De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proficiency Testing FSC Brussel, 26-28/10/2010 Addendum wijzigingen 01/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proficiency Testing FSC Brussel, 26-28/10/2010 Addendum wijzigingen 01/2012."— Transcript van de presentatie:

1 Proficiency Testing FSC Brussel, 26-28/10/2010 Addendum wijzigingen 01/2012

2 Aug-14Page 2 Modules  Een niet standaard Unilab module toegankelijk door zowel interne als externe labos.  Bevat meerdere submodules:  Configuratie :  definitie van ringtesten: wie organiseert wat, welke analyse, wanneer ?  Centraal beheerd door FAVV  Operationeel  Inschrijving op PT (door FAVV gepubliceerde lijst) door labos  Op gepland datums, creatie van monsters en parameters  Tegen uiterste limit datum per monster, resultaten ingeven door labos  z-scores ingeven zodra ter beschikking gesteld door PT organisator  Ingave door elke deelnemende labo  Rapportering -> door DG-Labo coördinators (BusinessObjects)

3 Proficiency Testing Inschrijving

4 aug-14Page 4 Inschrijving: algemene workflow Zodra een PT door FAVV geconfigureerd en gepubliceerd is, zal hij uit een lijst kunnen geselecteerd worden voor inschrijving door labos. Om zich in te schrijven tot een PT moet het labo : 1)Uit de lijst van gedefinieerde PT, die PT kiezen waaraan hij ook deelneemt. 2)Voor de gekozen PT, eventueel monsters aanduiden waarvoor geen participatie (omwille van specifieke matrix bv). 3)Voor die monsters waar aan deelgenomen wordt, parameters aanvinken waarvoor later score en resultaten zullen ingegeven worden. !! Na participatie bevestiging is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de lijst van ‘ingeschreven’ monsters en parameters. De inschrijving gebeurt maar een keer per PT voor alle monsters en parameters. !! PT inschrijving in deze module vervangt NIET de inschrijving bij de organisator ! Het is pas op moment dat de voorziene datum bereikt wordt, dat het systeem de monsters creëert zodat pas vanaf dan de resultaten en score ingegeven kunnen worden.

5 aug-14Page 5 Inschrijvingscherm ZONE I: Inschrijving tabelZONE IV: berichten zone ZONE II: Filters en Refreshen van de tabel ZONE V : Fast Switch ZONE III: Commando’s ZONE VI: Menu

6 Aug-14Page 6 ZONE I: PT list Grid (4 hiërarchische niveaus) Niveau1: PT info. Niveau3: Parameter Groep Niveau2: Monster(type) infoNiveau4: Parameters 1 2 3 4

7 aug-14Page 7 Inschrijving : 1.Monster aanvinken waarvoor geen deelname is gewenst. Per default is er geen enkel monster aangevinkt dwz deelname aan alle monsters 2.Binnen elke monster, parameters aanvinken waarvoor wel deelname is gewenst. Per default is geen enkele parameter aangevinkt ! Mogelijkheid om alle parameters ineens te selecteren -> vink deelname aan in kolom header 3.Na parameter selectie, klik op ‘Deelname’ selectievakje op PT niveau. Pas wanneer dit niveau aangeduid -> deelname

8 aug-14Page 8 Inschrijving (2) Op het moment van inschrijving worden een aantal validaties uitgevoerd : - tenminste 1 parameter heeft aangevinkt voor elk monster waaraan deelgenomen wordt - Binnen 1 ringtest, moet het labo minstens deelnemen aan 1 monster

9 Inschrijving (3)  Het staat een laboraratorium vrij om wanneer het zich inschrijft te vermelden of het per parameter geaccrediteerd is. Men kan dit als volgt doen - manueel (vakje Accr. aanvinken). - de in Labnet beschikbare informatie ophalen (met rechtermuisknop klikken als men op de parameter staat en klikken op ‘Info Labnet’) Als men een regel selecteert in het venster Labnet Info worden de gegevens gekopieerd in PT scheme.  Men kan ook aangeven welke methode, techniek en normen zullen worden gebruikt bij middel van drop down lijsten  Men kan ter informatie de voor deelneming aan de volledige PT betaalde prijs ingeven.  Zodra de inschrijving bevestigd is, kan men die gegevens niet meer wijzigen. Men kan dat wel doen in het deel voor het ingeven van de resultaten.

