De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Besturen 0.3 Check 0.1 Plan 0.4 Act 0.2 Do 0.1.1 Info verzame- len & uit- werken 0.1.2 Overleggen 0.2.2 Monitoren uitvoering 0.1.4 Regelen invoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Besturen 0.3 Check 0.1 Plan 0.4 Act 0.2 Do 0.1.1 Info verzame- len & uit- werken 0.1.2 Overleggen 0.2.2 Monitoren uitvoering 0.1.4 Regelen invoering."— Transcript van de presentatie:

1 0 Besturen 0.3 Check 0.1 Plan 0.4 Act 0.2 Do 0.1.1 Info verzame- len & uit- werken 0.1.2 Overleggen 0.2.2 Monitoren uitvoering 0.1.4 Regelen invoering (projecten instellen) 0.2.1 Af- spraken maken over meten uit- voering 0.1.3 Vaststellen 0.3.1 Info ver- zamelen 0.3.2 Overleggen 0.3.3 Analyseren 0.3.4 Vaststellen 0.4.1 Beleid bijstellen 0.4.3 Nieuw beleid formuleren 0.4.2 Uitvoering processen consolideren In samenwerking met deelprocessen 2.2.5 en 5.2.4.

2 Besturende processen 0.1 Plan 0.2 Do 0.3 Check 0.4 Act Strate- gisch besturen n.0.1 Plan n.0.3 Check n.0.4 Act Taktisch besturen n.0.2 Do....1 Plan....3 Check....4 Act....2 Do Operatio- neel besturen kaders afwijkingen rapportages afwijkingen Operationeel besturen werken we niet verder uit. We gaan wel nader in op het hoofdproces besturen en de links met het kernproces & tactisch besturen

3 1 Kernproces 1.0 Besturen 1.3 Op- leveren 1.0.1 Plan (zie proces 0.1) 1.4.1 Opleveren 1.4.2 Tellen & Toetsen 1.4.3 Onderbouwen T&T Heeft te maken met eisen van de subsidie- gever. Op basis hiervan wordt geld verstrekt. 1.0.3 Check (zie proces 0.3) 1.0.4 Act (zie proces 0.4) Het kernproces moet een meetbaar resul- taat opleveren. Dat wordt geborgd in proces 1.3. 1.1 en 1.2: namen & invulling afhankelijk van het type organisatie 1.1 … 1.2 … 1.2.y Administratief beheren kernproces 1.1.1 …1.2.1 … 1.2.2 … 1.2.x … 1.1.2 … 1.1.x … 1.1.y … Deelproces 1.2.y hoort thuis in elk hoofdproces; exacte positie hangt af van situatie bij speci- fieke organisatie. 1.0.2 Do (zie proces 0.2)

4 1 1.1 Inkoop 1.2 Opslag 1.3 Verkoop 1.1.1 Autoriseren aanvraag 1.1.2 Offerteprocedure 1.2.1 Ontvangst & Keuring 1.0 Besturen P D C A 1.1.3 Selectie & aanschaf 1.2.2 Opbergen Admininistratief beheren van het kernproces zit bij een handels- organisatie in 1.0. 1.3.1 Orderverkrijging 1.3.2 Orderbeoordeling 1.3.3 Orderverwerking Handel Goede aanvragen naar 1.1.2, foute: retour zender Selecteren Registreren Bericht leveranciers Bestellen Aanvragen Registreren Bewaren tot sluitingsdatum 1.2.3 Uitgifte * *

5 2 Info …info in- komend …info intern …info uitgaand 2.1.1 Inkomende informatie op papier 2.1.3 Interne informatie ontvangen 2.2.1 Informatie verwerken 2.2.5 Onderhoud & beheer processen / procedures 2.2.2 Informatie uitwisselen 2.0 Besturen P D C A 2.3.1 Uitgaande informatie op papier 2.3.2 Uitgaande informatie elektronisch 2.12.22.3 O n d e r s t e u n e n… 2.3.3 Interne informatie verzenden 2.2.3 Controleren & vastleggen 2.2.4 Archiveren Voor hele organisatie, in samenwerking met deelprocessen 0.4.2, 1.2.5, 3.2.5, 4.3.4 & 5.2.4 2.1.2 Inkomende informatie elektronisch Hoofdproces 2 v1 Dit is mijn invulling van hoofdproces 2. Ik vind hem praktisch en goed werkbaar. Zie de toelichting op dia 6 en bekijk dan v2, dia 7 en 8.

6 Bij piramide 2 v1 Het grootste deel van hoofdproces 2 is het werk van secretariaten die voor de organisatie als geheel of voor bepaalde onderdelen werken. Proces 2.1 betreft het verzamelen en distribueren van informatie die van buitenaf binnenkomt, d.w.z. van buiten de organisatie of van binnen de organisatie vanuit een ander (hoofd)proces. De binnengekomen informatie wordt in proces 2.2 verwerkt, vastgelegd en gearchiveerd. Het beheren van de bedrijfsprocessen wordt vanuit dit proces (samen met 0 Besturen) geregeld en aangestuurd. Traditioneel ligt de zorg voor de Administratieve Organisatie bij de afdeling Financiën, zie in deze modellen deelproces 5.2.4. Dat is een goede zaak, maar het beheer van de hele procesgang ligt breder. Het is van groot belang dat hoofdprocessen 0, 2 en 5 hier goed samenwerken. In proces 2.3 gaat de verwerkte informatie in verschillende vormen naar buiten, d.w.z. naar buiten de organisatie, of van het ene (hoofd)proces naar het andere.

