De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meettechnisch beoordelen van produkten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meettechnisch beoordelen van produkten."— Transcript van de presentatie:

1 Meettechnisch beoordelen van produkten.
Training in het kader van WTV april 2009 Frans Fränzel / Han van Kuppeveld Meettechnici Kwaliteit in productie februari - maart 2009

2 Doel van de training Iedereen heeft op een of andere wijze wel eens te maken met de resultaten en/of gevolgen van welk soort metingen dan ook. Daarom deze training om meer uitleg te geven over de aard en achtergrond van de diverse metingen. Zodat het makkelijker wordt om meetresultaten en hun belang te kunnen begrijpen. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

3 Onderwerpen Wat is meten Voor wie is kennis van meten belangrijk
Welke soorten metingen voeren wij uit bij Promens Wat doen we met meetresultaten Waarom meten wij Hoe waarborgen we de betrouwbaarheid van metingen Standaarden/normen en (klant)eisen 3D meten, een must voor Automotive Business Praktijk: de kwaliteitsafdeling (KD) Kwaliteit in productie februari - maart 2009

4 Wat is meten? Meten is het bepalen van (de “meetwaarde” van) een der eigenschappen of eisen van een proces of product. In deze training richten wij ons specifiek op metingen waarmee wij binnen Promens BV producten en hun grondstof controleren. Voorbeelden ter verduidelijking: Een product is groter dan zijn verpakking waar het in moet Gevoelstemperatuur waarnemen en aflezen van een thermometer Vorm- en kleurverschillen in producten d.m.v. waarneming Een eenheid waarin je dit kunt aangeven is in geometrie en in een afstands in mm. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

5 Voor wie is kennis van meten belangrijk
Sales & marketing: (verkoop en marketing) beoordelen van haalbaarheid van producteisen in offertestadia. Projects: (projecten) beoordelen van meetrapportages in ontwikkelingsstadia om de juiste vervolgacties te kunnen bepalen die uiteindelijk leiden tot een goedkeuring door de klant van matrijs en proces voor productie. Purchase: (inkoop) beoordelen van rapportages van toeleveranciers om te bepalen of deze conform kwaliteitseisen leveren én of deze conform kwaliteitseisen inspecteren. Production: (productie) beoordelen van gerapporteerde afwijkingen om de juiste optimalisatie maatregelen te kunnen nemen. Quality: (kwaliteitsdienst) de kwaliteit van onze leveringen waarborgen naar onze klanten. Everybody: (iedereen) om je eigen proces zichtbaar te maken en dus te kunnen verbeteren. Niet voor niets geldt: Meten is weten, en begrip hoort daar bij. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

6 Welke soorten metingen worden zoal bij Promens uitgevoerd?
Metingen op materiaaleigenschappen Gewichtsmetingen Ruimtelijke metingen, 3D(imensionaal) Geometriemetingen Sterktemetingen Kleurmetingen Glansmetingen Kwaliteit in productie februari - maart 2009

7 Materiaaleigenschappen (grondstof)
Meltindex (M.I.), ook wel bekend als Melt Flow Index (M.F.I.), is een belangrijk getal bij het verwerken van een thermoplast. Niet alle thermoplasten zijn voor elk willekeurig product te gebruiken. De structuur van de moleculen van thermoplasten heeft invloed op het vloeigedrag van het materiaal. Hoe langer de molecuulketen, hoe hoger de viscositeit (weerstand tegen vloeien). Bij het verwerken van kunststoffen is het belangrijk om te weten welke viscositeit een thermoplast heeft. Om dit te bepalen wordt de M.I. berekend. De M.I. geeft aan hoeveel gram van een bepaalde thermoplast door een buis stroomt met vastgestelde lengte en diameter: In tien minuten tijd Bij een constante temperatuur Bij een constante druk Een M.I. van 4 betekent dat er 4 gram materiaal door de buis is gestroomd. De vloei van dit materiaal is dus veel trager dan hetzelfde soort materiaal met een M.I. van 30. Met andere woorden: De viscositeit bij M.I. 4 is hoger dan bij M.I. 30. Een hogere viscositeit van gelijksoortige polymeren wil zeggen dat de molecuulkertens langer zijn. Voor het bepalen van de M.I. van verschillende thermoplasten gebruikt men verschillende temperaturen. De M.I. van verschillende thermoplasten kunnen derhalve niet met elkaar vergeleken worden.  Viscositeit is de 'stroperigheid of traagvloeibaarheid' van een vloeistof of een gas. (vloeibaarheids eigenschappen) In het spuitgietproces onderhevig aan temperatuur en drukbelasting. Toevoeging hoeveelheid maalgoed. Standaard voor grondsstof groep/familie. Output in percentage Kan zowel op grondstof als op product MFI meter (Melt Flow Index) Viscositeit Kwaliteit in productie februari - maart 2009

