De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reductieplan bestrijdingsmiddelen. Waarom bestrijdingsmiddelen afbouwen? Bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk, anders zouden ze niet werkzaam zijn - onze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reductieplan bestrijdingsmiddelen. Waarom bestrijdingsmiddelen afbouwen? Bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk, anders zouden ze niet werkzaam zijn - onze."— Transcript van de presentatie:

1 Reductieplan bestrijdingsmiddelen

2 Waarom bestrijdingsmiddelen afbouwen? Bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk, anders zouden ze niet werkzaam zijn - onze gezondheid - het milieu schadelijk voor:

3 Schadelijk voor ons milieu

4 in ons lichaam!!!!! De waterzuiveringsinstallaties zijn niet in staat om alle gevaarlijke stoffen uit het water te halen. Bestrijdingsmiddelen verdwijnen niet zomaar Al wat we sproeien vinden we terug in de bodem in ons grondwaterde rivieren en beken in ons DRINKwater

5 OOSTMALLE - In de buurt werden rododendrons platgespoten met het product Roundup. Toen het begon te regenen, stroomden deeltjes ervan in de aanpalende vijver van een buur, met als gevolg dat de vissen stierven. In de staat New York heeft Monsanto al 250.000 dollar betaald omdat het Roundup ten onrechte ‘milieuvriendelijk' noemde.

6 Schadelijk voor onze gezondheid

7 Het gezamenlijke effect van een cocktail van schadelijke stoffen is onvoorspelbaar! Zelfs wetenschappers weten niet wat het effect is van een bepaald pesticide in combinatie met andere stoffen waar we mee in contact komen.

8 Sommige pesticiden kunnen kanker veroorzaken. Andere zijn mutageen. Dat wil zeggen dat ze ons erfelijk materiaal beschadigen. Ze kunnen ook immunotoxisch zijn : ze verstoren dan de werking van ons immuunsysteem. Dit immuunsysteem is belangrijk want het beschermt ons lichaam tegen allerlei ziekten. Er zijn ook pesticiden die neurotoxische effecten hebben en die dus giftig zijn voor ons zenuwstelsel. Sommige pesticiden bio-accumuleren : ze breken niet af en hopen zich op in het vetweefsel van ons lichaam. Andere verstoren de werking van onze hormonen en spelen een rol bij de afname van de vruchtbaarheid.

9 Roundup tast het hormonenstelstel aan, met als gevolgen hersenletsels, verlies of toename van lichaamsgewicht, problemen met de spermaproductie enz. In de staat Minnesota zijn er beduidend méér genetische afwijkingen bij baby's van landbouwgezinnen die Roundup gebruiken.

10 Foetussen, baby’s en jonge kinderen zijn nog gevoeliger voor de schadelijke effecten van pesticiden. Hun lichaam is tenslotte nog in volle ontwikkeling. Heel wat effecten zijn ook onomkeerbaar. Gevaarlijk voor kinderen!

11 Kinderen komen ook gemakkelijker met die stoffen in contact dan dan volwassenen. Dit heeft met hun gedrag te maken. Ze spelen buiten op het behandelde gras, ze kruipen over de grond, …

12

13 Beheer van kruidgroei op verhardingen

14 Klasse 1: Geen onkruidgroei Klasse 2: Geringe onkruidgroei Klasse 3: Matige onkruidgroei Klasse 4: Zware onkruidgroei

15 Zinvol beheer Welk kwaliteitsbeeld is gewenst? Burger is gewend aan beeld zonder kruidgroei, maar nastreven van zo’n beeld brengt met zich mee:  negatieve milieueffecten bestrijdingsmiddelen  zeer intensief alternatief beheer

16 is het kwaliteitsbeeld ‘gewenst’ omdat burgers het zo gewoon zijn of is het gewenst omdat het kadert in een zinvol beheer? De indeling in klassen wordt gemaakt op basis van realistische afwegingen: de veiligheid de mogelijkheden om personeel en machines in te zetten de meerkost bij het uitstellen van het beheer > Achterstallig beheer brengt hoge kosten met zich mee.

17 1. Vermijden van onnodige verharding

18 Onnodige verharding > kost veel tijd en geld aan beheer Weinig betreding > veel onkruid Gazon > betreding minder dan 20 keer per dag > geen verharding nodig Verharding > betreding minder dan 20 keer per dag > beter ander soort verharding (grasdallen, gazon, bodembedekkers,…) Brede paden krijgen minder intensievere betreding. En vergen minder beheer als ze smaller gemaakt worden.

