De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decompressietechnieken MAW Brabo. INLEIDING 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo3 Waarom nieuwe decompressietechnieken? 99 % van de Nelos duikers gebruikt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decompressietechnieken MAW Brabo. INLEIDING 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo3 Waarom nieuwe decompressietechnieken? 99 % van de Nelos duikers gebruikt."— Transcript van de presentatie:

1 Decompressietechnieken MAW Brabo

2 INLEIDING

3 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo3 Waarom nieuwe decompressietechnieken? 99 % van de Nelos duikers gebruikt als primair decompressiemiddel een computer De functionaliteit dekt alle behoeftes Een duikcomputer is betaalbaar voor iedereen Trapeziumduiken worden zeer zelden uitgevoerd

4 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo4 Wat zijn de gevolgen 1.Het praktisch duiken 2.De organisatie van duikleidingen 3.Noodsituaties (uizonderingsregels) Dit geldt vanaf 01 Jan 08. Verplichte kennis vanaf Sep 08

5 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo5 Gebruik van de computer Heeft voornamelijk als doel de duiker in te lichten: Types computers Aankoop van een computer Overzicht van functionaliteit Waar op te letten tijdens de eerste duik met je nieuwe computer? LEES DE HANDLEIDING GRONDIG VOOR JE GAAT DUIKEN!

6 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo6 Decompressietechnieken Deel 2 PROTOCOLLEN

7 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo7 Studie Stichting Duik Research NL (SDR). “Duikcomputers - Een vergelijkend onder-zoek naar hun prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid”. Nelos heeft hieruit 22 gedragsregels om te decompresseren met een DC gedestilleerd. ONTSTAAN

8 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo8 Aan de hand van diverse profielen wordt het gedrag behandeld van DC’s op: eenmalige en herhalingsduiken, decompressieduiken, duiken met een te snelle opstijging, Duiken met een uitzonderingsregel(door trap gaan, blow-up) jojoduiken duiken met sterke temperatuurvariaties. Ook over de nauwkeurigheid van de meters, de consistentie van de NT tijdens de duik, en de reproduceerbaarheid. De testen !

9 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo9 Heel wat DC’s: museumstukken Sommige bijna conservatief genoeg wat de NT betreft + NT loopt erg uiteen. Oude modellen zijn onjuist (geven alarm, maar verhogen de NT in plaats van deze te verlagen). Een DC die correct op jojoduiken reageerde is niet aangetroffen. Conclusies ! (1)

10 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo10 Temperatuurcorrectie aan de krappe kant. Zeker bij sterk dalende temperatuur. Andere DCs hebben geen correctie. → Conservatievere stand gebruiken. NVT zijn bij meerdaagse herhalingsduiken te krap. Uitgezonderd DCs met RGBM. Soms een bug – handleidingen lezen. Conclusies gelden voor normduiker. Conclusies ! (2)

11 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo11 Nelos raadt aan om te duiken met computers die jonger zijn dan 5 jaar!

12 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo12 Randvoorwaarden Normduik Normduiker

13 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo13 Normduik  Luchtduiken of nitroxduiken (maximum 40 %),  Duurtijd maximum 90 minuten,  Duikdiepte maximum 60 meter,  Maximum verbruik van 2500 barl,  De grootste diepte eerst bereiken,  Daalsnelheid > stijgsnelheid (20 m/min indien comfortabel),  Stijgsnelheid bedraagt 10 m/min,  Geen abnormale inspanningen (stroming, arbeid, …),  Geen jojoduik,  Watertemperatuur hoger dan 10 °C,  Beperkte temperatuurschommelingen,  Veiligheidstrap van 5 min op 5 m (binnen de nultijden).  Maximum decompressietijd voor alle trappen: 20 min.

14 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo14 Normduiker  Goede fysieke conditie,  Niet ouder dan 45 jaar,  Niet in een toestand van uitzonderlijke vermoeidheid,  Geen verstokte roker,  Geen overmatig alcoholgebruik,  Geen abnormaal vetgehalte,  Geen PFO of andere medische contra-indicatie.