10 aug-14Page 10 Inschrijving: ongewenste PT verbergen Bij het opstarten wordt een lijst getoond van alle door het FAVV gepubliceerde ringtesten Indien het labo niet geinteresseerd is in somige PTs -> vink kolom ‘Verborgen Pt’ aan zodat deze ringtest de volgende keer niet meer verschijnt. Per default worden de ‘verborgen ringtesten’ niet meer getoond, maar indien gewenst kan het labo deze toch opnieuw visualiseren.

11 aug-14Page 11 Inschrijving, ZONE II: Filter en data ophalen  voer filter velden in  Klik op ‘Filter’ knop’ om de data uit de databank in de tabel op te halen (->zone I wordt opgevuld)  Vanaf en Tot betreffen de datums van de ringtesten  Omschrijving: wordt gezocht in monster en PT omschrijving wildcard = %, de gezochte omschrijving kan partieel zijn  Level1 to Level4: matrix  Ingeschreven: vind PTs terug indien ingeschreven of niet  Verborgen: vind PTs terug die eerdere als ‘verborgen’ werden aangegeven of niet  Verplicht: vind PT terug waar het labo verplicht moet aan deelnemen (omdat het labo bijv voor de betreffende matrix/parameter combinatie geaccrediteerd is  Status: bij inschrijving niet van toepassing  De filters zijn gecombineerd aan de hand van een AND operator Ingeschreven of niet (dwz allemaal) Al ingeschreven Niet ingeschreven Met of zonder verplichte param Met verplichte parameter Met of zonder verplichte parameter Verborgen of niet Verborgen Niet verborgen

12 Aug-14Page 12 Inschrijving, ZONE III: Commando’s  Inschrijving  Opslaan: tabel inhoud opslaan naar databank (snelkoppeling : CTRL+ S)  Historie:  monster-geschiedenis raadplegen voor geselecteerde monster  geschiedenis van de alle parameters raadplegen voor 1 geselecteerde parameter lijn  Openklappen: toont parameter lijnen voor geselecteerd monsters(CTRL + +)  Dichtklappen: verberg parameter lijnen voor geselecteerd monsters (CTRL + -)  Layout & Filters  Filter Opslaan: alle filter waarden van Zone II zijn bewaard onder ingevoerde naam voor latere gebruik. Indien nieuwe filter naam, wordt knop toegevoegd in Filters groep panel  Filter wissen: ingevoerde naam Filter is verwijderd vanuit de Filter groep panel  Layout opslaan: huidige tabel layout is bewaard onder ingevoerde naam voor latere gebruik. Indien nieuwe layout naam, wordt knop toegevoegd in Layout groep panel  Layouts  Default Layout: past default layout toe op Zone I tabel  Andere bewaarde Layout: bewaarde layout is toegepast op de Zone I tabel  Filters  Bewaarde Filters: vul filters velden met opgeslagen waarden en haal data op van de databank. De eerste Filter in de Filters lijst is gebruikt bij applicatie opstart (zie voorkeur)  Filters order kan aangepast worden met drag en drop

13 aug-14Page 13 Inschrijving, ZONE III: Commando ‘s (2)  Auto Hide knop  Klik op knop om het “taken panel” open te klappen, en open te laten staan.  Klik op om het “taken panel” terug dicht te klappen naar links. Door er met de muis over te navigeren klapt het panel automatisch open, bij het verlaten klapt het weer in

