De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D.A.T. Differentiele Aanleg Testserie

Verwante presentaties


Presentatie over: "D.A.T. Differentiele Aanleg Testserie"— Transcript van de presentatie:

1 D.A.T. Differentiele Aanleg Testserie
Meet: Intelligentiefactor Specifieke vaardigheden Schoolvorderingen Relatie andere testbatterijen: DAT Globaal overzicht, verkennend WAIS Arbeidsproeven Alg aanduiding Geschiktheid voor intelligentienivo opleiding en beroep

2 D.A.T. subtesten 9 subtests: WL woordenlijst  woordenschat
WB woordbeeld  spelling ZI zinnen  taalgevoel AN analogieën  verbaal abstractievermogen FR Figuur reeksen  analytisch denkvermogen RI ruimtelijk inzicht  ruimtelijk voorstellingsvermogen TI Technisch inzicht  praktisch mechanisch/technisch inzicht RE rekenvaardigheid  numeriek inzicht& vaardigheden in rekenen SN snelheid & nauwk  snelheid en nauwkeurigheid bij eenvoudig administratieve taken

3 Subtest woordenlijst 75 items
woordbeeld zinnen analogieën figuur reeksen ruimtelijk inzicht technisch inzicht rekenvaardigheid snelheid & nauwkeurigheid 75 items Opdracht: zoek tussen 5 alternatieven zelfde als opgave woord Sterk verband met omgeving waar verbale belangrijke rol, ruime algemene ontwikkeling, abstractievermogen Sterke relatie met vak nedrlands Goede skore woordenschat vaak aanzienlijke algemene kennis en verwerken van informatie op allerlei vlakken

4 Subtest woordbeeld 100 items
woordenlijst woordbeeld zinnen analogieën figuur reeksen ruimtelijk inzicht technisch inzicht rekenvaardigheid snelheid & nauwkeurigheid 100 items Opdracht : aangeven of spelling al dan niet fout is Probleem van voorkeurs/nieuwe spelling Niet noodzakelijk sterke relatie met woordenschat Niet als diagnose middel voor woordblindheid Sterke relatie met vak nederlands

5 Subtest zinnen woordenlijst woordbeeld zinnen analogieën figuur reeksen ruimtelijk inzicht technisch inzicht rekenvaardigheid snelheid & nauwkeurigheid 60 items Opdracht :Zin in 4 delen, in welk deel fout tegen nederlands ? Meet gevoel voor zinsbouw Sterke realtie met vak nederlands Sterk verbadn met functiecriteria als vlot en korrekt spreken, kennis andere talen

6 Subtest analogieën 50 items
woordenlijst woordbeeld zinnen analogieën figuur reeksen ruimtelijk inzicht technisch inzicht rekenvaardigheid snelheid & nauwkeurigheid 50 items Opdracht: “... Staat tot X, als y staat tot...”, keuze uit 5 alternatieven Meet redeneren met begrippen en relaties ovv woorden Meet abstractievermogen en constructief denken Vakken waar beroep doe op begrip Sterk verband met exacte vakken, maatschappij vakken, talen ( tekstverklaring) Goede voorspeller voor nivo van functioneren

7 Subtest figuurreeksen
woordenlijst woordbeeld zinnen analogieën figuur reeksen ruimtelijk inzicht technisch inzicht rekenvaardigheid snelheid & nauwkeurigheid 50 items Opdracht: reeks van 4 figuren, uit 5 alternatieven logische voortzetting kiezen Niet nonverbaal & cultuurvrij ( intern verbaliseren en structureren van denkproces) Meet abstractievermogen, waarnemen van details, exact redeneervermogen Sterk verband opleidingsnivo Opleidings- en functiecriteria waar een vorm van analytisch denken en abstraheren van belang is Sterk verband met vakken wiskunde, natuurwetenschappen