15 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo15 Verantwoordelijkheid. Bijzondere voorzichtigheid indien geen ‘typische’ duiker. Bijzondere voorzichtigheid indien geen ‘typische’ duik. Dus: Duiken met bijvoorbeeld een PFO mag. Minder goede fysieke conditie mag, enz… Maar men duikt met een verhoogd risico. Moderne computers kunnen conservatiever rekenen. Rekening houden met medische keuring en adviezen van de sportdokter of de Medische Commissie. Verantwoordelijkheid ligt bij de duiker!

16 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo16 REGEL I Duikcomputers als primair decompressiemiddel. Duikcomputers best niet ouder dan 5 jaar. REGEL II Instellingen zijn de verantwoordelijkheid van de duiker. Keuze algoritme of model dus eveneens: - Neo-haldaniaans (Moments Workman) - VPM (Variable Permeability Model) - RGBM (Reduced Gradiant Bubble Model) - …

17 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo17 Per duikploeg een adequaat en compatibel back-up middel. REGEL III Opmerkingen: 1.Slechts toegelaten tijdens niet- decompressieduiken 2.Toegelaten wanneer de duiker een K-1*D of 1*D is en de duikleider op computer duikt en tijdens niet-decompressieduiken. Deco-computer Nultijd-computer Deco-computer buddy D-U-T D-U-D Bail-out planning Deco-computer Nultijd-computer (1) Deco-computer buddy (2) D-U-T D-U-D PRIMAIR BACKUP DUT Dieptemeter – Uurwerk – Tabel DUD Dieptemeter – Uurwerk – Deco- planning

18 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo18 REGEL IV DC nooit bewust in foutmodus brengen. Indien toch; wachten tot de fout hersteld is. Bij ‘crash’: gegevens niet meer beschikbaar of niet betrouwbaar. DC opnieuw gebruiken betekent overstappen naar een ander decompressiemiddel. Omschakelen: Voor duiken tot 60 meter: Tussentijd van minstens 12 uur Voor duiken dieper dan 60 meter: Tussentijd van minstens 24 uur. Opgelegde tijd van DC primeert indien deze de 12 uren of de 24 uren overschrijdt.

19 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo19 REGEL V De DC ontslaat de duiker NOOIT van de verplichting om vooraf een duikplan te maken (zie verder). De DC heeft een grote toegevoegde waarde bij het opmaken van duikplanningen. Lees je handboek van je DC. Pas aan i.f.v. parameters zoals: diepteprofiel, stroming, temperatuur, helderheid. DC in conservatievere stand. Duikprofiel aanpassen.

20 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo20 REGEL VI (deel 1) Duiken binnen de nultijd: Op diepte minimum 2 min over op NT. Stijgen aan 10 m/min tot voldoende NT. Duik verder uit vanaf 12 m. Veiligheidstrap van 5 min op 5 m.

21 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo21 REGEL VI (deel 2) Decompressieduiken: Diepe of extreme duiken = hoogste risico Doorgedreven duikplanning vereist. Ervaring en goede opleiding laten dit toe. Respecteer steeds de NELOS-regels. Duiken tot 30 m, Duiken tussen 30 m en 60 m, Duiken dieper dan 60 m (ander mengsel). Minimum aspecten in planning en briefing.

22 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo22 REGEL VII Duikplan altijd strikt naleven. Met DC alleen afwijken indien dit niet anders kan = incident = de duik zo snel en zo veilig mogelijk beëindigen. Duiken met DC kan verraderlijk zijn. Elementen welke minimaal moeten voorkomen en optioneel in de briefing. Drie categorieën van duiken in functie van de diepte met aparte inhoud briefing.