14 Inschrijving, ZONE IV->VI: Berichten, Fast Switch, Menu  Zone IV Boodschappen  Boodschappen bij opslaan tabel, layout toepassen, …  Zone V Fast Switch  Om snel van het ene naar het andere scherm te kunnen switchen (3 mogelijke schermen ter gelijk tijd: config, inschrijving, resultaten) klik op de corresponderende knop.  Zone VI Menu : daarin worden volgende opties getoond  File  Exit  Voorkeur  Export  Print Preview  Proficiency  Manage  Resultaat commentaren  Score commentaren  Window  About

15 Proficiency Testing Resultaten

16 Resultaten: algemeen workflow Monsters zijn gecreëerd door het systeem op moment dat de geplande datum is bereikt. (en dat FAVV configuratieteam eventueel de configuratie heeft vervolledigd/gepreciseerd) Enkel de monsters waar het labo aan deelneemt zijn gecreëerd. Alle parameters binnen de monsters waar het labo aan deelneemt zijn gecreëerd. De parameters waar het labo niet aan deelneemt, kunnen verborgen worden via een check box in het filter menu. Resultaten EN score voor de parameters waar labo aan deelneemt, zijn verplicht. Deze velden zijn per default in het groen gekleurd. Resultaten invoeren gebeurt in 2 stappen:: In een eerste stap moeten de resultaten van elke parameter worden ingegeven. Dit resultaat moet ingegeven worden voor de ‘Limiet datum’ bereikt is (een herinneringsmail zal ook verstuurd worden) Enkel wanneer de ‘Resultaat vóór datum’ voorbij is, kan de z-score ingegeven worden. Commentaar is altijd wijzigbaar. Resultaten ingegeven na de ‘Resultaat vóór’ datum zijn niet meer wijzigbaar, maw dan kunnen fouten niet meer worden gecorrigeerd -> commentaar. Eenheden kunnen vrij ingegeven worden per parameter, tenminste wanneer niet op voorhand in de pt geconfigureerd Indien alle parameters binnen 1 monster een resultaat hebben gekregen, krijgt het monster de status ‘resultaat ingegeven’. Indien alle parameters een score hebben gaat het monster naar de status ‘Score ingegeven’ en zal het van de werklijst verdwijnen.

17 Resultaatscherm ZONE I: Resultaten tabelZONE IV: Messages ZONE II: Filters en ophalenZONE V : Fast Switch ZONE III: Commando’sZONE VI: Menu

18 Resultaten, ZONE I: Resultaat Tabel Band1: PT en monster informatie. Band2: Parameter informatie.

19 Resultaatscherm: Monster lijnen De tabel wordt opgevuld met monsters terug gevonden op basis van de filters. Op monster niveau zijn enkel de volgende velden wijzigbaar: Labo id: kan ingevoerd worden met het Labo id toegekend door de organisator. (niet verplicht) Opmerking monster: vrij ingave veld Monster Status De monster status verandert op basis van de status van de parameters waar het labo aan deelneemt (de ander parameters, waar labo niet aan deelneemt zijn facultatief) Bij monster creatie is de status ‘Te Doen’ Indien ‘Resultaat ingaven voor datum’ gepasseerd is, wordt het monster ‘Buiten termijn’. Indien alle parameters een resultaat hebben (en/of een commentaar), wordt de monster status ‘Resultaat ingegeven’ Indien alle parameters een score hebben (en/of een commentaar score), wordt de monster status ‘Score ingegeven’ en wordt het monster beschouwd als voltooid. Als het monster voltooid is, krijgt het een kleur op basis van zijn slechtste parameter score.

20 Resultaatscherm: Parameter - lijnen De parameters zijn per monster gegroepeerd. De parameters waar het labo aan deelneemt zijn groen gekleurd. De parameters waar het labo niet aan deelneemt hebben geen kleur. Resultaat en score voor deelnemende paramerers zijn verplichte velden: Indien geen resultaat beschikbaar, dan is een commentaar verplicht Indien geen score, dan is commentaar score verplicht Indien slechte score, dan is commentaar score verplicht (vb verwijziging naar welke corrigerende maatregelen getroffen worden).