8 Subtest ruimtelijk inzicht
woordenlijst woordbeeld zinnen analogieën figuur reeksen ruimtelijk inzicht technisch inzicht rekenvaardigheid snelheid & nauwkeurigheid 60 items Opdracht: uitgevouwd figuur, uit 4 alternatieven door vouwen de gegeven figuur maken Meet tweedimensioneel/ruimtelijk voorstellingsvermogen, mentaal manipuleren Sterk verband met exacte vakken Sterk verband met volgende beroepsactiviteiten techniek, tekenen, ontwerpen, architectuur

9 Subtest technisch inzicht
woordenlijst woordbeeld zinnen analogieën figuur reeksen ruimtelijk inzicht technisch inzicht rekenvaardigheid snelheid & nauwkeurigheid 65 items Opdracht: uit 3 alternatieven juiste antwoord geven op vragen mbt de werking van apparaten Meet doorzien practisch mechanisch en natuurkundige relaties Voorspeller opleidings- en functiecriteria op practisch technisch gebied Sterk verband met exacte vakken :natuurkunde en scheikunde

10 Subtest rekenvaardigheid
woordenlijst woordbeeld zinnen analogieën figuur reeksen ruimtelijk inzicht technisch inzicht rekenvaardigheid snelheid & nauwkeurigheid 40 items Opdracht: redactiesommen Meet inzicht in rekenkundige relaties, routinematig werken met getallen Sterk verband met vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, handel en economie Sterk verband met beroepen in technisch natuurkundige sfeer, boekhouding, statistiek, administartieve gegevensverwerking en automatisering

11 Subtest snelheid&nauwkeurigheid
woordenlijst woordbeeld zinnen analogieën figuur reeksen ruimtelijk inzicht technisch inzicht rekenvaardigheid snelheid & nauwkeurigheid 50 oefenitems/75 testitems Opdracht: 5 combinaties van 2 letters/cijfers, uit alternatieven zoeken welke combinatie niet voorkomt ? Meet werktempo & nauwkeurigheid, perceptiefactor Sterk verband met administratieve taken

12 Doelgroep Opleiding vanaf brugklassen MAVO, HAVO, VWO ( 2°klas van lager beroeps) Vanaf 13 jaar Boven 5°klas VWO verlies van differentiërend vermogen plafond- Niet meer bruikbaar voor personen effect met hogere opleidingsgraad

13 Afname Materiaal Geen vste volgorde voor afname Testtijden:
Testboekjes, testformulier Skoringsmalen Kladpapier Geen vste volgorde voor afname Testtijden: woordenlijst min woordbeeld min zinnen min analogieën min figuur reeksen min ruimtelijk inzicht min technisch inzicht min rekenvaardigheid min snelheid & nauwkeurigheid 8 min

14 Skoren Skoremallen Ruwe skore = aantal goed Omzetten naar normskore
Werken met stanines, gemiddelde 5, Sd 1.96 1. Zeer laag 2. Laag 3. Tamelijk laag 4. (laaag)gemiddeld 5 gemiddeld 6 (hoog) gemiddeld 7 tamelijk hoog 8 hoog 9 zeer hoog

15 Normen Volgens opleiding- leeftijd  ndl schoolsysteem Normen ouderen:
2 leeftijdsgroepen: 18-25jr, 26jr+ 5 opleidingsniveaus 1 max 2 klassen vervolgonderwijs na basisschool 2 maximaal LBO diploma 3 maximaal MAVO diploma 4 maximaal HAVO/VWO diploma 5 meer dan nivo 4 Aantal personen waarop genormeerd cfr tabel blz 30

16 Betrouwbaarheid Cfr tabel blz 40 goede waarden
Afname op laag nivo, geen goede alpha coëfficiënten Maat interne consistentie = goed maar constructie ook op basis van interne consistentie

17 Validiteit Interne structuur Predictieve validiteit
interne structuur na factoranalyse: Exacte redeneerfactor: AN, FR, RI, TI, RE Taalvaardigheid: WL, WB, ZI, AN Snelheid: SNG, SNF Predictieve validiteit Cfr blz 44 waarden 0.3 à 0.5 Differentiële validiteit


Download ppt "D.A.T. Differentiele Aanleg Testserie"

Verwante presentaties


Ads door Google