De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

070324 CEBECO / J. Haers SJ / 1 CEBECO Vormingsdag voor Bestuurders Werken in creatieve trouw aan het opvoedingsproject Heverlee, 24 maart 2007 Jacques.

Verwante presentaties


Presentatie over: "070324 CEBECO / J. Haers SJ / 1 CEBECO Vormingsdag voor Bestuurders Werken in creatieve trouw aan het opvoedingsproject Heverlee, 24 maart 2007 Jacques."— Transcript van de presentatie:

1 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 1 CEBECO Vormingsdag voor Bestuurders Werken in creatieve trouw aan het opvoedingsproject Heverlee, 24 maart 2007 Jacques Haers SJ

2 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 2 het opvoedingsproject creatieve trouw werken aan

3 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 3 het opvoedingsproject creatieve trouw werken aan 1.Opvoeden tot vrijheid 2.Ontdekken en ontmoeten 3.Opvoeden vanuit en tot geloof 4.Zich bevrijden 5.Zich engageren 6.Uitmunten 7.Gemeenschap vormen 8.Onderscheiden en uitwisselen  

4 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 4 het opvoedingsproject creatieve trouw werken aan 1.Eigen maken / vereenzelvigen 2.Gods werk herkennen 3.Opnemen als onze taak 4.Vertalen naar onze contexten 5.Omzetten in actiepunten Gemeenschapsopbou w 

5 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 5a het opvoedingsproject creatieve trouw werken aan “Prioriteiten”: creatief accenten leggen vanuit de gesprekstrouw aan de verschillen onder ons die ons toelaten keuzes te maken en te gronden door: 1.de ruimte van het opvoedingsproject te verkennen 2.een “kerkelijke” diverse gemeenschap te vormen 3.de waarheidsvraag te stellen vanuit de ontmoeting met God in Jezus van Nazareth, dé Christus 4.onze diepe beweegredenen tot hun recht te laten komen  Onze verschillen garanderen onze trouw én creativiteit !

6 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 5b Amartya SEN Identity and Violence: The Illusion of Destiny If identity-based thinking can be amenable to such brutal manipulation, where can remedy be found? It can hardly be sought in trying to suppress or stifle the invoking of identity in general. For one thing, identity can be a source of richness and warmth as well as of violence and terror, and it would make little sense to treat identity as a general evil. Rather, we have to draw on the understanding that the force of a bellicose identity can be challenged by the power of competing identities. These can, of course, include the broad commonality of our shared humanity, but also many other identities that everyone simultaneously has. This leads to other ways of classifying people, which can restrain the exploitation of a specifically aggressive use of one particular categorization.

7 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 6 in verschil ontwaren en samen kiezen

8 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 7a Basisprincipe: onderscheiding en gemeenschapsopbouw Grondinzicht: diversiteit als gave Gods en rijkdom Vertrekpunt: God werkt met ons als een gesprekspartner Vertrekvraag: onze “school”dienst aan jongeren Proces: samen onderscheiden (ontwaren / kiezen) Kwaliteitscriteria: troost en troosteloosheid Kwaliteitscontrole: bewustzijnsonderzoek Doel 1: een gemeenschap die ontwaart en kiest Doel 2: een ver-antwoorde keuze Resultaat: de betere dienst

9 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 7b Ik noem vertroosting: wanneer er in de ziel een inwendige beweging wordt veroorzaakt, waardoor de ziel ertoe komt zich te ontvlammen in liefde voor haar Schepper en Heer. En vervolgens: wanneer zij niets wat op het aanschijn van de aarde geschapen is, in zichzelf kan beminnen, maar enkel in de Schepper van dat alles. Eveneens: wanneer zij tranen stort die haar tot liefde voor haar Heer bewegen; of het nu is van smart over haar zonden, of over het lijden van Christus onze Heer, of over iets anders dat in zijn dienst en lof recht geordend is. Tenslotte noem ik vertroosting: elke vermeerdering van hoop, geloof en liefde, en elke innerlijke blijdschap die roept en trekt tot het hemelse en het eigen heil van de ziel, waarbij zij deze tot rust en vrede brengt in haar Schepper en Heer. Troost

10 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 7c Al het tegenovergestelde van vertroosting noem ik troosteloosheid. Bijvoorbeeld: duisternis en verwarring in de ziel, een beweging naar wat laag en aards is, onrust vanwege verschillende beroeringen en bekoringen. Dit brengt tot wantrouwen, zonder hoop, zonder liefde, waarbij zich zich helemaal in luiheid, lauwheid en droefheid bevindt, als het ware gescheiden van haar Schepper en Heer. Want zoals de troost tegengesteld is aan de troosteloosheid, zo zijn ook de gedachten die uit de troost voortkomen, tegengesteld aan de gedachten die uit de troosteloosheid voortkomen. Troosteloosheid

11 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 7d Methode om het algemeen onderzoek te doen. Ze bestaat uit vijf punten. 1.God onze Heer bedanken voor de ontvangen weldaden. 2.Genade vragen om de zonden te kennen en te verwerpen. 3.De ziel rekenschap vragen van uur tot uur, of van de ene tijd na de andere, vanaf het uur dat men is opgestaan, tot het onderzoek van nu; eerst van de gedachten, dan van de woorden, en dan van de werken. 4.God onze Heer over de fouten vergiffenis vragen. 5.Het voornemen maken zich te beteren met Gods genade. Onze Vader. Bewustzijnsonderzoek

