De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Meettechnisch beoordelen van produkten. Training in het kader van WTV april 2009 Frans Fränzel / Han van Kuppeveld Meettechnici.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Meettechnisch beoordelen van produkten. Training in het kader van WTV april 2009 Frans Fränzel / Han van Kuppeveld Meettechnici."— Transcript van de presentatie:

1 1 Meettechnisch beoordelen van produkten. Training in het kader van WTV april 2009 Frans Fränzel / Han van Kuppeveld Meettechnici

2 2 Doel van de training Iedereen heeft op een of andere wijze wel eens te maken met de resultaten en/of gevolgen van welk soort metingen dan ook. Daarom deze training om meer uitleg te geven over de aard en achtergrond van de diverse metingen. Zodat het makkelijker wordt om meetresultaten en hun belang te kunnen begrijpen.

3 3 Onderwerpen Wat is meten Voor wie is kennis van meten belangrijk Welke soorten metingen voeren wij uit bij Promens Wat doen we met meetresultaten Waarom meten wij Hoe waarborgen we de betrouwbaarheid van metingen Standaarden/normen en (klant)eisen 3D meten, een must voor Automotive Business Praktijk: de kwaliteitsafdeling (KD)

4 4 Wat is meten? Meten is het bepalen van (de “meetwaarde” van) een der eigenschappen of eisen van een proces of product. In deze training richten wij ons specifiek op metingen waarmee wij binnen Promens BV producten en hun grondstof controleren.

5 5 Voor wie is kennis van meten belangrijk Sales & marketing: (verkoop en marketing) beoordelen van haalbaarheid van producteisen in offertestadia. Projects: (projecten) beoordelen van meetrapportages in ontwikkelingsstadia om de juiste vervolgacties te kunnen bepalen die uiteindelijk leiden tot een goedkeuring door de klant van matrijs en proces voor productie. Purchase: (inkoop) beoordelen van rapportages van toeleveranciers om te bepalen of deze conform kwaliteitseisen leveren én of deze conform kwaliteitseisen inspecteren. Production: (productie) beoordelen van gerapporteerde afwijkingen om de juiste optimalisatie maatregelen te kunnen nemen. Quality: (kwaliteitsdienst) de kwaliteit van onze leveringen waarborgen naar onze klanten. Everybody: (iedereen) om je eigen proces zichtbaar te maken en dus te kunnen verbeteren. Niet voor niets geldt: Meten is weten, en begrip hoort daar bij.

6 6 Welke soorten metingen worden zoal bij Promens uitgevoerd? Metingen op materiaaleigenschappen Gewichtsmetingen Ruimtelijke metingen, 3D(imensionaal) Geometriemetingen Sterktemetingen Kleurmetingen Glansmetingen

7 7 Materiaaleigenschappen (grondstof) MFI meter (Melt Flow Index) Viscositeit

8 8 Materiaaleigenschappen (grondstof) Vapori meter (Vochtigheidsmeter)

9 9 Gewichtmetingen Weegschalen voor diverse gewichten en in diverse nauwkeurigheden

10 10 Ruimtelijk meten (3D) Conventioneel 3D meten In CAD model 3D meten en beoordelen Voor- en nadelen Tast- en scansystemen Software Rapportage

11 11 Ruimtelijk meten (3D) Conventioneel 3D meten Handmatig elementen benoemen en meten Vlak, lijn, punt voor uitrichtingen Produkt is niet bekend door meetmachine. Meetpunt niet gekoppeld aan automatische aantastrichting.

12 12 Ruimtelijk meten (3D) in CAD model meten Voor de meeste automobielindustrie vereist Afwijkingen kunnen direct vertaald worden met posities in het voertuig

13 13 Ruimtelijk meten (3D) Voor- en nadelen Voordelen: Nadelen: -veelzijdigheid -dure meetmethode -specialistische kennis noodzakelijk -metingen van verschillende produkten kunnen als één beoordeeld worden -mans onafhankelijk -automatisch herhalen van een eenmaal vastgelegde meetprocedure

14 14 Ruimtelijk meten (3D) Tast- en scansystemen Scannende taster van 25 mm diameter met schakelende en scanmodules Schakelende taster met taster wisselrek Optische laser- sonde voor contactloos meten van op- vouwbare of delicate onderdelen. Metris digitale 3D lijn scanner

15 15 Ruimtelijk meten (3D) Software

16 16 Ruimtelijk meten (3D) Rapportage ND waarde De ND-waarde wordt samengesteld uit de X, Y en Z afwijkingen. Meetpunt afwijkingen worden automatisch gecompenseerd. De vector uit de normale afwijking, bestaat uit de vectoren van de vormfouten in elke as. Het gemeten punt wordt opnieuw geprojecteerd op het gedefinieerde nominale CAD model.

17 17 Ruimtelijk meten (3D) Rapportage ND waarde 3D afwijking tussen meetpunt en nominale CAD positie De afwijking is POSITIEF wanneer er meer materiaal is De afwijking is NEGATIEF wanneer er minder materiaal is.

