De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘ Juf, kijk, echte koeien in de wei !’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘ Juf, kijk, echte koeien in de wei !’"— Transcript van de presentatie:

1 Audiovisueel onderwijs in de lerarenopleiding, Bachelor Kleuteronderwijs
‘ Juf, kijk, echte koeien in de wei !’ Wereldverkennend werken met kleuters via audiovisuele kunsten

2 Inhoud Doelstellingen Doelgroepen Projectinhoud Achterliggende visie
Middelen en werkwijze Resultaten Tijdsduur en fasering Effectmeting en evaluatie Begroting

3 1. Doelstellingen Met leerkrachten in de opleiding de audio-visuele wereld leren kennen met speciale aandacht voor de relatie tussen de wereld zelf en de audio-visuele weergave ervan. Met deze audio-visuele middelen naar de praktijk stappen (kleutergroepen: jongste kleuters/oudste kleuters) en onderzoeken hoe de audio-visuele media kleuters kan helpen en ondersteunen in hun verkenning van de wereld. We besteden speciale aandacht aan risicokleuters: van huis uit kansarme kleuters en/of allochtone kleuters. Het opleidingsonderdeel ‘audio-visuele media’ binnen de opleiding kleuteronderwijzer vorm geven. Intensieve samenwerking tussen opleiding en werkveld.

4 We lichten verder toe....doelstelling 1 :
Met leerkrachten in opleiding de audio-visuele wereld leren kennen met speciale aandacht voor de relatie tussen de wereld zelf en de audio-visuele weergave ervan. kennismaken en experimenteren met audio-visueel materiaal, beelden/geluiden maken om een stukje wereld in kaart te brengen, naar beelden/geluiden leren kijken/luisteren om hun relevantie/waarde te leren inschatten als bron van actuele informatie over een bepaald stukje wereld, en/of als esthetisch geheel.

5 We lichten verder toe....doelstelling 2 :
2. Met deze audio-visuele middelen naar de praktijk stappen (kleutergroepen: jongste kleuters/oudste kleuters) en onderzoeken hoe de audio-visuele media kleuters kan helpen en ondersteunen in hun verkenning van de wereld. We besteden speciale aandacht aan risicokleuters: zie projectinhoud voor verdere specificaties.

6 We lichten verder toe....doelstelling 3 :
Het opleidingsonderdeel ‘audio-visuele media’ binnen de opleiding tot kleuteronderwijzer vorm geven. Vernieuwing van de opleiding Modulair, geïntegreerd werken wereldverkenning en taalvaardigheidsonderwijs. Binnen de muzische vakken (nu: beeld, beweging, taal, drama en muziek) het audio-visuele een evenwaardige plaats geven als zesde tak binnen de muzische vakken in alle opleidingsjaren. Concreet = in het vernieuwde derde opleidingsjaar (start sept. 2007) een nieuwe module rond audiovisuele media organiseren.

7 We lichten verder toe....doelstelling 4 :
Intensieve samenwerking tussen opleiding en werkveld. We selecteren 10 derdejaarsstudenten vijf scholen = 5 mentoren voor dit project drie lectoren die vanuit de module VIP (cfr. 5. Middelen) dit project ondersteunen en die zorgen voor een brede bekendmaking en implementatie binnen de opleiding.

8 2. Doelgroepen selectie van 10 derdejaarsstudenten
op basis van een gesprek met de student SBU van de module VIP ( cfr. 5. Middelen en werkwijzen ) opdeling binnen de groepen kleuters (jongste / oudste kleuters) kleuters en hun specifieke noden: focus op risicokleuters

9 3. Projectinhoud 5 studenten werken het project uit voor de jongste kleuters: ze verkennen de wereld van de boerderij 5 studenten werken met de oudste kleuters: ze verkennen de wereld van stations en treinen. In elke school werken twee studenten ( met uitzondering van 2 scholen ): één in een klas 3 jarigen kleuters één in een klas 5 jarigen kleuters. Gecontacteerde kleuterscholen voor dit project : Sint–Norbertus, Heverlee  5 jarige Heilig–Hart Instituut, Oud-Heverlee  3 jarige Sint-Jan bergmanscollege, Brussel  jarige Sint–Lutgardisschool, Elsene  jarige School Ann Van Damme, Brussel  jarige , Brussel  jarige