8 Materiaaleigenschappen (grondstof)
Vergelijkheidsmeting t.o.v. een basisstof waarin heel nauwkeurig het vochtigheidspercentage van bekend is. Input: Gewicht en temperatuur Leverancier geeft percentage aan voor de juiste verwerking van de grondstof. Meettijd 40 minuten. Vapori meter (Vochtigheidsmeter) Kwaliteit in productie februari - maart 2009

9 Gewichtmetingen Weegschalen voor diverse gewichten
en in diverse nauwkeurigheden Kwaliteit in productie februari - maart 2009

10 Ruimtelijk meten (3D) Conventioneel 3D meten
In CAD model 3D meten en beoordelen Voor- en nadelen Tast- en scansystemen Software Rapportage CAD is een letterwoord dat staat voor Computer-Aided Drafting. Nadien is dit geëvolueerd naar Computer-Aided Design. Vrij vertaald in het Nederlands betekent dit "met behulp van de computer tekenen en/of ontwerpen", of, korter, "computergesteund ontwerpen". Kwaliteit in productie februari - maart 2009

11 Ruimtelijk meten (3D) Conventioneel 3D meten
Handmatig elementen benoemen en meten Vlak, lijn, punt voor uitrichtingen Produkt is niet bekend door meetmachine. Meetpunt niet gekoppeld aan automatische aantastrichting. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

12 Ruimtelijk meten (3D) in CAD model meten
Voor de meeste automobielindustrie vereist Afwijkingen kunnen direct vertaald worden met posities in het voertuig Kwaliteit in productie februari - maart 2009

13 Ruimtelijk meten (3D) Voor- en nadelen Voordelen: -veelzijdigheid
-automatisch herhalen van een eenmaal vastgelegde meetprocedure -mans onafhankelijk -metingen van verschillende produkten kunnen als één beoordeeld worden Nadelen: -dure meetmethode -specialistische kennis noodzakelijk Kwaliteit in productie februari - maart 2009

14 Schakelende taster met taster wisselrek
Ruimtelijk meten (3D) Tast- en scansystemen Scannende taster van 25 mm diameter met schakelende en scanmodules Schakelende taster met taster wisselrek Optische laser- sonde voor contactloos meten van op-vouwbare of delicate onderdelen. Metris digitale 3D lijn scanner Kwaliteit in productie februari - maart 2009

15 Ruimtelijk meten (3D) Software
Kwaliteit in productie februari - maart 2009

16 Ruimtelijk meten (3D) Rapportage ND waarde
De ND-waarde wordt samengesteld uit de X, Y en Z afwijkingen. Meetpunt afwijkingen worden automatisch gecompenseerd. De vector uit de normale afwijking, bestaat uit de vectoren van de vormfouten in elke as. Het gemeten punt wordt opnieuw geprojecteerd op het gedefinieerde nominale CAD model. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

17 Ruimtelijk meten (3D) Rapportage ND waarde
3D afwijking tussen meetpunt en nominale CAD positie De afwijking is POSITIEF wanneer er meer materiaal is De afwijking is NEGATIEF wanneer er minder materiaal is. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