21 Resultaatsscherm: resultaat invoeren Het ingevoerde resultaat moet een geldig getal zijn, anders wordt er een fout gegenereerd. Het ingevoerde resultaat is wel een string (later vertaald in de databank naar een float waarde), dit laat bijv ook “< 0.05” toe de applicatie vervangt de duizend separator door de decimal separator op basis van de voorkeur. Indien de eenheid leeg is, kan men een eenheid uit een lijst kiezen, indien de eenheid voorgeconfigureerd is kan die niet gewijzigd worden !! Indien het resultaat wordt ingevoerd na de ‘Resultaten Vóór’ datum, kan het niet meer gewijzigd worden. De commentaar kan wel altijd gewijzigd worden.

22 Resultaatscherm: resultaat invoeren (2) Na de ingave van een resultaat, kunnen volgende toetsen worden gebruikt: TAB: de cursor gaat naar de volgende kolom ENTER: de cursor gaat naar volgende lijn in dezelfde kolom SHIFT ENTER: idem als ENTER maar de cellen blijven geselecteerd CTRL ENTER: de cursor gaat (binnen dezelfde kolom) in de volgende gevonden lijn die dezelfde parameter heeft CTRL SHIFT ENTER: idem als CTRL ENTER + maar de cellen blijven geselecteerd Om meerdere cellen te selecteren, gebruik SHIFT + klik. PASTE (CTRL + V) in meerdere geselecterde cellen is mogelijk ! DEL wist inhoud van meerdere geselecteerde cellen * *

23 Resultaatscherm: Kwalitatieve resultaten invoeren Resultaat Via de eenheid is een lijst van voorgedefinieerde resultaten gedefinieerd (vb eenheid ‘Conform’ laat toe om te kiezen uit ‘Niet Conform’/’Conform’/‘Verdacht’. Indien een waarde wordt ingegeven die niet voldoet aan de lijst van voorgedefinieerde waardes -> fout melding Eenheid Indien de eenheid niet geconfigureerd is, kan er een gekozen worden uit de voorgedefinieerde lijst de eenheid kan leeg gelaten worden, dan kan om het even welke waarde worden ingevoerd, dus ook een eenheid die nog niet in de db is geconfigureerd (geen validatie)

24 Resultaatscherm: resultaten opslaan Wijzigingen kunnen bewaard worden door gebruik te maken van de Save knop de snelkoppeling CTRL+S (indien geen cel in edit mode) Kijk in de berichten zone (zone IV) of de operatie is geslaagd Bij het opslaan wordt er gecontroleerd of alle nodige resultaten en/of scores zijn ingevoerd, en wordt aangeduid waar eventueel iets ontbreekt. Er wordt geen waarschuwing gegeven als resultaat leeg is, maar commentaar ingevuld is.

25 Resultaatscherm: commentaren invoeren Commentaar velden kunnen altijd ingevoerd worden. willekeurige tekst kan ingegeven worden Kies commentaar uit lijst van voorgedefinieerde comment De ingegeven tekst kan aan deze voorgedefinieerde lijst worden toegevoegd door de ‘+’ knop te gebruiken. Dergelijke lijst is uiteraard labo specifiek Er is een aparte commentaar lijst voor resultaten en voor scores. De lijsten kunnen beheerd worden vanuit het menu Manage commentaar.

26 Resultaatscherm: score invoeren Scores mogen enkel ingevoerd worden na de ‘Resultaat vóór’ datum. Voor kwantitatieve resultaten moet een numerieke waarde ingevoerd worden in de Zscore komom.. Voor kwalitatieve resultaten moet een score worden gekozen uit een voorgedefinieerde lijst Op basis van de score, zal de parameter lijn een kleur krijgen: oranje indien geval 2 < |ZScore| < 3 rood indien |ZScore| >= 3

27 Scherm met resultaten : accreditatie  De gegevens over de accreditatie (Accr., Technique, Technique2, Norm, NormNr) zijn afkomstig uit de bij de inschrijving ingevoerde gegevens. Ze kunnen worden gewijzigd bij het ingeven van de resultaten - door het vakje Accr. aan (of af) te vinken, waarbij een waarde wordt gekozen in de drop down lijsten  - door met de rechtermuisknop te klikken op de parameter en door de klikken op ‘Info Labnet’ Een venster geeft de in Labnet voor de matrix (level1->level4) gevonden informatie weer. Door een regel te selecteren en te klikken op de knop ‘Select.’, worden de gegevens Technique, Technique2, Norm, NormNr en Accr. gekopieerd.

