De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbocatalogus voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbocatalogus voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)"— Transcript van de presentatie:

1 Arbocatalogus voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

2 Arbocatalogus: voor wie?
Iedereen die werkzaam is in de branches verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (werkgevers en werknemers)

3 De Arbocatalogus: waarom?
Verantwoord werken met plezier, maar ook gezond en veilig Eén vindplaats voor àlle relevante informatie

4 Betrokkenen & initiatiefnemers
Alle werkgevers- en werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV Actiz BTN CNV Publieke Zaak NU'91 FBZ Unie Zorg en Welzijn Arbeidsmarktfondsen SAB V&V (Stichting Arbeidsmarktbeleid Verpleeg- en Verzorgingshuizen) FAOT (Fonds voor Arbeidsmarktbeleid en Opleidingen Thuiszorg)

5 De Arbocatalogus Overzicht van arbeidsrisico’s
Gezonde en veilige oplossingen Praktisch bruikbaar Voor iedereen toegankelijk

6 Homepage Arbocatalogus VVT
< klik op de link “Arbocatalogus VVT” in de sheet om naar de volgende sheet te gaan>

7 Arbeidsrisico’s en arbothema’s
Biologische agentia (1) Fysieke belasting (2) Gevaarlijke stoffen (3) Psychosociale arbeidsbelasting (4) < klik op de link “Biologische agentia” in de sheet om naar de volgende sheet te gaan>

8 1. Biologische agentia Richtlijnen Inventarisaties
Ondersteunende middelen Praktijkvoorbeelden Achtergrondinformatie In verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg kunnen werknemers in aanraking komen met allerlei bacteriën en virussen, de biologische agentia. In de Arbocatalogus vindt u meer informatie over: Richtlijnen: waaruit bestaat een goed arbeidsomstandighedenbeleid tegen blootstelling van medewerkers aan biologische agentia Inventariseren: een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis voor preventiebeleid binnen instellingen Ondersteunende middelen: concrete beschrijvingen voor omgaan met mogelijk risicovolle handelingen Praktijkvoorbeelden: met onder andere een werkvoorschrift over persoonlijke beschermingsmiddelen; een procedure en meldingsformulier bij accidenteel bloedcontact en een protocol voor de handelwijze na blootstelling aan een HIV-positieve bron Achtergrondinformatie: bijvoorbeeld over De Stichting Werkgroep Infectie Preventie, de landelijke richtlijn prikaccidenten en de brochure ‘Arborisico’s in de verpleging en verzorging’

9 2. Fysieke belasting Richtlijnen Inventarisaties
Ondersteunende middelen Praktijkvoorbeelden Achtergrondinformatie Lichamelijke overbelasting is een van de belangrijkste veroorzakers van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Grofweg een derde van het ziekteverzuim hangt samen met fysieke belasting. Dat is niet nodig, het is wel degelijk mogelijk te voorkomen dat klachten ontstaan. Opvallend is dat trainen in goede til- of werktechnieken onvoldoende helpt. Het is dan ook essentieel om grenzen te stellen aan de belastende factoren: alles wat 'te' zwaar is, moet voorkomen worden. Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hebben de laatste jaren veel bereikt en instellingen tonen aan dat het werkt, ook op langere termijn. In dit hoofdstuk vindt u richtlijnen en oplossingen om lichamelijke overbelasting te voorkomen. Richtlijnen: de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting geven de grenzen aan tussen toelaatbare en niet meer toelaatbare belasting tijdens het werk. Daarmee vormen ze de basis voor een effectief preventiebeleid in een instelling. Inventariseren: met het instrument BeleidsSpiegel kunt u het beleid fysieke belasting in kaart brengen en met instrumenten als de TilThermometer is de mate van blootstelling aan lichamelijke overbelasting vast te stellen. Knelpunten op het gebied van fysieke belasting bij medewerkers brengt u in kaart met onder meer de RisicoRadar. Ondersteunende middelen; boekjes en websites met tips om diverse vormen van lichamelijke belasting te voorkomen of te verhelpen. Praktijkvoorbeelden: een valprotocol waarbij de cliënt met een luchtmatras overeind wordt geholpen en een overzicht van hulpmiddelen bij tillen en verplaatsen. Achtergrondinformatie: een grote verzameling uitgaven, handboeken en onderzoeksresultaten.

10 3. Gevaarlijke stoffen Cytostatica Richtlijnen Inventarisaties
Ondersteunende middelen Praktijkvoorbeelden Achtergrondinformatie Gevaarlijke stoffen Alle producten met een oranje gevaarsymbool op het etiket bevatten gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van de eigenschappen van een stof, kan deze irriterend, schadelijk of bijtend zijn. Blootstelling aan deze stoffen, tijdens het gebruik of door onzorgvuldige opslag, kan de gezondheid schaden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoonmaak- en onderhoudsmiddelen. Maar ook cytostatica valt in de categorie gevaarlijke stoffen. Het gebruik van gevaarlijke stoffen moet zoveel mogelijk worden voorkómen of beperkt. Onder het thema gevaarlijke stoffen van de Arbocatalogus VVT, vindt u richtlijnen en oplossingen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals cytostatica te voorkomen. Ook hiervoor wordt weer de indeling in Richtlijnen, inventarisaties, etc. gebruikt. Cytostatica Bij de behandeling van patiënten met kanker (maar ook met chronische aandoeningen zoals reuma) kan gebruik worden gemaakt van cytostatica (medicijnen die de celgroei remmen). Cytostatica vallen onder de categorie gevaarlijke stoffen. Als er tijdens het werk vaak contact is met deze medicijnen kunnen deze kankerverwekkend zijn voor de hulpverlener. Cytostaticabehandeling bij cliënten in de thuissituatie komt steeds vaker voor.

11 4. Psychosociale arbeidsbelasting
Ongewenst gedrag Richtlijnen Inventarisaties Ondersteunende middelen Praktijkvoorbeelden Achtergrondinformatie Werkdruk Agressie tegen verplegend en verzorgend personeel komt helaas steeds vaker voor. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk worden samengevat onder de noemer psychosociale arbeidsrisico’s (PSA). Het thema psychosociale arbeidsbelasting is in de Arbocatalogus VVT onderverdeeld in: ongewenst gedrag, waaronder seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten; werkdruk. Beide items bevatten – net zoals biologische agentia, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting – de uitsplitsing in richtlijnen, inventarisaties, ondersteunende middelen, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie.

12 Meer informatie FAQ Vragen Op-/ aanmerkingen

13 Dank voor uw aandacht Vragen
Geef uw reactie en suggesties op de Arbocatalogus door via: ‘Op-/aanmerkingen’


Download ppt "Arbocatalogus voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)"

Verwante presentaties


Ads door Google