18 Ruimtelijk meten (3D) 3D kleurkaart
Kwaliteit in productie februari - maart 2009

19 6-punts uitrichting 3 punten meten in 1e richting. Begrenzing van 2 rotaties en 1 translatie. 2 punten meten in 2e richting. Begrenzing van laatste rotatie en 1 translatie. 1 punt meten in 3e richting. Begrenzing van laatste translatie. (Voorzover mogelijk deze punten haaks t.o.v. elkaar bepalen) Kwaliteit in productie februari - maart 2009

20 Geometrie metingen Schuifmaat Hoogtemeter 3D meetmachine Meetprojector
Lineaal Rolmaat Voelermaat Meetkeg Radiusmal etc. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

21 Geometrie metingen Vorm- en plaatstoleranties
ISO 1101: 2004 Geometrical Product Specifications (GPS) Vereist noodzakelijke kennis van de betekenis van vorm- en plaatstoleranties en daarmee samenhangende tekeningeisen Beoordelen van metingen ten opzichte van de tekeningeis Kwaliteit in productie februari - maart 2009

22 Geometrie metingen Vorm- en plaatstoleranties
Kwaliteit in productie februari - maart 2009

23 Geometrie metingen Vorm- en plaatstoleranties
Kwaliteit in productie februari - maart 2009

24 Geometrie metingen Vorm- en plaatstoleranties
Kwaliteit in productie februari - maart 2009

25 Vorm- en plaatstoleranties Rechtheid
Kwaliteit in productie februari - maart 2009

26 Vorm- en plaatstoleranties Vlakheid
Een vlakheidsmeting is een gecombineerde meting van rechtheid in twee assen. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

27 Vorm- en plaatstoleranties Positie
Kwaliteit in productie februari - maart 2009

28 Vorm- en plaatstoleranties Profielzuiverheid
Kwaliteit in productie februari - maart 2009

29 Geometrie metingen Pasmallen, Go / NoGo Indicatieve metingen
Passen met tegendeel Gap & Flush Kwaliteit in productie februari - maart 2009

30 Geometrie metingen Gap & Flush
Gap nooit negatief Flush positief en/of negatief Kwaliteit in productie februari - maart 2009

31 Sterkte meten Trek- en drukmeter Trekbank
Kwaliteit in productie februari - maart 2009

32 Kleur meten De werking van het principe van kleurmeten is als volgt: Een lichtstraal, die bestaat uit energie, treft een ondergrond, waarvan de kleur bepaald moet worden. De ondergrond bezit een eigen unieke energie. De ondergrond neemt een deel van de energie van het licht op. En kaatst zijn eigen unieke energie terug. De teruggekaatste energie van het licht wordt opgevangen door een sensor. De sensor bevat een cel. Deze cel is in staat om de energie van licht zeer nauwkeurig vast te stellen. Deze cel wordt de fotocel genoemd. De drie sensoren zijn gevoelig voor één additieve primaire kleur. De drie aangepaste sensoren meten de teruggekaatste hoeveelheid licht in hun eigen kleurgevoeligheid. De drie sensoren meten de verschillende zogenoemde reflectiewaarden. De waarden X, Y en Z worden door ingewikkelde rekenformules omgezet in de kleurkarakteristieken kleurtoon, helderheid en verzadiging. Deze drie kleurkarakteristieken vormen samen de unieke coördinaat van een kleur. De waarden die zijn ontstaan gelden alleen onder de gebruikte lichtbron. Iedere lichtbron heeft namelijk een ander spectrale samenstelling. Verschillende kleurmeetapparatuur werken volgens hetzelfde principe. Het meten van de hoeveelheid teruggekaatste energie. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

33 Kwaliteit in productie februari - maart 2009
Visuele opmerkingen. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

34 Kleur meten Kwaliteit in productie februari - maart 2009
L= Lichtheid (tussen zwart en wit) A + B chromatische posities (coordinaten) Kleurverschillen en meten Kleurverschillen kunnen aanleiding geven tot geschillen. Zo was er eens een eetcafé-eigenaar die zes tafels van de zelfde kleur had besteld bij een leverancier van dergelijke tafels. Na levering vond de café-eigenaar dat er tafels in twee verschillende kleuren geleverd waren. Hij vorderde een nieuwe levering of schadevergoeding van de leverancier. Wij zijn door eiser geconsulteerd om een aantal kleurmetingen te verrichten, om zo zijn argumentatie te onderbouwen. We konden echter geen kleurverschillen meten, maar we waren het ook niet geheel oneens met de café-eigenaar. Nader onderzoek wees uit dat er verschillen waren in de ruwheid van de tafel oppervlakken, waardoor onder bepaalde omstandigheden kleurverschillen zichtbaar waren. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

