De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketens: partners in zorg Gerben Klein Nulent Nieuwjaarsbijeenkomst ASKA 16 januari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketens: partners in zorg Gerben Klein Nulent Nieuwjaarsbijeenkomst ASKA 16 januari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Ketens: partners in zorg Gerben Klein Nulent Nieuwjaarsbijeenkomst ASKA 16 januari 2007

2 Terugblik op 2006 Invoering Zorgverzekeringswet –Patiënt centraal, Zorgverzekeraar gaat uitgaven beheersen Invoering Wet Marktordening Gezondheidszorg –Oprichting Nederlandse Zorgautoriteit: toezichthouder en marktmeester Nieuwe Geneesmiddelenwet –Een apotheker per apotheek Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO) –Apotheker is zorgverlener Nieuw wetgevingskader –Vertrekpunt voor nieuwe richting in de gezondheidszorg –Precieze koers nader uitwerken

3 Nederlandse apotheekmarkt 1.Totaal 1.825 apotheken - groei: ~ 40 apotheken per jaar - schaalvergroting - nationale markt 2.Ketenapotheken - aantal: ~ 680 (> 5 apotheken) - marktaandeel: ~ 38 procent 3.Nieuwe toetreders - Poliklinische apotheken - Internet / post order apotheken - Landelijke apotheken - Zorgverzekeraars Aantal apotheken in Nederland (2006) OPG / Mediveen Groep / Mediq apotheek Alliance Boots/Interpharm/ Vier Vijzels/Kring Phoenix / Brocacef / Farmassure / Escura Celesio / Lloyds Apotheken Overige ketens ( > 5 apotheken) Overige apotheken Totaal 2006: 1.825 apotheken

4 Trends 1.Klant kiest - bewuster - value for money 2.Verzekeraar beïnvloedt - prijs & kwaliteit van zorgaanbod - keuzegedrag van verzekerde 3.Industrie beweegt - zoekt relatie met zorgverzekeraar - initieert directe leveringen - schaalvergroting, biotech 4.Groothandel transformeert - Supply chain organisatie voor apotheken Apotheek Verzekeraar Klant Groothandel Industrie : Nieuwe relaties : Traditionele relaties

5 Gevolgen voor de apotheek Marktpositie versterken: Toegevoegde waarde aan de klant vergroten Doelmatigheid van genees- middelenvoorziening verbeteren Herkenbaarheid richting de klant ontwikkelen Onderhandelingskracht richting verzekeraars/industrie versterken Meerwaarde van een keten Innoverend vermogen - zorg, service, toegankelijkheid Schaal, kennis, expertise - managed care, ketenefficiency Herkenbaarheid en branding - formule, producten, ahoed-en Relaties en invloed - contractvorming, partnerships

6 Conclusie Ketens hebben kansen Ketens bieden kansen Maar blijft er voldoende ruimte om die kansen te benutten? –De overheid kiest koers

7 2007: Overheid kiest koers Convenant 2006/2007 loopt af NZa-onderzoek inkoopvoordelen NZa-onderzoek praktijkkosten NZa-voorstellen modulair tarief CVZ-advies herstructurering GVS Regeerakkoord, financieel beleid Geeft de overheid de ruimte en de prikkels voor ondernemerschap? Aandachtspunten voor beleid Verder werken aan marktwerking –Dereguleren Investeren in ondernemerschap –Innoveren Prikkels voor kostenbeheersing –Decentraliseren Garanderen van level playing field –Voorwaarden creëren Verankering van aandachtspunten in beleid is geen vanzelfsprekendheid!

8 Uitdaging voor 2007 Een toekomstbestendige beleidskoers uitzetten voor de geneesmiddelenvoorziening in Nederland. Het benutten en stimuleren daarin van de kracht van de (keten)apotheker als zorgverlener en ondernemer. Het organiseren van consensus over de koers voor een breed commitment en draagvlak.

9 Daarbij wens ik u in 2007 alle voorspoed!


Download ppt "Ketens: partners in zorg Gerben Klein Nulent Nieuwjaarsbijeenkomst ASKA 16 januari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google