28 Scherm met resultaten : Non-conformiteit Kolom NCR kan worden gebruikt om het nr. van de non-conformiteit in te geven. Door te klikken op de knop rechts van het cijfer wordt het Exceldocument over de non-conformiteiten (dat voor het lab geconfigureerd is) geopend op de regel die met de non-conformiteit overeenstemt.

29 Configuratie Excelblad voor non-conformiteit Men kan de link naar het Excelbestand met de non-conformiteiten configureren. 1.Volledige weg naar Excelbestand met non-conformiteiten 2.Niet gebruikt 3.Niet gebruikt 4.Eventueel wachtwoord om bestand te openen 5.Naam van het blad van het bestand 6.Gebied waar de non-conformiteit moet worden gezocht

30 Scherm met resultaten : bijkomende resultaten Het is mogelijk om bijkomende resultaten voor een parameter toe te voegen: Klik met de rechtermuisknop op de parameter en klik op Resultaat toevoegen Daarna kan men de bijkomende resultaten ingeven op de toegevoegde regel. Klik met rechtermuisknop op het bijkomende resultaat en op Resultaten verwijderen om het te wissen. Vergeet niet op te slaan !

31 Scherm met resultaten: indicatieve gegevens In het scherm met de resultaten kan niet-verplichte informatie worden ingegeven zoals: - Voor PT kan men de bij de inschrijving ingegeven prijs corrigeren - voor de resultaten kan men het volgende ingeven: - Zeta score - Z prim score - % (percentage goede kwalitatieve resultaten) - Gebruikte methode (drop down lijst voor de interne FAVV-laboratoria)

32 Resultaten, ZONE II: Filter en data ophalen  De filters kunnen gecombineerd zijn aan de hand van een AND operator  Druk op de ‘Filter’ knop om de data uit de databank in de tabel op te halen (zone I)  Vanaf en Tot zijn datum op het niveau van de ringtest, niet op het niveau van een monster binnen een PT  Omschrijving: wordt gezocht in monster en PT omschrijving wildcard = % => zoeken naar een tekstfragment in de omschrijving  Resultaten buiten termijnen: zoekt naar monsters waarvoor de ‘resultaat voor datum’ overschreden is  Slechte Score: zoekt naar monsters waarin minstens 1 parameters met slechte score (monster moet voltooid zijn)  Enkel ingeschreven parameter: indien aangevinkt, toont het systeem alleen die parameters waarvoor het labo zich heeft ingeschreven  Monsters statussen : Niet Voltooid: monster met ingeschreven parameters maar nog ontbrekend resultaat en/of score Resultaat ingevoerd: monsters waarvoor alle ingeschreven parameter een resultaat hebben Voltooid: monsters waar voor alle ingeschreven parameters het resultaat en de score bekend zijn Allemaal: alle monsters ongeacht hun status.  Accreditatie : monsters met een of verschillende geaccrediteerd parameters. Om het even, aangevinkt of niet Wel aangevinkt Niet aangevinkt