35 Kleur meten Kwaliteit in productie februari - maart 2009

36 Glans meten Kwaliteit in productie februari - maart 2009

37 Glans meten Een meetprincipe
Glans is een eigenschap, die optreedt wanneer de oppervlakte van een materiaal zo glad is, dat het reliëf kleiner is dan de golflengte van zichtbaar licht. Glans wordt gemeten door de reflectie van een op het materiaal vallende lichtstraal te meten. Het meten van de reflectie moet wel gebeuren met de volgende regel: hoek van inval is hoek van terugkaatsing. Glans hangt sterk af van de hoek, waarmee het materiaal wordt aangekeken. Als je loodrecht naar een object kijkt kan het nauwelijks glans hebben, maar als je dan bijna parallel langs het materiaal kijkt, kan je een glans waarnemen. Bij het meten van de glans is het dan ook belangrijk dat de hoek gestandaardiseerd is. Typische hoeken zijn 20°, 60° en 85°. Voor een hoogglans wordt de glans meestal met 20°, wat lagere glans bij 60° gemeten. Matte materialen worden gemeten bij 85°. ISO 2813 is de standaard voor het meten van de glans bij verflagen. Bij papier is de methode ISO 8254 de standaard voor glans. Ook ISO-methode 7688 beschrijft de glansmeting. Glansmeetapparatuur moeten regelmatig gekalibreerd worden, dit gebeurt bijvoorbeeld met een gepoleerde, hoogglanzende zwartglasplaat met een brekingsindex van n = 1,567. Voor metaaloppervlakten wordt echter een hoogglanzende gepoleerde aluminiumoppervlakte, die tegen corrosie van een transparante kwartslaag voorzien is. Typische hoeken zijn 20°, 60° en 85°. Voor een hoogglans wordt de glans meestal met 20°, wat lagere glans bij 60° gemeten. Matte materialen worden gemeten bij 85°. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

38 Normen en (klant)eisen
Algemeen Klantspecifiek Tekening Product Kalibratie Kwaliteit in productie februari - maart 2009

39 Normen en (klant)eisen
definitie Een norm of standaard is een procedure of een maat waarvan een groep mensen met elkaar heeft afgesproken dat ze hem zullen gebruiken. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

40 DIN 16 901 Kunststoff Formteile

41 Normen en (klant)eisen
Klantspecifiek Voorbeeld van Volvo labels. Scania Electronic Control Units (ECU’s), sensors and Kwaliteit in productie februari - maart 2009

42 Normen en (klant)eisen
Tekening Scania titelblok a Minimum vereist Kwaliteit in productie februari - maart 2009

43 Normen en (klant)eisen
Verschillende tekeningstatus termen R = Restrictive applicable (beperkend toepasbaar) P = Provisional for series production (provisorisch voor serie produktie) PR = Provisional for series production and Restrictive applicable (beperkend toepasbaar en provisorisch voor serie produktie) L = Approved for Limited series production (goedgekeurd voor beperkt serie produktie) S = Series Approved (Serie goedgekeurd) ECO = Engineering Change Order (engineering wijzigings order) Kwaliteit in productie februari - maart 2009