23 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo23 Verplichte briefing voor duiken tot 30m De volgende punten ivm de decompressie moeten voorkomen in de briefing naast de standaard briefing Primair decompressiemiddel van elke duiker binnen de duikploeg Maximum diepte Maximum duikduur (maximum bodemtijd) Reden die aangeven om een duik zo snel mogelijk te beëindigen:reserve luchtvoorraad bereikt een incident Het duikprofiel

24 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo24 Verplichte briefing voor duiken tot 30m Optionele elementen moeten voorkomen in de briefing als ze van toepassing zijn. De koude De stroming Hoe wordt er gestegen(vertikaal, langs de bodem) De nultijd (indien deze dreigt benadert te worden) Maximum trap die men met de duikploeg wenst te maken.

25 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo25 Verplichte briefing voor diepe duiken (31m tot 60m) De volgende punten ivm de decompressie moeten voorkomen in de briefing naast de standaard briefing Primair decompressiemiddel van elke duiker binnen de duikploeg Maximum diepte Maximum duikduur (maximum bodemtijd)en nultijd voor deze duik. Reden die aangeven om een duik zo snel mogelijk te beëindigen:reserve luchtvoorraad bereikt maximum afgesproken trappen bereikt een incident Het duikprofiel Duiktekens ivm decompressie

26 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo26 Verplichte briefing voor diepe duiken (31m tot 60m) Optionele elementen moeten voorkomen in de briefing als ze van toepassing zijn. De koude De stroming Back-up decompressiemiddel van de duikploeg

27 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo27 Verplichte briefing voor extreme duiken (dieper 60m) De volgende punten ivm de decompressie moeten voorkomen in de briefing naast de standaard briefing Primair decopressiemiddel van elke duiker van de ploeg Back-up decompressiemiddel van de ploeg Maximum diepte Maximum duikduur(bodemtijd) Reden die aangeven om een duik zo snel mogelijk te beëindigen:reserve luchtvoorraad bereikt maximum afgesproken trappen bereikt een incident, koude, stroming Het duikprofiel Hoe wordt er gestegen? De luchtvoorraad om de geplande duik te kunnen maken, en de noodluchtreserve

28 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo28 Verplichte briefing voor extreme duiken (dieper 60m) De volgende punten ivm de decompressie moeten voorkomen in de briefing naast de standaard briefing Het GOV (gemiddeld oppervlakte verbruik) De duiktekens die met decompressie te maken hebben

29 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo29 REGEL VIII Conservatievere stand instellen op DC: Stroming, Lage watertemperatuur of sterke watertemperatuurschommelingen, Leeftijd (af 45j) Slechte conditie, Te hoog vetgehalte, Decompressieduiken, PFO, Roken, Ongunstig duikprofiel (zie verder), Enz…

30 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo30 REGEL IX Voer geen jojoduiken uit. DC’s reageren niet adequaat. Herhalingsduiken verergeren dit. NELOS laat stijgproeven toe maar er zijn belangrijke voorwaarden: Stel de computer conservatiever in, indien mogelijk Voer de proef uit in het begin van de duik Daal met hoge snelheid (20m/min) Overweeg om uit te palmen en in het blauw af te dalen Start de proef binnen de nultijd Breek de proef tijdig af als er gevaar is om de oppervlakte te doorbreken

31 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo31 Spreek duidelijk duiktekens af om proef te beïndigen Daal na de proef terug af naar maximum halve duikdiepte Blijf enkele minuten (1 à 2) op deze halve duikdiepte en stijg dan naar de zone 6 – 10m en duik hier verder uit. Voer verplicht een veiligheidstrap uit van 5min op 5m! Indien dit niet mogelijk is (koude, stroming,…)Dan mag de proef niet doorgaan. Voer de proef enkel uit als de duikers voldoende zijn ingedoken. Controleer alvorens opnieuw af te dalen naar halve diepte de luchtvoorraad Doe die dag (24 uur) geen andere proeven meer als kandidaat.

32 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo32 REGEL X DC’s met gevaarlijk lage Niet-Vlieg-Tijd. Minstens 12 uur wachten indien: Vliegtuig met drukcabine. Minstens 24 uur wachten indien: Vliegtuig zonder drukcabine. Nog langer als DC dit aangeeft.

