De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LIN-Infodag - 24 mei 20051 Verwachtingen van een ontheffingsaanvraag AROHM Inge Leenders Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LIN-Infodag - 24 mei 20051 Verwachtingen van een ontheffingsaanvraag AROHM Inge Leenders Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen."— Transcript van de presentatie:

1 LIN-Infodag - 24 mei 20051 Verwachtingen van een ontheffingsaanvraag AROHM Inge Leenders Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen

2 LIN-Infodag - 24 mei 20052 Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning: DOSSIERSAMENSTELLING art. 4.3.3., § 8 MER-decreet: “De definitieve beslissing [tot ontheffing]wordt door de initiatiefnemer gevoegd bij de vergunningsaanvraag.” Impact op de dossiersamenstelling van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

3 LIN-Infodag - 24 mei 20053 Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning: DOSSIERSAMENSTELLING BVR van 28 mei 2004: art. 7, 5°: technische werken art. 11, 5°: terreinaanlegwerken art. 16, 7°: uitgebreide dossiersamenstelling “als voorafgaand aan de aanvraag een milieueffectrapport opgesteld moet worden, een milieueffectrapport dat werd behandeld conform door de Vlaamse regering vastgestelde regels en waarvan de inhoud beantwoordt aan de door de Vlaamse regering terzake gestelde eisen.”

4 LIN-Infodag - 24 mei 20054 Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning: DOSSIERSAMENSTELLING In het MER-decreet opgelegd, doch nog niet afgestemd in het BVR van 28 mei 2004 Bij de aanvraag moet de ontheffingsbeslissing in het het dossier aanwezig zijn voor het afleveren van het ontvangstbewijs en het volledig bevinden van de aanvraag; Afstemming in het BVR van 28 mei 2004 is aanbevelenswaardig

5 LIN-Infodag - 24 mei 20055 Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning: OPENBAAR ONDERZOEK MER-decreet regelt hieromtrent niets BVR van 5 mei 2000 bepaalt in art. 3, § 1: “ De aanvragen die de Vlaamse regering onderwerpt aan een milieu-effectrapportering overeenkomstig artikel 104 van het decreet worden steeds samen met het milieu-effectrapport onderworpen aan een openbaar onderzoek, ook al bestaat voor het gebied waar het perceel gelegen is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg of een niet vervallen verkaveling.”

6 LIN-Infodag - 24 mei 20056 Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning: OPENBAAR ONDERZOEK Er wordt geadviseerd aan de gemeenten: ook bij een ontheffing een openbaar onderzoek te organiseren Dit houdt in (art. 6): naast het gebruikelijke openbaar onderzoek ook een aankondiging in ten minste 3 kranten

7 LIN-Infodag - 24 mei 20057 Inschakeling in de aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning: COMMUNICATIE Rondschrijven aan alle gemeenten en betrokken instanties vanwege de DG op 9 maart 2005 Info op de website: www.ruimtelijkeordening.be www.mervlaanderen.be


Download ppt "LIN-Infodag - 24 mei 20051 Verwachtingen van een ontheffingsaanvraag AROHM Inge Leenders Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen."

Verwante presentaties


Ads door Google