De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestaan zorgketens? 10 april 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestaan zorgketens? 10 april 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Bestaan zorgketens? 10 april 2006

2 Agenda Even voorstellen Waar is IZIT mee bezig ? Issue 1 Issue 2
Regionale governance als voorwaarde voor ketenzorg? Issue 2 Klantorientatie. Bedoelen we wel hetzelfde?

3 Even voorstellen Wie is Ard Leferink?

4 IZIT is: Een regionaal integraal programma gericht op ondersteuning en innovatie van zorgprocessen door gebruik van ICT en andere technologieen Opdrachtgever: Vereniging icZt Twentse en Oost-Achterhoekse zorgaanbieders (nu 16)

5 Regio Twente / Oost Achterhoek
inwoners 320 huisartsen 4 ziekenhuizen 72 apothekers 2 zorgverzekeraars

6 De aanleiding Noodzaak reductie kosten van zorg
Toenemende vraagmacht consument Moderne mogelijkheden van infrastructuur en systeemintegratie benutten Burgers meer zorgkwaliteit bieden Professionals in de gehele zorg toerusten op samenwerking

7 Doelstelling ICT in de zorg?
Innoveren van zorg opvangen toenemende groeivraag meer zorg op maat; kwaliteit Toepassen van ICT in ketens Klant staat centraal Professionals werken samen Economische waarde producten en diensten bieden arbeidsplaatsen toepassen nieuwe technologie en kennis Op deze sheet staan voorbeelden van de drie programmadoelen: Innoveren van zorg: De vergrijzing neemt toe, de zorg wordt duurder, cliënt zal langer zelfstandig thuis willen blijven. Toepassen van ICT: Door mobiele netwerken kan meer (GSM/GPRS/UMTS) Gegevens (data) kunnen makkelijker ‘gedeeld’. Nieuwe werkgelegenheid: Spin off uit de zeven projecten moet leiden tot nieuwe producten en diensten en daarmee tot nieuwe bedrijvigheid. Tip: deze voorbeelden moeten aansprekend zijn. Wellicht zijn er andere voorbeelden uit uw eigen organisatie?

8 Applicaties in de zorg

9 Standaarden in de zorg

10 Koppelingen in de zorg

11 Begonnen met projecten….
Cluster 3 Introductie nieuwe technologie Toepassing bij cliënt thuis Koppelingen systemen aan EPD Cluster 2 optimalisatie transmurale processen zorgketen gekoppeld via schakelplatform transmurale processen geoptimaliseerd en ICT ondersteund EPD ICT ondersteuning zorgprocessen bouw EPD WDH EMD EDecl koppeling eerste lijn via schakelplatform Cluster 1 optimalisatie Die samenhang is ook nog eens weergegeven in de Izit roadmap die al een tijd geleden gepresenteerd is. Hierin zijn de verschillende clusters terug te zien. Dit is ook een goed moment om aan te geven dat de bedoeling van deze integrale aanpak pertinent is om een structurele verandering in de zorg te bewerkstelligen, niet om zomaar een pilotje uit te voeren. Daarom is het van uitermate groot belang dat e.e.a. uitgevoerd wordt met betrokkenheid van alle stakeholders zoals patienten, zorgaanbieders en zorginstellingen, zorgverzekeraars, maar ook bedrijfsleven en kennisinstituten. uitgangs situatie tijd

12 en een B-case (2004 -2014)………….. Investeringen € 43.000.000
Exploitatie € Opbrengsten €

13 Naar een regionaal dienstenportfolio….
Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) incl. Elektronisch Voorschrijven (EVS) Transmuraal overdrachtsdossier (TOD) zorgdossier, verpleegkundig dossier Patiëntenportaal Verwijzen 1ste-2de lijn Ondersteunen transmurale keten processen diabetes, hartfalen, .. Telediensten voor zorg in de thuisomgeving