19 Rooibos – Rodeland Onthardingsproject

20

21

22 2. Preventie van kruidgroei zonder bestrijdingsmiddelen

23 PREVENTIE Goed ontwerp, correcte aanleg KNELPUNT: Ontwerp en beheer gebeurt door verschillende diensten > Meestal weinig aanpassingen aan het ontwerp om tot minder intensief onkruidbeheer te komen

24 Voeg aan paal slecht afgedicht Verzakkingen > ophoping organisch materiaal en water Voeg aan gevel goed afgedicht Combinatie oude en nieuwe verharding > oude verharding aan vervanging toe > brede vuile voegen, reliëfverschil

25 Vegen ter preventie Opstapeling organisch materiaal en vocht >voedingsbodem voor onkruid Vegen om het onkruid voor te blijven  Burger tevreden  Aangewezen op plaatsen waar klasse 1 gehaald moet worden

26 3. Kiezen voor verharding met kruidgroei

27 grasdals

28 Verharding met kruidgroei Kasseiverharding met kruidgroei foto volgt

29 4. Bestrijding van kruidgroei niet-chemisch

30 Beheer afhankelijk van soort verharding Gesloten verharding Halfopen verharding Open verharding

31 Mogelijkheden Borstelen Branden Stomen Heetwatermethode

32 Onkruidborstel Effect: -Bovengrondse plantendelen en straatvuil worden verwijderd -Kruidgroei kan terugkomen uit wortel en zaad Herhaling leidt tot uitputting -Voegen worden (te) schoon gemaakt

33 Voorwaarde: Borsteltype en druk moeten aangepast zijn aan het type verharding Waar: -elke stevige verharding -Niet op open verhardingen -Niet op kwetsbare verhardingen en bij veel obstakels Kruidgroei: Matige tot zware kruidgroei

34 Wanneer: In vochtige periodes het best: voorkomt stof en de kruiden komen gemakkelijker mee Voordelen: Ook zware kruidgroei en straatvuil wordt verwijderd Nadelen: > Bij veel kruidgroei matige snelheid > Beschadiging aan verharding of straatmeubilair mogelijk > Lawaai- en stofhinder > Niet alles is bereikbaar met de borstels (door obstakels en geparkeerde voertuigen) > Vuil moet worden opgeruimd

35 Aangewezen bij: - Goten en andere verhardingen in lijn (lange smalle stroken) - Bij meer dan geringe onkruidgroei en achterstallig onderhoud - Als beperkte kruidgroei kanworden getolereerd - Bij halfopen verharding die kan weerstaan aan de borstel Frequentie: 2 tot 3 maal per jaar

36 Kostprijs: - 0,1 tot 0,3 euro per behandeling per m² (1 euro bij achterstallig onderhoud - 0,2 tot 0,9 euro per jaar, (3 euro bij achterstallig onderhoud) per m² per jaar

37 brandenheet waterstomen Ongeveer 4 tot 5 maal per jaar Ongeveer 3 tot 4 maal per jaar Ongeveer 2 tot 3 maal per jaar 0,15 tot 0,30 euro per m² Per jaar: tussen 0,3 en 0,9 euro per m² 0,03 tot 0,09 euro per m² Per jaar: tussen 0,12 en 0,45 euro per m² 0,20 tot 0,40 euro per m² Per jaar: tussen 0,6 en 1,6 euro per m²

38 Geen gemakkelijke opgave… Dikwijls loont het sterk enkele technieken gecombineerd te gebruiken Verschillende situaties vragen andere aanpak > ervaring opdoen Voor sierbestrating zoals de Kerkplaats hebben we nog geen oplossing voorhanden > hier dus vooral goed preventief werken door regelmatig te vegen. (Ook voor open verhardingen hebben we nog geen methode.)

39 Beheer van kruidgroei in groenzones

40 Boomspiegels Gazon (intensief) Gazon (extensief) Houtige aanplant Plantsoenen

41 Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we: 1.zo weinig mogelijk werk hebben 2.weinig of geen bestrijdingsmiddelen gebruiken ?

42

43

44 Wat zegt de wet…

45 Decreet afbouw bestrijdingsmiddelen 2 opties: 1. volledig nulgebruik vanaf 2004 2. stapsgewijze afbouw tot nulgebruik in 2014, maar opvolgen reductieplan Wommelgem koos optie 2: Stappen die ondernomen dienen te worden

46 Start met 20%-zone: 20% van het openbaar domein waar GEEN bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden  Testzone voor alternatieve methoden Wommelgem 20 % - zone: -Fort -Wijk Rooibos-Rodeland

47 Reductieplan: jaarlijks rapporteren: - hoeveel we hebben verbruikt - welke producten we gebruiken - Jaarlijks rapporteren waar we hebben gesproeid - Welke alternatieve technieken gebruiken we waar - welke strategie we hebben voor de toekomst - in welke zone gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen

48 Toleranter tegenover onkruid…


Download ppt "Reductieplan bestrijdingsmiddelen. Waarom bestrijdingsmiddelen afbouwen? Bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk, anders zouden ze niet werkzaam zijn - onze."

Verwante presentaties


Ads door Google