7 2 Info InputVerwerkenOutput 2.1.1 Verkrijgen 2.2.1 Onderzoeken 2.2.2 Verwerken tot info 2.0 Besturen P D C A 2.3.1 Rapporteren 2.12.22.3 2.2.3 Controleren & vastleggen 2.1.2 Vastleggen Nadere uitwerking in procedures Hoofdproces 2 v2 Deze versie is gemaakt door twee BI-studenten die bij BizWiser zijn afgestudeerd. Zij konden met mijn model (v1) niet uit de voeten. Voor hun toelichting: zie dia 8.

8 2.1 Input (gegevens) 2.1.1 Verkrijgen: De gegevens komen binnen vanuit het primaire proces of één van de andere secundaire of tertiaire processen. In de praktijk zullen deze gegevens worden verworven door middel van vergaderingen of andere vormen van overleg of communicatie (rapporten, e-mail). 2.1.2 Vastleggen: De gegevens worden op een uniforme wijze vastgelegd voor een handige verwerking (als dit nog niet het geval was). 2.2 Verwerken 2.2.1 Onderzoeken: De vastgelegde gegevens worden onderzocht op juistheid. 2.2.2 Verwerken tot informatie: Gegevens worden verwerkt tot informatie. Hier wordt mee bedoeld dat overbodige gegevens weg worden gelaten en de gewenste informatie overzichtelijk wordt gemaakt. Vervolgens worden de verschillende gegevens met elkaar vergeleken, gecombineerd of worden er berekeningen uitgevoerd, afhankelijk van de vraag, en verwerkt in statistieken of overzichtelijke rapporten. 2.2.3 Controleren: Bij dit deelproces wordt gecontroleerd of de gevraagde informatie ook daadwerkelijk verkregen is. Wanneer dit niet het geval is, wordt het proces 2.2 Verwerken opnieuw in werking gezet en begint men weer met 2.2.1 Onderzoeken. Hierbij kan men uiteraard wel (gedeeltelijk) de voorheen verkregen gegevens gebruiken. 2.3 Output (informatie) 2.3.1 Rapporteren: Nadat de informatie de controle heeft doorstaan, wordt deze doorgestuurd naar het gewenste proces. Vaak is dit het management, dus hoofdproces 0 Besturen. Deze informatie hoeft niet altijd via een uitgebreid rapport verstuurd te worden, maar kan ook worden gecommuniceerd in de vorm van overzichten, e-mail of andere communicatiemiddelen. Bij piramide 2 v2

9 3 Onder- steuning personeel 3.1 Instroom 3.2 Doorstroom 3.3 Uitstroom 3.1.1 Werven 3.1.2 Selecteren 3.1.3 Aannemen 3.2.1 Introduceren 3.2.4 Service 3.2.2 Functionerings- & beoordelingscyclus 3.3.1 Beëindigen dienst- verband 3.0 Besturen P D C A 3.2.5 Administratief beheren hoofdproces 3 3.2.3 Verzuimadmin * Deelproces 3.2.5 hoort thuis in elk hoofdproces; exacte positie hangt af van situatie bij speci- fieke organisatie.

10 4 Onder- steuning facilitair 4.1 Inkoop 4.2 Opslag 4.3 Onderhoud 4.1.1 Autoriseren aanvraag 4.1.2 Offerteprocedure 4.2.1 Ontvangst & Keuring 4.0 Besturen P D C A 4.1.3 Selectie & aanschaf 4.2.2 Opbergen 4.2.3 Uitgifte 4.3.1 Onderhouden Rijksmaterieel 4.3.2 Onderhouden eigen materieel 4.3.3 Onderhouden gebouwen 4.3.4 Administratief beheren hoofdproces 4 Deelproces 4.3.4 hoort thuis in elk hoofdproces; exacte positie hangt af van situatie bij speci- fieke organisatie.

11 5 Onder- steuning financieel 5.1 plannen & beheren 5.2 admini- streren 5.1.1 Forecasting & budgettering 5.1.2 Rapportages (management & extern) 5.1.3 Kostprijscalculatie 5.1.4 Investeringsselectie 5.2.1 Inkoopadministratie / deelproces 4.1.3 5.2.2 Projectadministratie 5.0 Besturen PDCA 5.2.4 Administratieve Organisatie 5.2.5 Grootboekadministratie 5.2.6 Salarisadministratie 5.2.7 Cash management 5.2.3 Administratie t.b.v. kernproces Beheer AO in nauwe samenwerking met de deelprocessen 2.2.5 en 0.4.2.


Download ppt "0 Besturen 0.3 Check 0.1 Plan 0.4 Act 0.2 Do 0.1.1 Info verzame- len & uit- werken 0.1.2 Overleggen 0.2.2 Monitoren uitvoering 0.1.4 Regelen invoering."

Verwante presentaties


Ads door Google