14 ‘Geserviced’ vanuit een SSC op basis van een RSP
ELS (Eerste Lijns Server) Regionale omgeving: Zorginstellingen Landelijke omgeving XIS yyyy Patiënten Portaal Transmurale Zorgprotocollen (actieve proces ondersteuning) Land. XIS xxxx Verwijzing 1ste-2de lijn Lab. Uitslagen Transmuraal Overdrachts Dossier (TOD) Electronisch Medicatie Dossier (EMD) Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Veilige transmurale gegevensuitwisseling Commu- nicatie Landelijk Schakel Punt Diagn. Archief: onderzoeksmateriaal (lab waarden, …) EPD = TOD Per blok: services, protocollen, beveiliging, medicatiebewaking (e.g.) etc.. Verwijs Index Autori- satie Authen- ticatie Logging Regionaal Implementatie Platform (RIP)

15 Met oog voor landelijke ontwikkelingen
schakelpunt landelijk register UZI Landelijk Schakelpunt Autori- satie Authen- ticatie veilige transmurale gegevensuitwisseling Logging Verwijs Index WDH EMD yyyy yyyy Patiënten Portaal Zorgprotocollen Transmurale ondersteuning) (actieve proces EMD WDH xxxx Verwijzing 1ste-2de lijn Uitslagen Lab. Transmuraal Overdrachts Dossier (TOD) veilige transmurale gegevensuitwisseling zorg service provider Logging Verwijs Index Autori- satie Authen- ticatie pilot WDH Regionaal Implementatie Platform (RIP) regionaal implementatie platform huisarts apotheek huisartsen post ziekenhuis huisarts

16 Issue 1 : regionale governance

17 Vereniging icZt Programma IZIT zorgaanbieders Twente / Oost-Achterhoek
leden icZt ledenvergadering icZt dagelijks bestuur icZt Programma IZIT programmadirectie IZIT programma project project project

18 Stakeholders IZIT NPCF PCPT icZt VWS NICTIZ TNO CTIT TI TAZDO andere
patienten/consumenten organisasaties NPCF PCPT opdrachtgevers bestuurlijk niveau landelijk regelgeving kennis instellingen / experts icZt VWS NICTIZ TNO CTIT TI TAZDO andere regio’s Saxion Roessingh UT ROC regionale overheden provincie bedrijven landelijk regio IPT IZIT KPN IBM CAPGemini Enschede Philips Intel dbNess Atos CSC Siemens xxx PinkRoccade zorgverzekeraar Menzis Kijken we wat verder naar die partijen dan is het zo dat ze allemaal vanuit een andere optiek denken en redeneren. bedrijven regionaal informatie/IT mgrs zorgprofessionals ZGT xxx TKT / Product Factory ZK’n GGZ SKB MST V&V Thuiszorg xxx xxx V&V Thuiszorg Huisartsen xxx xxx Fysio Apoth.

19 Regionale insteek EPD ontwikkeling
Regionale zorgnetwerken bieden de natuurlijke schaal voor Vertrouwen tussen zorgprofessionals Focus op het belang van de cliënt en daarmee op Het ondersteunen van nieuwe samenwerkingsvormen Het invoeren van nieuwe toepassingen Het delen en uitwisselen van informatie Het beter benutten van kennis en kunde Het invoeren en verbeteren van procesondersteuning Het verbeteren van logistieke processen en communicatie en het stapsgewijs ontwikkelen van een virtueel EPD Techniek, standaardisatie, implementatie en daadwerkelijk gebruiken van ICT volgen op professionele opvattingen over nut en noodzaak

20 Stelling 1 Zonder regionale governance komt ketenzorg niet van de grond: Anders geen architectuur Anders geen samenhang Anders geen afspraken over baten versus kosten

21 Issue 2: de klant centraal

22 Regionale context: zorgaanbieders
1ste lijns lab. huisarts apotheek fysiotherapeut verpleeghuis huisartsen- post cliënt verpleging & verzorging thuiszorg wijkverpleging huishoudelijke hulp spoed eisende hulp ziekenhuis ziekenhuis apotheek labs/ röntgen etc specialismen verpleegafd.

23 Regionale context: de cliënt
huisarts apotheek fysiotherapeut verpleeghuis huisartsen- post cliënt verpleging & verzorging thuiszorg wijkverpleging huishoudelijke hulp spoed eisende hulp ziekenhuis ziekenhuis apotheek labs/ röntgen etc specialismen verpleegafd.


Download ppt "Bestaan zorgketens? 10 april 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google