De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpassen reanimatienomenclatuur?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpassen reanimatienomenclatuur?"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpassen reanimatienomenclatuur?
Jan Verbeke BBIZ

2 Overschrijding budget art. 13
Vaststellen onterecht gebruik reanimatienomenclatuur Uitgaven 1° semester 2013 gestegen met 26,5 % !!!!

3 Honoraria 2012

4 Geboekte uitgaven art. 13 euro incl. dialyse

5 Raming uitgaven art. 13 excl. dialyse

6 Toename budget art. 13 met 26,5 % ?
Regeerakkoord Index Facturatie december 2012? Acute dialyse op IZ? Effect overgangsmaatregelen?

7 Oprichten Taskforce RIZIV
Onmiddellijke besparing 10 miljoen euro Grondige analyse verstrekkingen art. 13 Misbruiken opsporen Zo anomaliën vastgesteld kan nomenclatuur herzien herzien worden

8 Rapport RIZIV 17/06/2005 Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)
Onderzoek van Medische Praktijk en Conformiteit m.b.t. Intensive Care Prestaties en Afdelingen

9 Voorstellen Taskforce (10 miljoen euro)
1. alle prestaties art. 13 verminderen met 6,4 % 2. prestaties art. 13 A verminderen met 51,2 % 3. med. permanentie door intensivist afschaffen

10 Verdeling reanimatienomenclatuur

11 Budget 2012 artikel 13 Art. 13 A (buiten IZ) 14.422.000,- euro
Art. 13 B (binnen IZ) ,- euro Art. 13 C (NIC) ,- euro Accreditering ,- euro Art. 11 (hyperbare O2) ,- euro Art. 20 dialyse) ,- euro Totaal ,- euro

12 Voorstellen beroepsvereniging
1. Overgangsperiode niet verlengen 2. Controle oneigenlijk gebruik art. 13 B 3. Responsabiliseren verbruikers 4. Toename prestaties verantwoorden

13

14

15 Voorstellen beroepsvereniging
1. Overgangsperiode niet verlengen 2. Controle oneigenlijk gebruik art. 13 B 3. Responsabiliseren verbruikers 4. Toename prestaties verantwoorden

16 Responsabiliseren verbuikers
1. Niet-invasieve monitoring reduceren schrappen 2. Supplement medische permanentie herschrijven (3. Honorarium voor opname en toezicht plafonneren naar 90 % van maximum aantal ligdagen)

17 Niet-invasieve monitoring 1° dag aantal

18 Niet invasieve monitoring 1° dag euros

19 Niet-invasieve monitoring 2°-3° dag aantal

20 Niet-invasieve monitoring 2°-3° dag euros

21 Responsabiliseren verbuikers
1. Niet-invasieve monitoring reduceren schrappen 2. Supplement medische permanentie herschrijven (3. Honorarium voor opname en toezicht plafonneren naar 90 % van maximum aantal ligdagen)

22 Supplement medische permanentie IZ door erkend intensivist
Geen overgangsperiode Berekend: 15 % van de IZ wachten Geboekt: 3,6 miljoen euro voor 1° kwartaal 2013 Begroot: 1,8 miljoen euro Grote IZ diensten begunstigd

23 Responsabiliseren verbuikers
1. Niet-invasieve monitoring reduceren schrappen 2. Supplement medische permanentie herschrijven (3. Honorarium voor opname en toezicht plafonneren naar 90 % van maximum aantal ligdagen)

24 Honorarium voor opvang en toezicht
Intra muros aanwezig zijn Dagelijks verslag in dossier volstaat niet Installatie persoonlijk te doen Toezicht mag gedeligeerd naar bevoegde verpleegkundigen Hoofdstuk I Artikel 1 § 4 bis II A

25 RIZIV Hoofdstuk I Artikel 1 § 4 bis II A “Verstrekkingen die de fysieke aanwezigheid van de geneesheer vergen:” d) de in artikel 12 vermelde verstrekkingen alsmede de installatiefase van de in artikel 13 vermelde invasieve reanimatieverstrekkingen met uitsluiting van het toezicht op laastgenoemde verstrekkingen.