44 Normen en (klant)eisen
Produkt - MSA MSA = Measurement System Analysis (Meetsysteem Analyse, GR&R) Hoe waarborg je het complete meetsysteem? Gauge (standaardmaat) R&R (Gauge Repeatability & Reproducibility) is a Measurement Systems Analysis technique which uses Analysis of Variance (ANOVA) random effects model to assess a measurement system. The evaluation of a measurement system is not limited to gauges (or gages) but to all types of measuring instruments and test methods. Probability density = waarschijnlijke dichtheid. Waarheidsgetrouwheid Accuracy versus precision; the target analogy High accuracy, but low precision High precision, but low accuracy Accuracy is the degree of veracity while precision is the degree of reproducibility.[citation needed] The analogy used here to explain the difference between accuracy and precision is the target comparison. In this analogy, repeated measurements are compared to arrows that are shot at a target. Accuracy describes the closeness of arrows to the bullseye at the target center. Arrows that strike closer to the bullseye are considered more accurate. The closer a system's measurements to the accepted value, the more accurate the system is considered to be. To continue the analogy, if a large number of arrows are shot, precision would be the size of the arrow cluster. (When only one arrow is shot, precision is the size of the cluster one would expect if this were repeated many times under the same conditions.) When all arrows are grouped tightly together, the cluster is considered precise since they all struck close to the same spot, if not necessarily near the bullseye. The measurements are precise, though not necessarily accurate. However, it is not possible to reliably achieve accuracy in individual measurements without precision — if the arrows are not grouped close to one another, they cannot all be close to the bullseye. (Their average position might be an accurate estimation of the bullseye, but the individual arrows are inaccurate.) See also Circular error probable for application of precision to the science of ballistics. Nauwkeurigheid is de mate van juistheid terwijl precisie is de mate van reproduceerbaarheid. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

45 Normen en (klant)eisen
Produkt - MSA Gauge (standaardmaat) R&R (Gauge Repeatability & Reproducibility) is a Measurement Systems Analysis technique which uses Analysis of Variance (ANOVA) random effects model to assess a measurement system. The evaluation of a measurement system is not limited to gauges (or gages) but to all types of measuring instruments and test methods. Probability density = waarschijnlijke dichtheid. Waarheidsgetrouwheid Accuracy versus precision; the target analogy High accuracy, but low precision High precision, but low accuracy Accuracy is the degree of veracity while precision is the degree of reproducibility.[citation needed] The analogy used here to explain the difference between accuracy and precision is the target comparison. In this analogy, repeated measurements are compared to arrows that are shot at a target. Accuracy describes the closeness of arrows to the bullseye at the target center. Arrows that strike closer to the bullseye are considered more accurate. The closer a system's measurements to the accepted value, the more accurate the system is considered to be. To continue the analogy, if a large number of arrows are shot, precision would be the size of the arrow cluster. (When only one arrow is shot, precision is the size of the cluster one would expect if this were repeated many times under the same conditions.) When all arrows are grouped tightly together, the cluster is considered precise since they all struck close to the same spot, if not necessarily near the bullseye. The measurements are precise, though not necessarily accurate. However, it is not possible to reliably achieve accuracy in individual measurements without precision — if the arrows are not grouped close to one another, they cannot all be close to the bullseye. (Their average position might be an accurate estimation of the bullseye, but the individual arrows are inaccurate.) See also Circular error probable for application of precision to the science of ballistics. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

46 Normen en (klant)eisen
Produkt - MSA Gauge (standaardmaat) R&R (Gauge Repeatability & Reproducibility) is a Measurement Systems Analysis technique which uses Analysis of Variance (ANOVA) random effects model to assess a measurement system. The evaluation of a measurement system is not limited to gauges (or gages) but to all types of measuring instruments and test methods. Probability density = waarschijnlijke dichtheid. Waarheidsgetrouwheid Accuracy versus precision; the target analogy High accuracy, but low precision High precision, but low accuracy Accuracy is the degree of veracity while precision is the degree of reproducibility.[citation needed] The analogy used here to explain the difference between accuracy and precision is the target comparison. In this analogy, repeated measurements are compared to arrows that are shot at a target. Accuracy describes the closeness of arrows to the bullseye at the target center. Arrows that strike closer to the bullseye are considered more accurate. The closer a system's measurements to the accepted value, the more accurate the system is considered to be. To continue the analogy, if a large number of arrows are shot, precision would be the size of the arrow cluster. (When only one arrow is shot, precision is the size of the cluster one would expect if this were repeated many times under the same conditions.) When all arrows are grouped tightly together, the cluster is considered precise since they all struck close to the same spot, if not necessarily near the bullseye. The measurements are precise, though not necessarily accurate. However, it is not possible to reliably achieve accuracy in individual measurements without precision — if the arrows are not grouped close to one another, they cannot all be close to the bullseye. (Their average position might be an accurate estimation of the bullseye, but the individual arrows are inaccurate.) See also Circular error probable for application of precision to the science of ballistics. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