33 Aug-14Page 33 Inschrijving, ZONE III: Commando’s  Inschrijving  Opslaan: tabel inhoud opslaan naar databank (snelkoppeling : CTRL+ S)  Historie:  monster-geschiedenis raadplegen voor geselecteerde monster  geschiedenis van de alle parameters raadplegen voor 1 geselecteerde parameter lijn  Openklappen: toont parameter lijnen voor geselecteerd monsters(CTRL + +)  Dichtklappen: verberg parameter lijnen voor geselecteerd monsters (CTRL + -)  Layout & Filters  Filter Opslaan: alle filter waarden van Zone II zijn bewaard onder ingevoerde naam voor latere gebruik. Indien nieuwe filter naam, wordt knop toegevoegd in Filters groep panel  Filter wissen: ingevoerde naam Filter is verwijderd vanuit de Filter groep panel  Layout opslaan: huidige tabel layout is bewaard onder ingevoerde naam voor latere gebruik. Indien nieuwe layout naam, wordt knop toegevoegd in Layout groep panel  Layouts  Default Layout: past default layout toe op Zone I tabel  Andere bewaarde Layout: bewaarde layout is toegepast op de Zone I tabel  Filters  Bewaarde Filters: vul filters velden met opgeslagen waarden en haal data op van de databank. De eerste Filter in de Filters lijst is gebruikt bij applicatie opstart (zie voorkeur)  Filters order kan aangepast worden met drag en drop

34 Resultaten, ZONE III: Commando’s (2)  Zoeken : dit panel laat toe om naar data in de tabel te zoeken  Zoeken naar: gezochte tekst  In Band:  All Bands: zoekt in monster en parameter lijnen  Samples: zoekt enkel in monster lijnen  Result: zoekt enkel in parameter lijnen  In Kol  All Columns: zoekt in alle kolommen  Of enkel in geselecteerd kolom  Match  AnyPartOfField: tekst komt ‘ergens’ voor  WholeField: het volledige veld matcht  StartOfField: het veld begint met  Richting  All: zoekt van boven naar beneden. Eens op einde van tabel, zoekt verder vanaf begin van tabel  Up: zoekt naar boven. Stopt aan het begin van de tabel  Down: zoekt naar beneden. Stopt aan het einde van de tabel  AutoHide Knop  Klik op knop om het panel naar rechts uit te klappen en om het na selectie automatisch te laten ‘inklappen’ Klik op om het panel terug uitgeklapt te laten staan

35 Resultaten, ZONE IV->VI: Boodschappen, Fast Switch, Menu  Zone IV Boodschappen  Boodschappen bij opslaan tabel, layout toepassen, …  Zone V Fast Switch  Om snel van het ene naar het andere scherm te kunnen switchen (3 mogelijke schermen tegelijkertijd : config, inschrijving, resultaten)  Zone VI Menu :  File  Exit  Preference  Export  Print Preview  Proficiency  Manage  Result comments  Score comments  Window  About

36 Aug-14Page 36 Algemene gebruikersinterface : Aanpassen layout (1)  Aanpassen sortering: click in header kolom, multiple sort door shift-click ‘Freeze’ kolommen : Sorterings-marker Vaste (freezed) kolommen worden altijd naar links geplaatst Un-freezed kolommen staan verderop in de layout

37 Aug-14Page 37 Algemene gebruikersinterface: Aanpassen layout (2)  Verplaatsen van kolommen door click + drag & drop  (On)gewenste kolommen tonen (/verbergen) :

38 Voorkeur: Taal Taal keuze : taal effectied na applicatie herstart Webservice : http://proficiencytest.linux.icihttp://proficiencytest.linux.ici (momenteel naar Test databank, in future to prod database)

39 Voorkeur: scherm(en) bij opstart De volgende keer dat de applicatie wordt opgestart, worden automatisch de aangeduide schermen geopend (resultaten scherm in bovenstaand voorbeeld)

40 Voorkeur: Kleuren Afwisselende rij kleur: indien aangevinkt worden de lijnen om en om in een andere kleur getoond

41 Voorkeur: Font

42 Geconfigureerde tests wissen Alleen mogelijk voor een administrator

43 Kurt Verstichel Phone :+32 54 312 722 E-mail : kurt.verstichel@siemens.com Alain Dubois Phone : + 32 81 62 03 00 E-mail : alain.dubois@afsca.be


Download ppt "Proficiency Testing FSC Brussel, 26-28/10/2010 Addendum wijzigingen 01/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google