26 RIZIV Hoofdstuk II B 2 b) Voorwaarden inzake fysieke aanwezigheid van de geneesheer-verstrekker
3. dat hij tijdens de weekeinden en op de feestdagen aanwezig is gedurende de perioden van de dag waarin het merendeel van de handelingen wordt verricht;

27 Attesteren van toezicht ≠ Juridisch verantwoordelijk
Alleen zo geen andere zorgverlener kan verantwoordelijk worden gesteld loopt de attesterende arts het risico juridisch aansprakelijk te worden gesteld. Dewallens & Partners

28 Voorstellen beroepsvereniging
1. Overgangsperiode niet verlengen 2. Controle oneigenlijk gebruik art. 13 B 3. Responsabiliseren verbruikers 4. Toename prestaties verantwoorden

29 Toename prestaties verantwoorden
Toezicht (of monitoring) niet gelimiteerd Beademingsduur niet gelimiteerd Niet-invasieve beademing niet vergoed Cumulverbod met anesthesie - met MUG Hypothermie bij reanimaties ? IABP ??? EEG ??? Geen ereloonsupplementen op IZ

30 Bijkomende besparingen intensieve zorgen
Uitgaven medische permanentie IZ dalen Erkende bedden IZ limiteren ? aantal IZ bedden > 1835 (30/01/2013) > (29/02/2014)

31 Medische permanentie IZ aantal

32 Medische permanentie IZ euros
,- €

33 Bijkomende besparingen intensieve zorgen
Medische permanentie IZ uitgaven dalen Erkende bedden IZ limiteren ? aantal IZ bedden > 1835 (30/01/2013) > (29/02/2014)

34

35 Evolutie Intensieve geneeskunde
Indicaties IZ opname verstrengen? Minder IZ bedden? Meer step down units? Meer IZ verpleegkundigen / bed? Wettelijk: 1 verpleegkundige / 3 IZ bedden /shift RIZIV financiering IZ: 2 verpleegkundigen / verantwoord IZ bed

36

37 Evolutie Intensieve geneeskunde
Indicaties IZ opname verstrengen? Minder IZ bedden? Meer step down units? Meer IZ verpleegkundigen / bed? Wettelijk: 1 verpleegkundige / 3 IZ bedden /shift RIZIV financiering IZ: 2 verpleegkundigen / verantwoord IZ bed

38 Besluit Taskforce Overgangsperiode stopt op 31 december 2013
Resultaat stop overgangsmaatregelen afwachten Besparingsmaatregelen 6 maand uitgesteld

39

40 Toekomst Responsabilisatie eigen nomenclatuur
Inspraak reanimatienomenclatuur Overleven RIZIV model vergoeding per prestatie ? Evolutie naar pathologiefinanciering ?

41 Cardiac output meting PAC Swan Ganz catheter
PiCCO + 3 x manuele thermodilutiemeting

42

43

44

45

46

47 Kost IZ bed voor ziekenhuisbeheerder
Verantwoorde IZ bedden ondergefinancierd Verantwoorde IZ bedden < erkende IZ bedden Personeelskost belangrijke verliespost Verantwoorde IZ bedden > erkende IZ bedden Financiëel interessant Belasting doorstuiven naar PACU - Spoedgevallen – Mediumcare Geen erkenning voor Medium care

48 Aantal erkende IZ bedden
Geregistreerd door overheid Gebruikt door ziekenhuisbeheerder IZ – medium care – CCU

49 Eisenkader IZ (Vlaams)
Minimum 1 verpleegkundige (bachelor) per 3 aanwezige IZ patiënten Bijkomende opdrachten mogen geen invloed hebben om minimale verpleegkundige bestaffing N.B.: bijkomende eisen mogen geen invloed hebben op budget

50 IZ bedden limiteren? Hogere verpleegkundige bestaffing per IZ bed i.f.v. severity score Verhouding IZ arts / IZ bed?


Download ppt "Aanpassen reanimatienomenclatuur?"

Verwante presentaties


Ads door Google