De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Luchtkwaliteit in Vlaanderen Open milieuraad Mechelen 23 april 2009 Erik Grietens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Luchtkwaliteit in Vlaanderen Open milieuraad Mechelen 23 april 2009 Erik Grietens."— Transcript van de presentatie:

1 Luchtkwaliteit in Vlaanderen Open milieuraad Mechelen 23 april 2009 Erik Grietens

2 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Algemeen Klassieke vervuiling door lood, zwavel, dioxines,… daalt Grootste problemen blijven: –Fijn stof –Stikstof => ozon (zomersmog) –Broeikasgassen

3 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Fijn stof PM 10, PM 2,5, PM 1, … Miscroscopisch kleine deeltjes Gezondheidsschade: –Allerlei luchtwegproblemen –Hart- en vaatziekten –Vroegtijdig overlijden –Kinderen en ouderen extra kwetsbaar

4 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen PM10 - bronnen

5 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen PM2,5 - bronnen

6 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Vlaanderen is Europese hot spot en netto-exporteur

7 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Normen Uitstel mogelijk tot 2011 op basis van actieplan Nederland reeds toegekend, Vlaamse aanvraag Ook norm ultra-fijn stof (PM 2,5) tegen 2015: 20/25 µg/m³

8 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Overschrijdingen Industriegebieden en havens, stadscentra en verkeersrijke gebieden

9 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Maatregelen Europees: Euro 5/6 normen Federaal: dieselverkeer Vlaams: –Actieplannen fijn stof: generiek plan en plan hot spots Te weinig concreet en te weinig structureel –Volumebeleid autoverkeer: kilometerheffing, modal shift, openbaar vervoer,… Individuele milieuwinst gaat teniet door groei autoverkeer –Ruimtelijk beleid: rekening houden met mobiliteit en milieu Advies Vlacoro RUP stedelijk gebied Mechelen Besluit MOBER en mobiliteitstoets

10 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Maatregelen - lokaal Ruimtelijke planning –Mobiliteitseffecten incalculeren: CAR-model en MOBER’s –Lage energiewoningen en passiefhuizen –Verkeersluwe centra –STOP toepassen Milieuzones of tolheffing Park and ride in plaats van centrumparkings Voorstedelijk OV, zie Visie 2020 De Lijn Stadsdistributie Groenbeleid: buffering, groen in de stad Allesbranders en open vuurtjes

11 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Verzurende stoffen Stikstof (NOx), zwavel (SO2), vluchtige organische stoffen, ammoniak Bronnen: verkeer, gebouwenverwarming, industrie, landbouw Gezondheidsproblemen, verwering gebouwen, vitaliteit bos en heide, landbouwopbrengst daalt,…

12 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Plafond wordt niet gehaald

13 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen NOx Nationale uitstootplafonds op basis van Europese NEC-richtlijn Plafond wordt niet gehaald in Vlaanderen Extra maatregelen nodig bij industrie: –Heffing met terugsluizing versus MBO’s –Low NOx-branders, DeNox-installaties, aardgas, … Extra maatregelen verkeer: euronormen, volumebeleid, milieuzones,…

14 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Ozonpieken Ozonvormende stoffen: NOx, SO2 en VOS Ozonpieken in de zomer Lange termijndoelstellingen niet gehaald Gezondheidseffecten: –Luchtwegaandoeningen –Vroegtijdig overlijden zwakkere personen

15 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Ozon - maatregelen Verkeersvolume beperken Industrie: –NEC-doelstellingen vertalen in milieuvergunningen –BBT en verder

16 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Klimaatimpact

17 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Maatregelen Europees: afspraken met sector ivm CO2 Doel: 140 g CO2/km in 2010 (120 in 2012) Niet gerespecteerd => bindende normen Voorstel EC: 130 g CO2/km in 2012 Vlaams: volumebeleid verkeer –Kilometerheffing: 25% minder CO2 Lokaal: duurzaam bouwen, milieuzones, STOP,… Gemeentelijk klimaatplan

18 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Zware metalen

19 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen PAK’s

20 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Benzeen

21 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Goede voorbeelden Lood en zwavel sterk gedaald –Euronormen werken –Loodvrije benzine, laagzwavelige brandstof Dioxine-uitstoot onder controle –Strenge aanpak milieu-inspectie loont –Probleem allesbranders en open vuurtjes Case verbrandingsovens –Strenge normen en strikte vergunningen


Download ppt "Luchtkwaliteit in Vlaanderen Open milieuraad Mechelen 23 april 2009 Erik Grietens."

Verwante presentaties


Ads door Google