De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen."— Transcript van de presentatie:

1 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector Jozef Pacolet & Katleen Baeyens Hoger Instituut voor de Arbeid HIVA Katholieke Universiteit Leuven

2 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Opdracht # Methode # Administratieve data # Relatieve belang v/d controles in bouwsector en beschikbare data (SI, TSW, RSZ, RSVZ) # Beperkingen # Bevraging van de sector # Methode # Bevraging 2006 omtrent deloyale concurrentie # Conclusies Inhoud

3 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Inzicht in mechanismen van deloyale concurrentie in de bouwsector, hun omvang en hun gevolgen voor de sector # Oneerlijke concurrentie: het niet volgen van en/of ontwijken van regelgeving (bijvoorbeeld: het niet respecteren van loon- en arbeidsvoorwaarden, het niet respecteren van veiligheidsvoorschriften, schijnzelfstandigheid, zwartwerk, …) om zo een concurrentieel voordeel te realiseren Opdracht

4 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 a) Contacten met stakeholders b) Analyse van administratieve gegevens c) Bevraging d) Conclusie Methode

5 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Observatie: Groot aantal kleine inrichtingen: 82% van de inrichtingen heeft minder dan 10 werknemers Schets van de sector

6 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Observatie: Grootste percentage tewerkstelling (arbeiders en bedienden) in sector 45.2 Schets van de sector

7 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Observatie: De bouwsector is een relatief sterk gecontroleerde sector Controles in de bouwsector

8 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Controle van toepassing van sociale zekerheidswetten, o.a.: # R.S.Z.-wetgeving # Jaarlijkse vakantie # Arbeidsongevallen # Kinderbijslag voor loonarbeiders # Ziekte en invaliditeitsverzekering # Sociale documenten # Onmiddellijke aangifte tewerkstelling # Tewerkstellen werknemers vreemde nationaliteiten # Zelfstandige activiteit door personen vreemde nationaliteit # Deeltijdse arbeid # Controle van risicosectoren en risicodomeinen # Algemene controles op basis van opdrachten en eigen initiatief Beschikbare info: Sociale Inspectie

9 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Beperkte sectorale informatie # Door de SI gecontroleerde werkgevers in de bouwsector: # Absoluut: Substantiële daling tijdens de periode 1995 – 2003 # Relatief (t.o.v. totaal aantal door de SI gecontroleerde werkgevers): relatief stabiel tijdens de periode 1996 – 2002 (22 – 24%), daalt in 2003 (17%) Beschikbare info: Sociale Inspectie

10 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Cijfers i.v.m advies van SI aan registratiecommissies # Voordeel van registratie voor aannemers: # Voorkomen van fiscale en sociale inhoudingen die in principe door de klant bij betaling van de werken moeten gebeuren # Geldig deelnemen aan openbare bestedingen # Advies door de SI bij aanvraag # In principe: bij elke aanvraag voor registratie  onderzoek door de SI # In praktijk: onderzoek op basis van gegevens in bestaande dossiers, maar vaak: aannemers die nog geen werkgever zijn  zeer laag aantal negatieve adviezen (fluctueert tussen 0,05% en 0,7%, m.u.v. 2003: 7%) Beschikbare info: Sociale Inspectie

11 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Cijfers i.v.m advies van SI aan registratiecommissies # Schrapping registratie: indien niet meer voldaan aan voorwaarden # Achterstallig bij betalen van SZ-bijdragen: Geen afbetalingsplan; Afbetalingsplan niet nageleefd (door FOD SZ) # SI stelt zware inbreuken of herhaaldelijk inbreuken vast Beschikbare info: Sociale Inspectie

12 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Bevoegd voor het eerbiedigen van het arbeidsrecht, o.a. op vlak van: # Vaststelling van arbeidsduur, rusttijden # Naleving wettelijke loonbarema’s # Betaling van loon # Tewerkstelling van vreemde werknemers # Bijhouden sociale documenten Beschikbare info: Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)

13 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Opsplitsing van controles: # Algemene controle-opdracht 1) CAO’s 2) Bescherming van loon 3) Arbeidsduur # Controles in kader van strijd tegen de sociale fraude 1) Sociale documenten 2) Tewerkstelling vreemde werknemers 3) Tewerkstelling deeltijdse werknemers # Controles in kader van samenwerkingsprotocol # Ter bevordering van coördinatie tussen inspectiediensten # Cfr. Strijd tegen sociale fraude # Adviezen aan registratiecommissies Beschikbare info: Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)