12 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 7e Methode om het algemeen onderzoek te doen. Ze bestaat uit vijf punten. 1.God onze Heer bedanken voor de ontvangen weldaden. 2.Genade vragen om de zonden te kennen en te verwerpen. 3.De ziel rekenschap vragen van uur tot uur, of van de ene tijd na de andere, vanaf het uur dat men is opgestaan, tot het onderzoek van nu; eerst van de gedachten, dan van de woorden, en dan van de werken. 4.God onze Heer over de fouten vergiffenis vragen. 5.Het voornemen maken zich te beteren met Gods genade. Onze Vader. Bewustzijnsonderzoek als gemeenschap 1.God danken voor de gemeenschap die wij vormen, door elkaar te danken – groei in indifferentie. 2.Vragen om inzicht in hoe we gemeenschap opbouwen en afbreken en hoe God daarin op het spel staat. 3.Terwijl we zien wat gemeenschapsopbouwend was, ook ontwaren waar aan onze gemeenschap afbreuk werd gedaan – elk moment van de voorbije periode. 4.De Heer van onze gemeenschap om vergiffenis vragen door elkaar om vergiffenis te vragen en te vergeven. 5.Samen voornemens maken om onze gemeenschap verder uit te bouwen. Samen bidden.

13  070324 CEBECO / J. Haers SJ / 8 Wat beweegt mijn hart ? Wat beweegt ons hart ? Rust / VredeOnrust / Onmin VerbondenheidGescheiden Samen spreken en luisteren …………… De tekenen van de tijd De Heer van het leven Wat bindt ons samen? Project / Jongeren / School Uitgedaagde jongeren Hem concreet navolgen God laten werken

14 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 9 We formuleren de uitdaging Ik luister naar mijn eigen hart: wie en wat beweegt mij ? Ik laat me kennen in de groep … meningen en hart Ik luister in de groep: Gods gelaat ontwaren in de anderen Ik deel mee hoe mijn luisteren mij beweegt We bouwen aan een zorgzaam wij – een “kerk”lichaam We herformuleren de uitdaging We spreken en luisteren … naar elkaar … naar de Heer We spreken en luisteren … naar de gemeenschap toe Gemeenschappelijk bewustzijnsonderzoek We groeien in een beslissing – we kiezen We kristalliseren en vieren de gemeenschap

15 Welke zijn de uitdagingen in onze schoolgemeenschap? Jongeren hebben een bijzondere “neus” voor uitdagingen … In de uitdagingen spreekt God ons aan – te onderscheiden Verschillende stappen, waarin we gemeenschap opbouwen: zien – mededogen / analyse oordelen – geloofshermeneutiek en blik van de Heer handelen – strategieën / insertie vieren – visioen / sacrament / gemeenschapsopbouw 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 10 Uitdagingen -- Dienst

16 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 11 in verschil ontwaren en samen kiezen

17 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 12

18 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 13 1.Persoonlijke reflectie 1 2.Groepsgesprek 1 3.Persoonlijke reflectie 2 4.Groepsgesprek 2 5.Persoonlijke reflectie – bewustzijnsonderzoek 6.Bestuursgesprek – bewustzijnsonderzoek ……

19 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 14 1.Persoonlijke reflectie 1 2.Groepsgesprek 1 Hoe ervaar ik mijn inzet in de school als een geschenk dat me dichter brengt bij God? Welke prioriteit verleidt mij en wat speelt hierbij in mijn hart ? a.We beluisteren elkaars prioriteiten en hoe ons hart daarin bewogen wordt … kunnen we ook over God spreken ? b.Wat hebben we beluisterd als waardevol in wat anderen zeggen ? Voelen we ons bemoedigd door elkaar ? c.Op weg naar een keuze: wat voelen we in de groep bewegen ? Klopt er een groepshart ?

20 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 15 1.Persoonlijke reflectie 2 2.Groepsgesprek 2 Wat heb ik geleerd uit het groepsgesprek ? Hoe heeft het mij bewogen ? Wat zindert na ? Herken ik in de anderen Gods gelaat ? a.We delen met elkaar over hoe we nu denken (welk accent) en wat ons hart beweegt (verlangen, vreugde, pijn, onzekerheid, …) b.Wat treft ons in de werkelijkheid van onze scholen ? Wat zeggen onze leerlingen ? Herkennen we hier Gods uitdaging ? c.Hoe ontstaat tussen ons verbondenheid … verlangen we die verbondenheid … van hart ? … van mening ? … Staat de Heer in het midden ? d.Is er groei naar een gedeelde prioriteit ? Waarom (niet) ?

21 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 16 1.Bewustzijnsonderzoek 2.Bestuursgesprek Waar ben ik dankbaar om ? Waar voelde ik verzet in mij ? Ben ik gegroeid in mijn eigen accenten ? Wat leeft “nu” in mijn hart ? Kan ik er Gods aanraking in herkennen ? a.Wat draag ik mee van de studiedag ? Inhoudelijk ? Qua keuze van prioriteiten ? Naar de bewegingen van mijn hart toe ? In godsontmoeting ? b.Wat klinkt door in wat de anderen zeggen ? Wat beklijft ? Wat maakt me gelukkig ? Wat verontrust me ? c.Wat wil ik dankbaar herhalen, omdat het onze gemeenschap dient en opbouwt ? Leidt dat tot een accent of een prioriteit ? d.Worden we ons bewust dat de Heer onder ons werkt, gebruik maakt van onze “bewegingen” als groep en van onze verschillen in de groep ?

22 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 13

23

24

25

26 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 1

27

28 070324 CEBECO / J. Haers SJ / 6

29


Download ppt "070324 CEBECO / J. Haers SJ / 1 CEBECO Vormingsdag voor Bestuurders Werken in creatieve trouw aan het opvoedingsproject Heverlee, 24 maart 2007 Jacques."

Verwante presentaties


Ads door Google