10 studenten verkennen stukjes wereld op eigen niveau
Eerste fase studenten verkennen stukjes wereld op eigen niveau studenten onderzoeken de mogelijkheden van audio-visuele middelen om deze stukjes wereld (boerderij en treinen) voor te stellen, te ervaren, te beleven,…en te beschouwen. studenten worden bewust van de kracht en impact van beelden. studenten ervaren dat werken rond wereldverkenning via audiovisuele middelen, afhankelijk van de aard en de cultuur van de school én thuissituatie van de kleuter, op diverse processen aanstuurt. Tweede fase studenten implementeren het materiaal in de praktijk. ( cfr. 3 weken stage-ervaring ) vanaf hier gaan de studenten de kleuters stimuleren, laten experimenteren en werken met audio-visuele middelen. kleuters leren om audio-visuele middelen te hanteren: foto’s maken filmbeelden maken strips ontwerpen dia’s maken muziek en geluiden maken interactief met een website (zie resultaten) kritisch staan tegenover die beelden.

11 4. Achterliggende visie Wereldverkenning,taalvaardigheidsonderwijs en beeldtaalcultuur gaan hand in hand aansluiten bij de natuurlijke drive van kleuters mens en wereld verkennen om zich beter, veiliger, meer autonoom, verstandiger, interactiever, ... in de wereld van mensen, beelden, dingen, relaties, gebeurtenissen, cultuur, taal... te kunnen bewegen. via audiovisuele media willen we kinderen helpen bij hun wereldverkenning We brengen zorgvuldig samengevat en geselecteerd, geluiden en beelden van stukjes wereld in de klas, die niet voor elke klasgroep, voor elk kind tot de dagelijkse leefwereld kunnen behoren, maar die wel hun interesse wegdragen (cf Mazarese & Verheyden, 2005). De wereld verkennen doen kinderen afwisselend autonoom (zelfgestuurd en alleen) en samen met andere kleuters, al dan niet in interactie met volwassenen.

12 Binnen onderwijs impliceert dit twee dingen :
De leerkracht behoort krachtige leeromgevingen te creëren. Via krachtige leeromgevingen kunnen kleuters authentiek worden. De kleuterleidster kan allerlei hulpmiddelen inzetten = de audio-visuele opnames van het te verkennen stukje wereld vormen zo’n hulpmiddelen. audio-visuele middelen op slaan laten ons toe te zien hoe kleuters nieuwe stukjes wereld verkennen, hoe zij daarin bewegen: zowel voor de kleuteronderwijzer als voor de kinderen zelf zijn dat soort audiovisuele herinneringen erg leerzaam (cfr. Website). De ontwikkelingsgerichte interactie van de kleuteronderwijzer met de kleuters Kleuters en hun leerkrachten verkennen de wereld samen Ervaring met Project Circus Kiekeboe : samen kijken naar beelden en er met kleuters over praten, lokt betrokkenheid uit , maar qua organisatie en interactie is dit niet evidentie (cf Verhelst , 2005). bewust zijn van de consequenties van ‘beeldtaalachterstand’ bij vele kinderen: belang van kritisch leren kijken naar beelden, nuances van beelden leren zien…

13 Audiovisuele middelen zijn niet het doel, maar wel het middel om een krachtige leeromgeving op te zetten Wereldverkenning via audiovisuele middelen met zoveel mogelijk integratie van de opleidingsonderdelen. Audiovisuele middelen en media niet alleen als een didactische opsmuk! Of het belang van audiovisuele vorming als opleidingsonderdeel binnen de opleiding. bewust en preventief werken aan de impact en draagwijdte van de audiovisuele cultuur ( Vandenbroucke, 2005) beschouwend omgaan met de audiovisuele wereld Binnen elk opleidingsonderdeel streven naar een integratie van de audiovisuele wereld.

14 4. Middelen en werkwijzen
Module VIP  225 SBU voor een student 3 rubrieken Muvo met accent op muzische vaardigheden bij kls stimuleren Maatschappelijke projecten en vieren Onderwijsinnovatie De 10 studenten die geselecteerd zijn voor dit project worden vrijgesteld voor deze 3 rubrieken en werken in plaats hiervan aan de rubriek ‘audiovisueler kleuteronderwijs’.