14 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Algemene controle-opdracht: # Meerderheid van de vaststellingen: CAO’s (70%) # 1999 – 2004: % onregelmatigheden m.b.t. CAO’s daalt # Grootste % onregelmatigheden: bescherming van loon Beschikbare info: Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)

15 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Algemene controle-opdracht: # Meerderheid van onregelmatigheden  regularisaties # Verschillen in sanctiebeleid tussen reglementeringen Beschikbare info: Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)

16 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Algemene controle-opdracht: # Bescherming van loon: aanzienlijk minder werknemers betrokken bij regularisaties en PV’s Beschikbare info: Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)

17 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Strijd tegen sociale fraude: # Meerderheid van de vaststellingen: sociale documenten (90%); Vaststellingen i.v.m. sociale documenten: verdubbeld over periode 1999 – 2004; # Grootste percentage onregelmatigheden: tewerkstelling deeltijdse werknemers Beschikbare info: Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)

18 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Strijd tegen sociale fraude: # Verschillen in sanctiebeleid tussen de reglementeringen Beschikbare info: Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)

19 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Strijd tegen sociale fraude: # Relatief beperkt aantal werknemers betrokken bij regularisaties en PV’s Beschikbare info: Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)

20 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Samenwerkingsprotocol – gemeenschappelijke systematische controles # Gemiddeld 2 100 ondernemingen en 5 000 werknemers # Gemiddeld 2 tot 3 werknemers per gecontroleerde onderneming Beschikbare info: Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)

21 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Samenwerkingsprotocol – gemeenschappelijk behandelde dossiers (n.a.v. gemeenschappelijke systematische controle of op aanvraag van dienst) Beschikbare info: Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO)

22 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Inspectiedienst RSZ: # Controle op werkgevers # Werkcontroles (strijd tegen koppelbazen op gebied van toevlucht tot onderaanneming - art. 30 bis, voorafgaandelijke aangifte van werken en melding onderaannemers aan RSZ) # Controle detachering # Toezicht op erkende sociale secretariaten # Beperkte informatie Beschikbare info: Inspectie RSZ

23 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Werkcontroles: vastgestelde inbreuken Beschikbare info: Inspectie RSZ

24 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Controle van verzekerings- en bijdrageplicht van zelfstandigen en vennootschappen # Jaarverslag: geen sectorale informatie m.b.t. activiteiten Inspectie RSVZ; Intern: karakteristieken van zelfstandigen Beschikbare info: Inspectie RSVZ

25 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Meer dan 1/5de bijberoepers, waarvan meer dan de helft geen bijdragen betaalt Beschikbare info: Inspectie RSVZ

26 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Nieuwe buitenlandse zelfstandigen: # 1999 – 2003: 8% van nieuwe aansluitingen # 2004: 17% van nieuwe aansluitingen (vooral uit nieuwe lidstaten en in bijzonder Polen) Beschikbare info: Inspectie RSVZ

27 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Weinig sectorale informatie beschikbaar # Geen éénduidige registratie # Binnen inspectiediensten # Over inspectiediensten heen # Dubbeltellingen (gemeenschappelijke controles) # Vertragingen Administratieve data: beperkingen

28 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Inzicht verschaffen in de (subjectieve) meningen omtrent het fenomeen bij personen werkzaam in de bouwsector # Additionele vragen toegevoegd aan: # Bestaande enquêtes: Vlaamse Confederatie Bouw & Bouwunie # Voor het eerst uitgevoerde enquête: Confédération Construction Wallonne Bevraging van de sector

29 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Omvat vragen omtrent: # Ondernemingskarakteristieken # Aanbod deloyale concurrentie # Frequentie deloyale concurrentie # Gevolgen deloyale concurrentie # Effecten van recente maatregelen op deloyale concurrentie # Aantal respondenten: # Vlaamse Confederatie Bouw: 211 # Bouwunie: 78 volledige antwoorden # Confédération Construction Wallonne: 117 Bevraging van de sector

30 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Steekproef # Belangrijk aandeel kleine ondernemingen # Bouwunie: grootste % kleine ondernemingen Resultaten 2006: deloyale concurrentie

31 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Steekproef: # Groot % in sector 45.2, 45.4 en 45.3 # Gelijkaardig voor verschillende subsamples Resultaten 2006: deloyale concurrentie

32 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Steekproef: # Gemiddelde leeftijd: groter bij VCB en CCW # Mediaan leeftijd: gelijkaardig voor verschillende subsamples Resultaten 2006: deloyale concurrentie

33 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Steekproef: # Gemiddeld en mediaan % opdrachten in grote steden: VCB > CCW > Bouwunie Resultaten 2006: deloyale concurrentie

