –INTRAtreatment interaction Dezelfde conditie kan door verschillende deelnemers verschillend geïnterpreteerd worden waardoor ze andere dingen gaan doen om zich zo goed mogelijk voor te doen (bvb hard werken <> schokken incasseren)

9 Perceptie Van Experiment Door Deelnemers Experiment (Carlston & Cohen, 1980), met 2 experimentele groepen: –Deelnemen aan experiment en zich daarbij “goed”, “trouw”, “negatief”, “ongerust” voordoen –Controle  “rolgedrag” beïnvloedt testresultaat niet Replicatie (Christensen, 1982 ; Carlopia et al., 1983)  Deelnemers kan men indelen in 2 groepen –Geloven in experimentele hypothese  rolgedrag resulteert in BIAS –Niet geloven in experimentele hypothese  Carlston & Cohen, 1980 Resultaten van onderzoek zijn beïnvloed door perceptie van deelnemers en niet uitsluitend door manipulatie van onafhankelijke variabele

10 Onderzoekerseffekten Kenmerken van de onderzoeker –Biosociaal: uiterlijk, gender, leeftijd,... –Psychosociaal: zenuwachtigheid, behoefte aan sociale erkenning, … –Situationeel: vroeger contact,... Mogelijk effect: Geen Effect op afhankelijke variabele is hetzelfde voor alle deelnemers Effect op afhankelijke variabele is VERSCHILLEND voor alle deelnemers Verwachtingen van de onderzoeker –Bij uitvoering, data-collectie (“Clever Hans”) –Bij data-analyse –Effect op deelnemer Omgaan met verwachtingen –Vaak zeer subtiel onderscheid qua gedrag tov deelnemers op basis van verwachtingen van onderzoeker (vb. Omgang met proefdieren,...) Grootte van het effekt van verwachtingen –Vaak GROTER dan effekt van manipulatie

11 Grootte van Verwachtingseffekt (Burnham in Rosenthal & Rubin, 1978) Vergelijking van ratten MET/ZONDER lesie op discriminatietaak Onderzoekers dachten –LESIE/NIET LESIE Ratten waren –LESIE/NIET LESIE Verwachtingseffekt kan zeer groot zijn

12 Overige Te Controleren Effekten Sequencing effekt Effekt van deelname aan voorgaande condities Voorkennis van de deelnemers Kennis van psychologie en / of psychologische experimenten


Download ppt "Bijkomende Variabelen (Extraneous Variables). Controle Over Bijkomende Variabelen (Extraneous Variables) INTERNE VALIDITEIT komt in het gedrang door."

Verwante presentaties


Ads door Google