47 Normen en (klant)eisen
Produkt - MSA Gauge (standaardmaat) R&R (Gauge Repeatability & Reproducibility) is a Measurement Systems Analysis technique which uses Analysis of Variance (ANOVA) random effects model to assess a measurement system. The evaluation of a measurement system is not limited to gauges (or gages) but to all types of measuring instruments and test methods. Probability density = waarschijnlijke dichtheid. Waarheidsgetrouwheid Accuracy versus precision; the target analogy High accuracy, but low precision High precision, but low accuracy Accuracy is the degree of veracity while precision is the degree of reproducibility.[citation needed] The analogy used here to explain the difference between accuracy and precision is the target comparison. In this analogy, repeated measurements are compared to arrows that are shot at a target. Accuracy describes the closeness of arrows to the bullseye at the target center. Arrows that strike closer to the bullseye are considered more accurate. The closer a system's measurements to the accepted value, the more accurate the system is considered to be. To continue the analogy, if a large number of arrows are shot, precision would be the size of the arrow cluster. (When only one arrow is shot, precision is the size of the cluster one would expect if this were repeated many times under the same conditions.) When all arrows are grouped tightly together, the cluster is considered precise since they all struck close to the same spot, if not necessarily near the bullseye. The measurements are precise, though not necessarily accurate. However, it is not possible to reliably achieve accuracy in individual measurements without precision — if the arrows are not grouped close to one another, they cannot all be close to the bullseye. (Their average position might be an accurate estimation of the bullseye, but the individual arrows are inaccurate.) See also Circular error probable for application of precision to the science of ballistics. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

48 Kalibratie Systeem om de afwijking van een meetinstrument vast te stellen en te waarborgen. Herleiden naar ISO waarden. Justeren: opnieuw instellen van meetinstrument IJken is gerelateerd aan justeren maar is wettelijk verplicht bij overdracht van eigendom. (Verispect voorheen IJkwezen) Kalibreren van meettoestellen Bij het kalibreren van meettoestellen wordt de afwijking (bias) van het meettoestel vastgesteld. Dit kan door te vergelijken met een referentie of met een berekend model. De afwijkingen worden vastgelegd in een zogenaamde correctietabel. Bij digitale verwerking van meetwaarden kunnen de correctiewaarden met de gemeten waarden verrekend worden zodat een nauwkeurig resultaat wordt verkregen. Indien het meetinstrument wordt bijgeregeld is sprake van justatie. Op basis van de kalibratie kan worden bepaald of het meettoestel nog aan zijn specifikaties voldoet. Bij het gebruik van referenties moeten deze van een bepaalde kwaliteit zijn zodat de afregelingen juist verlopen. IJken is gerelateerd aan justeren. IJken valt echter onder de ijkwet en kan alleen worden uitgevoerd door instellingen die daartoe door de overheid zijn aangewezen. Kalibreren is in tegenstelling tot ijken, niet wettelijk verplicht. Bij kalibratie is het van belang dat zoveel mogelijk (naar ISO) herleidbare waarden worden verkregen. Een Aantoonbaar herleidbare kalibratie wordt verkregen bij geaccrediteerde kalibratie-instellingen. Omdat geen enkele kalibratie 100% nauwkeurig is, wordt bij de resultaten altijd de meetonzekerheid vermeld. Verispect verzorgt in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Justitie het toezicht op naleving van de Metrologiewet, de Wet op de kansspelen en de Waarborgwet. Globaal gezien zijn de volgende hoofdtaken te onderscheiden: Onafhankelijk toezichthouder Breed werkend expertisecentrum Ondersteuning van Rijksoverheid en lokale overheden Internationale vertegenwoordiging Verispect bv is voortgekomen uit de voormalige Dienst van het IJkwezen en is een volledige dochter van het Nederlands Meetinstituut, NMi BV. Dit is een groep van bedrijven actief op het terrein van de metrologie en technologie. NMi BV. is zelf een 100% dochter van Holland Metrology NV., dat op haar beurt in handen is van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Beheer BV. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