18 18 Ruimtelijk meten (3D) 3D kleurkaart

19 19 6-punts uitrichting 3 punten meten in 1e richting. Begrenzing van 2 rotaties en 1 translatie. 2 punten meten in 2e richting. Begrenzing van laatste rotatie en 1 translatie. 1 punt meten in 3e richting. Begrenzing van laatste translatie. (Voorzover mogelijk deze punten haaks t.o.v. elkaar bepalen)

20 20 Geometrie metingen Schuifmaat Hoogtemeter 3D meetmachine Meetprojector Lineaal Rolmaat Voelermaat Meetkeg Radiusmal etc.

21 21 Geometrie metingen Vorm- en plaatstoleranties ISO 1101: 2004 Geometrical Product Specifications (GPS) Vereist noodzakelijke kennis van de betekenis van vorm- en plaatstoleranties en daarmee samenhangende tekeningeisen Beoordelen van metingen ten opzichte van de tekeningeis

22 22 Geometrie metingen Vorm- en plaatstoleranties

23 23 Geometrie metingen Vorm- en plaatstoleranties

24 24 Geometrie metingen Vorm- en plaatstoleranties

25 25 Vorm- en plaatstoleranties Rechtheid

26 26 Vorm- en plaatstoleranties Vlakheid Een vlakheidsmeting is een gecombineerde meting van rechtheid in twee assen.

27 27 Vorm- en plaatstoleranties Positie

28 28 Vorm- en plaatstoleranties Profielzuiverheid

29 29 Geometrie metingen Pasmallen, Go / NoGo Indicatieve metingen Passen met tegendeel Gap & Flush

30 30 Geometrie metingen Gap & Flush Gap Flush Gap nooit negatief Flush positief en/of negatief

31 31 Sterkte meten Trek- en drukmeter Trekbank

32 32 Kleur meten Verschillende kleurmeetapparatuur werken volgens hetzelfde principe. Het meten van de hoeveelheid teruggekaatste energie.

33 33

34 34 Kleur meten

35 35 Kleur meten

36 36 Glans meten

37 37 Glans meten Een meetprincipe Typische hoeken zijn 20°, 60° en 85°. Voor een hoogglans wordt de glans meestal met 20°, wat lagere glans bij 60° gemeten. Matte materialen worden gemeten bij 85°.

38 38 Normen en (klant)eisen Algemeen Klantspecifiek Tekening Product Kalibratie

39 39 definitie Een norm of standaard is een procedure of een maat waarvan een groep mensen met elkaar heeft afgesproken dat ze hem zullen gebruiken. Normen en (klant)eisen

40 40 DIN 16 901 Kunststoff Formteile

41 41 Klantspecifiek Normen en (klant)eisen

42 42 Scania titelblok Minimum vereist Tekening Normen en (klant)eisen

43 43 Verschillende tekeningstatus termen Normen en (klant)eisen

44 44 Normen en (klant)eisen Produkt - MSA MSA = Measurement System Analysis (Meetsysteem Analyse, GR&R) Hoe waarborg je het complete meetsysteem? Nauwkeurigheid is de mate van juistheid terwijl precisie is de mate van reproduceerbaarheid.

45 45 Normen en (klant)eisen Produkt - MSA

46 46 Normen en (klant)eisen Produkt - MSA

47 47 Normen en (klant)eisen Produkt - MSA

48 48 Kalibratie Systeem om de afwijking van een meetinstrument vast te stellen en te waarborgen. Herleiden naar ISO waarden. Justeren: opnieuw instellen van meetinstrument IJken is gerelateerd aan justeren maar is wettelijk verplicht bij overdracht van eigendom. (Verispect voorheen IJkwezen)

49 49 Kalibratie Aantoonbare herleiding met geaccrediteerde kalibratie-instellingen.

50 50 Kalibratie Zichtbaar aan kalibratie- nummer. Geldt voor alle meetin- strumenten die gebruikt worden voor het te leveren produkt. Wordt bewaakt d.m.v. kalibratiesoftware. Kalibratiefrequentie vaak 1 jaar. Voorbeeld: 1.234.5.67 PositieNr.Kenmerk pos. 1 1locatie Kwaliteitsdienst 2locatie Produktie 3locatie Bankwerkerij 4locatie I-park Wörth pos. 2 t/m 4 =xxxis het volgnummer pos. 5 1lengtemeetmiddel 2 kalibers (b.v. radiusmal, ijkring) 3controlemallen 4testapparatuur 5balansen 63D meetmallen pos. 6 en 7 =xxstaat voor de Klant

51 51 3D referentietabel R-cab 3D meetmethoden

52 52 3D meetmethoden 3D meetmal R-cab

53 53 3D meetmethoden R-cab produktuitrichting

54 54 Bedrijfsvideo Metris 2008

55 55 Laser Radar Metris 2008

56 56 Zijn er nog vragen/opmerkingen?

57 57 Bedankt voor jullie aandacht.


Download ppt "1 Meettechnisch beoordelen van produkten. Training in het kader van WTV april 2009 Frans Fränzel / Han van Kuppeveld Meettechnici."

Verwante presentaties


Ads door Google