De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25/09/2014 | pag. 1 PULSE Nieuwe media en het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingsamenwerking Leo Van Audenhove & Chris Vleugels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25/09/2014 | pag. 1 PULSE Nieuwe media en het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingsamenwerking Leo Van Audenhove & Chris Vleugels."— Transcript van de presentatie:

1 25/09/2014 | pag. 1 PULSE Nieuwe media en het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingsamenwerking Leo Van Audenhove & Chris Vleugels

2 Media en de wereld Media blijft voor velen ‘venster’ op de wereld –Nieuws & Actua programma’s –Documentaires & Reisprogramma’s –Reality TV Toast Kannibaal Algemeen gekenmerkt door ‘bias’ –Stereotypering van problematieken –Opzoeken van het sensationele –Onderbelichting van ontwikkelingslanden PULSE 25/09/2014 | pag. 2

3 Berichtgeving buitenland Belangrijke tendensen –Steeds minder berichtgeving over buitenland –Vooral gericht op belangrijkste ‘buren’ Geopolitieke en culturele proximiteit –Berichten worden korten en minder diepgaand –Minder aandacht ontwikkelingsproblematiek Recente studie Vlaams Vredesinstituut –Bevestigt tendensen voor VRT en VTM nieuws –Crisis geschreven pers doet ergste vrezen PULSE 25/09/2014 | pag. 3

4 Internet als alternatief Internet unieke karakteristieken –Interactieve ongemedieerde communicatie –Geen schaarste van kanalen: On demand, asymmetrisch Potentieel alternatief kanaal –Verspreiden gespecialiseerde informatie Scholen, ontwikkelingseducatie, etc. –Discussie met geïnteresseerde groepen Direct contact met de burger –Relatief weinig gebruikt en ontgonnen NGOs en Donoren –Weinig geweten over relatie internet & draagvlak PULSE 25/09/2014 | pag. 4

5 Internet en jongeren Internet vooral belangrijk voor jongeren –Mediaconsumptie verandert drastisch Weg van lineaire media = gestuurde selectie Naar interactieve media = volledige zelfselectie Internet bron info ontwikkelingsprobematiek –UK 11-16 jarigen vierde belangrijkste bron –1) televisie, 2) kranten, 3) lesse op school –Jongeren geven aan meer info te willen –Surfen/zappen weg van dit soort van thema’s PULSE 25/09/2014 | pag. 5

6 Internet en jongeren Internet vooral belangrijk voor jongeren –Mediaconsumptie verandert drastisch Weg van lineaire media = gestuurde selectie Naar interactieve media = volledige zelfselectie Internet bron info ontwikkelingsprobematiek –UK 11-16 jarigen vierde belangrijkste bron –1) televisie, 2) kranten, 3) lesse op school –Jongeren geven aan meer info te willen –Surfen/zappen weg van dit soort van thema’s PULSE 25/09/2014 | pag. 6

7 PULSE Relatie Internet & Draagvlak –Spefiek aandachtspunt binnen O*platform –Studies over Media, Informatie en Telecommunicatie Binnen onderzoek –Internet niet gezien als alleenstaand –Maakt deel uit van een mediasysteem Link tussen televisie en internetgebruik Link tussen school en internetgebruik Link tussen sociale omgeving en internetgebruik –Inzichten belangrijk voor communicatiestrategie PULSE 25/09/2014 | pag. 7

8 Onderzoeksplan Literatuur sociaal engagement en Internet –Nauwelijks iets geschreven over Internet en draagvlak –Wel veel informatie over politieke/burger participatie –Inzicht in nieuwe communicatiepatronene jongeren Vergelijkend internationaal onderzoek –Gebruik digitale kanalen voor draagvlakversterking –Mogelijkheden, problemen, good practice –Hoe integreren in mediamix = linken met andere media De Vlaamse jongeren –Inzichten en hypothesen empirisch getoetst –Focusgroepen, diepte-interviews en beperkte survey PULSE 25/09/2014 | pag. 8

9 Discussie Algemene vragen en opmerkingen? Probleemstelling? –In welke mate relevant –Welke deelvragen zijn belangrijk voor de sector? –Welke eindresultaten verwachten jullie? –Ervaring met Internet in de sector? –Welke specifieke acties ondernomen naar jongeren? –Wat zijn succesvolle initiatieven in België/buitenland? Methode –Opmerking over gevolgde methode? PULSE 25/09/2014 | pag. 9


Download ppt "25/09/2014 | pag. 1 PULSE Nieuwe media en het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingsamenwerking Leo Van Audenhove & Chris Vleugels."

Verwante presentaties


Ads door Google