De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M0 Contactenblad M12 Einde interview & opmerkingen enquêteur M1 Huishouden M2 Kinderen M3 Partner M4 Organisatie huishouden & kenmerken koppel M5 Vruchtbaarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M0 Contactenblad M12 Einde interview & opmerkingen enquêteur M1 Huishouden M2 Kinderen M3 Partner M4 Organisatie huishouden & kenmerken koppel M5 Vruchtbaarheid."— Transcript van de presentatie:

1 M0 Contactenblad M12 Einde interview & opmerkingen enquêteur M1 Huishouden M2 Kinderen M3 Partner M4 Organisatie huishouden & kenmerken koppel M5 Vruchtbaarheid M6 Ouders & ouderlijk huis M7 Gezondheid & welzijn M8 Activiteiten & inkomsten Respondent M9 Activiteiten & inkomsten Partner M10 Bezittingen, inkomsten & erfenissen M11 Waarden & opvattingen

2 contact- gegevens Contactpog ing interview onmogelijk Contact ? interview geweigerd buurt & woning- kenmerken interview geaccepteer d 10 contactpogingen mogelijk indien bestaan d adres start M1 ja nee M0

3 woning eigenaarsstatuut, tevredenheid, problemen, etc. verhuisintenties inleidende tekst aanwezigheid derden tijdstip & datum M0 studies respondent opleidingsniveau, richting, etc. huidige opleiding intenties samenstelling huishouden respondent geslacht & leeftijd geboorteland & nationaliteit burgerlijke staat beroepssituatie woonsituatie andere huishoudleden relatie, geslacht & leeftijd beroepssituatie woonsituatie gezondheid & zorg invloed aanwezighe id derden M2 M1

4 niet-inwonende kinderen invloed aanwezighe id derden M3 kleinkinderen aantal, oudste & jongste kk achterkleinkin deren Stiefkinderen geslacht, leeftijd, etc. contact & opvang tevredenheid kleinkinderen Biol. & geadopteerde geslacht & leeftijd ouderschapsver lof contact & opvang tevredenheid kleinkinderen pleegkinderen geslacht & leeftijd contact & opvang tevredenheid overleden kinderen leeftijd, etc. kleinkinderen aanwezigh eid derden M1 Kindere n? kinderopvang kinderen binnen huishouden taakverdeling betaalde kinderopvang niet-betaalde kinderopvang ouderschapsver slof kinderen buiten huishouden relatie kleinkinderen frequentie < 14 j ≥ 14 j M2

5 invloed aanwezighei d derden M4 alimentatie ex-partner alimentatiegel d ontvangen alimentatiegel d betaald alimentatie kinderen alimentatiegel d ontvangen alimentatiegel d betaald aanwezighei d derden M2 partner ? huidige partner samenwonend data, statuut relatie, etc. geboorteland & nationaliteit studies partner niet-samenwonend data, statuut relatie, reden apart wonen, etc. leeftijd, geslacht, nationaliteit, studie, beroepssituati e, etc. contact gezondheid & zorg Geen echtg./partner relatieplannen geschiedenis vaste relaties kinderen met ex-partner data & statuut relatie kinderen van ex-partner data, reden einde relatie, etc. leeftijd & geslacht kinderen met ex- partner(s)? gescheid en/uit elkaar? ja jaja nee M3

6 invloed aanwezighei d derden M5 ja nee organisatie huishouden jaja nee huishoudhulp taakverdeling tevredenheid aanwezighe id partner in huishouden ? aanwezighei d derden M3 nee jaja aanwezighe id partner in huishouden ? partner? nemen van beslissingen beheer inkomsten wie beslist wat kenmerken koppel Intenties meningsverschil len tevredenheid M4