15 VIP – lectoren  vakspecifieke procesbegeleiding
VIP – gids  opvolging werkproces Team leden van het project begeleiden 10 studenten als VIP – gids VIP – contacturen en begeleidingsuren E - portfolio Begeleiding van het team rond audio-visuele materiaal vanuit de lerarenopleiding : Apparatuur, infrastructuur Technische ondersteuning door Peter Van Cutsem & Leen Jacobs

16 6. Resultaten Eerste aanzet lespakket 2007 – 2008
Volledige inbedding van de audiovisuele kunsten in de opleiding Module audiovisuele vorming in het 3de jaar Druppelsgewijs volledige inbedding binnen de opleiding Website Tweeledige manier Eenerzijds toegang voor kleuteronderwijzer en ouders/externen Anderzijds toegang voor kleuters en gebruiksmogelijkheden

17 7. Tijdsduur en fasering Stap 1 - aanvang project - juni 2006
Voorstellen van het project Gesprekken met toekomstige 3de jaars studenten Selectie maken van 10 studenten Stap 2 – wereldverkenning via audioviduele middelen : eigen niveau – augustus 2006 Op eigen niveau via beeld – en geluidsmateriaal de BC’s boerderij en treinen verkennen Bronnen onderzoek over audiovisuele media en kleuters

18 Stap 3 – Kristisch kijken – september/oktober 2006
Kritisch kijken naar eigen beelden Gesprekken over de beelden Interpretatiekaders ontdekken Nieuwe beelden maken Studenten starten contacten met het werkveld op : kennismaking met mentoren en kleuters Stap 4 – Concreet naar de praktijk en stage toe werken – november/december/januari 2006,2007 Ontwikkelen van materialen Kleuters confronteren met beelden Hierop refelcteren en bijsturen Opstart ontwikkelen website Stap 5 – Stage verder uitwerken – februari/maart/april 2007 Stage uitvoeren Reflecteren op ervaringen

19 Stap 6 – Finalisatie – mei/juni 2007
Finalisatie projecten Finalisatie website Stap 7 – Voorstellen realisatie – 30 juni 2007 Indienen resultaten Voorstellen project een lectoren / mentoren / werkveld / navormingsorgaan PDCL

20 8. Effectmeting en evaluatie
Via evaluatiegesprek tussen samenwerkende venootschappen : werkveld, studenten & projectleden Via criteria die mentoren in staat stellen het effect van dit project in kaart te brengen.

21 9. Begroting Canon - subsidie € 4499,49 70,33% Bijdrage KHLeuven
€ 2106,56 29,67% totaal € 7099,05 100% Personeelskost Decin Greet ,5% fte € 1235,47 Mazarese Chris ,5% fte € 1457,52 Van Roy Ilse ,5% fte € 1124,50 Totaal € 3817,49 Canon

22 Werkingsmiddelen Technische ondersteuning
Peter Van Cutsem % fte € 363,72 Leen Jacobs % fte € 292,84 Totaal € 656,56 KHLeuven Werkingsmiddelen 5 digitale camera’s € 350 € 1750 2 door KHLeuven = € 700 3 door Canon = €1050 5 digitale fototoestellen € 150 € 750 KHLeuven 5 micro’s € 25 € 125 Canon Totaal € 2625 € 1450 KHLeuven, € 1175 Canon

23 Bronnen F. Vandenbroucke, Studiedag Audiovisueel onderwijs, 2005
Vrije Tribune, De Standaard, Tien stellingen voor een ambitieus onderwijsbeleid, 2006 Luyten en Terryn (eds), Ingebeeld, 2005 Verhelst, Circus Kiekeboe, Een krachtige leeromgeving voor anderstalige kleuters, Kleuters en ik, afl. 3, 2005 Mazarese & Verheyden, Verhalen zijn vensters op de wereld, ICO-iseer je aanbod!, Kleuters en ik, afl. 3, 2005 Kritische vriend: Lieve Verheyden, Wetenschappelijk medewerker van Steunpunt GOK.

24


Download ppt "‘ Juf, kijk, echte koeien in de wei !’"

Verwante presentaties


Ads door Google