De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging Gepensioneerden Campina De ontwikkeling van de zorg in Nederland Vught, 21 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging Gepensioneerden Campina De ontwikkeling van de zorg in Nederland Vught, 21 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging Gepensioneerden Campina De ontwikkeling van de zorg in Nederland Vught, 21 april 2009.

2 Joop Blom Voorzitter Vereniging Gepensioneerden Interpolis Voorzitter Commissie Zorg en Welzijn NVOG

3 De zorg in Nederland. Tientallen jaren discussie over de organisatie en de financiering van de Zorg. De kosten van de zorg schoten omhoog door de medische ontwikkelingen en de dubbele vergrijzing. De solidariteit tussen gezonden en zieken en tussen de generaties werd als knellend ervaren.

4 Kabinet Balkenende 2004 Kabinet Balkenende 2004 Algehele herziening wetgeving, financiering en organisatie Zorg en Welzijn. Doelstellingen: A. Herstel solidariteit tussen de generaties en inkomens. B. Individualisering van de zorgverzekering. C. De uitvoering van de Care/Welzijn naar de gemeente. D. Kostenbeheersing door zorgverzekeraars en gemeenten door marktwerking en regievoering.

5 Bouwstenen bestendige zorg. (ouderen) Eerste pijler : Preventie en Zelfredzaamheid Tweede pijler : Mantelzorg Derde pijler : Private financiering, dus ` eigen middelen Vierde pijler : Publieke Waarborgen (Verzekerde zorg en de WMO) ( bron : nota Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, augustus 2005)

6 Doelstellingen Zorgverzekering Curatieve zorg, dus gericht op herstel Regie en uitvoering door zorgverzekeraars Toezicht : Inspectie Volksgezondheid Financiering macro 50% via de nominale premie aan de zorgverzekeraar. Financiering macro 50% via een inkomensafhankelijke premie. Pakket vast te stellen door de Regering

7 Doelstellingen AWBZ Langdurige zorg toegespitst op de meest kwetsbaren in de samenleving op basis van solidariteit. Zolang mogelijk thuis blijven wonen. Vermaatschappelijking van de zorg : verdwijnen onderscheid intra- en extramuraal. Persoonsvolgende bekostiging. Wonen uit de AWBZ. Premie 12 % van de eerste en tweede schijf inkomstenbelasting. SER: Vooralsnog inkoop en financiering via de zorgkantoren. Schrappen van niet daarin thuishorende zaken als ondersteunende begeleiding. Onderdelen naar de Zorgverzekering en WMO. Verhoging en uitbreiding van de eigen bijdragen. Kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering.

8 Doelstellingen WMO. Uitgangspunt : Door middel van de zgn. “compensatieplicht” worden gemeenten verplicht oudere en gehandicapte burgers te compenseren voor hun beperking. Dit in de situatie van thuis wonen. De “rechten” zoals destijds bij de AWBZ zijn vervallen. Voorbeelden : vervoer, huisvestingsaanpassingen, maaltijden, hulp in het huishouden, lichte verzorging, activering vrijwilligerswerk etc.

9 Zorgkosten 2009. Zorgkosten 2009. Totaal 58 miljard Euro. ( + 4 miljard), 11 % van het Nationaal Inkomen. AWBZ (Incl.WMO HH)uit premie 21,4 miljard AWBZ eigen bijdragen 1,6 miljard Premie zorgverzekeringen 31,0 miljard Eigen risico zorgverzekering 1,5 miljard Algemene middelen 2,5 miljard (premie voor kinderen en openbare gezondheidszorg: b.v. griepprik! ) Er is een overdracht van jongeren naar ouderen van 18 miljard Euro!! Europese Dag van de Intergenerationele Solidariteit: 29 april 2009.

10 Zorgpremie 2009. Nagenoeg geen stijging van de nominale premie ten opzichte van 2008. Daling van de inkomensafhankelijke premie. Oorzaak : teveel berekend in 2007/2008. Verwachting 2010 : behoorlijke stijging.

11 Zorgtoeslag. 2009: inkomenafhankelijke toeslag inkomens beneden € 32.502 (alleenstaanden) resp. € 47.880 (partners ). ● 2009: 4 miljard Euro. ● Plannen regering: 1,2 miljard Euro bezuinigen in 2010 !!!!!!!!●●● ● Zal zeker de lagere inkomens treffen. ● Ouderenorganisaties: uiteraard tegen!

12 Marktwerking in de Zorg Regering wil in het kader van de crisis hiermee vanaf 2010 € 1,3 miljard bezuinigen op de zorg. Hoe? Verdere doorvoering DBC inkoop door zorgverzekeraars? ( Nu 30 % van de ingrepen! ) Specialisten hebben in 2008 600 miljoen meer gedeclareerd dan verwacht! (+30%) De regering heeft maatregelen op korte termijn aangekondigd.

13 AWBZ Invoering Zorgzwaartebekostiging in de intramurale zorg per 1-1-2009. Kortdurende psychische psychologische zorg per 1-1-2008 naar Zorgverzekering. Inperking ondersteunende begeleiding vanaf 1-1-2009. Revalidatie na operaties naar zorgverzekering per 1-1-2010.

14 Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De doelstelling “compensatieplicht” door de gemeente komt onvoldoende van de grond. CSO en NPCF werken tezamen met de VNG en Min. VWS aan een andere opzet. Vermoedelijk gereed eind 2009.

15 Conclusie 1 Er wordt hard gewerkt aan veranderingen in de organisatie en financiering van de zorg om deze betaalbaar te houden. Behoud kwaliteit van de zorg staat voorop. De organisatie van en de verantwoording binnen ziekenhuizen moet veranderen: (RVZ april 2009).

16 Conclusie 2 Ouderen zullen te maken krijgen met minder dirtecte zorg. Gebruik van ICT en zorg op afstand zal toenemen. Ouderen zullen meer van hun inkomen aan zorg moeten besteden Door de vergrijzing en ontgroening zullen absoluut en relatief minder professionals beschikbaar zijn, gemeenten zullen het vrijwilligerswerk in zorg en welzijn ( jonge ouderen voor oudere ouderen nadrukkelijker moeten ondersteunen.

17 NVOG De NVOG werkt binnen het samenwerkingsverband van de CSO aan vele onderwerpen en probeert via lobby en brieven en nota’s aan Regering, Tweede Kamer en Ministerie van VWS voor de ouderen de mogelijke ontwikkelingen te begeleiden en te beïnvloeden ten bate van de aangesloten leden en de ouderen in Nederland.

18 Vragen? Stel ze mij.


Download ppt "Vereniging Gepensioneerden Campina De ontwikkeling van de zorg in Nederland Vught, 21 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google