De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam spreker Datum Antistolling in de keten. Programma 0.00 uurInleiding en doel 0.15 uurPresentatie -problematiek en aanbevelingen -LESA Antistolling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam spreker Datum Antistolling in de keten. Programma 0.00 uurInleiding en doel 0.15 uurPresentatie -problematiek en aanbevelingen -LESA Antistolling."— Transcript van de presentatie:

1 Naam spreker Datum Antistolling in de keten

2 Programma 0.00 uurInleiding en doel 0.15 uurPresentatie -problematiek en aanbevelingen -LESA Antistolling -werkwijze trombosedienst 0.25 uurHuidige situatie 0.35 uurStellingen verantwoordelijkheid 1.05 uurCasuïstiek communicatie 1.35 uur Maken van afspraken 2.05 uur Afsluiting Vul hier uw eigen tijdstippen in.

3 VOORSTELRONDE

4 Doel De deelnemers: kennen de risico’s en (vermijdbare) schade bij antistollingsmedicatie en de kernpunten van de LESA Antistolling hebben inzicht in de bestaande situatie bij de trombosezorg in hun dagelijkse praktijk en in de keten benoemen verbeterpunten voor de trombosezorg in hun praktijk en in de keten maken afspraken over taken, verantwoordelijkheden en informatie-uitwisseling om de kwaliteit van de lokale (of regionale) ketentrombosezorg te bevorderen

5 PROBLEMATIEK

6 Antitrombotische behandeling Indicaties: bij (een verhoogde kans op) arteriële trombose bij (een verhoogde kans op) veneuze trombo-embolie Medicatie (afhankelijk van indicatie): trombocytenaggregatieremmer cumarinederivaat laagmoleculair heparine remmer van factor Xa trombineremmer

7 Gebruikers in Nederland in 2009 Trombocytenaggregatieremmers: ongeveer 1,2 miljoen gebruikers = 7,3% van bevolking Cumarinederivaten: bijna 400.000 gebruikers = 2,1% van bevolking Laagmoleculaire heparines: 140.000 gebruikers = 0,9% procent van bevolking Bron: GIPdatabank, www.gipdatabank.nl

8 Trombosediensten monitoren van patiënten met cumarinederivaten ruim 385.000 patiënten in 2009 bij 57 van de 60 trombosediensten in Nederland 84,3% heeft arteriële indicatie 15,7% heeft veneuze indicatie steeds meer langdurige indicaties een kwart zijn nieuwe patiënten (in 2005 nog een derde) Bron: Adriaansen en de Bruijn-Wentink (2010)

9 Problemen bij antistolling optreden van bloedingen optreden van trombose Cumarinederivaten en trombocytenaggregatieremmers behoren tot de belangrijkste geneesmiddelgroepen die leiden tot potentieel vermijdbare (geneesmiddelgerelateerde) ziekenhuisopnames: vooral gastrointestinale of andere bloedingen Bronnen: HARM-onderzoek (2006), IPCI studie (Sturkenboom en Dieleman, 2006)

10 Risicofactoren Therapiegerelateerd beginfase van antistollingsbehandeling mate van antistolling toenemende behandelduur Patiëntgerelateerd: hogere leeftijd verminderde nierfunctie bloeding in de anamnese interacties met andere geneesmiddelen Bron: rapport HARM-Wrestling (2009)

11 Aanbevelingen HARM-Wrestling Gericht op: voorlichting aan patiënt preventieve medicamenteuze maatregelen strikte indicatiestelling en vaststellen therapieduur zorgvuldige monitoring van risicopatiënten schatting van kans op onregelmatig gebruik rechtstreekse communicatie tussen betrokken zorgverleners bij farmaceutische zorg van patiënt bij bloedingen, veranderingen in comorbiditeit en interacties met andere geneesmiddelen genotypering als diagnostische hulpmiddel

12 Gebrekkige afstemming onvoldoende informatie voor beslissingen over aanpassen van medicatie geen formele afspraken met andere zorgverleners over afstemming van behandeling en uitwisseling en overdracht van informatie ontbreken protocollen of bestaande protocollen verschillen per trombosedienst praktische problemen bij informatieoverdracht door slechte bereikbaarheid van zorgverleners en patiënt en gebruik van storingsgevoelige communicatiemiddelen Bronnen: onderzoek IGZ (2010) en onderzoek RIVM (Lambooij en Drewes, 2010).

13 Maatregelen IGZ maken en implementeren van afspraken op initiatief van de trombosediensten in samenwerking met de andere partners in de keten van de trombosezorg ontwikkelen van landelijk modelovereenkomst met als onderdeel een communicatieprotocol op basis waarvan de regio samenwerkingsafspraken kan maken realisatie van een 'case-manager' per patiënt met trombosemedicatie die als coach of regisseur voor de patiënt optreedt op basis van de KNMG handreiking 'Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg'

14 LESA Antistolling (2011) hulpmiddel bij voorkomen van vermijdbare bloedingen en trombose beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van huisarts, apotheker, trombosedienstarts en tandarts onderscheid tussen taken en verantwoordelijkheden bij gebruikers van cumarinederivaten en bij gebruikers van andere antistollingsmedicatie onderscheid in nieuwe en bestaande patiënten en patiënten die stoppen met de medicatie