49 Kalibratie Aantoonbare herleiding met geaccrediteerde kalibratie-instellingen. Kalibreren van meettoestellen Bij het kalibreren van meettoestellen wordt de afwijking (bias) van het meettoestel vastgesteld. Dit kan door te vergelijken met een referentie of met een berekend model. De afwijkingen worden vastgelegd in een zogenaamde correctietabel. Bij digitale verwerking van meetwaarden kunnen de correctiewaarden met de gemeten waarden verrekend worden zodat een nauwkeurig resultaat wordt verkregen. Indien het meetinstrument wordt bijgeregeld is sprake van justatie. Op basis van de kalibratie kan worden bepaald of het meettoestel nog aan zijn specifikaties voldoet. Bij het gebruik van referenties moeten deze van een bepaalde kwaliteit zijn zodat de afregelingen juist verlopen. IJken is gerelateerd aan justeren. IJken valt echter onder de ijkwet en kan alleen worden uitgevoerd door instellingen die daartoe door de overheid zijn aangewezen. Kalibreren is in tegenstelling tot ijken, niet wettelijk verplicht. Bij kalibratie is het van belang dat zoveel mogelijk (naar ISO) herleidbare waarden worden verkregen. Een Aantoonbaar herleidbare kalibratie wordt verkregen bij geaccrediteerde kalibratie-instellingen. Omdat geen enkele kalibratie 100% nauwkeurig is, wordt bij de resultaten altijd de meetonzekerheid vermeld. Verispect verzorgt in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Justitie het toezicht op naleving van de Metrologiewet, de Wet op de kansspelen en de Waarborgwet. Globaal gezien zijn de volgende hoofdtaken te onderscheiden: Onafhankelijk toezichthouder Breed werkend expertisecentrum Ondersteuning van Rijksoverheid en lokale overheden Internationale vertegenwoordiging Verispect bv is voortgekomen uit de voormalige Dienst van het IJkwezen en is een volledige dochter van het Nederlands Meetinstituut, NMi BV. Dit is een groep van bedrijven actief op het terrein van de metrologie en technologie. NMi BV. is zelf een 100% dochter van Holland Metrology NV., dat op haar beurt in handen is van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Beheer BV. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

50 Kalibratie Zichtbaar aan kalibratie-nummer.
Voorbeeld: Positie Nr. Kenmerk pos. 1 1 locatie Kwaliteitsdienst 2 locatie Produktie 3 locatie Bankwerkerij 4 locatie I-park Wörth pos. 2 t/m 4 = xxx is het volgnummer pos. 5 lengtemeetmiddel kalibers (b.v. radiusmal, ijkring) controlemallen testapparatuur 5 balansen 6 3D meetmallen pos. 6 en 7 xx staat voor de Klant Zichtbaar aan kalibratie-nummer. Geldt voor alle meetin-strumenten die gebruikt worden voor het te leveren produkt. Wordt bewaakt d.m.v. kalibratiesoftware. Kalibratiefrequentie vaak 1 jaar. Kwaliteit in productie februari - maart 2009

51 3D referentietabel R-cab
3D meetmethoden 3D referentietabel R-cab Kwaliteit in productie februari - maart 2009

52 3D meetmethoden 3D meetmal R-cab

53 R-cab produktuitrichting
3D meetmethoden R-cab produktuitrichting

54 Bedrijfsvideo Metris 2008 Kwaliteit in productie februari - maart 2009

55 Laser Radar Metris 2008 Kwaliteit in productie februari - maart 2009
Fuselage = vliegtuig romp Kwaliteit in productie februari - maart 2009

56 Zijn er nog vragen/opmerkingen?
Kwaliteit in productie februari - maart 2009

57 Bedankt voor jullie aandacht.
Kwaliteit in productie februari - maart 2009


Download ppt "Meettechnisch beoordelen van produkten."

Verwante presentaties


Ads door Google