De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat gaan we vandaag doen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat gaan we vandaag doen?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat gaan we vandaag doen?
Wat weet je nog van vorige les… 1.3 afmaken 2.1 Theorie Huiswerk 1.3 & 2.1

2 Stereotype en vooroordelen
Stereotype: vaststaand beeld van een hele groep mensen Vooroordeel: oordelen zonder dat je iemand of iets hebt leren kennen Discriminatie: mensen van een bepaalde groep anders behandelen op grond van kenmerken die in de gegeven situatie niet van belang zijn.

3 Opdracht Bekijk de reclame
Schrijf op welk stereotype of stereotypes zie je of zworden juist expres weggelaten.

4 Reclames http://www.youtube.com/watch?v=fIlsyL93uRU

5 Hoofdstuk 2: Recht en rechtvaardigheid
Inleiding blz. 27 en 28

6 2.1 Recht en rechtvaardigheid
Kenmerken rechtsstaat: - burgers worden met grondrechten beschermd tegen machtsmisbruik van de overheid - gelijke behandeling - leven in vrijheid - gedragsregels/maatschappelijke normen/rechtsnormen Filmpje kenmerken rechtsstaat

7 Ontstaan rechtsstaat 1789 einde absolute monarchie: regeringsvorm waarbij een koning alle macht heeft (Franse revolutie) 1798 eerste grondwet 1848 wijziging grondwet Thorbecke 1917/1919 stemrecht 1983 sociale grondrechten  Nederland sociale rechtsstaat

8 Rechtsgebieden Publiekrecht Privaatrecht

9 Publiekrecht Regelt inrichting van de staat en de relatie tussen burger en overheid. Onderverdeeld in: 1. Staatsrecht 2. Bestuursrecht 3. Strafrecht Blz. 30

10 Privaatrecht Regelt betrekkingen tussen burgers onderling.
Onderverdeeld in: 1. Personen- en familierecht 2. Ondernemingsrecht 3. Vermogensrecht Tekstboek: blz. 31 Blz. 27 opdracht 13

11 Rechtvaardigheidsdilemma’s
Identificatieplicht Generaal pardon Opgelegde straffen

12

13 Rechten en plichten Recht voor de een… Belastingplicht Leerplicht
Identificatieplicht DNA-plicht

14 Vragen? Huiswerk: 1.3: opdr. 1, 3, 4, 8, 13
2.1: opdr. 1, 2, 7, 10 t/m 13 MAO-map opdracht 1: Boze Brief Blz 20 werkboek


Download ppt "Wat gaan we vandaag doen?"

Verwante presentaties


Ads door Google