15 Werkwijze regionale/lokale trombosedienst

16 Informatieoverdracht: bij nieuwe patiënten Vul hier de werkwijze van uw eigen trombosedienst in.

17 Informatieoverdracht: bij wijzigingen/stoppen van medicatie Vul hier de werkwijze van uw eigen trombosedienst in.

18 Voorlichting aan de patiënt Vul hier de werkwijze van uw eigen trombosedienst in.

19 HUIDIGE SITUATIE

20 Aantal patiënten arts trombosedienst (huis)artsapotheker verpleging/ verzorging Nieuw per jaar + schatting aandeel 1 e lijn -- Ontbreken gegevens bij aanmelding uit 1 e lijn -- Ontbreken relevante informatie -- Signalen problemen-- Starten medicatie-- Stoppen medicatie-- Ingreep-- Anders--

21 STELLINGEN VERANTWOORDELIJKHEID

22 Stelling 1 De initiërend voorschrijver van een cumarinederivaat meldt de patiënt schriftelijk aan bij de trombosedienstarts.

23 Stelling 2 De initiërend voorschrijver van een cumarinederivaat bewaakt de duur van de behandeling.

24 Stelling 3 De trombosedienstarts geeft de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger alle relevante informatie over de behandeling met een cumarinederivaat.

25 Stelling 4 De trombosedienstarts past het antistollingsbeleid aan na een ingreep.

26 Stelling 5 De apotheker controleert op interacties tussen een cumarinederivaat en andere geneesmiddelen.

27 Stelling 6 De apotheker controleert de noodzaak van maagprotectie bij patiënten met antistollingsmiddelen.

28 Stelling 7 De tandarts vermijdt mandibulair blok verdoving bij patiënten met een cumarinederivaat.

29 Stelling 8 De tandarts schrijft tijdig een recept uit voor tranexaminezuur mondspoeling.

30 Stelling 9 De verpleging en verzorging geven signalen van een bloeding bij patiënten met antitrombotische medicatie door aan de huisarts en trombosedienst.

31 Stelling 10 De verpleging en verzorging geven signalen van onregelmatig gebruik van geneesmiddelen bij patiënten door aan de huisarts, apotheker of trombosedienst.

32 CASUÏSTIEK COMMUNICATIE

33 Casus 1: mevrouw Vissers (69 jaar) opname door hemodynamische instabiliteit door atriumfibrilleren nu thuis, vanavond herstart hulp thuiszorg bij innemen medicatie medicatie: acenocoumarol 1 mg op geleide trombosedienst metoprolol mga 100 mg 1dd1digoxine 0,125 mg 1dd1 glucosaminesulfaat 2 g 1dd1 ibuprofen 400 mg zn 1 metformine 500 mg 2dd1nitrofurantoïne 50 mg 1dd1 pantoprazol 20 mg 1dd1simvastatine 40 mg an 1 temazepam 10 mg an 1 licht dementerend, houdt van glaasje wijn, volgende week afspraak bij tandarts Wat overlegt of communiceert u doorgaans met wie? Welke informatie ontvangt u doorgaans van wie? Welke (andere) informatie zou u willen ontvangen en van wie?

34 Casus 2: meneer Pasmans (75 jaar) trombosebeen (drie maanden geleden) medicatie: fenprocoumon op geleide van trombosedienst (INR stabiel) acetylsalicylzuur 80 mg 1dd1isosorbidedinitraat 5 mg zn 1 sl metoprolol retard 100 mg 1dd1rosuvastatine 10 mg 1dd1 sinds vorige week Baxterzakjes, toediening alle medicatie door verzorging cholesterolgehalte onvoldoende onder controle; voorstel praktijkondersteuner: verhogen D van rosuvastatine opgeroepen voor jaarlijkse griepprik Wat overlegt of communiceert u doorgaans met wie? Welke informatie ontvangt u doorgaans van wie? Welke (andere) informatie zou u willen ontvangen en van wie?

35 MAKEN VAN AFSPRAKEN

36 Afspraak 1 Afspraak Actie Resultaatdoelstelling Vul hier uw eigen voorstel in.

37 Afspraak 2 Afspraak Actie Resultaatdoelstelling Vul hier uw eigen voorstel in.

38 Afspraak 3 Afspraak Actie Resultaatdoelstelling Vul hier uw eigen voorstel in.

39 Vervolgafspraken afspraken opnemen in verslag vaststellen datum voor evaluatie van afspraken rondsturen van verslag (ook naar relevante afwezigen)

40 Bedankt voor uw aandacht!

41 Disclaimer NEO/LVG en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de totstandkoming van deze presentatie. NEO/LVG en het IVM zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor wijzigingen en toevoegingen aan de presentatie door de gebruiker. Aan de inhoud van de presentatie kunnen geen rechten ontleend worden. NEO/LVG en het IVM zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze presentatie is verkregen.


Download ppt "Naam spreker Datum Antistolling in de keten. Programma 0.00 uurInleiding en doel 0.15 uurPresentatie -problematiek en aanbevelingen -LESA Antistolling."

Verwante presentaties


Ads door Google