34 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Steekproef: # Gemiddeld en mediaan % omzet in nieuwbouw: VCB > CCW > Bouwunie Resultaten 2006: deloyale concurrentie

35 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Aanbod deloyale concurrentie: # % respondenten dat al deloyaal aanbod heeft ontvangen is aanzienlijk (Bouwunie > VCB > CCW) Resultaten 2006: deloyale concurrentie

36 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Aanbod deloyale concurrentie: # % deloyaal t.o.v. totaal aanbod is aanzienlijk (Bouwunie < VCB < CCW – tegengesteld aan % ontvangen deloyaal aanbod) # => bij 12-13% van alle offertes: vermoeden deloyaal Resultaten 2006: deloyale concurrentie

37 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Aanbod deloyale concurrentie: # Ingaan op deloyaal aanbod biedt substantieel prijsvoordeel Resultaten 2006: deloyale concurrentie

38 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Aanbod deloyale concurrentie: profiel # VCB > CCW: buitenlandse (bouw)ondernemingen & buitenlandse uitzendkantoren # CCW > VCB: Belgische en buitenlandse zwartwerkers Resultaten 2006: deloyale concurrentie

39 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Frequentie deloyale concurrentie: # % ondernemingen waarvan respondenten in sector menen dat ze gebruik maken van deloyale concurrentie is aanzienlijk (VCB & CCW > Bouwunie) Resultaten 2006: deloyale concurrentie

40 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Frequentie deloyale concurrentie: # Aanzienlijk % van de respondenten: grootte is geen determinant # In Vlaanderen denkt men iets meer dat het zelfstandigen zijn, in Wallonië iets meer dat het grote ondernemingen zijn Resultaten 2006: deloyale concurrentie

41 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Frequentie deloyale concurrentie: # Aanzienlijk % van de respondenten: ‘ouderdom’ is geen determinant Resultaten 2006: deloyale concurrentie

42 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Vormen deloyale concurrentie: Resultaten 2006: deloyale concurrentie

43 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Gevolgen deloyale concurrentie: # Meer dan de helft van respondenten ondervindt nadelen! (CCW > VCB) Resultaten 2006: deloyale concurrentie

44 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Gevolgen deloyale concurrentie: # Inschatting verlies aan werk: gemiddeld 1,8 – 2,5 VTE (25% - 31% van totaal aantal werknemers) Resultaten 2006: deloyale concurrentie

45 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Gevolgen deloyale concurrentie: Resultaten 2006: deloyale concurrentie

46 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Gevolgen deloyale concurrentie: Resultaten 2006: deloyale concurrentie

47 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Effect van recente maatregelen op deloyale concurrentie – nieuwe regelgeving voor aanvraag van arbeidskaarten: # VCB & CCW: meer dan 60% - geen effect # VCB: indien effect: zowel positief als negatief # CCW: indien effect: bijna uitsluitend negatief # Bouwunie: 36% - geen effect; Indien effect: vooral negatief # Effect van recente maatregelen op deloyale concurrentie – activerings- en schorsingsmaatregelen voor werklozen: # Geen of negatief effect door bezoeken van ‘niet- werkwillige sollicitanten’ Resultaten 2006: deloyale concurrentie

48 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Relatie ondernemingskarakteristieken – oneerlijke concurrentie Resultaten 2006: deloyale concurrentie

49 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Studie van deloyale concurrentie in bouwsector # Analyse van administratieve data: # Weinig sectorale gegevens  beperkte analysemogelijkheden # Bevraging van de sector: # 12% van alle offertes in sector: deloyaal # Verlies aan werk: 1,8 – 2,3 VTE / 25 – 31% totaal aantal werknemers Conclusies

50 Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen voor de sector’ Studiedag ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector’, Brussel, 26 maart 2007 # Studie van deloyale concurrentie in bouwsector  Bevraging van de sector: # Majeur probleem: zowel voor kleine ondernemingen (duurzame uitbouw vs. stagnatie), als voor grote ondernemingen (aanbod & gevolgen) # Belangrijker in grootstedelijke gebieden en achtergebleven regio’s  Neerwaartse spiraal van zwartwerk, illegaliteit, gebrek aan concurrentie vermogen en economische achterstand Conclusies


Download ppt "Jozef Pacolet & Katleen Baeyens, ‘Deloyale concurrentie in de bouwsector: een terreinverkenning van mechanismen van sociale fraude, hun omvang en hun gevolgen."

Verwante presentaties


Ads door Google