De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van mentorschap: wettelijke regeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van mentorschap: wettelijke regeling"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van mentorschap: wettelijke regeling
Mr. I. Jansen Ministerie van Justitie 22 september 2009

2 Hoofdpunten wetsvoorstel zoals in voorbereiding
rechtspersonen kunnen tot mentor worden benoemd er worden kwaliteitseisen gesteld aan rechtspersoon-mentoren twee mentoren kunnen worden benoemd beloning van de (rechtspersoon-)mentor wordt anders geregeld stroomlijning van de curatele, het beschermingsbewind en het mentorschap

3 Rechtspersonen kunnen tot mentor worden benoemd
mentorschap is daardoor niet meer “persoonsgebonden”, personeelsleden van de rechtspersoon kunnen dus niet meer die mentorschappen meenemen als zij uit dienst van de rechtspersoon treden continuïteit van de werkzaamheden is beter verzekerd beloningsaspecten

4 Twee mentoren HR 1 december 2000, NJ 2001, 390, maakte twee curatoren mogelijk, nu ook twee mentoren niet per se “uit de familiekring”: benoeming “tenzij gegronde redenen zich tegen zodanige benoeming verzetten” ieder van de mentoren kan de taken alleen verrichten

5 Beloning van de mentor de beloning is thans nogal mager, er wordt onvoldoende rekening gehouden met “professionele” mentoren; vermoedelijk komen er substantiële wijzigingen: intake en jaarbedragen op vergelijkbare wijze als bewindvoering vaststelling door minister bewerkstelligt uniformiteit

6 Stroomlijning van de maatregelen
alle maatregelen kunnen ook worden gevraagd door de echtgenoot of geregistreerde partner van de ouder die zelf geen ouder is bewindvoerder en mentor kunnen curatele uitlokken exploitant van de instelling waar de onder curatele /bewind te stellen persoon wordt verzorgd en de gene die van die instelling de leiding heeft kan curatele of beschermingsbewind vragen (afgekeken van het mentorschap)

7 Stroomlijning van de maatregelen (2)
meer uniforme beloningsregeling twee mentoren/twee curatoren, zelfde toetsingsgrond voor de benoeming telkens na verloop van vijf jaar verslag aan kantonrechter door curator, mentor en bewindvoerder over het verloop van de maatregel; en zich uitlaten over de vraag of maatregel moet voortduren of door een minder of verder strekkende maatregel moet worden vervangen

8 Kwaliteitseisen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
Waarom: naar aanleiding van problematiek bij bewindvoerders, goedwillende bewindvoerders gingen failliet bij gedwongen belangenbehartiging passen garanties voor een adequate bescherming van de betrokkene niet alleen bij mentorschap alleen bij “niet familie”-mentoren: rechtspersoon- en/of professionele mentoren

9 Kwaliteitseisen waarover gaan de kwaliteitseisen?
* Bedrijfsvoering van professionele mentoren, * minimumaantal aan hun opgedragen mentorschappen, * de werving, scholing, begeleiding van en het toezicht op de personen door wie zij de taken van mentor uitoefenen


Download ppt "Kwaliteit van mentorschap: wettelijke regeling"

Verwante presentaties


Ads door Google