7 aanwezighei d derden M4 nee jaja momenteel zwanger? Intenties kinderen krijgen adoptie/pleegkind intenties fertiliteit janee moeilijkheden & hulp zw-wens & vruchtbaarheid R zw-wens & vruchtbaarheid P partner? problemen voor & tijdens zw anticonceptie invloed aanwezighei d derden M6 geslacht & leeftijd respondent/ partner huidige zwangerschap zw-wens moeilijkheden & hulp anticonceptie vorige zw problemen voor & tijdens zw M5

8 aanwezighei d derden M5 woonsitua tie bij beide biol. ouders relatie ouders bij biologische vader & niet bij biol. moeder reden leeftijd moeder relatie ouders woonsituatie moeder gezondheid & zorg moeder contact moeder tevredenheid relatie moeder intenties bij biologische moeder & niet bij biol. vader reden leeftijd vader relatie ouders woonsituatie vader gezondheid & zorg vader contact vader tevredenheid relatie vader intenties niet bij biol. ouders relatie ouders leeftijd, etc. vader leeftijd, etc. moeder woonsituatie ouders M6

9 nationaliteit (schoon)ouders, broers & zussen, grootouders nationaliteit ouders nationaliteit schoonouders broers & zussen grootouders intenties verlaten ouderlijk huis intenties ouderlijk huis tijdens kindertijd waar & met wie adoptief & pleegouders verstandhouding ouders opleiding & beroep vader opleiding & beroep moeder woonsitua tie invloed aanwezighei d derden M7 woont bij ouder(s) woont niet bij ouder(s) woonsituatie M6

10 controle werk, huisvesting, gezondheid… gezondheid Persoonsverzorging hulp gegeven hulp nodig psychologische steun steun gegeven steun nodig invloed aanwezighei d derden M8 welzijn eenzaam, depressief … aanwezighei d derden M6 M7

11 actie f niet-actief nee jaja Momenteel werkend? invloed aanwezigheid derden M9 aanwezigheid derden M7 huidige activit eits- status loopbaanonderbreking/ tijdskrediet/etc. duur & werkhervatting niet-werkende werkzoekende duur & intenties student duur & intenties (brug)gepensioneerd duur & intenties huisvrouw/huisman duur & intenties arbeidsongeschikt duur & intenties laatste hoofdactiviteit niet-actieven statuut, reden jobbeëindiging, etc. inkomsten Bijberoep Jobbeschrijv ing hoofdberoep statuut, etc. tevredenheid & intenties combinatie werk- gezin intenties > 45 j M8

12 loopbaanonderbreking/ tijdskrediet/etc. duur & werkhervatting niet-werkende werkzoekende duur & intenties student duur & intenties (brug)gepensioneerd duur & intenties huisvrouw/huisman duur & intenties arbeidsongeschikt duur & intenties hoofdberoep jobbeschrijving momentee l werkend? invloed aanwezigheid derden M10 laatste hoofdactiviteit niet-actieven statuut & reden jobbeëindiging bijberoep jobbeschrijv ing jaja inkomsten aanwezigheid derden M8 huidige activit eitssta tus niet-actief actief nee M9

13 bezittingen & financiële problemen bezittingen financiële problemen inkomsten afkomstig uit andere bronnen dan werk andere inkomsten totale inkomen van het huishouden totale huishoudeninkomen aanwezigheid derden M9 schenkingen & erfenissen giften ontvangen giften gegeven pensioenspare n invloed aanwezigheid derden M11 M10

14 levensbeschouwing geloofsovertui ging samenleving gezin & samenleving aanwezigheid derden M10 invloed aanwezigheid derden M12 partners & gezin werk huwelijk & ouderschap M11

15 einde van het interview contactname Wave 2 toestemming opslaan info M11 einde interviewerrapport tijd, datum & duur assistentie tijdens interview taal beoordeling respondent M12


Download ppt "M0 Contactenblad M12 Einde interview & opmerkingen enquêteur M1 Huishouden M2 Kinderen M3 Partner M4 Organisatie huishouden & kenmerken koppel M5 Vruchtbaarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google