De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINN 2010 OOP O Object O Georiënteerd P Programmeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINN 2010 OOP O Object O Georiënteerd P Programmeren."— Transcript van de presentatie:

1

2 KINN 2010 OOP O Object O Georiënteerd P Programmeren

3 Object Alles is een object. Gebruik maken van een methode Bijvoorbeeld: Voetbal.kleur(groen) Object.methode( parameter )

4 VB.Net 2008 Net Framework 2003 1.1 2005 2.0 2008 3.5

5 Een nieuwe Class Bijvoorbeeld persoon Attributen: _naam _leeftijd

6 Naam Pieter Leeftijd 45 Met pensioen ? Het Objec t Attribuut naam Attribuut leeftijd De methode is gepensioneerd.

7 We maken een dll van persoon Class Persoon attributen _naam _leeftijd Methode _isgepensioneerd

8 Een dll maken. De Class Persoon Persoon.naam Persoon.leeftijd Persoon.isgepensioneerd _naam _leeftijd _isgepensioneerd

9 Microsoft VB.Net Express Versie Gratis te downloaden. Gratis te gebruiken. Veel is meegeleverd maar niet alles.

10 Aan de slag Start VB.NET 2008 Kies voor create project Kies voor Class Library Verander de naam Class Library in Persoon

11 Verander de File Naam class1.vb in persoon.vb

12 GET en SET methoden Klik op de rechtermuisknop Kies insert snippet Kies de tweede optie code patterns Kies de laatste Properties Kies voor define a property

13 De eigenschap naam definiëren Verander newpropertyvalue in _naam Verander NewProperty in naam

14 De eigenschap leeftijd definiëren Ga met de muis onder end property Klik op de rechtermuisknop Kies insert snippet Kies de tweede optie code patterns Kies de laatste Properties Kies voor define a property

15 Get en Set methode van leeftijd Verander newpropertyvalue in _leeftijd Verander string in integer Verander NewProperty in leeftijd en zorg dat deze ook van het type Integer is

16 Ga met de muis onder end property Klik op de rechtermuisknop Kies insert snippet Kies de tweede optie code patterns Kies de laatste Properties Kies voor define a function

17 Een methode functie isgepensioneerd definieren Voeg onder Private _naam de volgende regel toe: Private _pensioen As Boolean

18 Verander de functie als volgt: Function IsGepensioneerd() As Boolean If _leeftijd > 66 Then _pensioen = True Else _pensioen = False End If Return _pensioen End Function

19 Druk met de rechtermuisknop op Persoon Bij Application type moet staan Class Library Bij assembly naam staat persoon Kies bij het tabblad compile voor een geschikt pad. Kies tenslotte bovenin op build en build Persoon

20 Er zijn nu drie bestanden aangemaakt: Persoon dll Persoon pdb Persoon xml

21 Persoon dll gebruiken Kies bij file voor nieuw project Kies voor een WindowsApplication Sleep twee labels, een knop en 2 textvelden op het scherm

22

23 Code onder de eerste knop Klik eerst op windows application 2 Kies add reference en zoek persoon.dll op Kies add existing item en voeg persoon.dll toe door deze op te zoeken

24 Maak een persoon p aan Dim p As New Persoon.persoon

25 Code onder de knop Dim uitslag As String p.naam = TextBox1.Text p.leeftijd = TextBox2.Text If p.IsGepensioneerd Then uitslag = " is gepensioneerd" Else uitslag = " is niet gepensioneerd" End If MsgBox(p.naam & " " & uitslag))

26 Test het programma Run het programma Vul bij tekstveld1 Pieter in Vul bij tekstveld2 45 in

27 Test


Download ppt "KINN 2010 OOP O Object O Georiënteerd P Programmeren."

Verwante presentaties


Ads door Google