33 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo33 REGEL XI – verliesprocedure. (deel 1) De verliesprocedure: Gekende standaardprocedure. Duik binnen de veiligheidscurve Gekende standaardprocedure; Oppervlakteveiligheid verwittigen; Deelnemen aan de zoekactie; Kan duik verder gezet worden?

34 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo34 REGEL XI – verliesprocedure. (deel 2) Duik buiten de veiligheidscurve (deel 1) Standaardprocedure tot eerste trapdiepte; De duikleider stijgt tot oppervlakte tenzij anders vermeld in de briefing. (vb duiken in de Oosterschelde met 3). Dit is wel einde duik! OSB verplicht! De rest op trapdiepte of stijgt op.(keuze DL) Verder standaardprocedure Indien mogelijk voert DL noodzakelijke trappen uit (volgens DC). Verzwaren?

35 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo35 REGEL XI – verliesprocedure. (deel 3) Duik buiten de veiligheidscurve (deel 2) Observatie gedurende minstens 1 uur. Symptomen = recompressiekamer. Indien geen primair of back-up DC-middel beschikbaar: naar recompressiekamer. Indien zware decompressieduik (meer dan 20 min deco): overwegen om niet naar de oppervlakte door te stijgen maar eerst de trappen volledig uit te voeren.

36 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo36 REGEL XII Reglement diep duiken: DUIKEN TOT 30 METER: Zoals voorheen. Nultijdduik = duik waarbij vanaf een diepte van 12 meter geen deco-stops. DIEPE DUIKEN: 31 meter tot 60 meter Zoals voorheen. EXTREME DUIKEN: dieper dan 60 meter Zoals voorheen.

37 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo37 REGEL XIII Het reglement successief duiken: Mag onbeperkt zelfs bij duiken dieper dan 60m (niet aanbevolen) De duikcomputer moet dit wel aan kunnen(verantwoordelijkheid ligt bij de duiker zelf) Na 5 intensieve duikdagen, 1 rustdag inbouwen (aangeraden) Eerste duik diepst en dan steeds ondieper Decoduiken niet aanbevolen

38 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo38 REGEL XIII Definitie Nultijdduiken Nultijdduik: is een duik waarbij geen trappen moeten gemaakt worden. Bij gebruik van een deco-computer is dit een duik waarbij tijdens het beëindigen van de duik vanaf een diepte van 12 m of ondieper geen deco-stops op het scherm worden weergegeven.

39 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo39 REGEL XIII Definitie decompressieduik Decompressieduik: is een duik waarbij trappen moeten gemaakt worden. Bij gebruik van een deco-computer is dit een duik waarbij tijdens het beëindigen van de duik vanaf een diepte van 12 m of ondieper wel decostops op het scherm worden weergegeven.

40 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo40 REGEL XIV De duiktijd eindigt, als men met een dc duikt, vanaf het moment dat de duiker beslist om op te stijgen aan de voorgeschreven stijgsnelheid (10m/min) en hij zich vervolgens naar de voorgeschreven trap begeeft of indien een diepte van 12 meter bereikt wordt.

41 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo41 REGEL XV Deep stops Moderne DC’s tonen deep stops. Deep stops: Trappen op een veel grotere diepte dan normaal. Deep stop duur: Eén à twee minuten. Aan de duikploeg mededelen (briefing). Zelf deep stops invoeren mag. Methode van Pyle.

42 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo42 REGEL XVI Het is aangeraden om bij zware zee de trappen op 5 m of dieper uit te voeren. REGEL XVII Indien geen trappen: veiligheidstrap wordt aangeraden van 5 min op 5 m. Indien wel trappen maar korter dan 5 min: aangeraden deze te verlengen tot 5 min.

43 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo43 REGEL XVIII Duiken met krachtinspanning: afgeraden Indien op voorhand geweten: Duikcomputer conservatiever instellen. Verder laat Nelos alternatieve methodes toe Bij alternatieve decompressiemethode mag DC nooit in foutmodus komen EN wordt elke alternatieve werkwijze op voorhand gebrieft.

44 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo44 REGEL XIX Bij zeer lage watertemperatuur of met grote watertemperatuurschommelingen: - Binnen de nultijd (zelfs 5 à 15 min ervan). - DC Conservatiever instellen. Een successieve duik bij koude is toegelaten maar: duiker terug opgewarmd successieve duik heeft duikduur maximaal 30 min. Ga niet verder op wat sommige fabrikanten beweren over het feit dat de DC rekening houdt met de actuele watertemperatuur. (SDR)

45 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo45 REGEL XX Te snel stijgen : Meestal een auditief signaal. Op het display aanduiding om terug af te dalen. Minimale marge om deze fout recht te zetten Dus onmiddellijk adequaat reageren. Wachten tot alarmsignaal verdwenen is. (‘allow the watches to catch up’). Niet tijdig reageren: DC in de foutmodus. Overschakelen naar back-up DC-middel.

46 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo46 REGEL XXI Voer correcte duikprofielen uit (zie verder ‘het duikprofiel’).

47 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo47 REGEL XXII (deel 1) ‘Blow Up’ en Onderbreking Trappen met oppervlak. Opties: Primair DC-middel reageert nog. Aanwijzingen strikt uitvoeren. (Handleiding nalezen opvoorhand. Verantwoordelijkheid bij de duiker) Minstens 1 uur observatie. Successieve duik verboden. Primair decompressiemiddel faalt. Overstappen op back-up deco-middel. Uitzonderingsregels back-up DC-middel uitvoeren. Minstens 1 uur observatie. Successieve duik verboden. Primair en back-up decompressiemiddel falen. Uitvoeren nooddecompressie. Dichtstbijzijnde meerplaatsherdrukkingsfaciliteit Veel water drinken en zuivere zuurstof innemen.

48 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo48 REGEL XXII (deel 2) De Nooddecompressie. Indien geen referentie. Geen enkele wetenschappelijke ondersteuning. NOOIT bewust in deze situatie terecht komen. Alleen wanneer de omstandigheden het toelaten. Aan de OSB. Onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde herdrukkamer Normobare zuurstof inademen en veel water drinken. Binnen de 24 uur geen duik meer uitvoeren. Concreet: Nooddecompressie = alle flessen leegmaken op 5 m.m. Ga onmiddellijk naar de herdrukkamer. Decompressiefaciliteit niet te ver weg (meer dan 1 uur).

49 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo49 Decompressietechnieken DEEL 3 DUIKPLANNING

50 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo50 Duikplanning Stap 1: ongewijzigd Duikplaats Omstandigheden(uur te water, getij, stroming..) Buddies (verzekerd, brevet, …) Aspecten over het verder verloop van de duik Veiligheid (noodnummer, ziekenhuis, caisson) Materiaal duiktekens

51 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo51 Duikplanning Stap 2: het 12 punten plan: -Tijdstip te water -Oriëntatie -Daalsnelheid -Maximum diepte -Duiktijd of bodemtijd -Stijgsnelheid -Deep-stops -Back-up -12m stop en decompressie -Maximum duikduur -Nodige hoeveelheid lucht -Einde duik afspraken

52 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo52 Duikplanning

53 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo53

54 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo54 Duikplanning Statisch en dynamisch duikplan Bepalen van de decompressietijd Duikplan op de computer Duiktabel (vierkante duiken) Decompressie software

55 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo55 Extra veiligheid Computer zwaarder instellen (conservatievere stand) Uitduiken De 12-meter procedure Deep stops Volgens DC Met de hulp van software Zelf berekend

56 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo56 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Decompressietechnieken MAW Brabo. INLEIDING 09 Jun 08Uiteenzetting MAW Brabo3 Waarom nieuwe decompressietechnieken? 99 % van de Nelos duikers gebruikt."

Verwante presentaties


Ads door Google